Meer over Achter het nieuws

 • Excellente zorg voor minder geld

  De nieuwe minister van VWS heet Fleur Agema. Wie is ze en vooral: wat wil ze? ‘Ouderen worden genept met mooie praatjes, maar hebben straks, als het nodig is, niet eens een fatsoenlijk dak boven hun hoofd of een verzorger aan hun bed staan.’

 • Stuwmeer van aniossen? Helemaal geen probleem!

  De aniosperiode betekent voor basisartsen inmiddels meer dan enkel wachttijd. Geen wonder, en ook niet per se zorgelijk, dat deze fase steeds langer duurt. Die conclusie lijkt te trekken uit een onderzoek naar de loopbaanafwegingen van basisartsen.

 • Europa aarzelend op weg naar een gezondheidsunie

  Volgende week zijn de Europese verkiezingen. Zorg en gezondheid spelen niet de grootste rol; ze zijn vooral ‘lokaal’. Toch staat de vorming van een Europese gezondheidsunie op de agenda. Wat houdt dat in en moeten we dat willen?

 • Nieuwe generatie artsen wil anders werken

  Veertig procent van de artsen raadt anderen af om de geneeskundeopleiding te doen. Dit blijkt uit een recente poll onder lezers van Medisch Contact. Als belangrijkste reden wordt de hoge werkdruk genoemd. Dit is het meest uitgesproken bij jonge dokters. Hoe komt dat en is het tij te keren?

 • European Health Data Space komt eraan. Maar wat ís het eigenlijk?

  Twee weken geleden stemde het Europees Parlement met een ruime meerder­heid in met de European Health Data Space (EHDS). De Europese en de Nederlandse overheid zijn enthousiast en ook de Europese artsen­organisatie Standing Committee of European Doctors (CPME), waar ook de KNMG bij aangesloten is, staat er positief tegenover. Toch kijken anderen er met argus­ogen naar, want hoe zit het met de privacy van patiënten en het beroeps­geheim? Acht vragen aan drie deskundigen over de EHDS.

 • Help, de huisartsenketen verzuipt!

  Hoe wordt de huisartsenzorg aan patiënten gegarandeerd als een huisartsenpraktijk failliet gaat? De vraag is meer urgent geworden nu recent een faillissement is aangevraagd voor een onderdeel van huisartsenketen Co-Med.

 • Jeugdartsen willen meer artsentaken uitvoeren

  Jeugdartsen zouden meer aan diagnostiek en behandeling kunnen doen, bijvoorbeeld bij verdenking op coeliakie, persisterende icterus bij een baby, of bij huidaandoeningen. Dat is efficiënter en bespaart overbelaste huisartsen en kinderartsen werk. En het zou het vak van jeugd­arts zichtbaarder en aantrekkelijker maken. Maar de bureaucratie zit nog in de weg.

 • Betere samenwerking door regionale verwijsafspraken

  In de regio Rijnmond hebben huisartsen en medisch specialisten de landelijke verwijsafspraken omgezet naar regionale. Dat verliep niet zonder slag of stoot. Toch raden ze collega’s in andere regio’s aan hier ook mee aan de slag te gaan.

 • ‘Alle SEH’s openhouden is niet realistisch’

  De discussie over concentratie van de acute zorg loopt al jaren. De Tweede Kamer debatteerde er vorige week over. De verenigingen van internisten en chirurgen pleiten voor onderscheid tussen levensbedreigende, vaak hoogcomplexe zorg, en laagcomplexe zorg. ‘Acute zorg moet geen containerbegrip zijn.’

 • Grip houden op bedrijfs­ketens in de huisartsenzorg: is dat mogelijk?

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stellen vast dat bedrijfsketens een risico vormen voor de kwaliteit van de huisartsenzorg, maar ook dat ze hier onvoldoende op kunnen handhaven. Ze pleiten voor meer normen en wetgeving. De LHV vindt juist dat de instanties al genoeg munitie hebben om op winst gerichte ketens aan te pakken.

 • Offlabel voorschrijven blijft vraagtekens oproepen

  Huisarts Rob Elens schreef in coronatijd offlabel middelen voor, iets waar oud-minister Hugo de Jonge zich mee bemoeide. Het Centraal Tuchtcollege tikte De Jonge op de vingers. Maar is er nu ook duidelijkheid over het voorschrijven van medicatie buiten de richtlijnen om?

 • Spannende keuze: Lentis biedt alléén nog complexe ggz aan

  De Noord-Nederlandse ggz-instelling Lentis gooit het over een andere boeg en richt zich voortaan alleen nog op gespecialiseerde ggz. Hiermee wil Lentis het hardnekkige personeelstekort en de toenemende zorgvraag het hoofd bieden. De keerzijde hiervan is echter wel dat Lentis met de basis-ggz stopt.

 • Kliniek voor zeldzame kankers: een laatste strohalm

  Het Radboudumc in Nijmegen is op 31 januari gestart met een kliniek voor patiënten met veelal zeldzame vormen van kanker, voor wie geen reguliere behandeling beschikbaar is of voor wie reguliere behandelingen niet meer helpen. In deze fase-I-unit kunnen patiënten uit de regio deelnemen aan onderzoeken naar nieuwe middelen en naar nieuwe combinaties van bestaande middelen.

 • Alle ogen op de PVV

  De schermutselingen in de Tweede Kamer tijdens de Algemene Beschouwingen gaven blijk van de nieuwe verhoudingen. Ook op het gebied van Volksgezondheid waait er een meer conservatieve wind.

 • Uitvoering Zorgakkoord verloopt traag: ‘Je hebt regie nodig’

  Het Integraal Zorgakkoord vraagt om veranderingen in de organisatie van de zorg. Zorgorganisaties en -aanbieders kunnen transformatieplannen indienen. Hun aantal groeit gestaag, definitieve goedkeuring verloopt tot dusver traag. Drie vragen over de stand van zaken.

 • Taalmodel achter ChatGPT dringt langzaam het epd binnen

  Onlangs vierde ChatGPT, de bekende chatbot van OpenAI en Microsoft, zijn eerste verjaardag. Het taalmodel – oftewel Large Language Model (LLM) – achter ChatGPT kan de administratie­last in de zorg flink verminderen. Wat kan er nu al? Wat binnen­kort, en over een paar jaar?

 • Opleidingen moeten arts van de toekomst centraal gaan stellen

  De geneeskundeopleiding, het aniosschap en de vervolgopleidingen bereiden de jonge dokter onvoldoende voor op de zorguitdagingen van de toekomst. Dat stellen de opstellers van de veelomvattende handreiking ‘Een transparant opleidingscontinuüm waarin veelzijdige jonge artsen worden opgeleid’.

 • ‘PVV claimt tegen marktwerking te zijn, maar zo stemmen ze niet’

  De PVV, NSC en BBB kwamen als winnaars uit de Tweede Kamerverkiezingen. Wat zou het betekenen voor het Nederlandse gezondheidszorgbeleid als deze partijen in het kabinet komen? Vier deskundigen – een gezondheidseconoom, politicoloog, beleidsmaker en socialewetenschapper – laten hun licht hierover schijnen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.