Meer over Het roer moet om

 • ‘Mensen hebben het recht om te vragen om het AstraZeneca-vaccin’

  Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om, dat op 11 april een motie van afkeuring aanbood aan de Gezondheidsraad. Hij maakt zich sterk voor een beter vaccinatiebeleid. ‘We moeten corona normaliseren.’

 • Ruim drieduizend artsen achter oproep HRMO

  Ruim drieduizend artsen hebben zich tot nu toe geschaard achter de nieuwe oproep van artsencomité Het Roer Moet Om (HRMO) om de zorg te veranderen. Dat zeggen de initiatiefnemers, die deze maandag hun wensen voor de zorg toelichtten in de Tweede Kamer.

 • Huisartsen geven wake-upcall in Den Haag

  Huisartsen van het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) trokken deze donderdagochtend vroeg – voordat hun spreekuren begonnen – met een scheepshoorn en wekkers naar het ministerie van VWS. Zij wilden VWS-ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins een wake-upcall geven. Volgens het comité geven de ministers niet thuis na noodkreten die huisartsen de afgelopen tijd hebben geuit over de problemen rond huisartsenzorg.

 • Regiegroep trekt kar (Ont)regel de zorg verder

  Bestuurders uit verschillende zorgsectoren gaan samen toezien op de uitwerking van maatregelen om de zorg te ontregelen. Zij nemen deel aan een regiegroep die de minister van VWS heeft opgezet. Artsencomité ‘Het roer moet om’ ziet graag dat deze groep alle zorgprofessionals die tegen administratiedruk strijden, rugdekking geeft.

 • Huisartsen willen naar driejaarlijkse audit

  De beroepsorganisaties van huisartsen LHV, NHG en VPH steunen de campagne van actiegroep ‘Het roer moet om’ en de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) tegen de verplichte jaarlijkse accreditatie. Deze zou wat hen betreft alleen vrijwillig mogen zijn.

 • Actievoerende huisartsen schorten overleg met auditor NPA op

  Het roer moet om (HRMO) en de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV) hebben besloten hun overeenkomst met NHG Praktijkaccreditering (NPA) op te schorten. Dat doen zij uit onvrede over een jaarlijks ‘coachend gesprek’ dat de NPA wil invoeren, terwijl in de recente schrapsessies was afgesproken het aantal visitaties terug te brengen.

 • Zorg is géén product

  De moderne managementprincipes vinden hun oorsprong in de ideeën die Frederick Winslow Taylor in 1911 lanceerde. Deze hebben het arbeidsproces in de productiesector heel efficiënt gemaakt, maar kennen ook grote nadelen, en pakken in de zorgsector rampzalig uit.

 • Het administratieve moeras

  Vorige week publiceerden we onder de titel ‘Laat mij doen waarvoor ik ben opgeleid’ een artikel van huisarts Marloes Tack. Dat ze daarmee in de roos schoot, blijkt uit het grote aantal reacties op onze website.

 • Schrappen, en wel nu

  Dat zorgprofessionals veel tijd besteden aan administratie weten we allang, maar dat dat gemiddeld 40 procent van hun werk beslaat, is ronduit verbijsterend.

 • Artsen binden strijd aan met administratiemonster

  Artsen besteden zo’n 40 procent van hun tijd aan administratie. En veel van dat werk vinden ze zinloos. Tijd voor verandering. Op een ‘schrapconferentie’ werden de eerste voorzetten gedaan.

 • Eerste voorstellen klaar voor minder administratielast

  Zo’n tweehonderd zorgverleners, verzekeraars en beleidsmakers hebben vijf voorstellen gedaan voor handelingen die geschrapt kunnen om de administratieve belasting van artsen en andere zorgverleners te verkleinen

 • ‘Vijf radicale stappen nodig om administratiedruk te verminderen’

  Er zijn vijf ‘radicale’ stappen nodig om de administratie- en regeldruk in de zorg te verminderen. Dat stellen artsencomité Het Roer Moet Om en zorgdienstverlener VvAA. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) steunt de beweging om tot minder administratieve werkbelasting in de zorg te komen.

 • Administratie vergt 40 procent van tijd specialist

  Medisch specialisten zijn 38 procent van hun werktijd kwijt aan administratieve handelingen en aiossen zelfs 46 procent. En het merendeel van die handelingen ervaren ze als onzinnig. Dat blijkt uit een enquête waar ruim 3000 specialisten en aiossen aan meewerkten.

 • ‘Het roer moet om’ brengt bureaucratie breed in kaart

  ‘Het roer moet om’ laat opnieuw van zich horen. Deze keer trekt het artsencollectief met VvAA ten strijde tegen het juk aan regels en administratie dat rust op de schouders van diverse zorgverleners. Een denktank met jonge academici probeert die bureaucratie nu eerst cijfermatig in beeld te brengen.

 • Zorgdebat: 'Minder regels en markt, meer samenwerking'

  Minder regels en marktwerking, maar meer samenwerking: dat is wat de zorgsector nodig heeft. Daarover bleek zaterdag tijdens het zorgdebat 'Politieke keuzes in de zorg' van Het Roer Moet Om consensus te bestaan onder politieke partijen.

 • Politieke keuzes

  Afgelopen week deed Het Roer Moet Om een oproep aan de politiek onder de titel ‘Samen dapper voor de zorg’. Als u die oproep nog niet gelezen hebt, doet u dat dan alsnog. Grote kans dat u het ermee eens bent. Die oproep raakt namelijk precies die punten waar u en ik in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen.

 • ‘Het roer moet om’ wil deltaplan voor de zorg

  De boodschap van het nieuwe manifest van actiegroep ‘Het roer moet om' is helder: politiek, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen moeten samen een deltaplan voor de zorg opstellen 'waar iederéén achter staat’.

 • Jos de Blok: ‘Ik geloof in vakmanschap’

  Jos de Blok gelooft in zelfsturende teams. Hij heeft daar succes mee in de thuiszorg en denkt dat het concept ook werkt in de ziekenhuiszorg en voor huisartsen. Hij gelooft in het vakmanschap van artsen, maar vindt dat ze zich niet met zaken als personeelsbeleid moeten bezighouden.

 • Krijgt de huisarts nog rust?

  Vierduizend huisartsen kwamen afgelopen zaterdag samen op de tweejaarlijkse huisartsbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs. Thema: ‘Recept voor rust’. Is dat in het woelige huisartsbestaan te vinden?

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.