Meer over Jako Burgers

 • Wetenschap en praktijk raken elkaar voortdurend

  Het huisartsgeneeskundig wetenschappelijk onderzoek in Nederland behoort tot de internationale top. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) vertaalt deze wetenschap in aanbevelingen, richtlijnen en toepassingen voor de praktijk.

 • Huisartsen zoeken nog antwoorden op 787 kennisvragen

  De NHG-standaarden bieden huisartsen hulp bij 70 à 80 procent van de klachten in de huisartsenpraktijk. Voor de overige problematiek, maar ook binnen de standaarden ontbreekt vaak nog wetenschappelijk bewijs. Om deze gaten te dichten presenteert het NHG de Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde.

 • Persoonsgerichte zorg en richtlijnen gaan samen

  Richtlijnen en persoonsgerichte zorg sluiten elkaar niet uit, zoals nog wel eens wordt aangenomen, maar versterken elkaar juist. Dat betoogde Jako Burgers in zijn oratie als hoogleraar Personalised care in clinical practice guidelines aan de Universiteit Maastricht.

 • Laten is lastiger dan doen

  In veel NHG-Standaarden staan adviezen om iets te laten. Huisartsen hebben het daar moeilijk mee. Reden voor het NHG om uit te zoeken waarom dat zo is.

 • Nederlandse arts druk met ggz, palliatie én bureaucratie

  Uit een internationaal onderzoek blijkt dat Nederlandse huisartsen meer tijd steken in palliatieve zorg en geestelijke gezondheidszorg dan hun buitenlandse collega’s. Helaas staan ze ook aan de top als het gaat om het verrichten van administratieve klussen.

 • Grade zet bewijs om in concreet advies

  De ontwikkeling (of herziening) van een NHG-standaard volgt een vast stramien waarbij per uitgangsvraag systematisch literatuur wordt verzameld. De uiteindelijke aanbevelingen komen tot stand na een uitgebreide procedure die gemiddeld 18 maanden duurt.

 • Zorg in Nederland scoort best goed

  Er wordt weliswaar soms gemopperd, maar uit een internationaal onderzoek in elf landen blijkt dat Nederlandse patiënten eigenlijk redelijk tevreden zijn over onze gezondheidszorg. Dat neemt niet weg dat er een paar verbeterpunten zijn.

 • Geneeskunde op hoog niveau?

  Geneeskunde is een academische discipline, waarbij gestreefd wordt kennis te ontwikkelen op hoog niveau door zorgvuldige observaties en een kritische reflectie binnen bepaalde denkkaders. Daarnaast is de geneeskunde ook een ...

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.