Inloggen

Meer over scen

 • Een fantastische buurman

  Het is een lenteachtige zondagmiddag en ik rijd over smalle polderwegen. De huisarts van patiënt heeft me gevraagd een SCEN-consult te doen. De setting is enigszins bijzonder, namelijk een camping.

 • Te ondraaglijk lijden voor euthanasie?

  De patiënt in deze zaak van de Klachten­commissie SCEN had na de diagnose mammacarcinoom besloten zich niet te laten behandelen. Ze stelde een wilsverklaring op. In de laatste fase van haar ziekte werd ze verzorgd door haar dochter – klaagster in deze zaak – en hield thuiszorg buiten de deur. Ze vroeg haar huisarts om euthanasie.

 • Twintig SCEN-artsen niet inzetbaar tijdens pandemie

  Van de 620 SCEN-artsen zijn er twintig door de coronacrisis niet inzetbaar. De artsen die wel kunnen werken, geven massaal aan bereid te zijn tot het doen van meer diensten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de KNMG onder haar SCEN-artsen

 • Euthanasie op zon- en feestdagen

  *nieuwe blogger* Een assistent interne belt om mevrouw F. over te dragen. De heldere en vitale 81-jarige was opgenomen met hartfalen en dat bleek te berusten op een mitralisklepprobleem. Gezien haar goede conditie werd toegewerkt naar een operatie.

 • Aan zelfdoding denkt vrijwel niemand

  Een SCEN-arts heeft van zestien recente euthanasiegevallen vastgesteld dat hulp bij zelfdoding een realistisch alternatief zou zijn geweest. Toch vroeg niemand erom en werd het door geen enkele behandelend arts voorgesteld.

 • De nota

  Na mijn pensionering als huisarts werk ik nu nog als SCEN-arts. Dat betekent dat ik mijn nota voor een consultatie gewoon per post opstuur naar de zorgverzekering van de patiënt. Uiteraard voorzien van de relevante gegevens volgens een modelfactuur.

 • Een diepe zucht

  Het is maandagmiddag als er een SCEN-consult wordt gevraagd en avond als de gegevens binnen zijn.

 • Steungroep Psychiaters gaat op in NVvP

  De Steungroep Psychiaters die in 2011 werd opgericht voor ondersteuning bij verzoeken om hulp bij zelfdoding, wordt per januari 2018 onderdeel van het Platform euthanasie en psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 • KNMG zoekt nieuwe SCEN-artsen

  De KNMG is op zoek naar artsen die als SCEN-arts willen werken. Er is behoefte aan zo’n 60 tot 75 nieuwe SCEN-artsen.

 • Internationale ophef over euthanasie alcoholist

  In internationale media is ophef ontstaan over de euthanasie op een 41-jarige Nederlandse man die leed aan alcoholisme. De media-aandacht is een reactie op het persoonlijke verhaal van oudere broer en journalist Marcel Langedijk in het magazine Linda.

 • Verzacht het lijden tijdig

  Een peiling onder SCEN-artsen in de regio Gooi-Eemland-Noordwest-Veluwe doet vermoeden dat de kwaliteit van de palliatieve zorg te wensen overlaat. Hierdoor komt euthanasie sneller in beeld dan nodig is. Huisarts en SCEN-arts Adriaan van Es pleit voor tijdige Steun en Consultatie Palliatieve Zorg.

 • Groningse SCEN-artsen zien hun rol verschralen

  Een hoogbejaarde vrouw met ernstige pijnklachten vraagt om euthanasie, en krijgt die ook. De toetsingscommissie geeft het oordeel ‘zorgvuldig’, maar twee van de drie geconsulteerde SCEN-artsen zijn het daar beslist niet mee eens.

 • Wijziging telefoonnummers SCEN

  Om de continuïteit en de bereikbaarheid te verbeteren, wordt per 1 november 2015 een aantal SCEN-telefoonnummers gewijzigd.

 • Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?

  Dit voorjaar gaf de rechter een verpleeghuispatiënt gelijk die, tegen de wil van de instelling in, naar huis wilde om met behulp van de Levenseindekliniek euthanasie te verkrijgen. Deze zaak roept veel vragen op. Gezondheidsjurist Aart Hendriks loopt daarom de regels en valkuilen nog eens door.

 • Zes jaar Klachtencommissie SCEN: wat leren we ervan?

  Meestal verlopen SCEN-consultaties probleemloos. Maar niet altijd. Voor die gevallen is eind 2008 de klachtencommissie SCEN in het leven geroepen. Een overzicht van de uitspraken van de afgelopen vijf jaar biedt bruikbare inzichten.

 • Consulent euthanasie is geen SCEN-arts

  Zes verpleegkundigen van de Levenseindekliniek gaan als consulenten artsen ondersteunen die euthanasie om een of andere reden moeilijk vinden. Maar wat is dan het verschil met SCEN-artsen?

 • ‘Het is nooit: u vraagt, wij spuiten’

  Zeven op de tien artsen vinden euthanasie belastend, zo blijkt uit een enquête van de KNMG. Medisch Contact vroeg vijf artsen die de vragenlijst invulden, wat euthanasie zo zwaar maakt. Hun antwoorden lopen uiteen.

 • Dokters hikken soms tegen euthanasie aan

  Een KNMG-onderzoek toont aan dat artsen euthanasie een waardevol onderdeel van het vak vinden. Maar in de praktijk is het ook soms lastig, mede vanwege veeleisende of slecht geïnformeerde patiënten en familieleden. De voorlichting moet daarom veel beter.

 • Normen nodig voor euthanasieconsulent

  Voor het handelen van artsen die consulteren bij euthanasieverzoeken zijn geen strikte eisen geformuleerd. Dat is niet terecht, want deze ‘tweede artsen’ spelen een cruciale rol in het besluitvormingsproces.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.