Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Wetenschap

 • Sociale media inzetten voor publiekscampagne is lastig

  Het inzetten van sociale media om een breed publiek te bereiken werkt vooral als bekende mensen en nieuwsorganisaties meedoen. Ze moeten echter wél de juiste boodschap afgeven. Dit blijkt uit een analyse van een twittercampagne over preventie van huidkanker, waar Jennifer Nguyen e.a. in JAMA Dermatology over schrijven.

 • Wetenschappelijke output darmkankerregisters kan beter

  Uit klinische colorectale kankerregistraties komen wereldwijd aanzienlijke hoeveelheden wetenschappelijke artikelen. In relatie tot de tijd en het geld dat het bijhouden van zulke enorme registraties kost, zijn de output en impact mager, vinden Caroline McCallum e.a., die daarover in JAMA Surgery publiceren.

 • ‘Verslavingsinstellingen moeten patiënt screenen op ADHD’

  Eén op iedere vijf verslaafden heeft ADHD. Instellingen die verslavingszorg aanbieden, doen er verstandig aan om patiënten direct bij intake te screenen op ADHD. Dat stelt psychiater in opleiding Katelijne van Emmerik-van Oortmerssen die woensdag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Na amyloid-PET-scan vaak aanpassing diagnose

  Bij een kwart van de patiënten van de geheugenpoli van het VUmc werd de diagnose na een amyloid-PET-scan aangepast. Dit blijkt uit onderzoek van Arno de Wilde e.a. dat in JAMA Neurology verschijnt.

 • Depressie persistenter bij ouderen

  Ouderen met een depressie hebben een slechtere prognose dan jongere volwassenen met dezelfde stoornis. Dat blijkt uit onderzoek door Roxanne Schaakxs e.a. van het Amsterdam UMC (zoals de gefuseerde ziekenhuizen VUmc en AMC vanaf nu heten), locatie VUmc en GGZ inGeest onder ruim 1000 patiënten tussen 18 en 88 jaar. De studie is gepubliceerd in The Lancet Psychiatry.

 • Gezond dik bestaat niet

  Obese, maar metabool gezonde vrouwen lopen niettemin een hoger risico op hart en vaatziekten dan vrouwen met een normaal gewicht en een goede metabole gezondheid (i.e.: geen diabetes, geen hoge bloeddruk en geen verhoogd cholesterol).

 • Symposium lost dispuut over evidencebased medicine niet op

  Evidencebased medicine als basis voor goede zorg is een illusie, betoogde de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vorig jaar in een advies. Deze week – tijdens een symposium georganiseerd door de RVS, de KNAW en ZonMw – bleken de meningen over de merites van die slotsom verdeeld.

 • Meer PrEP, minder condooms in een gemeenschap

  Hoe meer mannen PrEP (pre-exposure profylaxe van hiv) gebruiken in een gemeenschap, hoe minder er condooms gebruiken bij anale seks. Ook de mannen die geen PrEP slikken, gebruiken minder consistent condooms. Dit blijkt uit observationeel onderzoek in Melbourne en Sidney, waar Martin Holt e.a. in The Lancet over schrijven.

 • Gevorderde borstkanker langdurig in regressie met T-celtherapie

  Een vrouw met uitgezaaide borstkanker is al twee jaar ziektevrij na T-cel-immunotherapie. Hierover schrijven Nikolaos Zacharakis e.a. in Nature Medicine. T-cel-immunotherapie zou in theorie bij meerdere tumortypes een waardevolle uitbreiding van het therapeutisch arsenaal kunnen vormen, naast de steeds vaker toegepaste checkpointremmers.

 • Ulipristal opnieuw ter discussie

  Een aantal vrouwen heeft dusdanig ernstige leverschade opgelopen tijdens het gebruik van ulipristal (Esmya), dat een levertransplantatie noodzakelijk was. Aanleiding voor het Europees Medicijnagentschap (EMA) om ulipristal nogmaals onder de loep te nemen. Met als gevolg een aanscherping van de voorschrijfregels. Hiermee staat het medicijn, dat al niet onomstreden was, opnieuw ter discussie.

 • NHG-Wetenschapsprijs voor hartfalenstudie

  Sander van Doorn wint de eerste NHG-Wetenschapsprijs met zijn studie naar screenen op hartfalen bij atriumfibrilleren. De studie verscheen in Heart, een blad uit de stal van The BMJ. De prijs wordt vrijdag 8 juni tijdens de NHG-Wetenschapsdag uitgereikt.

 • Kankeronderzoek: leer van iedere patiënt

  Ondanks het feit dat er veel is verbeterd in de opsporing en behandeling van kanker is de ziekte allerminst opgelost. Bij lange na niet. Dat betoogt Lenny Verkooijen in haar oratie als hoogleraar klinische evaluatie van beeldgestuurde interventies (UMCU), die ze gisteren uitsprak.

 • Geen causaal verband tussen abortus en start antidepressiva

  Van de vrouwen die een eerste abortus hebben ondergaan, gebruikt nadien een groter deel voor het eerst antidepressiva dan andere vrouwen. De incidentie is echter zowel voor als na de abortus hoger, wat erop wijst dat er geen causaal verband is tussen abortus en de reden om met antidepressiva te starten.

 • Vroege endoveneuze ablatie bij veneus ulcus zinvol

  Vroege veneuze ablatie bij patiënten met een veneus ulcus zorgt voor snellere genezing en langer wegblijven van ulcera. Dit blijkt uit een gerandomiseerde multicentertrial waarover Manjit Gohel e.a. in NEJM schrijven.

 • Angst en geld bepaalden hoe leprapatiënt werd behandeld

  De manier waarop leprapatiënten in het verleden zijn behandeld zegt evenveel over de politiek-culturele omstandigheden, als over de stand van de medische wetenschap. Dat blijkt uit onderzoek naar de omgang met de ziekte in het voormalig Nederlands-Indië, dat medisch historici Leo van Bergen en Frank Huisman vorige week presenteerden tijdens een symposium in het Arnhemse Museum Bronbeek.

 • Diepe hersenstimulatie kan glucosemetabolisme beïnvloeden

  Diepe hersenstimulatie kan insulinegevoeligheid verhogen, en zou dus een behandeloptie kunnen zijn bij de behandeling van diabetes mellitus. Dit blijkt uit experimenteel onderzoek bij muizen en mensen dat onder meer in het AMC plaatsvond. Kasper ter Horst e.a. publiceren erover in Science Translational Medicine.

 • Minder piepende ademhaling door extra vitamine D

  Prematuurtjes met een donkere huidskleur lopen minder kans op recidiverend piepende ademhaling als ze wat langer vitamine-D-druppels krijgen. Dit blijkt uit een Amerikaanse, gerandomiseerde trial van Anna Maria Hibbs e.a. die in de JAMA is gepubliceerd.

 • Verhoogd risico stemmingstoornissen bij verstoring circadiane cycli

  Dat verstoring van het circadiane ritme samengaat met een hoger risico op stemmingsstoornissen, is geen volstrekt nieuwe bevinding, maar het verband is zelden zo robuust aangetoond als in een grote studie door Laura Lyall e.a. die is gepubliceerd in The Lancet Psychiatry.

 • Effect immunotherapie mogelijk groter bij mannen

  Het effect van immunotherapie bij kanker lijkt bij mannen groter dan bij vrouwen. Dat komt naar voren uit een meta-analyse van Fabio Conforti e.a. De resultaten staan in The Lancet Oncology.

 • Eerder ect bij therapieresistente depressie

  Electroconvulsietherapie (ect) is betrekkelijk snel kosteneffectief bij patiënten met een depressie die niet reageert op andere, meer gangbare behandelingen. Dat blijkt uit een studie in JAMA Psychiatry.

 • Fysiek veeleisend werk hangt samen met voortijdige sterfte

  Bewegen is belangrijk voor de gezondheid, maar een fysiek veeleisend beroep heeft een tegengesteld effect. In ieder geval op mannen. Degenen met een zwaar beroep zouden juist in hun vrije tijd nog moeten sporten, denkt bewegingswetenschapper Pieter Coenen.

 • Artsen oneens over wanneer prematuren vaste voeding moeten krijgen

  Nederlandse artsen adviseren ouders verschillend over het beste moment waarop een prematuur geboren kind met vaste voeding kan beginnen. Dit kwam naar voren uit enquêtes die Karin Vissers e.a. afnamen bij jgz- en kinderartsen, al dan niet in opleiding. De resultaten verschijnen in Voeding Nu.

 • ‘Keur piloten die insuline gebruiken niet automatisch af’

  Piloten die insuline gebruiken kunnen onder strikte voorwaarden hun beroep blijven uitoefenen. Ook voor andere mensen die insuline gebruiken en een veiligheidsgevoelig beroep hebben, kan een protocol dat in de Britse luchtvaart wordt getest, mogelijkheden bieden.