Inloggen

Meer over Achter het nieuws

 • SEH-arts erkend als medisch specialist – wat betekent dat?

  Nu spoedeisende geneeskunde is erkend als medisch specialisme, kan de opleiding voor SEH-artsen worden uitgebreid en het wetenschappelijk domein uitgebouwd. Of er nu ook meer geld komt voor medisch-specialistische opleidingen, is aan de politiek.

 • IGJ zet dwangmiddel voor tweede keer in: arts moet direct stoppen

  Onlangs dwong de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een arts om haar beroep onmiddellijk te staken tot het tuchtcollege uitspraak doet. De IGJ greep enkele maanden eerder – én voor het eerst – ook al naar dit drastische middel. Wat is dit dwangmiddel precies en wat gebeurt hierna?

 • Artsen kritisch over dure kankerbehandelingen

  Internist-oncologen willen meer steun om scherpere keuzes te maken over behandelingen met dure oncologische middelen, die soms voor patiënten weinig levensverlenging of levenskwaliteit opleveren. Dat geluid klinkt steeds luider vanuit de beroepsgroep zelf.

 • Praktijk voeren onder de blote hemel dreigt voor huisartsen

  Twee huisartsenpraktijken in Den Haag en Haarlem dreigen met hun patiënten op straat te belanden. Dit zijn niet de enige praktijken die te maken hebben met de huisvestingsproblematiek. Maar concrete oplossingen laten nog op zich wachten.

 • Wegen naar de artsenopleiding: loten, toetsen of een opdracht?

  Veel geneeskundefaculteiten staan ervoor open om loting weer onderdeel te maken van hun toelatingsprocedure. De discussie over de vraag welke positie loting naast selectie kan krijgen, is vertroebeld geraakt door verwarring over het zogeheten Klaas Visser-model.

 • De arbeidsmarkt buiten het ziekenhuis lonkt nog onvoldoende

  Meerdere artsenorganisaties bepleiten opnieuw om méér artsen buiten het ziekenhuis op te leiden, zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Tegelijkertijd is er een opleidingsreservoir van zo’n 7500 basisartsen, die wachten op een (andere) opleidingsplek.

 • Geneesmiddelentekort stijgt naar recordhoogte

  Het recente faillissement van de grootste Nederlandse producent van generieke medicijnen (InnoGenerics) – die nu toch een doorstart maakt – heeft het geneesmiddelentekort weer op de kaart gezet. Dat steeg in 2022 naar een record. Medisch Contact neemt drie vaak genoemde oplossingen onder de loep met een apotheker en een gezondheidseconoom.

 • Brits zorgpersoneel pikt het niet langer (en wel hierom)

  De situatie in de Britse ziekenhuizen is penibel: de werkdruk is hoog en de wachtrijen zijn lang. Het zorgpersoneel van de National Health Service (NHS) staakt deze weken beurtelings om meer salaris. Vijf vragen over de onrust in de zorg aan de overzijde van het Kanaal en wat wij daarvan kunnen leren.

 • Falende markt voor medische hulpmiddelen werkt corruptie in de hand

  Dat cardiologen in ziekenhuis Isala ervan verdacht worden betalingen te hebben ontvangen van een hartimplantatenproducent is mogelijk een symptoom van een dieperliggend probleem. Verschillende factoren maken dat de markt voor medische hulpmiddelen faalt. De ACM inventariseerde ze.

 • Ouderenzorg wordt vooral intensieve zorg thuis

  De grijze golf, een toenemend personeelstekort en de mantelzorg die tegen grenzen aanloopt: de zorg voor kwetsbare ouderen staat op een kantelpunt. ‘De ouderenzorg wordt anders, dat staat vast.’

 • Tuchtrechter oordeelt over het offlabel voorschrijven van ‘covidmedicatie’

  Tijdens de coronapandemie was er veel controverse tussen artsen over wat wél en niet gepast was in de strijd tegen het virus. Mag je bijvoorbeeld offlabel medicatie zoals ivermectine en hydroxychloroquine voorschrijven om covid-19 te behandelen? En mag je als arts zomaar alles zeggen wat je wilt via (social) media?

 • Alles wordt duurder, maar wie krijgt de rekening?

  Net als andere sectoren heeft ook de zorg te kampen met hogere rekeningen vanwege de inflatie. De roep om een grotere beloning voor zorgmedewerkers is daarom nu misschien wel luider dan ooit. Maar is dat wel te betalen?

 • Invoering van de Wvggz en Wzd blijkt een ramp

  Op papier leken de twee dwangwetten Wvggz en Wzd een goed idee: minder dwang, meer rechtszekerheid voor patiënten. Uit de eerste evaluatie blijkt dat dit in de praktijk nauwelijks tot stand komt.

 • Meer instroom aiossen omdat meer artsen vertrekken

  Er werken meer medisch specialisten dan ooit tevoren. Om dat aantal op peil te houden, moeten er ook meer artsen worden opgeleid. Maar er is een grens. De betaalbaarheid van de zorg zal de groeiruimte gaan bepalen.

 • Vallen onder ouderen neemt toe: tijd voor betere preventie

  Met de vergrijzing stijgt ook het aantal overlijdens en ernstige letsels door vallen bij ouderen. Effectieve valpreventie wordt dus steeds belangrijker. Een nieuwe wereldwijde richtlijn toont hiervoor de wetenschappelijke onderbouwing en geeft aanbevelingen.

 • Zorginstituut stelt actieplan voor oncologische zorg op

  De zorg voor patiënten met kanker staat onder druk. Door vergrijzing groeit het aantal patiënten elk jaar met 2 procent, er is te weinig personeel en de komst van nieuwe, dure geneesmiddelen maakt dat in 2040 de kosten voor deze zorg gestegen zullen zijn tot bijna 14 procent van het totale zorgbudget.

 • Energiecrisis is de druppel: ‘Zorgpersoneel verdient te weinig’

  Onder de noemer #geencollegaindekou lanceerde OLVG-bestuurder Maurice van den Bosch 17 september een idee voor een steunfonds voor zorgverleners die in de schulden raken door de energieprijzen. Twee weken en Prinsjesdag verder blijkt dat hij een gevoelige snaar heeft geraakt: armoede.

 • Big tech ontwricht de zorg

  Meer digitalisering is niet de oplossing voor problemen in de zorg. Zeker niet als we grote technologische bedrijven als Apple en Google hun gang laten gaan. Hoogleraar Tamar Sharon waarschuwt voor ‘googlisering van de gezondheid’.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.