Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ggz

 • Er was eens….

  Zoveel onaardigheid was Anna niet gewend. Ze ging aan de kant van de weg zitten en begon hard te huilen. Toevallig kwam er net hoog gezelschap voorbij. Die hoorden haar gehuil en de stoet stopte. Uit de koets kwam een minister. En laat dat nu net de minister zijn die over jeugdhulp gaat.

 • Steeds meer gedwongen opnames in de psychiatrie

  Het aantal rechterlijke machtigingen voor een gedwongen opname is in de afgelopen tien jaar met 8043 toegenomen. In 2008 gaven rechters nog 9703 keer een machtiging af en in 2017 waren dat er 17.746.

 • De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen

  ‘Neem goed en bloed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in.’ Als we dat moesten zingen, dan hield mijn moeder, die een dochtertje en twee zoontjes had verloren, haar lippen stijf op elkaar.

 • De andere Hugo

  Met kritiek, hoe terecht ook, komen we er niet. Met het instellen van een onderzoek evenmin. Er moet iets gebeuren om desintegratie te voorkomen, want het gaat echt niet goed.

 • Ik ga commercieel

  Jarenlang vond ik marktwerking voor de ggz schadelijk, maar ik ga het nu omarmen. Je moet met je tijd meegaan. Met trots presenteer ik mijn bedrijfsplan.

 • Basis-ggz kan besparing tot 270 miljoen euro bieden

  De invoering van generalistische basis ggz scheelt gemiddeld ruim 2000 euro per behandelde patiënt, bij een zelfde uitkomst voor de gezondheid als wanneer er binnen specialistische ggz wordt behandeld. Dat levert jaarlijks een besparing van zo’n 270 miljoen euro op, stellen onderzoekers.

 • Zorginstituut wil nieuwe bekostiging ggz aanscherpen

  Lichte ggz-problemen die bij een huisartsenpraktijk kunnen worden behandeld, komen te snel op het bordje van de geneeskundige ggz. Dat is het risico van een nieuw bekostigingsmodel voor geneeskundige ggz, zo stelt Zorginstituut Nederland.

 • Aan de minister van volksgezondheid

  Dit wordt geen vrolijke brief. U kunt het ook beschouwen als een noodkreet. Aanleiding is een aantal gebeurtenissen in de laatste week van december en de eerste week van januari binnen de acute zorg in de regio Midden-Holland (Gouda). Het leek alsof alle knelpunten in deze periode bij elkaar kwamen en duidelijk werd dat de (acute) gezondheidszorg in Nederland volledig spaak dreigt te lopen.

 • Huisartsen vrezen hoofdbehandelaarschap bij onvrijwillige zorg

  Huisartsen moeten geen hoofdbehandelaar worden van mensen die thuis onvrijwillige zorg krijgen. Voor die zorg zijn huisartsen niet toegerust. Dat stellen de Landelijke Huisartsen Vereniging en brancheorganisatie InEen die daarover een brief aan de Eerste Kamer hebben geschreven.

 • Strenge waarschuwing voor ggz-instelling

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een organisatie voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulp, Psycho Informa Instellingen B.V. , streng gewaarschuwd. Als ze niet binnen drie maanden orde op zaken stelt, volgen harde maatregelen. De zorginstelling treuzelt volgens de inspectie te lang met het aanpakken van tekortkomingen op de terreinen bestuur, personeel en dossiers.

 • Korpschef wil psychische hulp in elke wijk

  Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie wil dat er in elke wijk een ggz-hulpverlener beschikbaar is. Hij merkt dat de politie steeds vaker met spoed moet uitrukken vanwege noodsituaties door verwarde mensen en pleit daarom voor meer psychische hulp.

 • Artsen binden strijd aan met administratiemonster

  Artsen besteden zo’n 40 procent van hun tijd aan administratie. En veel van dat werk vinden ze zinloos. Tijd voor verandering. Op een ‘schrapconferentie’ werden de eerste voorzetten gedaan.

 • Kostbare tijd

  Via de assistente kreeg ik het verzoek om voor een jongetje met PDD-NOS even een briefje te sturen dat hij overgeplaatst moest van de basis-ggz naar de specialistische ggz. Er was meer zorg nodig, te weten een herhaald intelligentieonderzoek.

 • Ggz: minder regelgekte en meer zorg

  Onder het motto: ‘Minder regelgekte, meer zorg’ start GGZ Nederland een campagne die ervoor moet zorgen dat de administratieve rompslomp in de sector vermindert. Inzet is het aantal regels te halveren en de tienduizenden mensen met psychische problemen de juiste zorg te geven.

 • Kleinzielig en groothartig

  Max Pam, columnist en schrijver, heeft weer een boek geschreven. Daar heeft hij acht jaar aan gewerkt. In de Volkskrant vertelde hij, dat het voor hem een enorme desillusie zal zijn als het boek flopt. ‘Ik hoop dat het flopt’, dacht ik meteen.

 • Veel geweld in ggz, maar weinig aangiften

  Binnen de ggz, bij politie en justitie is er weinig consensus over de vraag of geweld door patiënten in de ggz ‘bij het werk hoort’ en in welke gevallen een aangifte op zijn plaats is. Een zaak wordt vaak snel geseponeerd, waardoor aangifte doen als zinloos wordt ervaren.

 • Doe niet zo epileptisch

  De jongen lag schuimbekkend op de grond, schokkend met al zijn ledematen, tot ergernis van zijn leraar en klasgenoten. Dit was al de derde keer deze week. Ze waren het nu wel zat. Vroeger deed hij het ook wel eens, maar één keer per maand of zo.

 • NZa dwingt ggz met nieuwe bekostiging te oefenen

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dwingt enkele tientallen instellingen voor ggz en forensische zorg om mee te doen aan een proef met een nieuw bekostigingssysteem. De NZa wil zo voldoende ervaring kunnen opdoen voordat het model in 2020 wordt ingevoerd.

 • Raar konijn uit GGZ Nederland-hoed

  Vraag te over, dus waarom je aanbod richten op de moeilijkste patiënten? Dat is wel nobel, maar laat nobelheid nu net iets zijn waarmee je niet ver komt op de markt.

 • GGZ Nederland ziet ruimte voor gebruik ROM-data

  GGZ Nederland wil ROM-gegevens weer gedeeltelijk gebruiken. Volgens de organisatie van ggz-instellingen moet het mogelijk zijn voor ggz-professionals om de gegevens onderling te gebruiken ‘om van elkaar te leren’. Actiecomité ‘Stop benchmark met ROM’ is het hier niet mee eens.

 • Paul Blokhuis (CU) derde man op VWS

  Apeldoorns wethouder Paul Blokhuis wordt namens de ChristenUnie de nieuwe staatssecretaris voor Volksgezondheid. Dat meldt het Nederlands Dagblad en wordt bevestigd door bronnen in Den Haag.

 • Een Rutte voor de ggz

  ‘Spreken we in een bestuurlijk akkoord af dat het goed is ROM als benchmark in te voeren, blijkt nu dat de helft van de ggz tegen is.

 • De nalatenschap van VWS-minister Schippers

  Edith Schippers zwaait binnenkort af na zeven jaar zorgminister te zijn geweest. Hoe heeft ze het gedaan? We legden elf toonaangevende personen uit de medische wereld twee vragen voor: ‘Wat is er beter geworden onder Schippers? En wat heeft ze als minister laten liggen?’

 • Meer ggz-klinieken dreigen met patiëntenstop

  In navolging van twee ggz-instellingen in Zeeland en Friesland, overwegen nog zeker drie andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg een patiëntenstop. Zij krijgen onvoldoende geld van zorgverzekeraars om alle patiënten te kunnen behandelen.