Meer over 75 jaar bevrijding

 • Kinderen

  De eerste advertentie in Medisch Contact voor het bevrijde Nederlandsche gebied verscheen op 23 maart 1945. Het laatste nummer dat jaar bestond voor bijna een kwart uit advertenties.

 • Chaos in het ziekenfondswezen

  Om de week een opvallend citaat uit de eerste uitgaven van Medisch Contact in 1945: ''Dat de tegenwoordige chaos in het ziekenfondswezen niet kan blijven bestaan, is een stelling, die (...) niet nader behoeft te worden toegelicht."

 • ‘Het loskomen van de psychopathen’

  Bijdragen van de redactie vullen de allereerste uitgaven van Medisch Contact voor het Bevrijde Nederlandsche Gebied. Maar meer en meer verschijnen ook berichten van artsen die iets willen meedelen of betogen.

 • Laatste estafettebericht

  De artsenverzetsgroep het Centrum van het Medisch Contact instrueerde artsen met tientallen estafetteberichten over hun reactie op verordeningen van de Duitsers. Artsen verspreidden deze onderling en kregen de opdracht deze na lezing te vernietigen. Een citaat uit het laatste bericht.

 • Geen ervaring met uithongering

  Medici zetten zich schrap voor terugkerende landgenoten die door de optrekkende geallieerden elders worden bevrijd. Deze ‘groote stroom’ zal zo snel mogelijk moeten worden onderzocht, vooral op tuberculose en venerische ziekten.

 • Kijk in uw boekenkast

  ‘Hooger onderwijs in de geneeskunde. Dringend wordt hiervoor om boeken gevraagd, vooral voor het Candidaatsexamen. De studenten hebben niets en indien men bedenkt, dat er ministens 80 liefhebbers zijn voor dit deel van de opleiding, dan kan men zelf nagaan hoeveel er noodig is.

 • Staatsgeneeskunst

  Ruim de helft van het tweede nummer van Medisch Contact voor het bevrijde Nederlandsche gebied van 10 februari 1945 en ook nog een deel van het derde nummer wordt in beslag genomen door een bespreking van het plan voor sociale zekerheid van de Britse politicus William Beveridge uit 1942.

 • 4 eieren

  ‘De Directeur-Generaal van de Volksgezondheid deelt mede, dat met ingang van 20 januari 1945 aan de hieronder vermelde categorieën van personen de daarbij vermelde extra rantsoenen (als maximum) kunnen worden toegewezen.’

 • Menschlievende houding

  ‘Door dit alles wordt het de Nederlandsche artsen in toenemende mate moeilijk, tegenover de Duitschers de menschlievende houding te blijven aannemen, die bij hun beroep hoort.’

 • Verzet en bevrijding: 75 jaar Medisch Contact

  Het Medisch Contact was de verzetsgroep van artsen in de bezettingsjaren. Na de bevrijding representeerde het ook de opgeheven Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst. In de eerste uitgaven van het blad schrijven artsen onder meer over de waarden van het medisch verzet en hoe moeilijk het is om de zorg opnieuw op te zetten.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.