Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over levenseinde

 • Geestelijk verzorger hoort in het basispakket

  Levenseindezorg neemt een steeds grotere plaats in in de eerste lijn. De spirituele component van die zorg verdient structurele aandacht. Geestelijk verzorgers leveren die zorg, maar jammer genoeg is de financiering nog niet goed geregeld.

 • Aan zelfdoding denkt vrijwel niemand

  Een SCEN-arts heeft van zestien recente euthanasiegevallen vastgesteld dat hulp bij zelfdoding een realistisch alternatief zou zijn geweest. Toch vroeg niemand erom en werd het door geen enkele behandelend arts voorgesteld.

 • Weg

  Ik heb machines gezien, die het leven aan lichamen opdrongen, die liever weg hadden willen zijn.

 • Belgische minister bepleit controle op palliatieve sedatie

  De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil dat er betere controle op palliatieve sedatie mogelijk is. Ze wil daar een wettelijk kader voor. Ook wil ze dat het mogelijk wordt om aangifte te kunnen doen na palliatieve sedatie.

 • Klikspaan, boterspaan

  Ik word vaak gebeld door artsen die het sterke onderbuik-niet-pluisgevoel hebben dat er wat loos is met een collega. Er zijn allerlei eigenaardigheden die al een tijdje opvallen en wijzen op aankomende rampspoed.

 • Artsen pleiten voor zorgvuldig debat euthanasie

  Voer het debat over euthanasie met meer nuance en begrip voor alle betrokkenen. Deze boodschap lieten de KNMG, LHV en Verenso 30 oktober gezamenlijk horen tijdens het rondetafelgesprek euthanasie in de Tweede Kamer.

 • ‘Het leven is niet maakbaar’

  Els Roelofs is al 24 jaar huisarts. Naast haar werk in de huisartsenpraktijk werkt zij in een hospice en maakt zij deel uit van het palliatief adviesteam van het LUMC Leiden.

 • Passende zorg laatste levensfase breed begrip

  Passende en niet-passende zorg kunnen in de laatste levensfase tal van betekenissen hebben. Dat blijkt uit het proefschrift waarop Eva Bolt 2 november promoveerde aan de VU.

 • Sterven met een druk op de knop

  Een capsule waarin iemand tot zelfdoding kan overgaan. Deze ‘Sarco’ is een vinding van de oorspronkelijk uit Australië afkomstige, maar in Nederland woonachtige voormalig arts Philip Nitschke.

 • Rouwproces

  Gewapend met shared decision making, advance care planning en andere moderne terminologie benader ik mijn patiënten. Niet de ziekte op de eerste plaats maar de kwaliteit van leven. Maar ben ik daarvoor wel genoeg toegerust?

 • ‘Vervolging hangt af van vrijwilligheid en lijden’

  Voor het eerst start het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in een zaak die volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie niet volgens de zorgvuldigheidseisen is verlopen. Het OM kondigde in mei al aan: ‘We vervolgen als aan twee kernvereisten niet is voldaan.’

 • Normen voor goede palliatieve zorg vastgelegd

  Verschillende zorgorganisaties hebben een kwaliteitskader opgesteld voor palliatieve zorg, met daarin beschreven waar goede palliatieve zorg aan voldoet. Het is de bedoeling dat iedereen die dergelijke zorg levert vanaf nu die normen nastreeft.

 • Wees duidelijk als behandelen zinloos is

  Wat te doen als familieleden van een patiënt op grond van hun geloof eisen om door te gaan met behandelen, terwijl dit eigenlijk zinloos is? Volgens geestelijk verzorger Antoine de Haan voorkomt het een hoop discussie als je de medische grenzen helder formuleert.

 • Kamer: thuis sterven moet voor iedereen kunnen

  Patiënten die dat willen moeten thuis kunnen sterven, vindt de Tweede Kamer. De Kamer wil dat zorgverzekeraars niet langer mogen weigeren patiënten in hun laatste levensfase thuis zorg te bieden.

 • Sterven in een hospice

  Hoe ziet palliatieve zorg eruit in de praktijk? Volgens Maurice Beurskens, arts in de hospices van Zuyderland in Limburg, zijn zowel patiënten en hun familie als artsen soms niet goed op de hoogte van wat er mogelijk is.

 • Artsen en notarissen stemmen werk rond levenseinde af

  Patiënten bespreken wensen omtrent hun levenseinde niet alleen met de dokter, maar ook met de notaris. Alleen weten beide professionals vaak niet wat bij de ander is vastgelegd. Notarissenorganisatie en artsenfederatie publiceren daarom samen de vernieuwde handreiking Tijdig praten over het levenseinde.

 • Gemeentelijk lijkschouwer bij de tuchtrechter

  Een 82-jarige man met een dementieel syndroom en een terminaal coloncarcinoom brak zijn heup na een val in het verpleeghuis. Een operatie was niet meer zinvol, en de specialist ouderengeneeskunde startte palliatieve pijnstilling.