Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over medisch dossier

 • Patiënt eigen baas over digitaal dossier

  Patiënten kunnen zelf gaan bepalen welke medici hun patiëntgegevens elektronisch met elkaar mogen delen. Ook moeten patiënten kunnen zien wie hun gegevens heeft bekeken.

 • Geluidsopname van arts-patiëntencontact

  Tijdens het debat over het burgerinitiatief ‘Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst’ kwam het maken van een geluidsopname door de patiënt van zijn gesprek met de arts aan de orde.

 • Schippers wil studie veilige patiëntinfo

  Gezondheidsminister Schippers laat onderzoek doen naar hoe ziekenhuizen en ggz-instellingen hun patiëntgegevens beter kunnen beveiligen. De VVD-bewindsvrouw…

 • Datalek bij drie ziekenhuizen

  Door een ‘ernstige fout’ zijn de gegevens van patiënten van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop, het Canisius-Wilhelmina…

 • Medisch dossier meegeven met patiënt?

  In mijn huisartsenpraktijk heb ik al jaren te maken met een borderline-patiënte. Zij is zeer veeleisend. Het is als huisarts lastig om al haar wensen te honoreren.

 • Digitaliseren van een medisch dossier

  Toen klaagster in 2013 opnieuw van huisarts wilde veranderen is het opgeschoonde dossier overgedragen. Klaagster meent dat het niet aan de huisarts was om te bepalen welke gegevens uit het dossier bewaard konden blijven.

 • Vernietigen van het dossier

  Mijn patiënt wil dat ik gegevens uit het dossier vernietig. Ze heeft aangegeven dat die gegevens anders door de verzekeringsarts van het UWV worden opgevraagd en ze dan mogelijk haar arbeids-ongeschiktheidsuitkering verliest.

 • Online inzage in eigen dossier werkt

  De vrees van sommige artsen was dat online inzage in het medisch dossier veel vragen zou oproepen bij patiënten, maar in het Radboud universitair medisch centrum is dat niet gebeurd. Integendeel, de patiënten bezoeken nu beter voorbereid het spreekuur.

 • Google health stopt

  De service met persoonlijke medische dossiers van Google, oftewel ‘Google Health’, stopt definitief per…

 • UMCG moet zeggen wie dossier inzag

  Na zich er ruim twee jaar tegen te hebben verzet, moet het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) toch inzage geven in de lijst van werknemers die…

 • Misbruik EPD voldoende bestraft

  De Tweede Kamer wil misbruik van elektronische patiëntgegevens strenger gaan bestraffen. Maar het is nog te onduidelijk wanneer een arts nu precies over de schreef gaat.

 • Medische gegevens in eigen beheer?

  Patiënten beheren zelf hun medische gegevens en hebben inzage in hun dossier bij de huisarts en andere behandelende artsen. Toekomstmuziek of een onzinnig plan? En wat zijn de consequenties daarvan voor de bestaande EPD’s?

 • Snomed: nu investeren, later profiteren

  KNO-artsen zijn in Nederland baanbrekers als het gaat om een uniforme taal voor het vastleggen van al hun medische gegevens en bevindingen. Van groot belang voor digitale uitwisseling. Maar de chaos op dit terrein is nog groot.