Inloggen

Meer over psychiatrie

 • Psychiater mocht beslissen om geen huisbezoek af te leggen 

  Klaagster is bekend met een schizoaffectieve stoornis en wordt ambulant behandeld door PsyQ. Klaagster verwijt verweerster in de kern dat zij als achterwacht van de crisisdienst heeft geweigerd klaagster ’s nachts thuis te (laten) beoordelen, geen nazorg heeft geboden en geen contact met de familie heeft opgenomen om hun onvrede te bespreken. Het regionaal tuchtcollege legt verweerster een berisping op. In beroep vindt het CTG het gekozen beleid verdedigbaar.

 • Euthanasie bij psychiatrie: allermoeilijkste criterium is uitzichtloosheid

  Patiënten die psychisch lijden komen in aanmerking voor euthanasie wanneer er sprake is van vrijwilligheid, weloverwogenheid, ondraaglijkheid én uitzichtloosheid. Vaststellen of een patiënt voldoet aan het criterium uitzichtloosheid, is voor psychiaters een worsteling. Dat stelt Sisco van Veen, psychiater bij GGZ inGeest en promovendus aan het Amsterdam UMC, in zijn proefschrift The art of letting go.

 • George III

  In zijn prachtige biografie over de Engelse koning George III komt Andrew Roberts tot de conclusie dat diens manische episodes níét het gevolg waren van de stofwisselingsziekte porfyrie.

 • Aanpak ernstige psychiatrie mag geen los zand zijn

  Een huisartsenpraktijk krijgt te maken met een jongen met een rugzak vol psychiatrische problemen. Er gaat van alles mis tussen alle betrokken instanties en dat leidt uiteindelijk tot een fatale afloop. Welke lessen moeten we hieruit trekken?

 • Kwetsbaarheid en kracht

  Ieder mens is in zekere zin kwetsbaar. Psychiater Floortje Scheepers zegt het zo: ‘Je doet onrecht aan de individuele werkelijkheid als je alleen zoekt naar een defect in de hersenen dat je moet repareren. Daarbij gaat van die benadering ook de suggestie uit dat psychische kwetsbaarheid maakbaar is en dat we het dus altijd wel kunnen oplossen.

 • Psychiaters maken misbruik van hun artsentitel

  Klager is de ex-partner van een collega van verweerster (psychiater) en verweerder (ook psychiater). Klager en zijn ex-partner zijn in een echtscheiding verwikkeld. Daarnaast speelt een voogdijzaak over de voogdij van hun minderjarige kind.

 • Ruim een vijfde van de jongeren dacht aan suïcide tijdens laatste lockdown

  22 procent van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar dacht er tijdens de laatste lockdown in de periode december 2021 tot en met februari 2022 serieus aan een einde aan het leven te maken. Daarnaast hadden veel jongeren last van stress, psychische klachten, vermoeidheid, prikkelbaarheid, problemen met geheugen en/of concentratie, hoofdpijn en slaapproblemen.

 • Kamer wil meer en snel actie van minister tegen ggz-problemen

  De Tweede Kamer wil snelle en concrete acties van zorgminister Conny Helder om de problemen in de ggz aan te pakken. De wachtlijsten zijn al jaren veel te lang en ggz-instellingen sluiten afdelingen voor complexe hulp, of gaan zelfs helemaal dicht. Mensen die dringend hulp nodig hebben, komen daardoor zonder zorg op straat te staan.

 • Oratie psychiater Vinkers: ‘Stress en veerkracht hangen nauw samen’

  Stress houdt een mens staande in moeilijke situaties maar te veel of langdurige stress is niet goed – dat is bekend. Maar hoe leiden stressvolle periodes of situaties tot klachten? Psychiater Christiaan Vinkers (VUmc), de eerste klinische hoogleraar stress en veerkracht, heeft in zijn oratie vorige week uitgelegd hoe hij dat ziet.

 • ‘Niet meer bang voor psychiaters!’

  Bij de forensische psychiatrie wordt al snel gedacht aan mensen voor wie je bang moet zijn. De praktijk leert dat de werkelijkheid vaak complexer is.

 • ‘Artsen moeten meer aandacht hebben voor lachgas’

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) slaat alarm over de verslavende werking van lachgas waardoor jongeren in de problemen komen. Bovendien slaan de therapieën die normaliter gangbaar zijn bij verslaving niet aan bij deze groep.

 • Ik hou van je maar ik kies het duister

  De depressieve gevoelens die Claire Vaye Watkins sinds de bevalling van haar kind kent, gaan niet meer weg. In haar nieuwste roman, Ik hou van je maar ik kies het duister zijn de naam van de schrijver en het hoofdpersonage identiek.

 • ‘Eind 2020 waren adolescenten nog veerkrachtig’

  Eind 2020 bleek het aantal adolescenten met ernstige angst- en depressieklachten niet hoger te zijn dan in 2012 en 2016. Wel is er eind 2020 een groter beroep gedaan op de geestelijke gezondheidszorg, maar deze toename was al in 2016 ingezet en lijkt niet door de coronapandemie te komen. Dit concluderen twee hoogleraren gezondheidspsychologie en een hoogleraar statistiek van Centerdata en Tilburg University in het tijdschrift Psychiatry Research.

 • Humeurkanker

  Je staat er toch weer versteld van hoeveel er kan misgaan in een jong leven, zeker als het nest waarin iemand opgroeit helemaal warm en oké is. Zie Humeurkanker van Vroon Bouter (2004), die als jonge tiener al een bijna fatale overdosis pillen slikte tegen wat een forse depressie bleek te zijn.

 • Psychiater had inzage in rapport moeten geven

  De dochter van klaagster is onder toezicht gesteld, waarbij ook een gezinsvoogd is aangesteld. Op verzoek van de gezinsvoogd en met instemming van de ouders heeft beklaagde, een kinder- en jeugdpsychiater, samen met een gz-psycholoog bij de dochter een psychodiagnostisch onderzoek uitgevoerd.

 • Stippen op de horizon

  Het is een interessante tijd voor de psychiatrie. Er zijn ontwikkelingen en innovaties op zowel biomedisch, psychotherapeutisch als preventief vlak. Onderzoekers hebben heel wat ijzers in het vuur voor psychiatrische behandelaars en hun patiënten.

 • Eetstoornis vraagt om netwerkzorg

  Samenwerkingsproblemen staan een tijdige herkenning en goede behandeling van eetstoornissen nogal eens in de weg. De bouwstenen van K-EET, landelijke ketenaanpak voor eetstoornissen, kunnen helpen om samen doelgericht aan oplossingen te werken.

 • Shanti

  Shanti is 45 jaar. Zij is een hoogopgeleide vrouw uit India en woont sinds elf jaar samen met haar man in Nederland. Het gaat zowel somatisch als psychisch niet goed met Shanti.

 • Thema Psychiatrie

  In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: Elnathan Prinsen: ‘Investeren in mentale gezondheid loont’ | Innovaties gaan de psychiatrische praktijk radicaal veranderen | Streven naar veiligheid brengt beroepsgeheim in de verdrukking | Geïntegreerde zorg voor psyche en somatiek is win-win

 • De speciale medici

  De geschiedenis van de psychiatrie is nog jong. Tot het begin van de 19de eeuw sprak men nog vooral van gestichtsartsen en pas na 1850 kwam er meer ruimte voor biologisch georiënteerde interventies.

 • ‘Investeren in mentale gezondheid loont’

  Elnathan Prinsen, nog even voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), over onze fixatie op fysieke gezondheid, het verdelen van schaarste als essentieel onderdeel van kwaliteit van zorg en ‘het mooiste vak dat er is’.

 • Psyche en soma horen bij elkaar

  In mei 2020 bood de Gezondheidsraad het rapport ‘Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen’ aan aan de minister van VWS. Helaas is er de afgelopen twee jaar nog onvoldoende aandacht geweest voor het uitvoeren van dit advies door de verschillende partijen. Nu de corona­crisis op z’n retour lijkt te zijn, willen we daarom dit advies opnieuw belichten.

 • Ons beroepsgeheim staat onder druk

  Nieuwe wetten dwingen artsen steeds vaker om informatie over hun patiënten te delen. Terwijl dit de veiligheid van de samenleving juist niet ten goede komt, stellen psychiaters Houkje Tamsma en Leontine ten Hoopen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.