Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over kwaliteit

 • Overleg stroomlijnt de zorg voor SOLK-patiënten

  Matige communicatie en onduidelijkheid over wensen en verwachtingen tussen eerste en tweede lijn staan goede zorg voor SOLK-patiënten in de weg. Helderheid over aanpak en terminologie kan veel leed en onnodige medicalisering voorkomen.

 • Wed niet alleen op het prijseffect

  Voor het gemak wordt vergeten dat er ook andere factoren invloed hebben op de kosten, de effectiviteit en de kwaliteit van zorg. Neem alleen onze eigen verantwoordelijkheid, als zorgaanbieder en patiënt.

 • Aanwijzing IGZ Westfriesgasthuis

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Westfriesgasthuis een aanwijzing gegeven. Het ziekenhuis in Hoorn moet registratie en afspraken over het gebruik van medische technologie verbeteren.

 • Microben bestrijden doe je zo

  Sinds enkele jaren moet elk ziekenhuis een team hebben dat het gebruik van antibiotica terugdringt. Vanaf dit jaar gaat de inspectie daar ook op toezien. Het Radboudumc heeft deze taak voortvarend opgepakt en kan als voorbeeld voor anderen dienen.

 • Traumachirurgie in buitenland kan verkeerd uitpakken

  Nederlandse toeristen kunnen in het buitenland medische zorg nodig hebben. Soms blijkt achteraf dat de behandeling niet optimaal is geweest of niet conform de Nederlandse normen. Tijdig overleg met een Nederlandse traumachirurg kan veel leed voorkomen.

 • Cosmetisch artsen willen erkenning

  Het botert niet tussen de cosmetisch artsen en de plastisch chirurgen. Catharina Meijer, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde, zet het NVCG-standpunt uiteen. Met een reactie van de plastisch chirurgen.

 • NZa: ‘Meer zicht op kwaliteit eerste lijn nodig’

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kreeg ook vorig jaar weer tal van klachten van eerstelijnszorgaanbieders over de contractering door zorgverzekeraars. Niet alleen het veel gehoorde ‘Tekenen bij het kruisje’, maar ook klachten over het niet kunnen krijgen van een contract, inhoudelijke bepalingen in de contracten en de bereikbaarheid van zorgverzekeraars.

 • Gelderse Vallei onder verscherpt toezicht

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei het komend halfjaar onder verscherpt toezicht gesteld. Volgens de inspectie is de bestuurbaarheid van het ziekenhuis in het geding vanwege een bestuurscrisis.

 • ROM’en blijft verplicht

  Zorgaanbieders in de ggz zijn nog steeds verplicht zoveel mogelijk routine outcome monitoring (ROM)-gegevens aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ.

 • Laten is lastiger dan doen

  In veel NHG-Standaarden staan adviezen om iets te laten. Huisartsen hebben het daar moeilijk mee. Reden voor het NHG om uit te zoeken waarom dat zo is.

 • Gelre Ziekenhuis in de problemen met afschaling ic naar hc

  De raad van bestuur van het Gelre Ziekenhuis krijgt van de inspectie nog drie weken de tijd om met een stevig plan te komen voor de zorg in de locatie Zutphen. Aldus een aanwijzing van de IGZ aan het ziekenhuis, waarin onder meer staat dat het vertrouwen van de inspectie in de raad van bestuur is geschaad vanwege de manier waarop de rvb de inspectie informeert, het urgentiebesef en de getoonde daadkracht.

 • Inspectie gaat processen rond diagnose in de gaten houden

  Problemen rondom de diagnostiek zijn de tweede oorzaak van vermijdbare sterfte. Toch zijn er vrijwel geen projecten voor het verhogen van de kwaliteit van de diagnostiek en geen specifieke indicatoren. Nu de risico’s binnen het operatieve proces en de oncologie zo goed onder controle zijn dat de inspectie daar minder aandacht aan hoeft te besteden, wordt deze de komende jaren verlegd naar risicovolle processen rond de diagnostiek en de coördinatie daarvan.

 • Overdadig verantwoording afleggen wurgt de zorg

  Psychiater Joost Mertens zet op een rijtje welke administratieve handelingen hij moet verrichten om ‘verantwoorde zorg’ te kunnen leveren. Het beneemt hem én de lezer de adem.

 • Meer klachten, meer complicaties

  Amerikaanse snijdende specialisten die vaker klachten tegen zich ingediend krijgen, zien ook vaker complicaties bij hun patiënten.

 • Behandeladviezen kanker wisselend opgevolgd

  Behandeladviezen voor kanker worden wisselend opgevolgd door artsen. Of adviezen worden opgevolgd, blijkt flink te verschillen per kankersoort, per type behandeling en of het een advies is om wél of juist niet een bepaalde behandeling in te zetten.

 • ‘Het roer moet om’ wil deltaplan voor de zorg

  De boodschap van het nieuwe manifest van actiegroep ‘Het roer moet om' is helder: politiek, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen moeten samen een deltaplan voor de zorg opstellen 'waar iederéén achter staat’.

 • Verenso kritisch over kwaliteitskader verpleegzorg

  De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde Verenso is in grote lijnen best tevreden met het conceptkwaliteitskader dat is opgesteld door het Zorginstituut, maar plaatst er ook kanttekeningen bij. De definitieve versie wordt 9 januari verwacht.

 • Indicatoren chronische nierschade wél nuttig

  Een ‘frustrerende papierwinkel’ die de zorg weinig goed doet. Zo worden kwaliteitsindicatoren nogal eens gezien. Maar die voor chronische nierschade voegen wel degelijk iets toe, zeggen internist-nefroloog Marc Hemmelder en collega’s.