Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Opvallende uitspraken tuchtcolleges

 • Cardioloog handelt onzorgvuldig na klachten over icd

  Klager in deze zaak is de dochter van een overleden patiënt van verweerder (specialist ouderengeneeskunde). De dochter verwijt de arts dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld en dat hij haar moeder onnodig heeft laten lijden.

 • Huisarts draagt dossier niet correct over

  Een huisarts heeft in december 2017 zijn praktijk beëindigd en overgedragen aan een opvolger. In maart 2018 is hij doorgehaald in het BIG-register. Een patiënt (klager) verzocht vóór de praktijkoverdracht de huisarts zijn medisch dossier over te dragen aan een huisarts van zijn eigen keuze.

 • Huisarts trekt toezegging euthanasie in

  Klaagster verwijt de huisarts dat hij onzorgvuldig is omgegaan met het euthanasieverzoek van haar echtgenoot door eerst toe te zeggen dat hij daartoe bereid was en hier een aantal dagen later telefonisch op terug te komen.

 • Huisarts had uitgebreider moeten onderzoeken

  De ouders van een overleden kind verwijten de huisarts dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door slechts zeer marginaal onderzoek naar de gezondheidstoestand van hun kind te doen.

 • Forensisch arts handelde zorgvuldig

  Naast een klacht tegen de huisarts dienden de ouders uit bovenstaande casus ook een klacht in tegen de forensisch arts die hun zoontje heeft geschouwd, omdat hij een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, geen calamiteitenmelding heeft gemaakt en de familie hun overleden kind zelf naar het ziekenhuis heeft laten brengen.

 • Bedrijfsarts gaat voorbij aan testresultaten

  Klager heeft zich ziekgemeld bij zijn werkgever en is daaropvolgend bij de bedrijfsarts (verweerster) op spreekuur geweest. De conclusie van de bedrijfsarts is dat er op dat moment geen sprake was van arbeidsongeschiktheid op grond van medische redenen.

 • Rapportage van psychiater zorgvuldig

  In 2016 is klager aangehouden wegens het rijden op een scooter onder invloed van alcohol. Anderhalf jaar na zijn aanhouding heeft een psychiater (verweerder) een rapportage opgesteld in het kader van de ‘eigenverklaringsprocedure’.

 • Rapportage voldoet niet aan de vereisten

  Een 92-jarige man heeft een klacht ingediend tegen de arts die hem, in opdracht van de gemeente, heeft gekeurd naar aanleiding van zijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Klacht over vernietigingsverzoek naw-gegevens niet-ontvankelijk

  Klager heeft een klacht ingediend tegen een BIG-geregistreerde arts in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De klacht houdt in dat verweerder de naw-gegevens van klager niet uit het systeem van het ziekenhuis heeft verwijderd.

 • Recht op blokkering geschonden

  Een arts, werkzaam bij een GGD-instelling, heeft een rapportage opgesteld over klager vanwege een verzoek om een Wmo-voorziening. Klager vindt dat de rapportage onjuist is en dat zijn recht op blokkering is geschonden.

 • Psychiater heeft zorgplicht niet geschonden

  Klaagster meent dat verweerder, psychiater, zijn zorgplicht jegens klaagster niet is nagekomen, onder meer omdat hij haar onder druk zou hebben gezet een neuropsychologisch onderzoek te ondergaan en haar onheus zou hebben bejegend.

 • Psychiater hanteert te korte inzagetermijn

  Klaagster raakt na de geboorte van haar derde kind volledig arbeidsongeschikt. De aangeklaagde psychiater verricht op verzoek van het UWV een psychiatrische expertise. Klaagster verwijt de psychiater een onredelijk korte termijn te hebben gehanteerd voor inzage, correctie en blokkering en geen informatie van haar behandelaars bij het rapport te hebben betrokken.

 • Arts meldt terecht bij Veilig Thuis

  De zoon van klaagster (geboren in 2004) gaat sinds januari 2017 niet meer naar school. Klaagster verwijt een arts jeugdgezondheidszorg, die betrokken was vanwege het schoolverzuim, dat zij onzorgvuldig en onprofessioneel heeft gehandeld in haar onderzoek en ook ten onterechte een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan.

 • Huisarts verwijst patiënt niet door

  Klager komt bij de huisarts met mictieklachten. De huisarts neemt contact op met een uroloog, die aangeeft dat geen verdere actie nodig is. De huisarts geeft dit telefonisch door aan klager en adviseert hem om bij toename van de klachten terug te komen op het spreekuur. Klager neemt nog tweemaal telefonisch contact op met de huisarts. De tweede keer adviseert de huisarts klager langs te komen en schrijft medicatie voor.

 • Neuroloog schendt beroepsgeheim

  Klager is onder behandeling bij een neuroloog in een psychomedische praktijk. Die verklaart in een brief dat klager door een auto-ongeluk traumatisch hersenletsel heeft opgelopen en hierdoor geen ziekte-inzicht heeft. Klager zou ongeremd en impulsief zijn en de gevolgen van acties niet kunnen overzien. Deze brief is naar de echtgenote van klager gestuurd.

 • Klacht tegen anesthesioloog door derde

  Klaagster is verwikkeld in een rechtszaak met haar buurvrouw. De anesthesioloog van de buurvrouw heeft op verzoek van haar advocaat informatie uit het medisch dossier van de buurvrouw verstrekt ten behoeve van de rechtszaak.

 • Huisarts corrigeert praktijkassistente niet

  Samengevat verwijt klager de huisarts dat hij een langdurig foutief optreden van de praktijkassistente niet corrigeert en/of in goede banen leidt. De klacht over het afsprakenbeleid, dat klager voor een consult belde maar dit van de assistente niet kreeg, is afgewezen omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

 • Chirurg wijst patiënt niet op mogelijkheid van bestraling

  Klaagster werd behandeld door de chirurg voor borstkanker. Eerder had ze een borstbesparende operatie met schildwachtklieronderzoek ondergaan, waarbij in de rechterschildwachtklier een macrometastase was aangetroffen.

 • Geen klachtenregeling en geschilleninstantie

  Klacht tegen een psychiater. Klaagster stelt dat de maatschap van de psychiater geen adequate klachtenregeling heeft en niet is aangesloten bij een geschillencommissie.

 • Schending beroepsgeheim en slechte dossiervoering door verpleegkundige

  De klacht luidt dat de verpleegkundige zich niet heeft gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht, dat hij de verkeerde diagnose (psychiatrie) heeft gesteld, dat hij klaagsters goede naam heeft aangetast door te spreken van ‘vreemd gedrag’ en dat de informatie in het dossier en op het aanmeldformulier van klaagster niet klopt.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.