Inloggen

Meer over actueel

 • Eén op de drie artsen heeft te maken met bedreiging

  Uit onderzoek van de KNMG blijkt dat artsen veelvuldig te maken krijgen met bedreiging en intimidatie. De cijfers zijn alarmerend. Ruim een derde van ondervraagde artsen heeft ervaring met bedreiging of intimidatie en een kwart van alle artsen heeft hier het afgelopen jaar mee te maken gehad.

 • #17 Artsen Podcast: Het waardevolle werk van de SCEN-arts 

  Meer weten over het werk van een SCEN-arts? Wat zijn hun drijfveren? En wat maakt dit werk zo waardevol voor de collega-arts, de patiënt en voor henzelf? SCEN-artsen Marte de Wit en Anneke Uittenhout vertellen erover in de Artsen Podcast.

 • Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

  Het ministerie van I&W wil geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid van patiënten. De KNMG, FMS, LHV en NHG zijn tevreden met deze uitkomst, die onderdeel vormt van het project ter verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid.

 • Het waardevolle werk van de SCEN-arts 

  SCEN-artsen zijn een belangrijke steun voor artsen die te maken krijgen met een euthanasieverzoek. Dit jaar is het precies 25 jaar geleden dat de basis is gelegd voor de SCEN-arts van nu. Wat zijn hun drijfveren? En wat maakt dit werk zo waardevol voor de collega-arts, de patiënt en voor henzelf?

 • KNMG op de WMA-vergadering in Berlijn

  De KNMG nam van 5 tot 8 oktober deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van de World Medical Association (WMA) in Berlijn. Afgevaardigden van 57 nationale artsen­organisaties uit de hele wereld spraken daar over wereldwijde problemen in de gezondheidszorg. De voorzitter van de KNMG, René Héman, en Antina de Jong, adviseur gezondheidsrecht en medische ethiek, vertegenwoordigden de KNMG.

 • Hoe passen artsen de KNMG-Gedragscode in de praktijk toe?

  Om antwoord te geven op deze vraag interviewden wij verschillende artsen en studenten geneeskunde. We spraken met hen over respectvol omgaan met collega’s, binnen je eigen grenzen blijven, omgaan met uw eigen gezondheid, maatschappelijke betrokkenheid en de inzet voor een duurzame zorgsector. Daarnaast vroegen we aan de studenten geneeskunde wat voor arts zij willen zijn.

 • Brandbrief om zorgen toegang tot zorg asielzoekers

  De KNMG maakt zich grote zorgen om de kwaliteit en de continuïteit van psychische en overige medische zorg aan asielzoekers. Samen met NVvP, NIP en Johannes Wier Stichting heeft de KNMG een brandbrief verstuurd aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS en de betrokken Kamercommissies.

 • Minister Kuipers stelt aanpassingen GVS uit tot 2024

  Minister Kuipers van VWS heeft besloten de aanpassingen op het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) uit te stellen tot 2024. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Selma Tromp, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten (FMS): ‘Een goed besluit, want de aanpassingen van het geneesmiddelen­vergoedingssysteem die er nu liggen, dragen niet bij aan de kwaliteit van patiëntenzorg en zorgen voor onnodige administratielast voor zorgprofessionals.’

 • Gezondheidsplannen van het kabinet te vrijblijvend en ondoelmatig

  De gezondheid van alle Nederlanders moet voorop staan bij het beleid van de overheid. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG. In het Integraal Zorgakkoord wordt de gezondheid van burgers niet centraal gesteld, constateert de KNMG. Volgens de artsenfederatie focussen de huidige kabinets­plannen onvoldoende op gezond blijven. Dat kan ertoe leiden dat het beoogde effect van het Integraal Zorgakkoord niet bereikt wordt.

 • ‘Opleiden en toezien op kwaliteit is meer en meer een vak’

  Voorzitter Roel Bennink en bestuurssecretaris Elisabeth Klein Hofmeijer van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) willen opleiden en toezicht houden optimaal faciliteren. Ze werkten afgelopen halfjaar al aan kortere doorlooptijden, meer aandacht voor een veilig opleidingsklimaat en een laagdrempelige bereikbaarheid. En er staat nog meer op stapel.

 • Nieuwe podcastserie: Zo wil ik dokteren

  In de nieuwe podcastserie ‘Zo wil ik dokteren’ van de Landelijke Huisartsen Vereniging hoort u als luisteraar verhalen over uitdagingen die huisartsen tegenkomen in de dagelijkse praktijk. Met praktische tips en adviezen van collega-huisartsen en andere deskundigen over hoe u met die uitdagingen kunt omgaan.

 • Fraude: ODA-convenant beëindigd

  Na een uitgebreide evaluatie is het ODA-convenant officieel beëindigd. Onafhankelijk Deskundige Artsen hadden tot taak om bij signalen of verdenkingen van financiële fraude op te treden als buffer tussen het OM en de verdachte arts, als waarborg voor het medisch beroeps­geheim.

 • Transparantieregister Zorg: Financiële relaties binnen zorg stabiliseren in 2021

  Het Transparantieregister Zorg heeft de jaarcijfers gepubliceerd van financiële relaties van leveranciers met zorgverleners, zorginstellingen en patiëntenorganisaties. De totale waarde van gemelde financiële relaties tussen zorgprofessionals, zorginstellingen en patiëntenorganisaties enerzijds en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen anderzijds was in 2021 ongeveer even hoog als in 2020. In totaal ging het vorig jaar om ruim 83 miljoen euro.

 • Nieuwe artsenpodcast: Diversiteit in de spreekkamer

  De manier waarop patiënten omgaan met ziekte kan nogal verschillen per cultuur. Veel artsen ervaren dat in hun spreekkamer. Wat vraagt dit van jou als arts? Hoe ga je om met diversiteit onder je patiënten? En hoe ontwikkel je culturele sensitiviteit die het contact met je patiënten en de kwaliteit van zorg ten goede komt?

 • Nieuwe versie EuthanasieCode beschikbaar

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) hebben onlangs een nieuwe versie van de EuthanasieCode gepubliceerd. Hierin staat aan welke criteria de RTE euthanasiemeldingen toetsen. Zo weten artsen vooraf waar zij aan toe zijn.

 • Essay: Samen werken aan volksgezondheid

  ‘Werken vanuit collectieve interventies waar het kan en individuele zorg bieden waar die nodig is. Dus van passende zorg naar passende populatiezorg.’ Woensdag 29 juni heeft KAMG het essay Samen werken aan volksgezondheid overhandigd aan André Rouvoet, Carmen van Vilsteren en Jan Kremers.

 • Podcast Stem van de dokter: Bestuurbaarheid van de zorg

  'Zou elk ziekenhuis of elke instelling een structuur van shared governance moeten inrichten?', vraagt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem in de podcast over bestuurbaarheid van de zorg. Hij spreekt met hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg Pauline Meurs, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuyderland Medisch Centrum David Jongen en longarts en voormalig MSB-voorzitter van het Amphia Remco Djamin. 'Hoe organiseer je dit en waar moet het aan voldoen?', vraagt Van Benthem.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.