Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Wetenschap

 • Geneeskundestudenten hebben te weinig medicijnkennis

  Het farmacologie- en farmacotherapieonderwijs van geneeskundeopleidingen in Europa moet beter; de studenten hebben onvoldoende kennis en vaardigheden om rationeel voor te schrijven. Dit blijkt uit onderzoek van David Brinkman waar hij donderdag 15 maart op is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 • Onderzoek drainage galwegkanker stopt na hoge mortaliteit

  Een trial onder patiënten met galwegkanker is gestaakt, omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Dat bevestigt het AMC in Amsterdam naar aanleiding van publicaties door het AD en de NOS. Het onderzoek begon in 2013 en werd in 2016 beëindigd vanwege de hoge mortaliteit.

 • Mortaliteit niet lager na eenmalige PSA-screening

  Eenmalige PSA-screening leidt niet tot een betere tienjaarsoverleving bij prostaatkanker dan geen screening. Dit is de conclusie van Richard Martin e.a. op basis van een grote RCT (CAP-studie) gepubliceerd in JAMA.

 • Hersenen mogelijk toch minder plastisch

  De aanname dat ook de volwassen hersenen nieuwe neuronen aanmaken is misschien niet helemaal correct. Dat zou betekenen dat de plasticiteit van het brein wordt overschat.

 • Thoraxfoto voor hartoperatie mogelijk niet nodig

  Hoewel op de preoperatieve thoraxfoto geregeld afwijkingen te zien zijn, leiden die zelden tot uitstel of aanpassing van een hartoperatie. Dit blijkt uit een retrospectieve cohortstudie van Annemarie den Harder en collega’s, die onlangs online is gepubliceerd in The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

 • Waarom de griep Nederland overvalt

  De impact van de huidige griepepidemie is groter dan in eerdere jaren. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten deze winter nauwelijks aan, waardoor electieve opnames moeten worden uitgesteld. Ook in het Amphia ziekenhuis in Breda is de nood hoog.

 • Fijnstof slecht voor ontwikkeling hersenen

  Luchtverontreiniging kan de vroegste ontwikkeling van de hersenen belemmeren en leiden tot cognitieve problemen, ook als die verontreiniging onder de geldende EU-limiet blijft. Dat blijkt uit onderzoek van Monica Guxens e.a. (o.a. Erasmus MC) dat is gepubliceerd in Biological Psychiatry.

 • Prognose bij zeldzame kankers blijft achter

  De verbetering in vijfjaarsoverleving van patiënten met een zeldzame vorm van kanker blijft achter bij die van mensen met een vaker voorkomende tumor. Dit blijkt uit analyse van het IKNL, die in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, zeldzame kanker’ is gepubliceerd.

 • Niet meer maagbloedingen na stop vergoeding PPI’s

  De maatregel om kortdurend gebruik van protonpompremmers (PPI’s) niet meer te vergoeden, die in januari 2012 van kracht werd, heeft in de twee jaar na invoering niet geleid tot meer maagbloedingen.

 • Cannabinoïde mogelijk effectief bij epilepsie

  Kinderen met epilepsie die niet reageren op gebruikelijke medicatie, kunnen baat hebben bij een cannabisproduct. Dat blijkt uit een reviewartikel dat is verschenen in Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

 • Hoge dosis corticosteroïden voorkomt astma-aanval niet

  Bij kinderen met ‘vroege symptomen’ vermindert een kortdurend hoge dosis inhalatiecorticosteroïden het aantal ernstige astma-exacerbaties niet. Dit blijkt uit een Amerikaanse dubbelblind gerandomiseerde studie van Daniel Jackson e.a. die in de New England Journal of Medicine verscheen.

 • Hemodialyse vermindert doorbloeding hersenen

  Tijdens hemodialyse neemt de doorbloeding van de hersenen af. Mogelijk verklaart dat waarom er een verband bestaat tussen dialyse en een verhoogd risico op cerebrale ischemische beschadigingen in de vorm van wittestofafwijkingen en cognitieve achteruitgang.

 • Geen causaal verband RSV-infectie en astma

  Het is een vraag die al jaren onbeantwoord is: bestaat er een causaal verband tussen lagere luchtweginfecties veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus (RSV) en astma op latere leeftijd in de kindertijd?

 • Vaker trombose bij mensen met spataders

  Mensen met spataders krijgen vaker diepveneuze trombose dan degenen bij wie varicosis niet is gediagnosticeerd. Of er sprake is van een causaal verband, valt niet op te maken uit de gegevens waarover Shyue-Luen Chang e.a. in JAMA schrijven.

 • Personalized diëten geen succes

  Minder koolhydraten of minder vet eten: het maakt weinig verschil als het gaat om afvallen. Daarbij maakt het ook nog eens niet uit welk genotype iemand heeft, of hoe zijn of haar insulinesecretie is.

 • Minder darmkankeroperaties nodig door nieuw model

  Nederlandse onderzoekers hebben een model ontwikkeld dat een betere inschatting maakt bij welke gesteelde colontumoren aanvullend opereren is geïndiceerd. Gebruik van het model kan het aantal onnodige operaties bij gesteelde T1 colorectale tumoren fors verminderen. Yara Backes e.a. schrijven erover in Gastroenterology.

 • Antidepressiva beter dan placebo bij acute depressie

  De 21 meestgebruikte antidepressiva zijn effectiever dan placebo in de behandeling van acute depressie bij volwassenen. Dat blijkt uit een ‘netwerkmeta-analyse’ door Andrea Cipriani e.a. waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in The Lancet.

 • Bypassoperatie beter voor complexe hartpatiënt dan dotteren

  Patiënten met ernstige afwijkingen aan de kransslagaders, zoals multivessel ziekte, kunnen beter worden geopereerd dan gedotterd. Dat blijkt uit gepoolde analyse door Stuart Head e.a. (o.a. Erasmus MC), gepubliceerd in The Lancet.

 • Matjes beter dan hechten bij kleine navelbreuken

  Bij kleine navelbreuken – met een diameter van 1 tot 4 centimeter – werkt de kunstmatige versteviging door middel van een ‘matje’ beter dan een hechting. Dat wijst de zogeheten ‘HUMP’ (Hernia Umbilicalis: Mesh versus Primary suture) studie uit.

 • Het Grey’s Anatomy-effect: onrealistische verwachtingen bij trauma

  De fictieve traumapatiënten die in de ziekenhuisserie Grey’s Anatomy langskomen, gaan óf dood, óf ze kunnen in een mum van tijd na een enkele operatie naar huis. Dit schept geen realistisch beeld, concluderen Rosemarie Serrone e.a. op basis van uitgebreid televisiekijken waarover zij in Trauma Surgery & Acute Care Open schrijven.

 • Haloperidol voorkomt delier op ic niet

  Profylactisch haloperidol geven om zo delirium bij patiënten op de intensive care (ic) te voorkomen heeft geen zin. Het leidt ook niet tot een betere overleving.

 • Maat frailty goede voorspeller uitkomst operatie

  Het heeft zin om de mate van ‘frailty’ van patiënten te bepalen alvorens ze aan chirurgie te onderwerpen. Zo valt namelijk het risico te voorspellen op ernstige, ongewenste bijwerkingen, hernieuwde opname en overlijden, vooral ook als er geen zichtbare handicaps in het spel zijn.