Meer over Actuele uitspraken tuchtcolleges

 • Huisarts hoefde patiënt niet actief terug te vragen

  Klaagster heeft een klacht ingediend tegen haar huisarts. Zij is in een paar jaar meerdere malen bij de huisarts geweest vanwege vermoeidheidsklachten en een zwelling in de keel. Op 27 juni 2014 heeft de huisarts wegens toename van de klachten laboratoriumonderzoek laten verrichten.

 • Kinderarts had patiënt zelf moeten beoordelen

  Klagers (de ouders van patiënt) dienen een klacht in tegen de (superviserend) kinderarts. Zij had dienst toen patiënt werd opgenomen wegens toenemende hoofdpijnklachten na een middenoorontsteking.

 • Huisarts week weloverwogen af van richtlijn

  Klagers zijn nabestaanden van overleden patiente. Zij dienen een klacht in tegen de huisarts die verbonden was aan het verpleeghuis waar patiënte verbleef. Vanwege slaapproblemen heeft de huisarts midazolam voorgeschreven.

 • Psychiater mocht (dwang)medicatie toedienen

  Klager is vanwege een schizoaffectieve stoornis onder behandeling bij beklaagde (psychiater). Deze heeft klager (dwang)medicatie (100 mg Haldol per drie weken) voorgeschreven.

 • Psychiater had aangepast rapport moeten voorleggen

  Klager is ter beoordeling van de rijgeschiktheid gekeurd door beklaagde (psychiater). Hij heeft klager eerder gekeurd en destijds geadviseerd klager rijongeschikt te verklaren vanwege alcohol- en drugsmisbruik.

 • Huisarts beoordeelde situatie adequaat

  Klager belde meerdere keren met de huisartsenpost (hap) vanwege de gezondheidstoestand van zijn zoon (patiënt), die een hersentumor had. De triagist heeft steeds overlegd met beklaagde (huisarts), die de situatie beoordeelde.

 • Arts mocht medisch dossier niet doorsturen

  Klager heeft bij een auto-ongeluk letsel opgelopen. Aangeklaagde (verzekeringsarts) is medisch adviseur van de schadeverzekeraar. Hij was betrokken bij het inschakelen van een psychiater.

 • Rapporten verzekeringsarts ondeugdelijk

  Klager is het niet eens met de beslissing van het UVW over zijn arbeids(on)geschiktheid. Om het UWV te bewegen de beslissing te herzien, heeft klager verweerder (verzekeringsarts) opdracht gegeven een verzekeringsgeneeskundig advies op te stellen.

 • Huisarts stopt clopidogrel zonder overleg

  Klaagster is patiënte van beklaagde (huisarts). Zij heeft een ­dotter- en stentbehandeling ondergaan. Sindsdien gebruikte zij op voorschrift van de vaatchirurg de bloedverdunner clopidogrel. Vanwege bijwerkingen is klaagster hiermee gestopt.

 • Huisarts had patiënt moeten verwijzen naar uroloog

  Klager is met zijn minderjarige zoon, die acute pijnklachten aan de testis had, bij beklaagde (huisarts) op de huisartsenpost geweest. Na anamnese en onderzoek heeft de huisarts de zoon naar huis laten gaan.

 • Rapportage forensisch arts onzorgvuldig

  Klager is huisarts. Het OM is een onderzoek gestart naar de dood van een patiënte van hem, tevens zijn schoonmoeder, en naar zijn betrokkenheid bij die dood.

 • Psychiater alsnog geen recht op BIG-register

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een melding gekregen over een psychiater. Deze heeft bij patiënten in strijd met de richtlijnen offlabelmedicatie voorgeschreven en onvoldoende onderzoek verricht.

 • Klacht tegen internist in beroep ongegrond

  Klagers (echtgenote en zoon van patiënt) hebben een klacht ingediend tegen beklaagde (internist). Patiënt had uitgezaaide maagkanker en werd vanwege een verslechterde gezondheidstoestand gezien op de SEH door een arts-assistent.

 • Verpleegkundige mocht medisch dossier niet inzien

  Klager en beklaagde (verpleegkundige) hebben een relatie gehad. Na de scheiding heeft de verpleegkundige ingelogd in het patiëntendossier van klager. Klager heeft hierover een klacht ingediend bij het ziekenhuis.

 • Gz-psycholoog schendt beroepscode

  Klager is de vader van patiënte die onder behandeling is bij beklaagde (gz-psycholoog). Hij heeft geen ouderlijk gezag over zijn dochter. Klager heeft een vertrouwelijke brief aan de behandelaar van zijn dochter gestuurd met het verzoek om een gesprek.

 • Huisarts reageerde adequaat na medicatiefout

  Klaagster is door beklaagde (huisarts) gezien wegens verdenking op nierstenen. De huisarts wist dat klaagster op dat moment 29 weken zwanger was (derde trimester). Vanwege een misrekening dacht de huisarts dat de zwangerschap zich in het tweede trimester bevond.

 • Kinderarts had beter moeten informeren over experimentele behandeling

  Klagers zijn de ouders van patiënte die leed aan ALCL (vorm van lymfeklierkanker). Patiënte en klager kwamen bij beklaagde ­(kinderoncoloog) vanwege mogelijke deelname aan de zogenoemde Crisp-studie. Zij heeft uitleg gegeven over de studie, informatieformulieren meegegeven en een formulier naar klaagster gemaild.

 • Psychiater heeft behandelrelatie terecht beëindigd

  Klager is sinds een aantal jaren in behandeling bij de specialistische ggz (sggz) vanwege chronische PTSS-klachten. Beklaagde (psychiater) heeft de behandeling overgenomen van een collega. Uit het behandelplan blijkt dat er geen recente behandeldoelen met klager konden worden opgesteld. De psychiater heeft klager gesproken en verwezen naar een gz-psycholoog binnen zijn team.

 • Orthopedisch chirurg gebruikt ongeschikte ­operatiefaciliteit

  Bij klaagster is een artrodese van de linkerenkel uitgevoerd door beklaagde (orthopedisch chirurg). Na de operatie heeft klaagster aanhoudende pijnklachten. Er wordt een röntgenfoto gemaakt waarop een ruimte in de artrodese zichtbaar is, maar hierop volgt geen actie.

 • Aanvraag revalidatiezorg terecht afgewezen

  Klaagster is vanwege aanhoudende schouderklachten verwezen naar een revalidatiecentrum voor medisch-specialistische revalidatiezorg (MSR). Hiervoor had klaagster toestemming nodig van de zorgverzekeraar. De aanvraag werd namens klaagster door een revalidatiearts ingediend bij de zorgverzekeraar, die de aanvraag afwees.

 • Arts had Wmo-advies beter moeten onderbouwen

  Klaagster heeft een Wmo-aanvraag ingediend voor een woningaanpassing vanwege hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De aanvraag werd beoordeeld door beklaagde (arts). Die acht behandeling en begeleiding noodzakelijk en adviseert negatief over aanbrengen van geluidsisolering in de woning.

 • Arts trok wél lering, vindt Centraal Tuchtcollege

  Een bedrijfsarts is in zijn lange loopbaan nooit eerder met het tuchtrecht in aanraking geweest. Dan deelt hij met een werkgever informatie die hem ter ore is gekomen over een expertiserapport opgesteld door een polikliniek.

 • Huisarts mocht medische gegevens verstrekken

  Klaagster is door beklaagde (huisarts) verwezen naar de neuroloog. Die kon geen duidelijke diagnose stellen en heeft haar verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Daar heeft klaagster een aantal gesprekken gehad met een gz-psycholoog in opleiding. Deze adviseerde de huisarts klaagster te verwijzen naar een psychiater.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.