Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over kwaliteit

 • CASA nam nieuwe patiënten aan tot het bittere eind

  Hoewel de failliete CASA-klinieken in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht volgens de curator op 1 december 2017 zouden sluiten, werden daags ervoor nog volop vrouwen behandeld en nog nieuwe patiënten aangenomen. Omdat er geen plan voor de continuïteit van zorg na sluiting was gemaakt, liepen patiënten een potentieel risico.

 • Multidisciplinaire samenwerking moet je leren

  Het blijkt verre van vanzelfsprekend dat verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Elke arts heeft immers zijn eigen visie en persoonlijke opvattingen worden vaak niet uitgesproken. In het VUmc leren artsen hoe daarmee om te gaan.

 • Vaginale stuitbevalling ten onrechte in onbruik geraakt

  Het aantal primaire sectio’s bij stuitligging is sinds 2000 enorm gestegen. Hierdoor neemt de expertise voor het begeleiden van een vaginale stuitbevalling steeds meer af. En dat is niet wenselijk, vinden Marijke Kingma en collega’s.

 • Privékliniek krijgt dwangsom opgelegd

  De Reinaert Kliniek in Maastricht moet 1000 euro boete per week gaan betalen als het niet op acht punten verbeteringen treft. Dat maakt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd bekend.

 • Risico gezondheidsschade bij 13 procent patiënten zbc’s

  13 procent van de patiënten die in zelfstandige klinieken zijn behandeld, hebben hierbij mogelijk risico gelopen op zorggerelateerde schade. Er hapert geregeld iets in de preoperatieve screening en door patiënten gemelde complicaties zijn niet altijd terug te vinden in het dossier.

 • Tijd is rijp voor gedragscode medisch specialisten

  Veel sectoren werken met een gedragscode. De zorgsector nog nauwelijks, terwijl het ook daar heel nuttig zou zijn, zeggen medisch specialisten in Isala. Zij zien introductie ervan als een belangrijke stap in het patiëntveiligheidsbeleid.

 • ACM gaat scherper letten op fusies ziekenhuizen

  Uit onderzoek naar de effecten van ziekenhuisfusies op prijs en volume lijken prijzen relatief gezien te stijgen. Reden voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies te verscherpen.

 • ‘Stop nu met AD Ziekenhuis Top 100’

  Het Algemeen Dagblad moet stoppen met de Ziekenhuis Top 100. Dat bepleiten Armand Girbes, hoogleraar intensivecaregeneeskunde aan het VUmc en gezondheidswetenschapper en zelfstandig adviseur Luc Pluijmen in een opiniestuk op de journalistieke website Villamedia.

 • Samenwerking

  Meer dan de helft van de mensen met medische klachten doet iets alternatiefs en meer dan de helft van die mensen vertelt dat niet aan de dokter. Al die mensen zouden het heel fijn vinden als artsen zouden samenwerken met alternatief therapeuten.

 • Hoorzitting over fusie AMC en VUmc

  Er komt een hoorzitting in de Tweede Kamer over de fusie tussen VUmc en AMC. De twee ziekenhuizen moeten zich komen verantwoorden voor hun keuze om samen te gaan. Dat meldt initiatiefnemer GroenLinks, die bang is voor een megalomaan ziekenhuis waarin de zorg aan patiënten duurder en slechter wordt, mensen een nummer worden en minder te kiezen hebben.

 • Kwaliteitssysteem

  Ik vind het opvallend dat zoveel mensen tijd hebben voor zo’n kwaliteitsbijeenkomst. Het hele managercorps zit vroom te luisteren naar de te stellen en de bereikte doelen, die eerst in het Amerikaans of (Euro)Engels en daarna in het Nederlands worden gepresenteerd.

 • Vervang dbc’s door populatiebekostiging

  Het huidige systeem van ziekenhuisfinanciering is zeer complex en heeft niet geleid tot kostenbeheersing en transparantie van kosten en kwaliteit. Ziekenhuisdirecteur Jaap van den Heuvel weet een goed alternatief: populatiebekostiging.

 • Leren van calamiteiten kan beter

  Zorgprofessionals kunnen meer lessen trekken uit calamiteiten als deze centraal worden geregistreerd en geanalyseerd. Wellicht kunnen de Federatie Medisch Specialisten en ziekenhuisvereniging NVZ dit samen oppakken.

 • Links-rechtsverwisseling hardnekkig fenomeen

  Verwisselingen of het achterblijven van operatiemateriaal komt nog steeds voor in onze ziekenhuizen. Inspecteurs Bos en Leistikow onderstrepen aan de hand van enkele casussen de functie van de perioperatieve richtlijn en het belang van nóg alerter teamwerk.

 • Maak richtlijnen op maat voor ouderen

  Algemene richtlijnen zijn niet altijd toepasselijk voor ouderen. Daar is maatwerk vereist. Een nieuwe methodiek voor richtlijnontwikkeling moet daarin voorzien.

 • Indicatoren waar je écht wat aan hebt

  In Ziekenhuis Gelderse Vallei was de relatie tussen de verzameling van indicatoren en hun feitelijke betekenis voor de kwaliteit onduidelijk. Alle bij darmkanker betrokken beroepsgroepen hebben nu tien eigen succesfactoren met kwaliteitsindicatoren opgesteld: door iedereen gedragen, en van waarde voor henzelf.

 • Fusie van drie kwaliteitsregistratieprogramma’s

  Drie organisaties zijn dinsdag gefuseerd om de kwaliteitsregistratie op het gebied van hartziekten te verbeteren. Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland, Meetbaar Beter en het National Cardiovascular Data Registry houden op te bestaan en vormen samen de Nederlandse Hartregistratie.

 • De mythe van de witte jas

  Veel ziekenhuizen hanteren strenge kledingvoorschriften: artsen moeten een lange witte jas met korte mouwen dragen, ter voorkoming van ziekenhuisinfecties. Neuroloog Jan Bonte stelt vast dat de wetenschappelijke onderbouwing hiervoor nihil is.

 • Overleg stroomlijnt de zorg voor SOLK-patiënten

  Matige communicatie en onduidelijkheid over wensen en verwachtingen tussen eerste en tweede lijn staan goede zorg voor SOLK-patiënten in de weg. Helderheid over aanpak en terminologie kan veel leed en onnodige medicalisering voorkomen.

 • Wed niet alleen op het prijseffect

  Voor het gemak wordt vergeten dat er ook andere factoren invloed hebben op de kosten, de effectiviteit en de kwaliteit van zorg. Neem alleen onze eigen verantwoordelijkheid, als zorgaanbieder en patiënt.

 • Aanwijzing IGZ Westfriesgasthuis

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het Westfriesgasthuis een aanwijzing gegeven. Het ziekenhuis in Hoorn moet registratie en afspraken over het gebruik van medische technologie verbeteren.

 • Microben bestrijden doe je zo

  Sinds enkele jaren moet elk ziekenhuis een team hebben dat het gebruik van antibiotica terugdringt. Vanaf dit jaar gaat de inspectie daar ook op toezien. Het Radboudumc heeft deze taak voortvarend opgepakt en kan als voorbeeld voor anderen dienen.

 • Traumachirurgie in buitenland kan verkeerd uitpakken

  Nederlandse toeristen kunnen in het buitenland medische zorg nodig hebben. Soms blijkt achteraf dat de behandeling niet optimaal is geweest of niet conform de Nederlandse normen. Tijdig overleg met een Nederlandse traumachirurg kan veel leed voorkomen.