Meer over Prinsjesdag 2019

 • ‘Big spender’ zorg groeit harder dan economie

  Meer vaart, minder vrijblijvendheid. Dat ziet het ministerie van VWS graag als het gaat om ‘juiste zorg op de juiste plek’, zo bleek tijdens Prinsjesdag. Federatiepartners van de KNMG hebben daarnaast andere zorgen voor hun vakgebied.

 • Geld voor gespecialiseerde jongerenklinieken

  Het kabinet trekt geld uit voor gespecialiseerde jeugdklinieken en expertisecentra waar jongeren met complexe, weinig voorkomende problematiek terechtkunnen. Dat heeft minister-president Mark Rutte toegezegd bij de Algemene Beschouwingen.

 • ‘Motiveer artsen van de toekomst om trots op hun werk te zijn’

  Tijdens zijn coschappen stuitte Amir Abdelmoumen op meerdere arts-assistenten die in huilen uitbarstten vanwege de werkdruk. ‘En dat motiveert niet om arts te worden’, constateerde de voorzitter van De Geneeskundestudent woensdag tijdens het Ontbijt met de Minister van Medisch Contact.

 • LHV: ‘Oog voor huisartsentekort ontbreekt’

  Het tekort aan huisartsen krijgt te weinig aandacht in de VWS-begroting. Dat constateert voorzitter Ella Kalsbeek van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHv) Maar ze is wel verheugd over het feit dat het kabinet bereid is om stelselwijzigingen door te voeren als dat de organisatie van de zorg ten goede komt.

 • NVAB: 'Financiering voor kwaliteitsbeleid ontbreekt'

  Voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) is 2020 een cruciaal jaar, voor wat betreft structurele financiering van kwaliteitsbeleid en maatregelen om de instroom in het vak te vergroten.

 • VWS wil meer dwang bij verandering zorg

  De zorg moet anders worden georganiseerd en minder vrijblijvend. Dat kondigen de VWS-bewindslieden aan in hun begroting voor 2020. Waar nodig moeten wetten worden aangepast en toezicht worden uitgebreid om de beweging van ‘juiste zorg op de juiste plek’ verder te krijgen, schrijven ze. ‘Het kan aanpassingen binnen het stelsel vergen.’

 • Vergoeding apotheekbereiding en meer geld geestelijk verzorger 

  Apotheekbereidingen van dure geneesmiddelen worden vanaf volgend jaar vergoed, mits er sprake is van een ‘acceptabele prijs’. Dat blijkt uit de VWS-begroting voor 2020. VWS trekt daarnaast volgend jaar verder extra geld uit voor de inzet van geestelijke verzorgers en het structureel verhogen van de zorgtoeslag.

 • KAMG: ‘Investeringen in preventie ontbreken’ 

  ‘De enige oplossing om de toenemende vraag aan zorg een halt toe te roepen is, door te investeren in preventie. Ondanks vele mooie woorden komt dit maar slecht van de grond. Serieuze investeringen in preventie en voorzorg ontbreken ook weer in de Miljoenennota van 2020’, stelt de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG) in een eerste reactie.

 • Kabinet komt met plan voor organisatie van de zorg

  Het kabinet komt voor de volgende zomer met ‘contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg’. Dat kondigde koning Willem-Alexander in zijn troonrede op Prinsjesdag aan. De koning stipte aan dat Nederland, ook al gaat het economisch nu goed, voor een aantal langetermijnvragen staat.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.