Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ingezonden reactie

 • Is handen schudden nog van deze tijd?

  Vroeger had handen schudden een functie. Er waren tijden dat elkaar de hand geven ‘ik ben niet gewapend betekende’. Dat is gelukkig niet meer aan de orde. Respect tonen en contact maken? In tijden van infectiepreventie én in onze multiculturele samenleving lijken we klaar te zijn voor de introductie van een nieuwe gewoonte bij het contact maken met een medemens.

 • Meegaan met de tijd

  Wat is een goede arts? Volgens de VU kan een goede arts meer dan alleen medische kennis toepassen. Er zijn acht competenties opgesteld waarvan kennis er één is. Waarom komt kennis dan toch zo vaak naar voren bij beoordelingen?

 • Zorgen om elektromagnetische velden

  Nederlandse artsen blijven opvallend stil over het 5G-netwerk. In België, Duitsland en Zwitserland staan artsen op. In de steden waar 5G is uitgerold, melden steeds meer mensen zich met vage klachten.

 • De nieuwe generatie medisch specialisten

  Een van de onderdelen van de traumacursus voor heelkundig specialisten, die onlangs plaatsvond, was een practicum preoperatieve planning waarin de assistenten een operatie plannen die ze dan de volgende dag moeten uitvoeren op een kunstbot. Dit jaar werd hiervoor veel minder instructie geleverd dan het jaar ervoor.

 • Oncologische netwerken

  De laatste maanden is er in de media veel aandacht geweest over de organisatie van oncologische zorg.

 • Blote billen

  Je moet het maar durven: met de billen bloot in Medisch Contact. Audrey Beckers (MC 48/2019: 14) doet het, als zij vertelt hoe Koning Alcohol haar in zijn greep kreeg.

 • Lichamelijk onderzoek obsoleet?

  In 1970 behaalde ik mijn artsdiploma. Daarna deed ik de huisartsenopleiding, die toen bestond uit vier weken meelopen met een huisarts. Sindsdien is er veel veranderd in de huisartsengeneeskunde. Mijn situatie veranderde ook. Van werker in de gezondheidszorg werd ik zorgconsument.

 • Situatie jeugd-ggz onacceptabel

  Onlangs heb ik, zoals velen, mijn functie binnen de reguliere kinder- en jeugdpsychiatrie opgezegd. Hierbij speelden verschillende afwegingen, maar de belangrijkste zijn de veranderingen sinds de transitie, waardoor het plezier in mijn werk zeer was afgenomen.

 • Hartverwarmend

  De patiënt verliet opgewekt de spreekkamer. Hij had zijn eigen dokter weer terug en bij de balie was het vertrouwde gezicht van de assistente.

 • Euthanasie is normaal medisch handelen

  De euthanasiewet is een groot goed, maar verbetering is mogelijk. Er zijn minstens twee grote problemen. Voor artsen: de inbedding van de wet in het strafrecht.

 • Leven we in een euthanasie-bubble?

  Aanvankelijk leek de glijdende schaal en het hellende vlak waarop euthanasie zich bevond, retoriek. Met de kennis van nu blijkt er wel degelijk een glijdende euthanasie-schaal te zijn.

 • Informeren van proefpersonen

  Patiënten mogen alleen na schriftelijke informed consent als proefpersoon aan onderzoek deelnemen. De nieuwste evaluatie van de WMO stelt dat ‘er voor proefpersonen voldoende gelegenheid is om mondelinge informatie over het onderzoek te verkrijgen’. Mondelinge informatieoverdracht blijkt bepalend te zijn voor het begrip van de patiënt.

 • BIG-register maakt zorgprofessional vogelvrij

  De verplichting om overal actief je BIG-nummer onder de aandacht te brengen is na – terechte – massale commotie (voorlopig?) afgeschoten. Opluchting alom… maar volgens mij is in de discussie één belangrijk aspect onderbelicht gebleven. Namelijk: het door leken laten interpreteren van BIG-registraties maakt zorgprofessionals vogelvrij.

 • #op-het-randje

  Een voorspelling: het aantal onnodige ziekenhuisopnames binnen de randgemeenten stijgt, de zorgverzekeraar wacht af, de politiek reageert verontwaardigd. En dan, over drie jaar, is er opeens geld beschikbaar waarmee geïnvesteerd kan worden in duurzame herinrichting van de eerstelijnszorg binnen de randgemeenten.

 • Aantal arbeidsongeschikten neemt toe na gedrags- en oefentherapie

  Rob Kok, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskunde, vindt dat ME/CVS-patiënten op hun herstelgedrag mogen worden aangesproken. Hij is het niet eens met de Gezondheidsraad die stelt patiënten niet tot behandeling met cognitieve gedragstherapie of oefentherapie kunnen worden gedwongen.

 • Informatieplicht en kosten

  Als medisch adviseur sta ik slachtoffers van letselschade en hun belangenbehartigers bij bij het leveren van bewijs van hun gezondheidsschade aan de aansprakelijke partij.

 • Misleiding rondom bloeddrukbehandeling

  Ivan Wolffers beweert in het tv-programma Radar (8 april 2019) dat 850 mensen bloeddrukverlagers moeten slikken om één hartinfarct te voorkomen. Een onzinnige en gevaarlijke uitspraak. Hij baseert zich op de MRC-trial uit 1985. Onderzoekers van deze studie – die methodologische tekortkomingen heeft – concluderen dat 850 patiënten gedurende 1 jaar behandeld moeten worden om één beroerte (dus geen hartinfarct) te voorkomen.

 • Farmaceutische industrie is overbodig

  Dat chemicus Sjaak Neefjes een door de farmaceutische industrie verwaarloosd medicijn tegen een bepaald soort kanker weer tot leven gaat wekken, is fantastisch. Maar, er zit ook een andere kant aan. Dat is dat de farmaceutische industrieën dit niet willen doen.

 • U zit in het rood

  Als beginnend huisarts ben ik bezig de CVRM-ketenzorg op te zetten. Cardiovasculair risicomanagement, hoe leg ik dat uit aan nuchtere Groningers. Een patiënt belt op nadat hij de uitnodigingsbrief heeft ontvangen: ‘Er is een fout gemaakt hoor. Ik ben al 10 jaar niet meer bij de dokter geweest na mijn hartinfarct, het gaat dus hartstikke goed!’ Tja…

 • Wordt schijnveiligheid de norm? 

  Al vele jaren adviseer ik artsen over kwetsbare gezinnen. Na het bespreken van de zorgen, bekijken we mogelijke verdere stappen. We maken een plan om de ongewenste situatie te stoppen en te voorkomen – en spreken af wanneer er zal worden gemeld. Het gaat om kwetsbare gezinnen die willen meewerken en waar de adviesvrager het vertrouwen van de betrokkenen heeft. Melden lijkt dan de veiligheid van het gezin niet te verbeteren, eerder te verslechteren.

 • Euthanasiebeoordeling liever buiten het strafrecht

  Sinds mei 2017 reageert het Openbaar Ministerie actiever bij euthanasiecasussen die niet voldoen aan alle wettelijke eisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL) en die daarom door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) worden beoordeeld als ‘onzorgvuldig’.

 • De vervuiler betaalt

  Alom wordt alarm geslagen dat de ANW-dienst overbelast raken door al dan niet terechte hulpvragen. Er worden allerlei oplossingen aangedragen. Helaas tot op heden zonder resultaat. In deze discussie missen wij de rol van de eigen huisarts en het belang van de patiënt.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.