Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ouderenzorg

 • Kabinet komt met wetsvoorstel over samenwerking tussen domeinen

  Er moet wat het demissionaire kabinet betreft meer samenwerking mogelijk zijn tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars om te kunnen investeren in preventieve maatregelen. Daarom wordt aan een wetsvoorstel gewerkt, waarover het volgende kabinet uiteindelijk moet gaan beslissen.

 • Crisisopname bij dementie dient zich vaak al eerder aan

  Een crisisopname van een oudere met dementie is vaak de ongewenste uitkomst van een proces dat al veel eerder is ingezet. Voor zorgverleners is het de uitdaging vroege signalen op te pikken en adequaat te handelen. Zo kan het expliciet bespreken van kleine crisissen een grotere crisis voorkomen.

 • Handschoenenweer?

  Op de agenda staat een huisartsvisite in het woonzorgcentrum. Voorzien van mondkapje en blauwe, latex wegwerphandschoenen stappen mijn collega en ik de aanleunwoning binnen.

 • Ouderenzorg onbemind, maar hard nodig

  De coronacrisis toont eens te meer het belang van goede ouderenzorg aan. Toch hebben (aanstaande) geneeskundestudenten weinig belangstelling voor deze tak van sport. Tijd voor een actieplan.

 • ‘Je kunt niet bevriezen omdat er geen protocol is’

  Hoe vergaat het artsen op de werkvloer in tijden van covid-19? Vandaag de belevenissen van de Amsterdamse zorgdirecteur Monique Slee-Valentijn. ‘Ik loop alleen al door de maand april een half miljoen achter bij de begroting.’

 • ‘We pluizen de lijst met verkeerde bedden samen secuur uit’

  De website Cazhem coördineert patiënten in de regio rond Haarlem voorbeeldig naar het juiste bed. ‘Bijna altijd plek en aanmelden kost nog geen vijf minuten’, juicht een gebruiker. Ouderenzorgbestuurder en mede-initiator Audrey van Schaik verklapt het geheim.

 • Toename van oudere patiënten in ‘verkeerde’ bedden

  Het aantal ziekenhuisbedden dat ‘onnodig’ bezet wordt gehouden door een patiënt, neemt toe. Het betreft vooral oudere patiënten die niet ontslagen kunnen worden, omdat de noodzakelijke vervolgzorg in een verpleeghuis of thuis niet beschikbaar is. Het gaat om honderden ‘verkeerde bedden’ per dag.

 • Bos: ‘Meer nieuwe woonvormen, digitalisering voor thuiswonende ouderen’

  Om de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden, zijn radicale stappen nodig en een andere manier van denken. Een commissie onder leiding van Wouter Bos heeft vandaag een rapport gepresenteerd met daarin 35 ‘perspectieven en oplossingsrichtingen’. Die zijn, volgens de auteurs, samen te vatten in drie adviezen: ‘Ga bouwen dan wel verbouwen!’, ‘Ga digitaal!’ en ‘Werk samen!’

 • ‘Tien geboden’ in nieuw manifest verpleeghuiszorg

  Het gaat maar ‘ietsiepietsie’ beter in de verpleeghuiszorg, stellen Wanda de Kanter, Carin Gaemers en Hugo Borst. Om opnieuw aandacht te vragen voor hoe de zorg er volgens hen uit moet zien, publiceerden ze zaterdag een nieuw manifest – ‘De Tien Geboden voor de zorg voor ouderen die vanwege dementie in het verpleeghuis zitten’ – in NRC.

 • De zorg moet regionaliseren

  Marktwerking wordt terzijde geschoven. In een driejarig experiment gaan Rotterdamse onderzoekers na hoe door samenwerking en taakherschikking de ouderenzorg kan worden verbeterd. De eerste lessen zijn al geleerd.

 • Complexe zorg gehinderd door schotten

  Veel complexe zorg in de eerste lijn komt niet altijd goed van de grond doordat medische en sociale professionals tegen schotten en financiële barrières oplopen. Het Nivel onderzocht hoe dat gaat in de Utrechtse wijk Overvecht, waar veel mensen met complexe (gezondheids)problemen wonen.

 • Zorgen over toekomst thuiswonende ouderen

  Er zijn veel problemen te verwachten in de toekomstige zorg voor thuiswonende ouderen. Hun aantal neemt toe en tegelijkertijd zijn er flink wat drempels voor het krijgen van de juiste zorg.

 • Naar Japans model

  Mijn collega had mijn litanie geduldig aangehoord. ‘Ik weet wel een oplossing hoor’, zei hij. ‘Ik las kortgeleden dat Japanse ouderen steeds vaker bewust voor de cel kiezen. Ze begaan een lichte misdaad, zoals winkeldiefstal, in de hoop gevangengezet te worden.'

 • Afbouwen vrijheidsbeperkingen in gehandicaptenzorg goed mogelijk

  Vrijheidsbeperkende maatregelen worden regelmatig ingezet in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar zijn lang niet altijd nodig. Dat concludeert orthopedagoog en onderzoeker Baukje Schippers, die onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het afbouwen van vrijheidsbeperkingen in de gehandicaptenzorg.

 • Noodkreet chirurg over oudere patiënt ‘voor wie niemand wil zorgen’

  ‘100 dagen ligt hij nu in het ziekenhuis. Niet echt omdat hij ziek is, maar vooral oud en hulpbehoevend.’ Een tweet van de Twentse chirurg Tim Verhagen (ZiekenhuisGroep Twente) over een van zijn patiënten die onnodig in het ziekenhuis ligt, heeft veel bijval gekregen.

 • Verenso: gelukkig aandacht voor ouderenzorg

  De blijvende aandacht voor ouderenzorg, nu ook weerspiegeld in de miljoenennota, daar is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso content mee. Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso, zegt dat in een eerste reactie op de Prinsjesdagstukken die gisteren zijn bekendgemaakt.

 • Klinisch geriaters onterecht wetenschappelijke vereniging uitgezet

  De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) heeft onterecht twee leden hun lidmaatschap ontzegd, omdat zij een andere koers voor opleidingsplaatsen wilden varen dan de vereniging voorstaat. Een rechter heeft de vereniging deze maand gelast de twee geriaters weer lid te maken, op straffe van een dwangsom.

 • Havenpolikliniek richt zich op kwetsbare ouderen

  De Havenpolikliniek in Rotterdam wil zich richten op kwetsbare ouderen. In eerste instantie opent de kliniek een voorziening met eerstelijnsverblijfbedden, maar de bedoeling is om uitgebreidere zorgvoorzieningen speciaal voor ouderen te realiseren.

 • Het labyrint van de regelgeving

  De zorg voor ouderen wordt door drie wetten in goede banen geleid. Maar het systeem kent rafelrandjes: het is niet altijd helder welke wet van toepassing is en – ingewikkelder nog – het vangnet blijkt niet waterdicht.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.