Meer over <wm-tag/> | medischcontact

Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Meer over administratie

 • Huisarts zet stempel met paarse krokodil in

  Van een collega kreeg de Zwolse huisarts Marco Blanker met de kerstdagen een stempeltje van een krokodil. Deze week besloot hij hem voor het eerst te gebruiken – met paarse inkt, verwijzend naar de beruchte ‘paarse krokodil’ uit een oude OHRA-reclame die staat voor bureaucratische nonsens.

 • Doodsoorzaak vaak fout ingevuld: hoe kan het beter?

  Doodsoorzaken blijken dikwijls verkeerd te worden geregistreerd, waardoor sterftecijfers nogal onbetrouwbaar zijn. Drie deskundigen deden er onderzoek naar en geven nuttige verbetertips.

 • Miljoenen extra kosten door wijziging WGBO

  De wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) zal een lastenverzwaring van miljoenen betekenen voor zorginstellingen en individuele zorgverleners. Dat concludeert een consultancybureau in een rapport dat is gepubliceerd door het ministerie van VWS.

 • Kabinet richt pijlen op zorgfraude en -fouten

  Het kabinet wil zowel onbedoelde fouten als opzettelijke fraude in de zorg tegengaan met een programma dat zich concentreert op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

 • Tientallen schrapplannen in strijd tegen bureaucratie

  Stel een norm vast voor het deel van zorgbudgetten dat mag worden besteed aan administratie. Dat opperde huisarts Peter de Groof van actiecomité ‘(Ont)regel de zorg’ deze dinsdag aan VWS-minister Bruno Bruins als een optie om de bureaucratie in de zorg in te perken.

 • Schrappen is durven

  Artsen en andere zorgverleners hebben het op zich genomen om overbodige administratieve handelingen te schrappen. Maar het is schipperen tussen de gevoelde noodzaak en koudwatervrees.

 • Zorg is géén product

  De moderne managementprincipes vinden hun oorsprong in de ideeën die Frederick Winslow Taylor in 1911 lanceerde. Deze hebben het arbeidsproces in de productiesector heel efficiënt gemaakt, maar kennen ook grote nadelen, en pakken in de zorgsector rampzalig uit.

 • Diakonessenhuis schrapt deel tijdrovende indicatoren

  Artsen in het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn stoppen met het aanleveren van ruim honderd vrijwillige indicatoren aan het Zorginstituut Nederland. Dat is besloten na overleg tussen medisch specialisten en het ziekenhuisbestuur, om de administratielast te verlichten.

 • Zorgprofessionals gaan regels schrappen

  Vanaf volgende week gaan zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepen onnodige regels schrappen. De ruim twintig ‘schrap- en verbetersessies’ worden dinsdag afgetrapt door minister De Jonge van VWS.

 • Laat mij doen waarvoor ik ben opgeleid

  Nu de kersverse bewindslieden van VWS zijn gestart in hun nieuwe ambt, praat huisarts Marloes Tack ze even bij over het effect van het huidige beleid op de alledaagse werkelijkheid in de huisartsenpraktijk. Waarin het aanvragen van basale hulpmiddelen een tijdrovende administratieve strijd is geworden.

 • Niet om werk verlegen

  Vandaag mocht ik drie verzoeken om informatie ontvangen, die mij de wenkbrauwen deden fronsen.

 • Schrappen en schrapen

  Het kan niemand ontgaan zijn: de roep om de procedure- en regelgekte een halt toe te roepen wordt steeds luider. Door een drietal eisen op de deur van VWS te ‘spijkeren’, nam een groepje huisartsen (‘Het roer moet om’, HRMO) in 2015 het voortouw. In de afgelopen paar jaar is er wel iets bereikt, maar het kan en moet echt beter.

 • Schrappen, en wel nu

  Dat zorgprofessionals veel tijd besteden aan administratie weten we allang, maar dat dat gemiddeld 40 procent van hun werk beslaat, is ronduit verbijsterend.

 • Artsen binden strijd aan met administratiemonster

  Artsen besteden zo’n 40 procent van hun tijd aan administratie. En veel van dat werk vinden ze zinloos. Tijd voor verandering. Op een ‘schrapconferentie’ werden de eerste voorzetten gedaan.

 • Eerste voorstellen klaar voor minder administratielast

  Zo’n tweehonderd zorgverleners, verzekeraars en beleidsmakers hebben vijf voorstellen gedaan voor handelingen die geschrapt kunnen om de administratieve belasting van artsen en andere zorgverleners te verkleinen

 • ‘Vijf radicale stappen nodig om administratiedruk te verminderen’

  Er zijn vijf ‘radicale’ stappen nodig om de administratie- en regeldruk in de zorg te verminderen. Dat stellen artsencomité Het Roer Moet Om en zorgdienstverlener VvAA. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) steunt de beweging om tot minder administratieve werkbelasting in de zorg te komen.

 • Administratie vergt 40 procent van tijd specialist

  Medisch specialisten zijn 38 procent van hun werktijd kwijt aan administratieve handelingen en aiossen zelfs 46 procent. En het merendeel van die handelingen ervaren ze als onzinnig. Dat blijkt uit een enquête waar ruim 3000 specialisten en aiossen aan meewerkten.

 • ‘Medisch scribent vergroot werkplezier arts’

  Huur een medisch scribent om het werkplezier te vergroten. Dat is een aanbeveling die promovendus Lodewijk Schmit Jongbloed aan artsen doet na een onderzoek naar de arbeidstevredenheid onder artsen.

 • Zorg lobbyt bij toekomstig kabinet

  Nu een nieuw kabinet in de maak is, zijn partijen uit het zorgveld actief aan het lobbyen. In een manifest pleiten twaalf artsen en bestuurders voor een ‘inhoudelijke’ route in plaats van een ‘boekhoudkundige’, en GGD-voorzitters vragen informateur Schippers in te zetten op preventie.

 • Minder verwijsbrieven nodig voor ggz

  Huisartsen hoeven niet meer telkens opnieuw patiënten te verwijzen als ze worden overgedragen van de basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en omgekeerd.

 • ‘Het roer moet om’ wil deltaplan voor de zorg

  De boodschap van het nieuwe manifest van actiegroep ‘Het roer moet om' is helder: politiek, zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen moeten samen een deltaplan voor de zorg opstellen 'waar iederéén achter staat’.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.