Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ingezonden reactie

 • Informeren van proefpersonen

  Patiënten mogen alleen na schriftelijke informed consent als proefpersoon aan onderzoek deelnemen. De nieuwste evaluatie van de WMO stelt dat ‘er voor proefpersonen voldoende gelegenheid is om mondelinge informatie over het onderzoek te verkrijgen’. Mondelinge informatieoverdracht blijkt bepalend te zijn voor het begrip van de patiënt.

 • BIG-register maakt zorgprofessional vogelvrij

  De verplichting om overal actief je BIG-nummer onder de aandacht te brengen is na – terechte – massale commotie (voorlopig?) afgeschoten. Opluchting alom… maar volgens mij is in de discussie één belangrijk aspect onderbelicht gebleven. Namelijk: het door leken laten interpreteren van BIG-registraties maakt zorgprofessionals vogelvrij.

 • #op-het-randje

  Een voorspelling: het aantal onnodige ziekenhuisopnames binnen de randgemeenten stijgt, de zorgverzekeraar wacht af, de politiek reageert verontwaardigd. En dan, over drie jaar, is er opeens geld beschikbaar waarmee geïnvesteerd kan worden in duurzame herinrichting van de eerstelijnszorg binnen de randgemeenten.

 • Aantal arbeidsongeschikten neemt toe na gedrags- en oefentherapie

  Rob Kok, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde, vindt dat ME/CVS-patiënten op hun herstelgedrag mogen worden aangesproken. Hij is het niet eens met de Gezondheidsraad die stelt patiënten niet tot behandeling met cognitieve gedragstherapie of oefentherapie kunnen worden gedwongen.

 • Informatieplicht en kosten

  Als medisch adviseur sta ik slachtoffers van letselschade en hun belangenbehartigers bij bij het leveren van bewijs van hun gezondheidsschade aan de aansprakelijke partij.

 • Misleiding rondom bloeddrukbehandeling

  Ivan Wolffers beweert in het tv-programma Radar (8 april 2019) dat 850 mensen bloeddrukverlagers moeten slikken om één hartinfarct te voorkomen. Een onzinnige en gevaarlijke uitspraak. Hij baseert zich op de MRC-trial uit 1985. Onderzoekers van deze studie – die methodologische tekortkomingen heeft – concluderen dat 850 patiënten gedurende 1 jaar behandeld moeten worden om één beroerte (dus geen hartinfarct) te voorkomen.

 • Farmaceutische industrie is overbodig

  Dat chemicus Sjaak Neefjes een door de farmaceutische industrie verwaarloosd medicijn tegen een bepaald soort kanker weer tot leven gaat wekken, is fantastisch. Maar, er zit ook een andere kant aan. Dat is dat de farmaceutische industrieën dit niet willen doen.

 • U zit in het rood

  Als beginnend huisarts ben ik bezig de CVRM-ketenzorg op te zetten. Cardiovasculair risicomanagement, hoe leg ik dat uit aan nuchtere Groningers. Een patiënt belt op nadat hij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen: ‘Er is een fout gemaakt hoor. Ik ben al 10 jaar niet meer bij de dokter geweest na mijn hartinfarct, het gaat dus hartstikke goed!’ Tja…

 • Wordt schijnveiligheid de norm? 

  Al vele jaren adviseer ik artsen over kwetsbare gezinnen. Na het bespreken van de zorgen, bekijken we mogelijke verdere stappen. We maken een plan om de ongewenste situatie te stoppen en te voorkomen – en spreken af wanneer er zal worden gemeld. Het gaat om kwetsbare gezinnen die willen meewerken en waar de adviesvrager het vertrouwen van de betrokkenen heeft. Melden lijkt dan de veiligheid van het gezin niet te verbeteren, eerder te verslechteren.

 • Euthanasiebeoordeling liever buiten het strafrecht

  Sinds mei 2017 reageert het Openbaar Ministerie actiever bij euthanasiecasussen die niet voldoen aan alle wettelijke eisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) en die daarom door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) worden beoordeeld als ‘onzorgvuldig’.

 • De vervuiler betaalt

  Alom wordt alarm geslagen dat de ANW-dienst overbelast raken door al dan niet terechte hulpvragen. Er worden allerlei oplossingen aangedragen. Helaas tot op heden zonder resultaat. In deze discussie missen wij de rol van de eigen huisarts en het belang van de patiënt.

 • De dokter en de interpretatie van de AVG

  Voor de bescherming van bijzondere (medische) persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

 • Het zwarte vlekje op de witte jas

  Het zal je maar gebeuren, dat een patiënt je zomaar uit het niets confronteert met: “U staat op de zwarte lijst”. Dat is schrikken. Zeker als je nog nooit hebt gehoord van www.zwartelijstartsen.nl, een initiatief van Slachtoffers Iatrogene schade Nederland (SIN) en je blijkt er uitgebreid met pasfoto en doopnamen op te staan.

 • Integrale geboortezorg

  In MC 32-33 stond een reactie van prof. dr. Guid Oei e.a. op ons artikel ‘Invoering integrale geboortezorg voorbarig’

 • Taalbarrière

  Een patiënt op het asielzoekerscentrum is zwanger. De zwangerschap verloopt met complicaties. De baby overlijdt direct na de bevalling. Van de patiënt horen we dat er geen gebruik is gemaakt van een tolk tijdens of na de bevalling.

 • Farmaceuten, dokters en integriteit

  Als coassistent ben ik opgevoed met het idee dat de farmaceut alleen samenwerkt met dokters die bereid zijn hun integriteit te verkopen. Een farmaceut doet het immers voor het geld en artsen doen het voor de patiënt.

 • Minder zorgkosten door meer compassie

  In 2017 lag ik twee weken in een ziekenhuis voor een resectie van een deel van het colon vanwege een darmtumor (gelukkig met een zeer goede prognose). Na de operatie voelde ik mij meestal niet gehoord en was er weinig compassie van de verpleegkundigen en de artsen.

 • Maak anticonceptie beter betaalbaar

  Abortusartsen luidden onlangs de noodklok omdat zij merkten dat financiële overwegingen de keuze voor anticonceptie negatief beïnvloeden. Jaarlijks worden ruim 30 duizend zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, waarvan een derde een herhaalde behandeling betreft. Abortus wordt vergoed vanuit de AWBZ, anticonceptie niet.

 • Kindergeneeskunde in de opleiding tot huisarts

  Nederland is één van de weinig landen waar kinderen primair worden gezien door een zorgprofessional in de eerste lijn die niet per se een kinderarts is. CB- en jeugdartsen hebben een gedegen opleiding in de niet-curatieve, meer signalerende en preventieve zorg voor kinderen. Verloskundigen zijn goed onderlegd in het beoordelen van pasgeborenen direct na de geboorte en in de perinatale fase. Maar de huisarts moet zijn kennis en ervaring opdoen in de praktijk.

 • Een sluipweg voor ‘alternatieve behandelingen’

  Levensovertuiging is een belangrijke component van zingeving voor de mens, maar wel een zeer persoonlijke. Het vermoeden van een dergelijke basis aan een algemeen concept, voelt dan ook uiterst ongemakkelijk. Een ander aspect aan dit gezondheidsmodel dat aanleiding is tot grote zorg, is de gerede kans dat het model de opening gaat bieden voor introductie van ‘alternatieve behandelwijzen’ in de Nederlandse gezondheidszorg.

 • Drugs in de ggz

  De afgelopen maanden is het herhaaldelijk in de media geweest: psychiatrische instellingen zijn niet drugsvrij. Hoe komt het toch dat het veel GGZ afdelingen niet lukt de drugs buiten de deur te houden?

 • Computer says NO

  Buitensporige administratielast in de zorg kan forse consequenties hebben voor zorgverleners en ziekenhuizen. De New England Journal of Medicine weet dit recentelijk grotendeels aan ´electronic health recording´, epd: ‘We’re spending our days doing the wrong work’.

 • 'Oxycodongebruik stijgt wél problematisch'

  Ach, het valt allemaal wel mee. Opioïdengebruikers liggen nog niet onder bruggen of bij stations zoals kortgeleden nog gold voor het leger der heroïneverslaafden. Maar pas op: het stapje van oxycodon naar heroïne is klein.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.