Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over langdurige zorg

 • CPB: ‘Verslechterende match cliënt en beschermde woonvorm’

  Het aantal cliënten dat buiten de eigen regio in een beschermde woonvorm gaat wonen, is met ongeveer 20 procent gedaald. Maar binnen de eigen regio is de match tussen cliënt en zorgaanbieder echter niet altijd goed en het risico daarop neemt per 2022 toe.

 • Huisartsen bezorgd over kleine woonzorghuizen

  Huisartsen luiden de noodklok omdat de zorg aan ouderen in kleinschalige woonzorghuizen steeds vaker op hun bord terechtkomt, terwijl die naar hun idee eigenlijk in handen zou moeten zijn van een specialist. ‘Wij krijgen dagelijks telefoontjes van huisartsen die het hier heel moeilijk mee hebben’, aldus Garmt Postma, bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

 • Evaluatie langdurige zorg: niet alle doelen behaald

  De doelen van de hervorming van de langdurige zorg, die in januari 2015 is ingevoerd, zijn slechts gedeeltelijk behaald. De kosten van de langdurige zorg groeien minder hard en mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen.

 • Minder mensen maken gebruik van Wlz, maar kosten stijgen

  340 duizend mensen ontvingen in 2017 langdurige zorg, een afname van vijfduizend ten opzichte van 2015. Een verklaring voor de afname is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor langdurige zorg dan in 2015, zo stelt Vektis, informatiecentrum voor de zorg.

 • Psychische stoornis nu ook grondslag voor Wlz

  Het kabinet wil de Wet langdurige zorg (Wlz) openstellen voor ggz-cliënten die permanent intensieve zorg nodig hebben. Psychiaters noemen het plan de ‘opheffing van een weeffout in de langdurige zorg’, de Tweede Kamer dringt aan op haast. De stand van zaken in vijf vragen.

 • Patiëntenfederatie: Zorg krijgen van de gemeente lastig

  Het is voor veel mensen moeilijk om toegang tot zorg of ondersteuning van de gemeente te krijgen. Het aanvragen ervan is voor veel mensen een frustrerend proces en als het dan is gelukt, is het vaak niet op tijd of niet goed genoeg passend bij de situatie. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer de Patiëntenfederatie Nederland.

 • Wlz voor patiënten in de ggz wordt grote ingreep

  Áls de Wet langdurige zorg voor hen wordt opengesteld, komen ongeveer 11.750 tot 16.250 patiënten met een psychische ziekte onder die wet te vallen vanwege een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid van zorg.

 • NZa wil maatregelen tegen wachttijden

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken om de toenemende wachttijden in de zorg tegen te gaan, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

 • Zorgkantoor weet niet wie dringend zorg behoeft

  Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek.

 • 371 gemeenten gaven geld zorgbudget niet uit

  Slechts 22 gemeenten sloten het jaar 2015 af met een tekort aan geld voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De andere 371 gemeenten hielden geld over van het budget dat ze van het rijk kregen.

 • ‘Zwarte lijst verpleeghuizen is onterecht’

  Het publiceren van de lijst van 150 verpleeghuisinstellingen die onder intensief (vervolg)toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) staan, draagt niets bij…

 • Na Rutte II: meer koopkracht of meer zorg?

  Achter de schermen is politiek Den Haag al volop bezig met de naderende parlementsverkiezingen van maart 2017. Eind maart gaf het Centraal Planbureau alvast de nodige input voor de nieuwe verkiezingsprogramma’s. De zorgkosten zullen in elk geval flink stijgen.

 • Stelselwijziging vergt dringend ‘reparatie’

  Dat er hervormingen nodig waren in de langdurige zorg staat buiten kijf, zeggen de artsen Plagge en Dutrée. De stelselwijziging die vorig jaar is ingegaan, heeft tot nu toe echter vooral heel veel extra bureaucratie veroorzaakt. Maar bijsturen kan nog!

 • Breed verzet tegen ‘afbraak zorg’

  Vakbonden FNV en CNV roepen de regering woensdag in landelijke krantenadvertenties op om ‘de afbraak van de zorg’ te stoppen. Met de volkspetitie…

 • CIZ moet geen indicaties stellen

  Voor opname in een verpleeghuis blijft een zorgindicatie van het CIZ noodzakelijk. Patiënten dreigen hierdoor in de knel te raken, omdat het CIZ los van de zorg oordeelt en er daardoor vaak naast zit, zegt arts en zorgbestuurder Henri Plagge.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.