Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over ggz

 • Ziek zijn is geen schande

  Je kunt zeggen wat je wilt van de ggz, maar we doen er echt alles aan om de vooroordelen omtrent psychische aandoeningen te verminderen. Eerder berichtte ik al over het staan op een paal en mijn jammerlijke val. Moet dat nou allemaal? Ja, helaas wel.

 • Achterban steunt akkoorden huisartsenzorg en ggz

  De onderhandelaarsakkoorden voor huisartsenzorg en ggz zijn definitief. De achterbannen van de onderhandelaars hebben hun fiat gegeven waardoor de hoofdlijnenakkoorden woensdag konden worden ondertekend.

 • ‘Stel Wlz ook open voor jonge ggz-cliënt’

  Enkele leden van de Tweede Kamer plaatsen vraagtekens bij de keuze van staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) om de Wet langdurige zorg niet open te stellen voor jeugdige ggz-patiënten. Blokhuis wil hierover nog van gedachten wisselen met ggz-experts, zei hij vandaag.

 • Geld erbij voor meer opleidingsplekken GGZ

  Het ministerie van Volksgezondheid heeft een voorlopig akkoord bereikt met de geestelijke gezondheidszorg. Er komen meer opleidingsplekken voor psychologen, in een poging de wachtlijsten aan te pakken. Ook zijn afspraken gemaakt om stijgende kosten de komende jaren te beteugelen.

 • Neutraler vervoer voor verwarde personen

  Personen die zich verward gedragen maar niets strafbaars doen, moeten niet door de politie worden vervoerd. Friesland en Drenthe beginnen met pilots waarin onder meer het vervoer van verwarde personen wordt aangepast. In Drenthe haalt een ‘psycholance’ de verwarde persoon op, terwijl in Friesland een ‘neutraal’ busje wordt ingezet.

 • Inspectie uit zorgen over staat ambulante ggz

  Huisartsen en ggz-aanbieders moeten meer en beter informatie uitwisselen over ggz-patiënten die thuis zorg krijgen. Dat is een van de kritiekpunten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de ggz voor ambulante patiënten.

 • Langdurige vergoede zorg voor ggz-cliënten kan zonder dubbele keuring

  Ggz-cliënten van wie de langdurige zorg vanaf 2021 uit de Wlz (Wet langdurige zorg) zal worden vergoed, hoeven niet te vrezen voor een dubbele indicatie om te bepalen op welke zorg zij recht hebben. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft hier een oplossing voor gevonden bij zijn plannen om de Wlz ook open te stellen voor ggz-cliënten.

 • Zorginstituut toetst aangeboden ggz-standaarden

  Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft deze week vijfendertig nieuwe kwaliteitsstandaarden aangeboden bij het register van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut gaat ze ook op betaalbaarheid toetsen.

 • Tweede Kamer eist snelheid bij oplossing ggz-wachtlijsten

  De Tweede Kamer neemt geen genoegen met een actieplan voor ggz-wachtlijsten dat in de zomer van volgend jaar tot verbeteringen moet leiden. Het voltallige parlement wil dat de wachttijden voor aanmelding en behandeling per januari binnen de treeknormen vallen.

 • Ggz luidt noodklok over forensische zorg

  GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) luiden de noodklok over de forensische zorg. Er is snel meer geld nodig om de problemen bij tbs-klinieken en psychiatrische instellingen op te lossen, schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Onder curatele

  De ‘alliantie kwaliteit in de ggz’ (AKWA) is een gezamenlijk besluit van vertegenwoordigers van alle partijen in de ggz en krijgt als kerntaken de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties.

 • Werk als medicijn voor psychisch kwetsbaren

  Een groot aantal organisaties slaat de handen ineen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen. GGZ Nederland, uitkeringsinstantie UWV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en organisaties als Cedris en Divosa hebben een aantal speerpunten opgesteld.

 • Persoonlijkheidsstoornis én doodswens lastige combinatie

  Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een sterke behoefte de touwtjes in handen te houden. Als zij op oudere leeftijd om euthanasie vragen, vereist dat zorgvuldig manoeuvreren door de betrokken zorgverleners om het risico op suïcide te minimaliseren.

 • Geen geld op de plank voor wachtlijsten ggz

  Vorige jaar beweerde demissionair VWS-minister Edith Schippers nog dat er 288 miljoen euro over was in de ggz. Nu zegt staatssecretaris Blokhuis dat dit feitelijk niet het geval is.

 • Hulptelefoon psychische klachten roodgloeiend

  Nog nooit eerder hebben zoveel mensen met psychische problemen contact gezocht met de landelijke luisterlijn Sensoor als in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zochten meer dan 22.400 mensen hulp, ruim 3500 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Volgens de telefonische hulpverlener neemt het aantal ‘alarmerend snel’ toe.

 • Wat is dit voor gekkigheid?

  Je hebt halve waarheden, leugens en statistieken, wordt wel gezegd. Ik moest eraan denken toen de Volkskrant afgelopen week het artikel publiceerde: ‘Uitgaven ggz gestegen, crisisdiensten komen minder vaak in actie dan voorheen’. De strekking van het verhaal was dat het niet klopt dat de bezuinigingen op de ggz leiden tot een toenemende overlast van ‘verwarde personen’.

 • Wachttijden geestelijke zorg nog te lang

  Mensen met geestelijke problemen moeten nog steeds te lang wachten op hulp, ondanks herhaalde beloftes van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid dreigt met onder meer boetes als de branche dat probleem niet beter aanpakt.

 • Psychische stoornis nu ook grondslag voor Wlz

  Het kabinet wil de Wet langdurige zorg (Wlz) openstellen voor ggz-cliënten die permanent intensieve zorg nodig hebben. Psychiaters noemen het plan de ‘opheffing van een weeffout in de langdurige zorg’, de Tweede Kamer dringt aan op haast. De stand van zaken in vijf vragen.

 • Dwangmaatregelen per ggz-instelling over drie jaar openbaar

  Alle dwangmaatregelen per instelling in de ggz moeten vanaf 2021 openbaar worden gemaakt door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Daarmee moet er inzicht komen in de toepassing van dwang en relevante ontwikkelingen daarin.

 • De Jonge bekijkt noodzaak vrije artsenkeuze in langdurige zorg

  Minister Hugo de Jonge (VWS) wil nagaan in hoeverre de vrijheid van artsenkeuze van belang is voor cliënten die langdurige, blijvende zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als hij daar meer inzicht in heeft, hakt hij een knoop door over een andere financiering van alle zorg die Wlz-cliënten krijgen, die deze keuzevrijheid mogelijk inperkt.

 • ’t Is hier een gekkenhuis

  Koos Neuvel en Caroline de Pater combineren historische feiten met ervaringen van nu. Twee jaar lang dompelden zij zich onder in een (anonieme) ggz-instelling, waar zij spraken met patiënten en hulpverleners.

Akkoord Cookie instellingen aanpassen

Medisch Contact maakt gebruik van cookies om bepaalde functionaliteit aan te bieden en uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Meer informatie is beschikbaar in onze disclaimer