Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ggz

 • Grote bezorgdheid IGJ over toegenomen zorgvraag jeugd-ggz

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maakt zich zeer grote zorgen over de jeugd-ggz. Dit behelst met name de schijnbare toename van zorgvragen rondom suïcidaliteit en eetstoornissen. In het algemeen is er volgens de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie in 2020 geen toename in het totaalaantal suïcides geconstateerd.

 • Nieuw kwaliteitsstatuut ggz regelt regiebehandelaarschap

  Het heeft ruim vijf jaar geduurd, maar nu is er dan eindelijk een definitief kwaliteitsstatuut voor de geestelijke gezondheidszorg. Heet hangijzer in de afgelopen jaren was het onderdeel regiebehandelaarschap, dat in de plaats komt van het hoofdbehandelaarschap .

 • Psychoseteam stapt uit GGZ Friesland

  Het team Vroegtijdige Interventie bij Psychose (VIP) van GGZ Friesland heeft ontslag genomen bij deze werkgever en treedt in dienst bij KieN, aanbieder van specialistische ggz in Friesland.

 • Ggz-behandelaars willen online werken er deels in houden

  Het grootste deel van de specialistische ggz is sinds het begin van de corona-uitbraak online gecontinueerd via onder andere videobellen. Nog steeds vindt een substantieel deel van de behandelingen online plaats. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna zeshonderd poliklinisch werkende behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg.

 • Gestoord

  Een patiënte met complexe psychiatrische problematiek heeft intensieve behandeling ondergaan in een tertiair centrum dat gespecialiseerd is in één van haar problemen. Wegens hardnekkige klachten wordt zij, na overleg tussen de tertiaire instelling en de regionale, brede ggz-instelling die ook crisisfunctie heeft, verwezen naar een van de programma’s die zich richten op een deel van haar overige problemen.

 • Brancheorganisatie ggz verwacht golf ggz-patiënten

  De Nederlandse ggz, een branchevereniging van ggz-aanbieders, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de covid-19-pandemie voor de geestelijke gezondheid en veerkracht van de Nederlandse bevolking. De brancheorganisatie verwacht een toename van mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben.

 • Schreeuw naar de psychiatrie

  ‘Ik zou de psychiatrie toe willen schreeuwen: “Alsjeblieft, gun dit de patiënten voor wie geen toekomst meer is en gun het hun naasten!” Met die zin eindigt een verhaal van Heleen Weber, een moeder die haar dochter heeft verloren.

 • Yahya Hassan

  Vaak heb ik vragen over de met krijt geschreven teksten op het bord in de separeercel. De eerste vraag is altijd of degene die in de separeer verblijft, de tekst zelf heeft geschreven. Vaak is de tekst van een voorganger. Wie dat niet wegveegt, zal zelf niet schrijven.

 • Een onnatuurlijke dood

  Mijn twee vorige blogs gingen ook over Mirjam en haar euthanasiewens. Ik wilde niet midden in het verhaal stoppen. Daarom nog een keer over haar.

 • Hoe de ggz verandert

  Voor haar podcastreeks Hoe de ggz verandert interviewde dr. Carlijn Welten, kinder- en jeugdpsychiater i.o., hoogleraren, ervaringsdeskundigen en onderzoekers over hoe de ggz moet en kan veranderen. Floortje Scheepers, hoogleraar innovatie ggz, is daarbij haar supervisor en in zekere zin de rode draad in de podcasts.

 • Multiproblematiek: Wvggz of Wzd?

  De officier van justitie heeft ten behoeve van een cliënt met een verstandelijke beperking en schizofrenie bij de Rechtbank Midden-Nederland een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) verzocht.

 • Nieuwe bekostiging ggz en forensische zorg definitief

  VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de knoop doorgehakt over de nieuwe bekostiging van de ggz en de forensische zorg. Per 2022 wordt het zogeheten zorgprestatiemodel ingevoerd, zo heeft hij samen met de minister voor rechtsbescherming besloten.

 • Hoop op leven

  Om ongeveer 20.00 uur belt de ambulancedienst naar ons ziekenhuis dat ze onderweg zijn met een 26-jarige vrouw, die 43 weken zwanger is. Patiënte zou vandaag gepland staan voor een keizersnede, maar dit zou wegens drukte in het ziekenhuis zijn afgezegd. Alarmnummer 112 werd gebeld in verband met acute pijn in de buik en volgens de familie om een spoedkeizersnede af te dwingen.

 • De koning en de bedelaar

  ‘Ik ben een koning’, zei de zwerver. Omdat hij in het Duits sprak en met een lage stem, klonk het extra gedragen. Ik vroeg hem of andere mensen ook wisten dat hij een koning was. ‘Nee, dan zouden ze me wel sigaretten geven.’

 • 300 euro. Over agressie tegen hulpverleners

  Het was nog winter toen hij bij ons kwam. De kou had hem er niet van weerhouden om buiten bier te drinken. Het was niet de eerste keer dat hij werd aangehouden voor openbare dronkenschap, zoals hij in de voorgaande jaren ook was aangehouden voor wildplassen, overnachten in parken of gebouwen waar hij niets te zoeken had en andere kleine zwerversdelicten.

 • Nieuwe wet leidt tot juridisering van de psychiatrie

  De administratieve last die de nieuwe Wet verplichte ggz met zich meebrengt, houdt psychiaters van hun werk en frustreert patiënten. Psychiater Josine van Mill vreest dat sommige collega’s de geestelijke gezondheidszorg daardoor de rug toekeren.

 • Jeugdzorg laakt staken van omzetgarantie

  Instellingen betrokken bij de jeugdzorg zijn ‘onaangenaam verrast’ door het bericht dat hun omzetgarantie op 1 juli zal eindigen. In een brief aan het kabinet en de VNG schrijven de instellingen, waaronder Jeugdzorg Nederland en GGZ Nederland, dat niet te verwachten valt dat het na die datum ‘business as usual’ zal zijn.

 • Aangepaste regeling voor coronasteun ggz-aanbieders

  Zorgverzekeraars werken aan twee verschillende regelingen om de ggz-sector ‘passende’ steun te bieden in het kader van de continuïteitsbijdrage. Deze bijdrage heeft als oogmerk om zorgaanbieders door de coronacrisis heen te helpen. Voor de geestelijke gezondheidszorg wordt gewerkt aan een aangepaste regeling voor de continuïteitsbijdrage, die rekening houdt met de trajectbekostiging in de ggz.

 • Niet roomser dan de paus

  Een patiënt wordt in het justitieel ziekenhuis opgenomen met een schotwond door een politiekogel. Hij is aangehouden vanwege een gruwelijk geweldsmisdrijf. Via de media weten we dat deze patiënt bekend was bij een ggz-instelling, maar zich aan zorg onttrok.

 • De zelfmoordpreventielijn en de ggz

  X, veertiger, heeft een doodswens. Hij is al dertig jaar in behandeling bij de ggz en zit nu tegenover me. Is dit huisartsenwerk, vraag ik me even af? Ik ben wel de huisarts en hulpverlener. Een hulpverlener van de ggz aan de telefoon krijgen was vaker niet heel makkelijk. Toch geprobeerd. Niet gelukt, althans niet snel genoeg.

 • Position paper Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

  De Vaste Kamercommissie van VWS zou op 19 maart a.s. een algemeen overleg houden met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over de Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Vanwege de coronapandemie is dit overleg opgeschort; de KNMG heeft een position paper gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

 • NZa wil ook ‘vrije dbc’ voor ggz

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil voor de ggz een ‘vrije prestatie’ invoeren. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zouden daarmee ruimte krijgen om vormen van zorg te bekostigen die zich nu moeilijk laten vangen binnen de bestaande dbc’s. Die wens maakt deel uit van de plannen voor een nieuwe manier van bekostiging van deze zorg.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.