Inloggen

Meer over obstetrie

 • Verdubbelde somberheid en angst onder zwangeren tijdens lockdown

  Uit een online-enquête onder zwangeren bleek dat het aantal vrouwen met angst- en somberheidsklachten in de periode april-mei 2020 was verdubbeld vergeleken met een voorgaande meting in 2017-2018. Dat schrijven Stefania Vacaru (Radboudumc) en collega’s in Scientific Reports.

 • Gynaecoloog berispt voor te snelle melding

  Een zwangere psycholoog is na een eerdere keizersnede door de huisarts verwezen naar de gynaecoloog. De vrouw verschijnt daar wel, maar geeft aan zich niet te willen laten begeleiden.

 • Bagatelliseer miskraam niet

  Er zou meer wetenschappelijke aandacht aan miskramen mogen worden besteed, zegt gynaecoloog Mariëtte Goddijn (Amsterdam UMC). Bijvoorbeeld om de kans op een volgende, voldragen zwangerschap beter te kunnen voorspellen. En te vergroten.

 • Advies aan zwangere vrouwen: laat je vaccineren tegen covid-19

  Ook zwangere vrouwen kunnen zich laten vaccineren tegen covid-19: zij of hun kind lopen daarbij geen extra gevaar. Onderzoek door Tom Shimabukuro e.a. (Centers for Disease Control and Prevention), verschenen in NEJM, laat in dat opzicht bemoedigende resultaten zien.

 • Een kwetsbare zwangere, wat is dat eigenlijk?

  Niet iedereen hanteert dezelfde definitie van een kwetsbare zwangere vrouw, merkten ze in de regio Rotterdam. Maar dat is wel nodig om de zorg- en hulpverlening op één lijn te krijgen en deze vrouwen tijdig passende zorg te kunnen bieden.

 • Echo in derde trimester bij laag risico niet nodig

  Routinematig echo’s maken in de derde trimester van laag-risicozwangerschappen levert geen vermindering van slechte perinatale uitkomsten op. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek waarover Jens Henrichs e.a. in The BMJ schrijven.

 • Het past niet!

  Ik zag een behaard babyhoofdje tevoorschijn komen, hoorde tegelijkertijd de bijna-moeder schreeuwen dat zij het allemaal niet meer kon en ik besefte welk probleem ik aanschouwde. Een rampzalige ontwerpfout.

 • Jehova’s getuige wil geen bloedtransfusie: maar de artseneed dan?

  Simone (29) is zwanger van haar tweede kind.* Ze wil, net als de eerste keer, thuis bevallen. Maar vanwege haar geloof als Jehova’s getuige wil ze geen bloed of bloedproducten ontvangen. Hetgeen bij massaal bloedverlies haar kans op overleving zou verkleinen. Hoe vindt u dat een ziekenhuis in zo’n casus moet (kunnen) optreden?

 • Bij 41 weken inleiden iets beter voor het kind dan afwachten

  Inleiden van de bevalling bij 41 weken vergeleken met een afwachtend beleid tot 42 weken valt net iets gunstiger uit voor het kind, maar veel scheelt het niet. Dat blijkt uit een multidisciplinair Nederlands onderzoek (de Index-trial) dat door verloskundigen en gynaecologen is uitgevoerd onder 1800 zwangere vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap.

 • 13-wekenecho helpt bij weloverwogen besluit

  Veel ernstige aangeboren aandoeningen zijn al in een vroeg stadium van de zwangerschap met een echo vast te stellen. Alle zwangere vrouwen zouden daarom standaard een 13-wekenecho moeten krijgen.

 • Een derde doodgeboren kinderen onder de radar

  Ongeveer een derde van de kinderen die doodgeboren worden krijgt in Europa geen officiële registratie. Het gaat daarbij om doodgeboorten tussen de 22ste en 28ste week van de zwangerschap. Dat blijkt uit een studie in The Lancet van Lucy Smith e.a. uitgevoerd in negentien landen, waaronder Nederland.

 • Nulliparae electief inleiden in 39ste week probleemloos

  Zwangere nulliparae met een laag risico in de 39ste week electief inleiden leidt tot minder keizersnedes en heeft geen gevolgen voor de gezondheid van de neonaat. Dat is kortweg de voornaamste bevinding van een trial door William Grobman e.a. gepubliceerd in NEJM.

 • ‘Vaker medicijnen, minder curetteren na miskraam’

  De behandeling van vrouwen met een miskraam, loopt flink uiteen in Nederlandse ziekenhuizen. Wat promovendi Marianne Verschoor en Marike Lemmers betreft komt er een landelijke richtlijn, waarin medicamenteuze behandeling met misoprostol een belangrijke rol krijgt.

 • NIPT populair bij hoogrisicozwangeren

  Zwangeren met een verhoogd risico op een kind met een chromosomale afwijking, kiezen vaak voor de NIPT, de niet-invasieve prenatale test. Het aantal invasieve testen kan daardoor fors dalen. Dit blijkt uit onderzoek door het NIPT-consortium, waarover Oepkes e.a. en Van Schendel e.a. in Prenatal Diagnosis schrijven.

 • Voorlichting over keizersnede beter dan dwang

  De spoedkeizersnede onder dwang is een juridische oplossing voor een zeldzaam probleem. Niet doen dus. Veel beter is het om voorlichting te geven over kunstverlossingen in het algemeen en keizersnedes in het bijzonder.

 • Radboud heeft altijd obstetrist paraat

  De dienst van gynaecologie en obstetrie bestaat voor een groot deel uit acute verloskunde. In het Radboudumc beschikte de gynaecoloog van dienst echter niet altijd over een obstetrische achtergrond. Een herziening van het dienstsysteem heeft daar verandering in gebracht.

 • Verloskundige triage klaar voor praktijk

  Het Rotterdam Obstetric Triage System, kortweg ROTS, blijkt een bruikbaar instrument voor de verloskundige praktijk om in te schatten hoe snel een zwangere en haar kind behandeld moeten worden. Het triagesysteem kan nu in de praktijk worden getoetst.

 • Automonteur met obstetrisch talent

  Een kurk die in een wijnfles is geduwd, kun je bevrijden door een plastic zak in de fles te stoppen, die op te blazen op zo’n manier dat…

 • Waterinjectie stilt bevallingspijn

  Een steriele waterinjectie in de onderrug is een bewezen effectieve methode van pijnbestrijding bij de bevalling, zeggen Eileen Hutton en Lena Mårtensson, deskundigen op dit gebied. Het geeft vrouwen de mogelijkheid om zonder medicatie thuis te bevallen.

 • Verloskundige zorg veiliger dan gedacht

  Nog steeds heerst het idee dat de obstetrische zorg in de avond, nacht en weekenden te wensen overlaat. De perinatale sterftecijfers geven echter al jaren een geheel ander beeld. Grootschalige ingrepen in het verloskundig zorgsysteem zijn dan ook niet op zijn plaats.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.