Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over triage

 • Ic-criteria missen vertaalslag naar praktijk

  Het draaiboek ic-triage (‘code zwart’) is een goede aanzet, maar mist vertaling naar de complexe praktijk. Dit voorstel werkt het nader uit en komt met een puntensysteem om bij een covidpandemie te bepalen wie een ic-bed krijgt en wie niet.

 • Wie krijgt in nood het schaarse ic-bed?

  De verwachte ligduur op de ic. Of een patiënt een zorgmedewerker is die niet over beschermingsmiddelen kon beschikken. Iemands leeftijdsfase. En als laatste het lot. Dat zijn de niet-medische factoren die bij absolute schaarste aan ic-bedden tijdens de covid-19-pandemie zullen bepalen welke patiënt voorrang krijgt voor een ic-plek. Dat is vastgelegd in een draaiboek van de KNMG en FMS.

 • Bedrijfs- en instellingsartsen moeten zorgpersoneel triageren

  Bedrijfsartsen en instellingsartsen moeten zorgpersoneel buiten ziekenhuizen triageren op mogelijke besmetting met SARS-CoV-2. En zij moeten zorgpersoneel met besmettingsverdenking dan doorverwijzen naar GGD’s voor een test. Dat is volgens VWS-minister Hugo de Jonge de route die doorlopen moet worden voor het testen van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen.

 • ‘Sluit mensen met een verstandelijke beperking niet uit van ic’

  Het hebben van een verstandelijke beperking mag geen contra-indicatie vormen voor een opname in het ziekenhuis of op de intensive care bij een eventuele besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) in een nieuwe leidraad.

 • Ic-artsen vinden 2400 bedden ook de grens

  Verder opschalen dan 2400 ic-bedden is niet meer wenselijk. Dat heeft de taskforce acute infectiologische bedreigingen in een noodbrief gemeld aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Daarmee haakt die werkgroep aan bij het signaal dat verpleegkundigen donderdag gaven.

 • ‘Ruggensteun inspectie voor artsen bij ic-triage’

  Artsen die op de ic noodgedwongen moeten afwijken van hun beroepsnormen vanwege beddenschaarste, moeten daarbij ‘ruggensteun krijgen van de IGJ’. Dat heeft VWS-minister Hugo de Jonge woensdagavond benadrukt in de Tweede Kamer. De inspectie, KNMG en FMS bereiden nu samen een protocol voor om te bepalen wanneer en hoe ic-zorg moet overgaan naar de crisisfase met triage.

 • Videotriage is nuttig, veilig en efficiënt

  In tijden van corona verdient een experiment in de hap van Oosterhout aandacht: de triagisten maakten via de mobiele telefoon een videoverbinding met de bellende patiënten. Alle betrokkenen zijn vol lof over het consult op afstand.

 • Collectief geneeskundestudenten in hele land inzetbaar

  Zo’n 650 studenten geneeskunde hebben zich inmiddels aangemeld bij het landelijke collectief BackupCrew, dat de studenten na het volgen van ic- en triagecursussen kan inzetten bij ziekenhuizen en huisartsen. Door de extra aanmeldingen zijn er nu studenten door het hele land beschikbaar voor ondersteuning. Op dit moment maken vooral zorgcentra gebruik van dit aanbod.

 • Vrouwen en kinderen eerst

  Zeg nou zelf. Er is nog één bed en een moeder van vier jonge kinderen dient zich aan en een man van 64. Dan gaat de vrouw toch voor? Zelfs al ben ik die man van 64.

 • Studenten met ic- en triagecursus bieden hulp aan

  Geneeskundestudenten hebben het landelijke collectief BackupCrew opgezet voor geneeskundestudenten die willen bijspringen in de coronabestrijding. De studenten hebben een ic-cursus of een triagecursus gevolgd zodat ze in ziekenhuizen of bij huisartsenposten kunnen werken.

 • Coassistenten en artsenmix ingezet voor triagetenten

  Ziekenhuizen die triagetenten buiten hebben geplaatst om SEH-posten en huisartsenposten coronavrij te houden, zetten verschillende artsen in voor de triage. Het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk en Lelystad kiest voor coassistenten die de triagewerkzaamheden zullen uitvoeren.

 • Tropenartsen springen bij met triage in Brabant

  Bijna honderd opgeroepen artsen internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde (AIGT-artsen) hebben zich aangemeld om te helpen bij de toestroom van covid-19-patiënten in Brabantse ziekenhuizen. De coördinatie is in handen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het ROAZ.

 • Triage door arts-assistent is een goed alternatief

  Triage door arts-assistenten verkort de wachttijd op de SEH. In Alkmaar is daar ervaring mee opgedaan. Naast voordelen kwamen ook nadelen aan het licht: de arts-assistenten deden bijvoorbeeld minder ervaring op met het reguliere werk op de SEH.

 • Triage op straat voor mensen met verward gedrag

  Veertien Twentse gemeenten beginnen in januari met een proef waarbij de ggz-verpleegkundige, ambulancemedewerker en politie samen op pad gaan, onder de noemer van ‘Streettriage’. De gemeenten werken samen met zorginstellingen Dimence en Mediant, Ambulance Oost en politie.

 • Verscherpt toezicht voor Huisartsenposten Amsterdam

  Huisartsenposten Amsterdam is woensdag voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De redenen voor deze maatregel zijn de lange wachttijden voor patiënten die bellen met de triage, de hoge werkdruk, problemen in het medicatiebeheer én een onveilige werkcultuur, bevestigt directiesecretaris Ellis Lourijsen.

 • Directeur HAP Amsterdam stapt op

  Directeur Paul Rijksen van de Huisartsenpost Amsterdam vertrekt, zo melden de Amsterdamse zender AT5 en Het Parool. Hij zou te weinig verbetering hebben geboekt met de problemen op de Huisartsenpost Amsterdam (HpA).

 • ‘50-plussers ontevreden over triage huisarts’

  Een groot deel van de 50-plussers ergert zich aan de triage bij de huisarts. Het lukt patiënten die zelf vinden dat een afspraak nodig is, niet altijd om die afspraak ook te krijgen.

 • ‘Drukte huisartsenposten niet door vergrijzing’

  De drukte op de huisartsenpost ligt niet aan de vergrijzing, maar is onder meer te wijten aan de overstap naar het Nederlands Triage Systeem. Dat stelt huisarts Arina Klokke deze week in een opiniestuk in Medisch Contact.

 • LHV: ‘Werkdruk huisartsen tijdens diensten te hoog’

  Driekwart van de huisartsen ervaart de werkdruk tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten als een probleem. Driekwart van de huisartsen verkoopt dan ook een deel van de diensten aan waarnemers. Dat blijkt uit een enquête van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) onder bijna vierduizend leden.

 • Drukte huisartsenpost ligt niet aan vergrijzing

  De grote toeloop bij de huisartsenposten is, als je de media moet geloven, vooral te wijten aan de vergrijzing. Ik draai inmiddels twintig jaar mee in de diensten en heb daar een iets andere kijk op. Mijns inziens zijn er meerdere ontwikkelingen die de toenemende drukte kunnen verklaren.

 • Ambulances minder beschikbaar door ‘onzinritten’

  Ambulances rijden steeds vaker op spoedritten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn. Dat concludeert tv-programma De Monitor (KRO-NCRV) uit een enquête onder 640 ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen en centralisten in meldkamers.

 • Diagnostische sneltests verdienen brede invoering

  Er komen steeds meer diagnostische tests beschikbaar die snel en op elke gewenste locatie uitgevoerd kunnen worden. Invoering van point of care testing (POCT) op de hap kan onnodige verwijzingen voorkomen en de triage verbeteren.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.