Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over NVvP

 • NVvP: ‘Haal specialistische jeugd-ggz weg bij gemeenten’

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie roept op om specialistische jeugd-ggz ‘nu echt’ weg te halen bij de gemeenten. Onder het gemeentelijk regime ontbreken de voorwaarden voor kwalitatief goede specialistische jeugd-ggz, zo geven psychiaters aan in een NVvP-enquête.

 • Psychiaters op de bres tegen isolatie in vreemdelingendetentie

  Psychiaters van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zijn zeer bezorgd over mensen die in vreemdelingendetentie vastgehouden worden om ze te kunnen uitzetten. Volgens de psychiaters wordt isolatie ‘te makkelijk, te vaak en te lang’ toegepast.

 • ‘Stap af van twee regimes voor onvrijwillige zorg’

  Heroverweeg de keuze om bij verplichte zorg twee verschillende patiëntgroepen te onderscheiden binnen twee regelingen. Dat betogen de KNMG en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) in een reactie op reparaties die het kabinet voorstelt rond twee nieuwe wetten voor verplichte zorg.

 • Psychiaters ervaren problemen rond Wvggz

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft de afgelopen maand 35 meldingen ontvangen van knelpunten rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De binnengekomen reacties zijn afkomstig van psychiaters die tegen verschillende obstakels aanlopen, variërend van ICT-problemen, hoge administratielast, en praktische uitvoerbaarheidsproblemen onder meer in de samenhang met de Wet zorg en dwang (Wzd).

 • Psychiaters openen meldpunt over wet dwangzorg

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) opent een meldpunt waar psychiaters hun eerste ervaringen met knelpunten rond de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) kunnen melden. De NVvP maakt zich nog steeds ‘ernstige zorgen’ over de werkbaarheid van de nieuwe wet.

 • NVvP en NVK: ‘Het kan zo niet verder met jeugdhulp’

  De jeugdhulp kan zo niet verder tenzij er substantiële inhoudelijke aanpassingen plaatsvinden. Dat stellen de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) naar aanleiding van de noodkreet gisteren van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 • Bijna derde psychiaters overweegt uit loondienst te gaan

  Bijna 30 procent van de psychiaters die nu in loondienst bij een ggz-instelling werken, overweegt dit geheel of gedeeltelijk als zelfstandige te gaan doen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD).

 • Artsen willen medisch toezicht bij dwangzorg

  Artsen zijn het niet eens met de keuze van VWS-minister Hugo de Jonge om andere zorgverleners dan medici te laten beslissen over verplichte zorg binnen instellingen voor langdurige zorg. Vijf artsenorganisaties willen dat deze taak bij artsen blijft. 

 • Euthanasie is buitengewoon handelen

  Psychiaters worden dagelijks geconfronteerd met patiënten met een doodswens. Sommige patiënten ervaren hun lijden als uitzichtloos en zien maar één uitweg: een einde aan dit leven. Soms doen zij een concreet euthanasieverzoek en kan de arts oordelen dat er reden is om aan dat verzoek tegemoet te komen. Toch schrikken wij van de titel van het congres dat de NVVE op 11 oktober houdt onder de titel ‘Euthanasie als behandeloptie bij psychiatrisch lijden?’

 • Herziene richtlijn euthanasie voor psychiatrische patiënten

  De nieuwe richtlijn voor euthanasie bij psychiatrische patiënten verduidelijkt de rol van allerlei betrokkenen. ‘Hulp bij levensbeëindiging moet geen praktijk van enkelen, maar een dilemma voor velen zijn’, zegt Cécile Gijsbers van Wijk, voorzitter van de richtlijncommissie.

 • NVvP lanceert herziene richtlijn euthanasie in de psychiatrie

  De nieuwe richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie staat vanaf vandaag online op de website van de richtlijnendatabase. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG), artsenfederatie KNMG en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) met ondersteuning van het Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten.

 • Bezwaar tegen de wet aanscherping kwaliteitsstandaarden 

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, MIND, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland hebben, naast anderen, bezwaar ingediend tegen de voorgenomen Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.

 • Steungroep Psychiaters gaat op in NVvP

  De Steungroep Psychiaters die in 2011 werd opgericht voor ondersteuning bij verzoeken om hulp bij zelfdoding, wordt per januari 2018 onderdeel van het Platform euthanasie en psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 • GGZ Nederland ziet ruimte voor gebruik ROM-data

  GGZ Nederland wil ROM-gegevens weer gedeeltelijk gebruiken. Volgens de organisatie van ggz-instellingen moet het mogelijk zijn voor ggz-professionals om de gegevens onderling te gebruiken ‘om van elkaar te leren’. Actiecomité ‘Stop benchmark met ROM’ is het hier niet mee eens.

 • Jeugdpsychiaters zeer bezorgd over eigen vak

  Kinder- en jeugdpsychiaters zijn zeer bezorgd over de afbraak van hun vak. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) onder hen hield.

 • Voorlopig akkoord pensioenaftopping ggz

  Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ is afgelopen vrijdag een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping. De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.