Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ggz

 • Patiëntenstop voor zorginstelling Nieuwleusen

  Social Care in Nieuwleusen (Overijssel), een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten, mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.

 • ‘Ik zag de volle spreekkamer en raakte in paniek’

  Pieter en John, beiden arts, kampten met paniekaanvallen en een depressie, maar spraken er met vrijwel niemand over. Op zoek naar hulp kwamen ze bij psychiater Antoinet Oostindiër, die een specialistische ggz-instelling heeft voor zorgprofessionals.

 • Excuses ggz-instelling na boetedreiging

  Directeur Wouter Hoge van Centiv biedt namens deze ggz-instelling excuses aan voor het dreigement 45 euro in rekening te brengen als cliënten geen ROM (routine outcome monitoring)-vragenlijsten invullen.

 • Veel personeel gezocht in ggz

  De geestelijke gezondheidszorg heeft moeite met het vinden van genoeg geschikt personeel. Het totale aantal vacatures in de sector is vorig jaar met 28,5 procent gestegen tot 5151, melden inkooporganisatie Intrakoop en accountant Verstegen donderdag op basis van een jaarlijks onderzoek naar de jaarverslagen van 186 ggz-organisaties.

 • ROM lijkt niet in strijd met privacy

  Er is diepgaander onderzoek nodig om vast te stellen of het type data dat de Stichting Benchmark GGZ verwerkt al dan niet in strijd is met de regelgeving voor persoonsgegevens en privacy en de rechten van de mens. Maar het lijkt erop dat de betreffende wetten niet van toepassing zijn op de ROM-gegevens (Routine Outcome Monitoring).

 • SP bezorgd over verdubbeling dwangopnames

  De SP wil weten hoe minister Edith Schippers (VWS) terugkijkt op haar beslissing om een eigen bijdrage in de ggz te vragen, nu uit onderzoek blijkt dat daarna het aantal dwangopnames en crisisbehandelingen aanzienlijk toenam.

 • Superspecialisatie maakt ggz vleugellam

  Kaderhuisarts ggz Martin Beeres laat aan de hand van casuïstiek zien dat de specialisatie in de ggz is doorgeschoten. Met name patiënten met comorbiditeit zijn daar de dupe van.

 • Verdubbeling dwangopnames na eigen ggz-bijdrage

  Een extra eigen bijdrage voor ggz-behandelingen schiet z’n doel voorbij, blijkt uit Nederlands onderzoek gepubliceerd in JAMA Psychiatry. Vele extra dwangopnamen en crisisbehandelingen doen de financiële besparingen teniet.

 • Ggz-partijen werken aan verbetering ROM

  Een nieuw op te richten kwaliteitsinstituut moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het routine outcome monitoring (ROM)-systeem. Dat hopen ggz-organisaties, die hebben besloten tot het optuigen van zo’n instituut. Stop Benchmark met ROM heeft vandaag in kort geding verzocht dat Stichting Benchmark GGZ staakt met de verwerking van ROM-gegevens.

 • Actie tegen wachttijden in ggz

  Het ministerie van VWS en de ggz-sector gaan stappen zetten om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. VWS-minister Edith Schippers heeft daarover afspraken gemaakt met partijen in de sector.

 • NZa gaat wachttijden ziekenhuis aanpakken

  De wachttijden voor specialisten in Nederlandse ziekenhuizen zijn nog steeds te lang. Voor acht specialismen, zoals cardiologie en kaakchirurgie, moeten patiënten in sommige delen van het land langer wachten dan volgens de zogeheten treeknormen is afgesproken.

 • Wlz voor patiënten in de ggz wordt grote ingreep

  Áls de Wet langdurige zorg voor hen wordt opengesteld, komen ongeveer 11.750 tot 16.250 patiënten met een psychische ziekte onder die wet te vallen vanwege een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid van zorg.

 • Wachten op een paaltje

  Meer dan honderd patiënten en familieleden probeerden zaterdag zolang mogelijk op houten paaltjes in het Markermeer bij Hoorn te blijven staan. Ze wilden daarmee symboliseren dat mensen lang moeten wachten op hulp in de ggz, terwijl ze geen kant op kunnen.

 • Aantal ggz-patiënten in eerste lijn neemt toe

  Het aantal patiënten in de gespecialiseerde ggz neemt af, terwijl het aantal psychiatrische patiënten in de generalistische basis ggz (gb-ggz) en bij de huisarts (en diens POH-ggz) toeneemt.

 • 'Meer inzicht nodig in zorg suïcidale jeugd'

  Het is nodig meer inzicht te krijgen in de zorg aan jongeren met zelfmoordneigingen. Dat stelde staatssecretaris Martin van Rijn woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over suïcidale tieners.

 • NZa: Wachttijd specialistische ggz gestegen

  In de gespecialiseerde ggz zijn de wachttijden het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral in Limburg, Drenthe en Utrecht staan patiënten lang op de lijst. Dat staat in de marktscan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die vandaag is verschenen.

 • NZa wil maatregelen tegen wachttijden

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken om de toenemende wachttijden in de zorg tegen te gaan, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

 • Amsterdamse zorgketen voor ouderen kraakt

  Kwetsbare ouderen in Amsterdam krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Een rapport legt de vinger op de zere plek: onvoldoende samenwerking, gebrekkige uitwisseling van patiëntinformatie, personeelsgebrek en vooral een groot tekort aan tijdelijke opvang.

 • ROM’en blijft verplicht

  Zorgaanbieders in de ggz zijn nog steeds verplicht zoveel mogelijk routine outcome monitoring (ROM)-gegevens aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ.

 • Het ggz-circus

  ‘Om te voldoen aan de contractuele eisen betreffende de geldigheidsduur van een verwijzing en toch graag de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden willen wij graag werken met het versturen van een indirecte verwijsbrief. Dit bericht over de voortgang van de behandeling is ter kennisgeving, er wordt geen verdere actie van u als verwijzer verwacht.’

 • Geweld door antidepressiva?

  ‘Vader schrijft boek samen met de man die zijn dochter doodsloeg’, kopte de krant. Onze hersenen zijn nooit te beroerd direct een vooroordeel te geven, de mijne althans niet. Dus ik dacht: dat is vast een soort stockholmsyndroom. We spreken daarvan als het slachtoffer bevriend raakt met de dader.