Meer over Federatie Medisch Specialisten

 • Stem van de dokter

  In deze podcast praten Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting en cohost en intensivist Ilse van Stijn met medisch specialisten en andere deskundigen over belangrijke thema’s binnen de zorg.

 • Kwetsbaar als specialist in dienst van specialist

  Sommige medisch specialisten ­werken in dienst van andere ­specialisten. Deze constructie kan een individuele arts maar ook een vakgroep of msb als geheel ­kwetsbaar maken, vinden artsen die hiermee te maken hebben.

 • Onderzoek levertransplantaties wint  Wetenschaps- en innovatieprijs

  De DHOPE-DCD-trial is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en innovatieprijs 2023 van de Federatie Medisch Specialisten. Dit onderzoek toonde aan dat een nieuwe techniek, DHOPE machine perfusie, de kans op ernstige galwegcomplicaties na levertransplantatie sterk vermindert bij donorlevers afkomstig van donoren die zijn overleden aan een hartstilstand.

 • Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie ons vak?

  Er is steeds meer aandacht voor toepassingen van kunstmatige intelligentie in de medisch-specialistische zorg. Wat betekent AI voor de medisch specialist en voor de patiënt? Hoe behouden we tijdens de razendsnelle ontwikkeling van AI het overzicht en de regie? Hoe zorgen we ervoor dat AI ons helpt íedereen goede zorg te leveren, in plaats van alleen aan degenen die passen binnen de algoritmes? De Federatie Medisch Specialisten laat meerdere experts het antwoord geven op deze vragen in een podcast, het magazine Medisch Specialist en een netwerkbijeenkomst.

 • Samen beslissen aan het bed nog te weinig toegepast

  Zorgverleners in het ziekenhuis hebben nog onvoldoende kennis en vaardigheid om samen beslissen gezamenlijk (interprofessioneel) toe te passen. Met als gevolg dat patiënten te weinig bij de besluitvorming over de best passende zorg of behandeling worden betrokken. Zo denken zorgverleners verschillend over te nemen beslissingen en passen ze samen beslissen nog weinig en op verschillende manieren toe. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek naar samen beslissen in de klinische praktijk in het kader van het landelijke programma Uitkomstgerichte Zorg. Het onderzoek is uitgevoerd door het Amsterdam UMC, UMC Utrecht en Isala Zwolle.

 • Nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2023 bekend

  De drie nominaties voor de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten zijn bekend. In willekeurige volgorde: de eerste genomineerde is de DHOPE-DCD-trial (chirurgen) over verminderen van galwegcomplicaties na levertransplantatie.

 • Tekorten

  Medische hulpmiddelen zijn er in een ontzettend brede variëteit. Het gaat om duizenden items, in letterlijk alle soorten en maten. Implantaten, katheters of specifieke naalden. Een fijnmazig netwerk van leveranciers, wereldomvattende logistieke processen en harde werkers van de inkoop en de logistieke dienst in de ziekenhuizen zorgen ervoor dat voor iedere patiënt iedere keer weer de juiste combinatie van apparatuur en hulpmiddelen voorhanden is.

 • Crisis?

  Het is alweer een halfjaar geleden dat Rien Fraanje en Han Polman van de Raad voor het Openbaar Bestuur in de NRC schreven over verwaarloosde problemen die ten onrechte een crisis genoemd worden.

 • ‘Dankzij onze consultaties voorkomen we opnames’

  Zorgen voor goede en passende zorg tijdens de laatste levensfase. Dat is het doel van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland. Het netwerk is bedoeld voor zorgprofessionals die bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase voor vragen en problemen komen te staan.

 • Handreiking registratie expertiseadviezen gepubliceerd 

  Medisch specialisten die te maken krijgen met patiënten met zeldzame aandoeningen vragen regelmatig collega’s in expertisecentra om advies. Per 1 januari kunnen deze collega’s dit advies registreren. In de nieuwe hand­reiking Expertiseadviezen staat onder welke voorwaarden zij dit mogen doen.

 • Snelle en betere diagnose bij pijn op de borst

  Jaarlijks melden zich in Nederland 525 duizend mensen met pijn op de borst bij de huisarts. Bij 80 procent blijkt die pijn niet veroorzaakt te worden door het hart. Hoewel huisartsen hierin al een flinke selectie maken, belanden alsnog

 • Samenwerkings­programma stelt wensen kwetsbare ouderen voorop

  Leonards vervult een actieve rol binnen het Samenwerkings­programma Integrale Ouderenzorg Zeeland, dat in 2020 werd opgezet. Doel van dit programma is om meer rekening te houden met wensen van cliënten en een effectievere verbinding te creëren tussen verschillende zorginstanties. Het gaat daarbij niet alleen om netwerkgenees­kunde tussen het ziekenhuis en de huis­artsen, maar bijvoorbeeld ook met thuiszorgorganisaties. Binnen het programma houdt Leonards zich voornamelijk bezig met advance care planning (ACP) en vroegtijdige signalering.

 • Podcast Stem van de dokter: Bestuurbaarheid van de zorg

  'Zou elk ziekenhuis of elke instelling een structuur van shared governance moeten inrichten?', vraagt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem in de podcast over bestuurbaarheid van de zorg. Hij spreekt met hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuyderland Medisch Centrum David Jongen en longarts en voormalig MSB-voorzitter van het Amphia Remco Djamin. 'Hoe organiseer je dit en waar moet het aan voldoen?', vraagt Van Benthem.

 • Podcast: Duurzaamheid in de zorg

  De zorgsector is een enorm vervuilende sector. We zijn verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. De urgentie om hier wat aan te doen, is groot.

 • Kunstmatige intelligentie: wat betekent dit voor dokters?

  Op 17 mei december organiseert de Federatie Medisch Specialisten het halfjaarlijkse Netwerk Innovatie. Laat je inspireren door korte pitches van vakgenoten die hun ervaringen met je delen over het thema ‘Artificial Intelligence’.

 • Jonge medisch specialist: ‘Geef me een baan’

  ‘Onzeker word ik van de afwijzingen. Sinds vorig jaar ben ik aan het solliciteren. Situaties waarin ik met dertig gelijkgestemden op dezelfde baan solliciteer, zijn geen uitzondering. Ik moest iets anders verzinnen om niet over twee jaar nog in dit schuitje te zitten,’ vertelt Heleen Snijders. Voor de podcast Stem van de dokter spreek ik chirurg Heleen Snijders, klinisch geriater i.o. Roos van der Zwan en kno-arts Rose Marijn Teeuw over de arbeidsmarkt voor startende medisch specialisten. Een belangrijk onderwerp. Heleen is net klaar met de opleiding tot chirurg en solliciteert zich suf. Het hele sollicitatiecircus zorgt bij haar voor stress en onzekerheid.

 • Stem van de dokter

  Kno-arts en federatievoorzitter Peter Paul van Benthem bespreekt met anios chirurgie Emma Gertsen en gastro-intestinaal en onco­logisch chirurg en federatiebestuurder Jelle Ruurda wat passende zorg is. De politiek wil de stijgende zorgkosten oplossen door meer efficiëntie af te dwingen. In het coalitieakkoord staat: ‘passende zorg is de norm.’ Wat betekent dit? En wat betekent dit voor medisch specialisten?

 • Ga als arts zoveel mogelijk het gesprek aan

  De verhalen die ik tijdens werkbezoeken hoor, blijven bij mij naklinken. Het meest werd ik geraakt door de verhalen over agressie op de spoedeisende hulp (SEH), de verpleegafdeling en de intensive care (ic) van het ziekenhuis.

 • Artsen die desinformatie verspreiden

  De afgelopen tijd krijg ik steeds vaker vragen over hoe de FMS omgaat met artsen die online desinformatie verspreiden over het corona­virus. Hoe ga je om met dit opmerkelijke fenomeen?

 • Tweede versie draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste

  De Federatie Medisch Specialisten en artsenfederatie KNMG publiceerden dinsdag 24 november een tweede versie van het draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor ic-opname ten tijde van Fase 3 stap C in de COVID-19 pandemie.

 • #101 voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek in kaart

  Medisch specialisten in het hele land werken aan mooie initiatieven die we kunnen bundelen onder de noemer ‘juiste zorg op de juiste plek’. Meer dan 101 inspirerende voorbeelden zijn nu inzichtelijk gemaakt in een landkaart op de website van de Federatie Medisch Specialisten: demedischspecialist.nl/jzojp.

 • Doe ook mee met ‘Laat dokters dokteren’

  Dat administratielast in de medisch-specialistische zorg minder kan en moet, blijkt ook uit het actieplan (Ont)Regel de Zorg van VWS. Het actieplan brengt de afspraken over het verminderen van de administratielast uit de onderhandelings­akkoorden medisch-specialistische zorg en ggz en de schrapbijeenkomsten in het kader van (Ont)Regel de Zorg bij elkaar voor de hele medisch-specialistische sector.

 • Steun voor akkoord medisch specialisten

  De achterban van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft ingestemd met het voorlopige bestuurlijke hoofdlijnenakkoord. Daarmee is het akkoord een stap dichter bij een definitieve status.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.