Meer over Paul Blokhuis

 • Blokhuis ook niet terug op VWS

  Met het vertrek van VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis lijken alle bewindsplekken op VWS onder Rutte IV vrij voor nieuwe kandidaten. Blokhuis’ partij, de ChristenUnie, heeft laten weten dat hij zeker niet meer terugkeert. Demissionair premier Mark Rutte sorteerde deze week verder voor op het vertrek van demissionair VWS-minister Hugo de Jonge.

 • Samenvoeging wetten gedwongen zorg niet uitgesloten

  Het is niet uitgesloten dat de twee wetten rond gedwongen zorg weer worden ondergebracht in één regeling. Dat kwam naar voren bij een Kamerdebat over reparatiewetgeving van de twee nog jonge wetten voor dergelijke zorg. De aanpassingen van deze wetten die het kabinet beoogt, gaan de Tweede Kamer nog niet ver genoeg.

 • Borstkankerscreening per 2024 terug naar tweejaarlijks

  Tot 2024 worden vrouwen boven de 50 jaar niet tweejaarlijks, maar driejaarlijks gescreend op borstkanker. Vanaf 2024 kan de screeningsinterval weer naar twee jaar. Dat is de inschatting van VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis.

 • Nieuwe bekostiging ggz en forensische zorg definitief

  VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de knoop doorgehakt over de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Per 2022 wordt het zogeheten zorgprestatiemodel ingevoerd, zo heeft hij samen met de minister voor rechtsbescherming besloten.

 • VWS ziet geen ruimte voor meer winstuitkering in de zorg

  De bewindslieden van VWS zien geen noodzaak om op dit moment de ruimte voor winstuitkeringen binnen de zorg te verruimen. Ze overwegen wel om een norm in te stellen voor een ‘maatschappelijk maximaal aanvaardbare’ dividenduitkering binnen zorginstellingen waar dividenduitkering al is toegestaan.

 • Vaccinatieoverleg moet communicatie verbeteren

  De door VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis ingestelde ‘vaccinatiealliantie’ komt volgende week voor het eerst bijeen. Met dat samenwerkingsverband wil Blokhuis de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren verhogen.

 • ‘Ondergrens dalende vaccinatiegraad nodig’

  De dalende vaccinatiegraad in Nederland lijkt tot stilstand gekomen. Dat neemt niet weg dat de landelijke politiek een ondergrens moet bepalen voor de minimaal gewenste vaccinatiegraad, vindt universitair hoofddocent rechtsfilosofie Roland Pierik (UvA). De overheid moet volgens hem ook vastleggen hoe er wordt gehandeld als die ondergrens is bereikt.

 • Drinken, eten, roken: artsen willen preventie ontzuilen

  Meer dan zeventig partijen maakten onder regie van staatssecretaris Paul Blokhuis afspraken voor het Preventieakkoord. Aan drie aparte tafels: roken, overmatig eten en alcohol drinken. De aangeschoven artsen pakken deze problemen het liefst tegelijkertijd aan. Medisch Contact sprak met vijf van hen.

 • Kabinet bekijkt vaccinatie-eis crèche opnieuw

  Het kabinet gaat opnieuw onderzoeken of kinderdagverblijven de mogelijkheid kunnen krijgen kinderen te weigeren die niet zijn ingeënt. De maatregel krijgt een nieuwe kans nu het draagvlak onder ouders en andere betrokkenen volgens het kabinet is gegroeid. Maar de ook steeds vaker geopperde vaccinatieplicht gaat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) ‘op dit moment echt veel te ver’.

 • VWS-trio: Mogelijk eigen winstuitkeringsregels per zorgsector

  Mogelijk moeten er verschillende regels voor verschillende zorgsectoren komen als het gaat om het toestaan van winstuitkeringen. Dat stellen de bewindslieden van VWS, die meer inzicht willen krijgen in de voors en tegens van het toestaan van winstuitkeringen in de zorg.

 • Blokhuis: rem op probleemgebruik energiedrank

  Met een reeks maatregelen wil staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) overmatig gebruik van energiedrankjes door jongeren intomen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat van de jongeren tussen dertien en achttien jaar een klein deel te veel energiedrank drinkt, waardoor ze risico lopen op hartritmestoornissen of slaapproblemen.

 • ‘Stel Wlz ook open voor jonge ggz-cliënt’

  Enkele leden van de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij de keuze van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om de Wet langdurige zorg niet open te stellen voor jeugdige ggz-patiënten. Blokhuis wil hierover nog van gedachten wisselen met ggz-experts, zei hij vandaag.

 • Miljoen voor preventie en sport op Cariben

  Het kabinet gaat structureel geld uittrekken om roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht in Caribisch Nederland aan te pakken, en sport te bevorderen. Vanaf volgend jaar gaat het jaarlijks om 1 miljoen euro.

 • Blokhuis legt regels op aan verhitte tabak

  Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) wil nieuwe tabaksproducten waarbij tabak wordt verhit in plaats van verbrand onder dezelfde regels brengen als reguliere tabak en e-sigaretten. Door zulke nieuwe vormen van roken ook onder de Tabaks- en rookwarenwet te laten vallen, zullen producenten zich aan een reclameverbod moeten houden en verkopers zich aan leeftijdsgrenzen.

 • Wachttijden geestelijke zorg nog te lang

  Mensen met geestelijke problemen moeten nog steeds te lang wachten op hulp, ondanks herhaalde beloftes van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid dreigt met onder meer boetes als de branche dat probleem niet beter aanpakt.

 • ‘Verbod op alle rookruimtes binnen twee jaar’

  Het kabinet streeft ernaar om ook binnen twee jaar een eind te maken aan rookruimtes in openbare gebouwen. Maar staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil daarover niet alleen beslissen en wacht de afspraken over rookpreventie af die hij met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de gezondheidszorg wil maken.

 • Wet langdurige zorg in 2021 open voor ggz-cliënten

  De Wet langdurige zorg (Wlz) zal vanaf 2021 worden opengesteld voor mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis. Dat verwacht staatssecretaris Paul Blokhuis, verantwoordelijk voor ggz, die werkt aan een wetsvoorstel met die strekking.

 • Blokhuis wil kinkhoestvaccin voor zwangeren

  Het kinkhoestvaccin moet aan alle zwangere vrouwen in Nederland worden aangeboden. Dat vindt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Hij volgt daarmee een advies van de Gezondheidsraad. Voor de zomer moet duidelijk worden hoe het vaccin zou moeten worden verstrekt, en of het betaalbaar is.

 • 'Oxycodongebruik stijgt wél problematisch'

  Ach, het valt allemaal wel mee. Opioïdengebruikers liggen nog niet onder bruggen of bij stations zoals kortgeleden nog gold voor het leger der heroïneverslaafden. Maar pas op: het stapje van oxycodon naar heroïne is klein.

 • VWS-trio met snufje humor en stapel beloftes

  De drie mannen op het ministerie van VWS hebben de eerste honderd dagen van hun nieuwe baan erop zitten. Een periode waarin Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis vooral bezig waren met warm draaien.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.