Meer over DSM

 • Visies op autisme

  In het verhaal van familie Markram, opgetekend door Lorenz Wagner, heeft Kai de hoofdrol, hij is De jongen die te veel voelde. Vader Henry, neurowetenschapper, wil wanneer blijkt dat zijn zoon autisme heeft, weten hoe dat werkt.

 • Duidelijke conclusie helpt patiënt met conversie

  Een conversiestoornis hangt – volgens de ­laatste inzichten – lang niet altijd samen met psychische factoren. Een heldere diagnose door de neuroloog en een goede uitleg aan de patiënt over deze aandoening kan een lange weg door de gezondheidszorg voorkomen.

 • Nieuwe bekostiging ggz

  Per 2022 moet de ggz op een nieuwe manier worden gefinancierd. En dus komt er dan een einde aan het bestaande dbc-systeem. Dat staat in een advies dat de NZa onlangs het licht liet zien.

 • Schippers aan de slag bij DSM

  Oud-minister Edith Schippers wordt de nieuwe baas van DSM Nederland. Ze volgt Atzo Nicolaï op, die het chemiebedrijf na bijna acht jaar verlaat.

 • Directe verwijzing naar medische psychologie loont

  Somatisatie en psychische klachten kunnen medische behandeling flink bemoeilijken. De specialist heeft hiervoor expertise binnen handbereik via de afdeling Medische Psychologie, maar de huisarts niet. In Friesland probeerden ze daarom uit wat er zou gebeuren als ook de huisarts rechtstreeks kan verwijzen naar medische psychologie in het ziekenhuis.

 • Superspecialisatie maakt ggz vleugellam

  Kaderhuisarts ggz Martin Beeres laat aan de hand van casuïstiek zien dat de specialisatie in de ggz is doorgeschoten. Met name patiënten met comorbiditeit zijn daar de dupe van.

 • Diagnose autisme is verwaterd

  In DSM-5 zijn de criteria voor autismespectrumstoornissen (ASS) zo ruim dat bijna iedereen eronder valt. Dat is contraproductief, in de eerste plaats voor degenen die als zodanig gediagnosticeerd worden. Hoog tijd voor aanscherping.

 • Dementie bij boezemfibrilleren

  Patiënten met boezemfibrilleren ontwikkelen relatief vaak dementie. Onderzoekers zien deze trend in de prospectieve Rotterdam study en…

 • Delusion of sanity - Marco Versluis

  Je hoort steeds vaker dat mensen behoefte hebben aan een psychiatrisch ziektebeeld. Liefst eentje waarmee ze wel uit kunnen leggen waarom er van alles tegenzit, maar waarmee ze niet het stempel ‘gek’ krijgen.

 • Vergoedingsregels ggz ondoordacht

  Zorginstituut Nederland heeft de spelregels voor vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg zodanig aangepast dat een grote groep patiënten met ernstige klachten buiten beeld blijft. Geen slimme manier van bezuinigen, vindt psychiater Kees Kooiman.

 • Het mag geen naam hebben - Menno Oosterhoff

  Een van de oude klassieke verhalen verhaalt hoe Odysseus en zijn mannen op hun terugtocht uit Troje gevangen genomen worden door de cycloop Polyphemos. Deze vraagt Odysseus naar zijn naam.

 • 'DSM-5 is geen diagnostische bijbel'

  Psychiaters verwelkomen de nieuwe DSM, maar plaatsen wel zo hun kanttekeningen. ‘Wie geen DSM-label heeft, moet niet verstoken blijven van hulp. En omgekeerd geeft een DSM-label niet per se recht op hulp.’

 • Nieuw ggz-beleid gevaar voor de toekomst

  Behandeling door een psychotherapeut wordt voortaan alleen nog vergoed als er een DSM-diagnose gesteld is. Het classificatie-systeem wordt daarmee voor verkeerde doeleinden gebruikt.

 • Ggz nieuwe stijl roept veel vragen op

  Minister Schippers geeft de eerste lijn een veel zwaardere rol in de behandeling van mensen met psychische problemen. Henk Maassen polste betrokkenen en merkte dat er steun is voor de plannen, al klinken er ook kritische noten.

 • Ggz per 2014 grondig herzien

  De geestelijke gezondheidszorg gaat per 2014 op de schop. Het is de bedoeling dat veel meer patiënten dan nu begeleiding of behandeling in de eerste lijn krijgen. Dat heeft…

 • DSM: een zoektocht naar fantomen

  Het categoriseren van psychiatrische ziektebeelden lijkt een, keer op keer nagejaagd, fantoom, zegt psychiater Edo Nieweg naar aanleiding van DSM-5. Volgens hem kunnen we de veelvormigheid van de stoornissen maar beter erkennen.

 • Belangenverstrengeling bij makers DSM-V

  Meer dan twee derde van de psychiaters betrokken bij het opstellen van het nieuwe standaardwerk voor mentale ziekten heeft banden met de industrie. Volgens…

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.