Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over longgeneeskunde

 • Water staat de longarts aan de lippen

  Het aantal longartsen groeit niet en taakherschikking komt maar mondjesmaat van de grond. Ondertussen groeit de zorgvraag exponentieel. Herbezinning is dringend nodig.

 • Onbekende longaandoening door e-sigaretten

  Het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) heeft jonge Amerikanen en zwangeren geadviseerd geen e-sigaretten te gebruiken vanwege een mysterieuze longziekte die in meerdere staten is vastgesteld. Verder geldt het dringende advies geen zelfgemaakte of illegale producten met een e-sigaret te gebruiken. In The New England Journal of Medicine doen Jennifer Layden e.a. verslag van 53 gevallen van een onbekende longaandoening die waarschijnlijk met e-sigaretgebruik samenhangen.

 • Crowdfunding door antitabak-artsen

  Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker zijn een crowdfundingactie gestart. Door op deze manier geld in te zamelen hopen ze hun activiteiten tegen de tabaksindustrie te kunnen voortzetten.

 • Nederland: geen vuiltje aan de lucht?

  Wie de Netflix-serie ‘The Queen’ gezien heeft, weet dat er in de winter van 1952 bijna 12 duizend doden vielen door het stoken van kolen bij windstil weer. Sindsdien zijn vele maatregelen getroffen ter vermindering van luchtveront­reiniging.

 • Behandeling longkanker zet stappen voorwaarts

  In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 12 duizend personen de diagnose longkanker gesteld. De zorg rondom deze patiënten is in de laatste twintig jaar ingrijpend veranderd, vooral op het gebied van de (moleculaire) diagnostiek, stadiëring en de behandeling.

 • Werkplek vaak niet veilig voor longen

  De arbocuratieve zorg voor werknemers die tijdens hun werk blootgesteld zijn aan gevaarlijke stoffen is nog niet optimaal. Gelukkig groeit het besef dat de schakels in deze keten versterkt en vernieuwd moeten worden.

 • Gezonde lucht voor iedereen!

  De feiten liegen er niet om: in Nederland hebben 1,2 miljoen mensen een chronische longziekte. Schrijnend en ook nog eens onnodig, zegt Clémence Ross-van Dorp, voorzitter van de Long Alliantie Nederland (LAN).

 • Opleiden 2.0: de aios in the lead

  Hoe willen we dat de longarts van de toekomst eruitziet? Wat moet hij of zij kunnen? En wat is daar nu in de opleiding voor nodig? Deze vragen vormen de basis vanwaaruit we als AIOS-bestuur Longziekten nadenken over onze opleiding.

 • Longgeneeskunde pakt kennishiaten aan

  In het project ‘Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde’ is geïnventariseerd op welke gebieden meer gezondheidswinst en doelmatigheid behaald kunnen worden. Een top 10 van kennishiaten moet zorgen voor een effectievere en efficiëntere zorg.

 • Luchtalarm

  Als ik aan medisch studenten in Rotterdam vertel dat het wonen in de Randstad via het inademen van verontreinigde lucht gepaard gaat met een ongeveer drie jaar kortere levensverwachting, kost het mij altijd een paar minuten om de zaal weer rustig te krijgen.

 • Tabaksverslaving is een politieke ziekte

  In het Verenigd Koninkrijk overstijgt het tabaksprobleem de partijpolitiek. Slechts dan kun je maatregelen nemen die ertoe doen. Het contrast met de maatregelen in het Nederlandse Preventieakkoord is dan ook groot.

 • Spijt

  Met terugwerkende kracht verbaas ik mij over de achteloosheid waarmee ik mijn lichaam blootstelde aan het gif. En regelmatig prijs ik mij gelukkig dat ik tot op heden geen nadelige effecten heb ondervonden van dit spijtige ver­leden. Met een schuin oog houd ik tegenwoordig mijn opgroeiende kinderen in de gaten. Het zal toch niet dat…

 • Overzichtelijk model kan concentratie longzorg stroomlijnen

  Ook in de longgeneeskunde is concentratie van zorg actueel. Zonder heldere afspraken dreigen echter al snel oeverloze discussies en domeinstrijd. Met een aantal relatief eenvoudige stappen kan dat voorkomen worden, legt longarts Thomas Macken uit.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.