Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over psychiatrie

 • Langdurige zorg voor mensen met psychische stoornis

  Mensen die langdurig intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, vallen vanaf 2021 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft naar verwachting circa 10.000 patiënten.

 • Ze zijn allemaal gek!

  ‘Wat wil je worden?’, vraagt de chirurg. Het is de favoriete ik-toon-interesse-vraag van elke arts aan de coassistent. Daarnaast is het een goede vraag om te peilen of er aandacht aan je moet worden besteed of dat je al verloren bent.

 • 5000 Groningers claimen emotieschade bij NAM

  Ruim 5000 Groningers eisen via de rechter een vergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de emotionele schade die zij zeggen te ondervinden van de gaswinning en de daaruit voortvloeiende aardbevingen.

 • Mophar monitort somatiek bij psychiatrische patiënten

  De somatische gezondheid van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening is vaak suboptimaal. Een gestructureerd monitoringsprogramma kan instellingen helpen om deze in kaart te brengen, zegt promovenda Mirjam Simoons, om er vervolgens iets aan te doen.

 • ‘Smartphone kan psychiatrie uit impasse helpen’

  Met de smartphone kunnen psychiaters stemming, cognitie en gedrag van hun patiënten continu registreren, meent psychiater Thomas Insel. En mogelijk kunnen ze zo zelfs tijdig gewaarschuwd worden als een patiënt dreigt af te glijden in een mentale crisis.

 • Tegenoverdracht arts beïnvloedt doorverwijzing

  In de interactie met patiënten spelen bij de arts onbewust allerlei gevoelens en ervaringen mee. Dat is van invloed op het zorgtraject. Zodanig zelfs dat bepaalde typen patiënten meer – of juist minder – kans maken op doorverwijzing dan andere. Psychiater Lucas Schalk pleit voor bewustwording van deze ‘tegenoverdracht’.

 • Facebookposts voorspellen depressie drie maanden van tevoren

  Het taalgebruik van Facebookgebruikers kan drie maanden voordat de diagnose wordt gesteld een depressie vrij goed voorspellen. Dit stellen Johannes Eichstaedt e.a. vast op basis van een analyse van berichten van patiënten op dit sociale medium. In hun artikel in PNAS besteden zij aandacht aan de juridische en ethische vragen die dit oproept.

 • Euthanasie is buitengewoon handelen

  Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Sommige patiënten ervaren hun lijden als uitzichtloos en zien maar één uitweg: een einde aan dit leven. Soms doen zij een concreet euthanasieverzoek en kan de arts oordelen dat er reden is om aan dat verzoek tegemoet te komen. Toch schrikken wij van de titel van het congres dat de NVVE op 11 oktober houdt onder de titel ‘Euthanasie als behandeloptie bij psychiatrisch lijden?’

 • Oproep: ‘Maak algemene richtlijn afbouw medicatie’

  In een open brief doen onderzoeker/ervaringsdeskundige Peter Groot en hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os een oproep aan wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen om verantwoord afbouwen mogelijk te maken voor alle medicijnen waarbij stoppen een probleem kan zijn.

 • Herziene richtlijn euthanasie voor psychiatrische patiënten

  De nieuwe richtlijn voor euthanasie bij psychiatrische patiënten verduidelijkt de rol van allerlei betrokkenen. ‘Hulp bij levensbeëindiging moet geen praktijk van enkelen, maar een dilemma voor velen zijn’, zegt Cécile Gijsbers van Wijk, voorzitter van de richtlijncommissie.

 • Goedkeuring NVVE voor richtlijn euthanasie in psychiatrie

  De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) is te spreken over de herziene richtlijn voor euthanasie in de psychiatrie. De NVVE noemt het positief dat wordt aanbevolen dat psychiaters euthanasieverzoeken vaker zelf moeten behandelen in plaats van doorverwijzen naar de Levenseindekliniek.

 • Richtsnoer voor afbouw antidepressiva

  Voor het geleidelijk afbouwen van antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) bestaat geen richtlijn, omdat er geen concreet wetenschappelijk bewijs is voor de beste manier waarop dat moet gebeuren. Desondanks hebben de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie nu een document gepubliceerd dat kan dienen als een soort officieuze richtlijn.

 • NVvP lanceert herziene richtlijn euthanasie in de psychiatrie

  De nieuwe richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie staat vanaf vandaag online op de website van de richtlijnendatabase. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), artsenfederatie KNMG en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met ondersteuning van het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten.

 • Inspectie legt Bredase psychiater patiëntenstop op

  Een psychiater in Breda mag drie maanden lang geen nieuwe patiënten meer aannemen, omdat de kwaliteit en veiligheid van zorg in zijn praktijk niet op orde zijn. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bepaald.

 • Het spijt me, vergeef me

  Als kind was ik erg onder de indruk van het programma Het spijt me, gepresenteerd door Caroline Tensen. Het kwam in 1993 op televisie en Anita Meyer zong het openingslied, dat ik soms nog zing voor mensen, nadat ik hun laatste reep chocola heb verorberd.

 • Kabinet steunt beloning naar resultaat in ggz

  Het kabinet ziet wel wat in het omstreden plan van zorgverzekeraar Menzis om de behandeling van psychische klachten te vergoeden naar resultaat. Het plan sluit aan bij de ambities van het kabinet om ‘meer te richten op de uitkomst van de zorg’, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis.

 • De patiënt en de zeven artsen

  Binnen mijn opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (SO) doorloop ik een ambulante stage in de ouderenpsychiatrie, en wel in een grote geïntegreerde specialistische ggz-instelling. Vanuit de afdeling Volwassenzorg kreeg ik, vanwege het vermoeden van cognitieve achteruitgang bij een patiënt, het verzoek een consult te doen.

 • Levenseindekliniek past werkwijze aan

  De Levenseindekliniek wordt nog voorzichtiger nu de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) vindt dat twee aanvragen van euthanasie door de kliniek niet zorgvuldig genoeg behandeld zijn. Het ging om verzoeken van wilsbekwame mensen met een psychiatrische achtergrond, die ook zijn uitgevoerd.

 • Steeds meer blowende toeristen Amsterdam hebben crisisbed nodig

  In vijftien jaar tijd is het aantal buitenlandse patiënten dat gebruikmaakt van de spoedeisende psychiatrie in Amsterdam verviervoudigd. In 2003 ging het nog om 4,7 procent van de bedden en in 2016 om 16 procent. Vooral het aantal blowende toeristen dat in de war raakt neemt toe, zo meldt Het Parool.

 • Blogito ergo sum

  Ik blog dus ik besta. Als hij nu geleefd had zou René Descartes (1596-1650) het misschien zo zeggen. Descartes twijfelde aan alles. Zelfs aan zijn eigen bestaan. Een piekeraar, een tobber lijkt hij. Maar twijfelen is een vorm van denken. En bloggen is een vorm van hardop denken.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.