Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Wetenschap

 • Constitutioneel eczeem bestaat uit vier typen

  Artsen en onderzoekers van het UMC Utrecht hebben vier typen patiënten met atopische dermatitis (constitutioneel eczeem) geïdentificeerd. Met deze resultaten tonen ze aan dat atopische dermatitis een heterogene aandoening is die op individueel niveau verschillende biologische oorzaken en mechanismen heeft.

 • Veel psychiatrische patiënten hebben ook fysieke aandoening

  70 procent van de psychiatrische patiënten heeft ook lichamelijke aandoeningen en 30 procent van de patiënten met een lichamelijke aandoening heeft ook psychiatrische problemen. Dat constateerde Wiepke Cahn, hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen (UMC Utrecht Hersencentrum), in haar oratie deze week.

 • Slapeloosheid mogelijk oorzaak psychotische symptomen

  Behandeling van insomnia met cognitieve gedragstherapie via e-health verbetert niet alleen de slaap, maar vermindert ook klachten van paranoïde aard en hallucinaties. Dat blijkt uit de tot dusver grootste gerandomiseerde trial die op dit terrein is gedaan.

 • Weinig data over licht alcoholgebruik in zwangerschap

  Vrouwen die tijdens de zwangerschap licht drinken, hebben waarschijnlijk een iets verhoogde kans op een te licht kind en vroeggeboorte. Maar er zijn onvoldoende data om stellige conclusies te trekken.

 • Risico nierziekte bij verlagen bloeddruk acceptabel

  Het sterk verlagen van een te hoge systolische bloeddruk verhoogt het risico op chronische nierziekte, maar dat weegt op tegen de afname van de kans op sterfte door cardiovasculaire en andere oorzaken.

 • Heranalyse trials laat zien: PSA-screening heeft nut

  Screening op prostaatkanker heeft wel degelijk zin, want leidt tot een significante afname van de mortaliteit. Dat blijkt uit heranalyse van twee grote trials naar het effect van screening die werden uitgevoerd in Europa en de VS, en waarvan de oorspronkelijke resultaten elkaar leken tegen te spreken.

 • Kanker identificeren in tien seconden

  Een multidisciplinair team van wetenschappers en ingenieurs aan de Universiteit van Texas in Austin heeft een uniek instrument (MacSpec Pen) ontwikkeld dat al tijdens de operatie tumorweefsel binnen tien seconden nauwkeurig identificeert.

 • Geen bewijs dat levend vaccin breder beschermt

  Kinderen die een bof-mazelen-rubella(BMR)-vaccin hebben gekregen, zouden volgens sommige onderzoekers daarna ook beter beschermd zijn tegen andere infecties. Nederlands onderzoek van onder meer het RIVM kan deze resultaten niet reproduceren. Het laat zien hoe moeilijk het is om dergelijke effecten op basis van observationele gegevens vast te stellen.

 • Geen eerherstel voor verzadigde vetten

  Wie relatief veel verzadigde vetten binnenkrijgt, heeft een lagere kans op vroegtijdig overlijden. Dit is een van de opvallende bevindingen uit een grootschalig voedingsonderzoek dat in The Lancet verscheen. Richtlijnen herzien dus? Nee, zegt Jaap Seidell: ‘Als het gaat om methodologie, zijn er niet heel veel zwakkere studies dan deze.’ Daarnaast druisen de resultaten minder in tegen wat we al weten, dan op het eerste gezicht het geval lijkt.

 • Mogelijk voorkomt astmamedicatie Parkinson

  Het gebruik van astmamedicijnen beschermt tegen de ziekte van Parkinson. Sterke aanwijzingen daarvoor biedt een studie van Shuchi Mittal e.a. gepubliceerd in Science.

 • Pro- en prebiotica voorkomen sepsis bij neonaten

  In Nature verschijnen niet heel vaak klassieke RCT’s, maar als het om een belangrijk onderwerp gaat maakt het blad een uitzondering. Voorkomen van sterfte onder neonaten ten gevolge van sepsis is zo’n onderwerp. Van de 6,3 miljoen kinderen die in 2013 wereldwijd stierven voor hun vijfde levensjaar, overleden er 2,76 miljoen kort na de geboorte, merendeels in ontwikkelingslanden.

 • Praten verbetert therapietrouw

  Als artsen met hun armere patiënten in gesprek staan over hun sociale omstandigheden zoals werkeloosheid en huisvesting, is de kans groter dat die patiënten hun bloeddrukmedicatie trouw innemen.

 • Doel in het leven goed voor gezondheid ouderen

  Bij 50-plussers met een doel in het leven, is minder sprake van fysieke achteruitgang. Eric Kim e.a. concluderen dit op basis van een longitudinale cohortstudie en schrijven erover in JAMA Psychiatry.

 • Nieuw type biologische hartklep bij jonge patiënt geplaatst

  Thoraxchirurg Willem Suyker (UMCU) heeft een nieuw type biologische aortaklep geplaatst bij een jonge patiënte. Het UMCU bracht dit bericht vandaag naar buiten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat deze klep in de Benelux is toegepast. In de berichtgeving door sommige media werd de technologie te rooskleurig voorgesteld.

 • Diabetesmiddel mogelijk van nut bij parkinson

  Het diabetesmiddel exenatide lijkt symptomen van parkinson iets te verminderen. Dit blijkt uit een gerandomiseerde trial die Dilan Athouda e.a. uitvoerden. De resultaten verschenen in The Lancet.

 • Bloedingsrisico na herseninfarct te voorspellen

  Artsen kunnen de kans op een ernstige bloeding voorspellen bij patiënten die vanwege een herseninfarct trombocytenaggregatieremmers gebruiken. Nina Hilkens e.a. publiceren over dit voorspelmodel in Neurology.

 • Context en bewijs gaan prima samen

  Tussen de soms felle voor- en tegenstanders van evidence- respectievelijk contextbased practice kan een brug worden ­geslagen met ­complexity-science, stelt geriater Marcel Olde Rikkert.

 • Genmodificatie op menselijke embryo’s gelukt

  Onderzoekers hebben menselijke embryo’s behandeld waardoor een genetische afwijking in de meeste gevallen verdween. Hong Ma e.a. schrijven over deze succesvolle genmodificatie met CRISPR-Cas in Nature. Vijf vragen over dit onderzoek dat als doorbraak wordt gezien.

 • Besmettingsbron dodelijke mycobacterie-uitbraak opgespoord

  Wat begint met twee Zwitsers die een vreemde bacterie oplopen na een openhartoperatie, eindigt met grote zorgen over apparatuur die in 80 procent van de hartchirurgische centra over de hele wereld staat. Arts-microbioloog Jakko van Ingen van het Radboudumc publiceert in The Lancet Infectious Diseases over de zoektocht naar de besmettingsbron.