Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over kwaliteit

 • Lessen uit het mislukken van de parkinsonregistratie

  De landelijke multidisciplinaire kwaliteitsregistratie ParkinsonInzicht is voorlopig stopgezet. De deelname was beperkt, er waren geen relevante uitkomsten en de administratieve lasten waren hoog. Een harde leerschool.

 • Postuum gepromoveerd op meten kwaliteit zorg

  Tot aan zijn plotselinge overlijden in januari 2018 koppelde Lany Slobbe gegevens uit verschillende administratieve zorgdatabases voor een beter inzicht in bijvoorbeeld kwaliteit van ziekenhuiszorg.

 • Arts moet ‘perfect’ zijn en redt dat niet

  Veel artsen gaan ten onder in de huidige prestatiecultuur, waarin het tonen van onzekerheid een zwakte is en foutloos handelen een must. Oplossingen als weerbaarheidstraining zijn puur gericht op de persoon, en pakken het ziekmakende systeem niet aan. Terwijl dát juist moet veranderen, stellen Liesbeth van der Jagt en collega’s.

 • Ervaringseisen artsen spoedzorg blijven twistpunt

  Na vier jaar werk is het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ ingeleverd bij het Zorginstituut. Iedereen tevreden? De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen verschillen op twee belangrijke punten nog van mening.

 • De opmars van de zorgevaluatie

  Een stratenmaker kijkt geregeld op om te zien of hij de klinkers mooi heeft gelegd voordat hij verdergaat. En dat moeten artsen ook doen, zegt klinisch geriater Hanna Willems: nagaan of de behandeling die aan een patiënt is gegeven, voor die patiënt wel de beste behandeling was. Kno-arts Peter Paul van Benthem noemt zo’n check achteraf ‘onontbeerlijk’ om de kwaliteit van medisch-specialistische zorg te verbeteren. Willems en Van Benthem maken zich al een tijd hard voor zorgevaluatie: onderzoek doen naar het nut van bestaande zorg.

 • ‘Ras’ speelt ten onrechte rol in klinische besluitvorming

  ‘Ras’ duikt regelmatig op als relevante factor, onder meer in richtlijnen voor nierfunctie en COPD. Nadere beschouwing leert dat het een weinig nuttige en in sommige opzichten zelfs schadelijke factor is, zowel voor klinische besluitvorming als voor beeldvorming.

 • Zóveel kwaliteitsvoorschriften, dat werkt contraproductief

  Het kwaliteitsdenken heeft veel goeds gebracht, maar slaat nu door. De kosten van veel maatregelen zijn aanzienlijk hoger dan de opbrengsten, en de evidence is vaak mager. Tijd voor een tegengeluid, vindt anesthesioloog Nigel Jack.

 • Federatie Medisch Specialisten vraagt om aanpassing wetsvoorstel kwaliteitsstandaarden

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft samen met V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een brief aan de Tweede Kamer zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden’. Met dit wetsvoorstel bestaat er een groot risico dat voor het bepalen van goede zorg de betaalbaarheid het uitgangspunt wordt.

 • Collega’s, denk aan de menselijke maat

  Longkanker heeft ze. Mijn moeder, 69 jaar oud, heeft een gemetastaseerd grootcellig slecht gedifferentieerd adenocarcinoom van de long. Er zijn een paar momenten uit haar ziekbed die ik zou willen delen met u, als collega’s.

 • Nieuw samenwerkingsverband voor infectiepreventie komt eraan

  Een breed samenwerkingsverband dat de functie van de in 2017 opgeheven Werkgroep Infectiepreventie (WIP) overneemt, is in oprichting. De opvolger zal het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) gaan heten. Arts-microbioloog Andreas Voss (Radboudumc en CWZ) brengt in kaart hoe de partijen binnen de SRI moeten gaan samenwerken.

 • ‘Huisarts mag best grenzen stellen’

  Zestig jaar nadat dat voor het eerst gebeurde, hebben de huisartsen opnieuw de kerntaken en kernwaarden van hun vak vastgelegd. ‘Voor generalisten is nee zeggen niet vanzelfsprekend, maar wel noodzakelijk als we de huisartsenzorg overeind willen houden.’

 • Concentratie complexe spoedzorg is maatwerk

  Vaak wordt gedacht dat concentratie van acute zorg de aanpalende zorgfuncties de nek omdraait. Maar onderzoekers van KPMG Health laten zien dat dat niet het geval hoeft te zijn. De effecten van concentratie verschillen namelijk per zorgsoort.

 • Nederlandse zorg valt van haar voetstuk

  Volgens politici en beleidsmakers is het Nederlandse zorgstelsel een van de beste, zo niet hét beste van Europa. Maar klopt dat wel? Hoe goed is onze zorg? Socioloog Gijs van Loef vergeleek allerlei indicatoren en nuanceerde die conclusie.

 • Registratielast: laat de teugels vieren

  Radboudumc, Rijnstate en UMC Groningen beproeven in de praktijk hoe het uitpakt als de belastende registratieregels worden vervangen door een kernset van kwaliteitsindicatoren.

 • Kwaliteitsindicator carotischirurgie benadeelt patiënt

  De kwaliteitsindicator voor de timing van carotisendarteriëctomie bij patiënten met een symptomatische carotisstenose is: binnen veertien dagen na het eerste consult. Dit blijkt voor artsen een stimulans om zorgpaden efficiënt in te richten, maar heeft als bijeffect dat patiënten de behandeling ná deze termijn mogelijk niet meer krijgen. Terwijl die een herseninfarct kan voorkomen.

 • Verscherpt toezicht voor Huisartsenposten Amsterdam

  Huisartsenposten Amsterdam is woensdag voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De redenen voor deze maatregel zijn de lange wachttijden voor patiënten die bellen met de triage, de hoge werkdruk, problemen in het medicatiebeheer én een onveilige werkcultuur, bevestigt directiesecretaris Ellis Lourijsen.

 • Aan tafel!

  ‘Mam, wat eten we?’ Meestal was dat de eerste vraag als ik vroeger na een drukke schooldag thuiskwam. En zo lang het antwoord niet koolraap of witlof was, verheugde ik me op het moment van aanschuiven. Met gezonde trek volgde ik de keukengeluiden op afstand.

 • Brandwondencentra gebruiken uitkomstgegevens sneller

  De drie Nederlandse brandwondencentra gebruiken een nieuwe uitkomstenregistratie die de mogelijkheid biedt om snel beleid aan te passen. Plastisch chirurg Paul van Zuijlen (RKZ Brandwondencentrum, Beverwijk) noemt het een uniek systeem, omdat het tegelijkertijd ook in de dagelijkse patiëntenzorg van nut is.

 • Tuchtrecht gaat over betere zorg

  Er is weinig waardering voor het tuchtrecht. Met enkele concrete aanpassingen zouden effect en nut van uitspraken veel groter worden en de waardering navenant stijgen. Een aantal concrete voorstellen.

 • Infectiepreventie niet in elk ziekenhuis oké

  Sommige ziekenhuizen hebben nog steeds moeite met schoonmaken en desinfecteren, en met een goede controle daarop. Ook zijn technische voorzieningen van isolatiekamers niet altijd in orde. Zorgpersoneel is niet altijd voldoende geschoold in het veilig verplegen van patiënten met een infectie.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.