Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Opvallende uitspraken tuchtcolleges

 • Neuroloog mocht niet-medische aantekeningen opnemen in medisch dossier

  Klaagster verwijt neuroloog dat zij zonder haar toestemming aantekeningen in het medisch dossier heeft gemaakt die betrekking hebben op niet-medische zaken zoals het werk van klaagster en haar beroepshouding en dat zij die informatie met andere artsen heeft gedeeld. In eerste aanleg is de klacht niet-ontvankelijk verklaard, omdat de klacht onvoldoende onderbouwd was.

 • Maatregel voor huisarts gehandhaafd in beroep

  Klaagster is door de huisarts gezien vanwege maagklachten. Zij is dan 25 weken zwanger. De huisarts heeft berichtgeving over de zwangerschap niet opgemerkt en relateert de klachten daardoor niet aan een zwangerschap. Uiteindelijk verwijst de verloskundige klaagster naar het ziekenhuis op verdenking van pre-eclampsie en hier wordt een intra-uteriene vruchtdood geconstateerd.

 • Keuringsarts mocht testen op drugsgebruik

  Klager verwijt keurend psychiater dat hij zonder zijn medeweten en toestemming op drugsgebruik heeft getest tijdens een CBR-onderzoek naar alcoholgebruik. Klager is aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. Tijdens het gesprek met de psychiater heeft hij aangegeven cannabis te gebruiken. De psychiater heeft toen aanvullend urineonderzoek laten verrichten en geconcludeerd dat sprake was van drugsmisbruik. Het CBR verklaarde klager rijongeschikt.

 • Gynaecoloog niet verantwoordelijk voor handelen anios

  Patiënte verwijt gynaecoloog onzorgvuldig handelen. Zij is in het ziekenhuis opgenomen vanwege langdurig gebroken vliezen zonder weeën en ervaart forse pijnklachten. De dienstdoende anios heeft ’s avonds telefonisch overlegd met de gynaecoloog, die dienst had maar niet aanwezig was. Patiënte heeft pijnstilling gekregen, waarbij een verkeerde dosering is geregistreerd door een verpleegkundige.

 • Geen onzorgvuldig handelen van arts op SEH

  Patiënt (klager) verwijt arts (verweerder) onzorgvuldig handelen waardoor hij onnodig lang heeft moeten wachten op de juiste behandeling. Patiënt komt op de SEH wegens een verstopping in de dikke darm. Hij is hiervoor eerder behandeld met een hoogopgaand klysma.

 • Klacht tegen plastisch chirurg alsnog ongegrond

  Patiënte (klaagster) verwijt plastisch chirurg (verweerder) onder meer dat de borstverkleiningsoperatie zonder informed consent is uitgevoerd. In eerste aanleg wordt dit klachtonderdeel gegrond verklaard en krijgt de chirurg een berisping.

 • Ongegronde klacht tegen orthopedisch chirurg in opleiding 

  Klaagster verwijt orthopedisch chirurg (destijds in opleiding) dat hij haar geen goede zorg heeft verleend tijdens de operatie, de voorbereiding daarvan en de nazorg. Het regionaal tuchtcollege verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.

 • Arts schendt beroepsgeheim bij advies Wmo-aanvraag 

  Klager verwijt de arts dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van zijn advies in het kader van een aanvraag voor een Wmo-voorziening. Het regionaal tuchtcollege acht de klacht in al zijn onderdelen gegrond.

 • Huisarts heeft voldoende onderzoek gedaan

  Klager en echtgenote zijn met hun dochtertje op consult geweest bij een collega van de huisarts (verweerder). De dag erna is zij voor controle bij verweerder geweest. Een maand later is het dochtertje gezien door een collega-huisarts, die het dochtertje in overleg met de kinderarts direct heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar werd een complexe hartafwijking ontdekt.

 • Neurochirurg stelde juiste diagnose voor operatie

  Patiënte verwijt verweerder (neurochirurg) dat hij haar operatie op basis van een verkeerde diagnose heeft laten plaatsvinden. Patiënte is meermaals besproken in de werkgroep Epilepsiechirurgie, waar de neurochirurg deel van uitmaakt. Het regionaal tuchtcollege overweegt dat de diagnosestelling een gezamenlijk besluit van de werkgroep is geweest.

 • Chirurg handelt zorgvuldig, maatregel vervalt

  De echtgenoot van een overleden patiënte verwijt de vaatchirurg van zijn vrouw onzorgvuldig handelen. De arts heeft patiënte geopereerd aan een naadaneurysma. Zij is daarna overleden.

 • Chirurg handelde zorgvuldig 

  Klaagster is de dochter van een overleden patiënt van verweerder (chirurg). Zij verwijt de chirurg onzorgvuldig handelen tijdens en na de operatie. De patiënt is een aantal maanden na de operatie overleden.

 • Cardioloog handelt onzorgvuldig na klachten over icd

  Klager in deze zaak is de dochter van een overleden patiënt van verweerder (specialist ouderengeneeskunde). De dochter verwijt de arts dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld en dat hij haar moeder onnodig heeft laten lijden.

 • Huisarts draagt dossier niet correct over

  Een huisarts heeft in december 2017 zijn praktijk beëindigd en overgedragen aan een opvolger. In maart 2018 is hij doorgehaald in het BIG-register. Een patiënt (klager) verzocht vóór de praktijkoverdracht de huisarts zijn medisch dossier over te dragen aan een huisarts van zijn eigen keuze.

 • Huisarts trekt toezegging euthanasie in

  Klaagster verwijt de huisarts dat hij onzorgvuldig is omgegaan met het euthanasieverzoek van haar echtgenoot door eerst toe te zeggen dat hij daartoe bereid was en hier een aantal dagen later telefonisch op terug te komen.

 • Huisarts had uitgebreider moeten onderzoeken

  De ouders van een overleden kind verwijten de huisarts dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door slechts zeer marginaal onderzoek naar de gezondheidstoestand van hun kind te doen.

 • Forensisch arts handelde zorgvuldig

  Naast een klacht tegen de huisarts dienden de ouders uit bovenstaande casus ook een klacht in tegen de forensisch arts die hun zoontje heeft geschouwd, omdat hij een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, geen calamiteitenmelding heeft gemaakt en de familie hun overleden kind zelf naar het ziekenhuis heeft laten brengen.

 • Bedrijfsarts gaat voorbij aan testresultaten

  Klager heeft zich ziekgemeld bij zijn werkgever en is daaropvolgend bij de bedrijfsarts (verweerster) op spreekuur geweest. De conclusie van de bedrijfsarts is dat er op dat moment geen sprake was van arbeidsongeschiktheid op grond van medische redenen.

 • Rapportage van psychiater zorgvuldig

  In 2016 is klager aangehouden wegens het rijden op een scooter onder invloed van alcohol. Anderhalf jaar na zijn aanhouding heeft een psychiater (verweerder) een rapportage opgesteld in het kader van de ‘eigenverklaringsprocedure’.

 • Rapportage voldoet niet aan de vereisten

  Een 92-jarige man heeft een klacht ingediend tegen de arts die hem, in opdracht van de gemeente, heeft gekeurd naar aanleiding van zijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.