Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Tuchtrecht

 • Juiste werkwijze bij versturen informatie

  Klager was betrokken bij een verkeersongeval. De verzekeraar van de andere betrokken automobilist is aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het ongeval.

 • Bedrijfsarts mocht zonder toestemming ­dossier inzien

  Klager is werkzaam bij luchttransport op een vliegbasis. De ­onderdeelsarts heeft in 2009 een gesprek gehad met de commandant van klager. Dit gesprek is in het medisch dossier van klager onder een onjuiste code geregistreerd en ook is ten onrechte een diagnose vermeld.

 • Neuroloog geeft te makkelijk huisartsbrief door

  Patiënten kunnen er niet zoveel aan doen dat zij soms van hun arts medische informatie nodig hebben voor niet-medische doeleinden, zoals een uitkering, een verzekering of een ­juridische procedure.

 • Vermelding op zwarte lijst onrechtmatig

  Een gz-psycholoog (appellant) is bij beslissing van het Centraal Tuchtcollege in 2010 in het BIG-register doorgehaald. Hij wordt met naam vermeld op de website van stichting SIN, waarbij wordt verwezen naar twee (geanonimiseerde) uitspraken van het CTG.

 • Inspectie moet grotere rol krijgen in tuchtrecht

  Sinds jaar en dag is er veel kritiek op het tuchtrecht, maar is dit wel terecht? Promovenda Caressa Bol nam tuchtrechtzaken uit de periode 1997-2018 onder de loep en concludeerde dat er ruimte is voor verbetering.

 • Basisarts had te afwachtende houding

  Klager is zoon van patiënte, die in een woonvoorziening verblijft voor mensen met dementie waar de (beklaagde) arts werkzaam is onder supervisie van een specialist ouderengeneeskunde.

 • Ziekenhuis mag medisch zinloze behandeling staken

  Patiënt ligt vanwege een covid-19-infectie op de ic van een ziekenhuis. Hij wordt kunstmatig beademd. Zijn situatie verslechtert. De artsen stellen vast dat alleen een longtransplantatie nog tot herstel kan leiden.

 • Te ondraaglijk lijden voor euthanasie?

  De patiënt in deze zaak van de Klachten­commissie SCEN had na de diagnose mammacarcinoom besloten zich niet te laten behandelen. Ze stelde een wilsverklaring op. In de laatste fase van haar ziekte werd ze verzorgd door haar dochter – klaagster in deze zaak – en hield thuiszorg buiten de deur. Ze vroeg haar huisarts om euthanasie.

 • Gynaecoloog niet tekortgeschoten in zorg voor zwangere

  Klaagster is vanwege vaginaal bloedverlies opgenomen in het ziekenhuis. Zij is ruim 36 weken zwanger en staat onder controle van (beklaagde) gynaecoloog. Omdat er sprake is van een normaal ctg, wordt niet ingegrepen. Een paar nachten later verslechtert de situatie en wordt een spoedkeizersnede uitgevoerd. De dag erna overlijdt de baby.

 • Verpleegkundige mocht niet oordelen over ­wilsbekwaamheid

  De vader van klager heeft in zijn testament de broer van klager onterfd. Na zijn overlijden is de broer een procedure gestart om nietigverklaring van het testament. Hij heeft een verpleegkundige verzocht de wilsbekwaamheid van zijn vader te onderzoeken. Zij concludeert dat zijn vader destijds wilsonbekwaam was.

 • Huisarts had cardiale situatie patiënt nader ­moeten onderzoeken

  Klager is de weduwe van patiënt. Patiënt was bekend met diabetes mellitus (DM), met zeer wisselende – en hoge – ­glucosewaarden. Op 10 maart 2017 vertelt de patiënt aan de praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) dat hij een paar keer per jaar pijn op de borst heeft.

 • Longarts had advies nucleair geneeskundige ­moeten opvolgen

  Klaagster, de dochter van de patiënt, verwijt de longarts dat hij haar vader niet heeft doorverwezen en het advies van de nucleair geneeskundige niet heeft opgevolgd, met als gevolg dat patiënt pas een jaar later behandeld is voor keelkanker en inmiddels ook is overleden.

 • Psychiater had dossier moeten delen maar waarschuwing ingetrokken

  In deze zaak klaagt een moeder de ­psychiater van haar zoon aan. De zoon had een autismespectrumstoornis, schizofrenie en een schizoaffectieve stoornis. Hij heeft zich gesuïcideerd. De moeder verwijt de psychiater kortgezegd dat hij geen goede zorg heeft verleend.

 • Sociaal geriater mag geen medische verklaring afgeven

  In deze casus heeft de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de door het CIZ overgelegde medische verklaring, die was opgesteld door een sociaal geriater in het kader van de rechter­lijke machtiging, niet voldoet aan de eisen van de Wet zorg en dwang (Wzd).

 • Klager twee keer te laat, dus niet-ontvankelijk

  Sinds 1 april 2019 moet iemand die een klacht indient bij een tuchtcollege 50 euro griffierecht betalen. Wie niet – of te laat – betaalt, heeft pech: de klacht wordt dan niet in behandeling genomen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.