Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over solk

 • MORK

  Mijn auto hapert. Het begon een jaar geleden, tijdens het rijden leek het even alsof ik geen gas gaf. Heel even, een seconde misschien. Ik schrok, maar voor ik kon kijken of de wijzertjes wiebelden of dat er een lampje was gaan branden, reed hij weer soepel verder. Wat gek, dacht ik. Een paar weken later deed hij het weer.

 • Laat de verzekeringsarts over belastbaarheid oordelen

  Een recent pleidooi om multidisciplinair overleg over – de belastbaarheid van – SOLK-patiënten uit te breiden met sociaal geneeskundigen, schiet bedrijfsarts Rinus Ouwens in het verkeerde keelgat. Hem lijkt deze zienswijze vooral een manier om de verzekeringsarts te overrulen.

 • L’histoire se répète

  In het midden van de vorige eeuw werd whiplash uitgevonden, omdat mensen na een slingerletsel van de cervicale wervelkolom een merkwaardig beeld konden ontwikkelen met subjectieve geheugenstoornissen en algemeen disfunctioneren. In Nederland kwam de eerste militante patiëntenvereniging tot bloei, waarbij het niet ging om genezing maar uitsluitend om erkenning.

 • ‘Koester het kind in jezelf en blijf de waarom-vraag stellen’

  Sinds kort is Martijn Möllers toegetreden tot de groep zogenoemde Veldwerkers die in Medisch Contact bij toerbeurt columns schrijven over hun dagelijkse praktijk. ‘Wantoestanden moet je niet negeren, uiteraard, maar daardoor vergeet je soms bijna hoe bijzonder de zorg is. Ik vind het leuk om de positieve kanten te belichten. Ik ben een ontzettende optimist.’

 • Bij SOLK moet íedereen samenwerken

  Diverse betrokkenen onderschrijven een recent pleidooi voor multidisciplinaire samenwerking bij SOLK. Maar zij zien die samenwerking wel graag uitgebreid met bedrijfs- en verzekeringsartsen.

 • Beter omgaan met SOLK

  In een deel van de gevallen weten we zelfs niet eens precies wat patiënten zo ziek maakt en dan gaat coping nog zwaarder wegen. Die ziektegevallen vatten we samen als SOLK, somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten. We hebben serieus nagedacht over dat acroniem.

 • Overleg stroomlijnt de zorg voor SOLK-patiënten

  Matige communicatie en onduidelijkheid over wensen en verwachtingen tussen eerste en tweede lijn staan goede zorg voor SOLK-patiënten in de weg. Helderheid over aanpak en terminologie kan veel leed en onnodige medicalisering voorkomen.

 • Cognitieve gedragstherapie

  In het eenvoudige psychosomatische model uit de vorige eeuw zagen we stress als druk op het individu. Onder stress bleef het organisme in leven door een adrenaline-uitstoot te genereren (flight, fright, fight), maar daarna was het nodig voor het lichaam om te recupereren.

 • Geruststellen

  In 2008 publiceerden wij de multidisciplinaire Richtlijn whiplash. De whiplashpatiëntenvereniging nam expliciet afstand omdat we hun inbreng onvoldoende serieus namen.

 • De fibromyalgiegrap

  Op een coassistentensite werd een grap over kenmerken van fibromyalgiepatiënten geplaatst. Vooral ‘zegt een hoge pijngrens te hebben’ vond ik herkenbaar.

 • Grap over fibromyalgie misplaatst

  Bij patiënten met fibromyalgie en andere somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) kwam de grap van coassistenten op Facebook over deze aandoening hard aan.

 • Aanpak SOLK vraagt om meer samenhang

  De behandeling van SOLK-patiënten is ver­snipperd over verschillende beroeps-groepen en een universele zorgstandaard ontbreekt. Met vereende krachten is veel winst te boeken op dit terrein. Deskundigen signaleren knelpunten en dragen oplossingen aan.

 • Lyme is de engste SOLK

  Teken zijn gemene gluiperds. Hun tactiek is om zonder de persoon in kwestie te alarmeren, langs de enkel omhoog te klimmen tot kniehoogte of, erger, hogerop en daar ter plaatse pijnloos hun zuigsnuit in te brengen. Ik vind dat een eng idee.

 • Standaard

  Patiënten met klachten op de grens van lichaam en geest lijden substantieel en drukken als groep op het arbeidsverzuim en de zorgkosten.

 • SOLK bij migranten vergt extra inspanning

  Bij Nederlanders met een niet-westerse achtergrond komen somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) vaak voor. Taalproblemen en gebrekkige gezondheidskennis maken behandeling lastig voor artsen. Pharos heeft daarom, samen met het NHG, een handreiking ontwikkeld met praktische adviezen.

 • Onverklaarbaar of onverklaard - Henriëtte van der Horst

  Het fenomeen van lichamelijke klachten die artsen niet in een ziektecategorie kunnen stoppen, houdt me al heel lang bezig. Het is veel te kort door de bocht om ze dan maar uiting van een psychiatrisch of psychosociaal probleem te noemen...

 • SOLK-training helpt de specialist

  Getrainde specialisten communiceren effectiever met SOLK-patiënten dan hun ongetrainde collega’s. Dit blijkt uit…

 • Man-made disease - Emile Keuter

  Op het spreekuur kwam een 70-jarige vrouw. Ze was al drie keer geopereerd in haar rug en bij de laatste operatie was er een neurostimulator op de cauda equina achtergelaten.

 • CVS/ME - Emile Keuter

  Ik kan wel begrijpen dat de ME-vereniging bij de politiek aanklopt voor erkenning en aandacht. Ik snap zelfs wel dat ze vragen om meer onderzoek. Het is immers zo dat wij artsen geen

 • Onverklaarde klachten eerder benoemen

  Patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) doorlopen vaak een veel te lang traject voordat de diagnose gesteld wordt. Als dat al gebeurt. Dat kan schadelijk zijn voor patiënt én maatschappij, zeggen twee aiossen psychiatrie en oprichters van de website solk.nl.

 • Behandeling SOLK kan meer op maat

  Het is de meest voorkomende diagnose in de geneeskunde, zei hoogleraar Judith Rosmalen, vorige week in haar oratie: …

 • Boek: Grip op SOLK

  Duidelijker wordt het niet – noch voor patiënten, noch voor artsen. Maar er is een multidisciplinaire richtlijn SOLK en somatoforme stoornissen en er is een NHG-Standaard SOLK, die beide orde scheppen, en er is nu ook een boek, Grip op SOLK.

 • Handvatten om SOLK-patiënten te verwijzen

  Voor meer dan de helft van de lichamelijke klachten vindt de huisarts geen oorzaak. Psychiater Guus Eeckhout en psycholoog Michel Reinders zetten uiteen hoe je deze SOLK-patiënten naar cognitieve gedragstherapie kunt geleiden.

 • Somatoforme klachten en stoornissen

  De omgang met patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) valt artsen niet makkelijk, zo blijkt uit de nieuwe richtlijn ‘Somatoforme klachten en stoornissen’.