Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over KNMG

 • Maatregelen RGS rond coronacrisis: herregistreren, aiossen en opleiders

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

 • Verantwoordelijk voor injectie die een patiënt zelf zet?

  Een patiënt krijgt vanwege een tekort aan vitamine B12 iedere twee weken een injectie toegediend. U heeft als huisarts van de patiënt de eerste paar keer de injectie gezet, maar de patiënt geeft aan dat hij dit vanaf nu bijvoorbeeld door de coronacrisis, zelf wel kan doen. Kunt u op het verzoek van de patiënt ingaan? En hoe ligt uw verantwoordelijkheid als er fouten worden gemaakt in de thuissituatie?

 • Minister bevestigt versoepeling BIG-regels voor inzet zorgpersoneel in noodsituaties

  Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

 • Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn medisch dossier?

  Een patiënt heeft mijn assistente gebeld met de vraag of hij zijn medisch dossier mag inzien en daarvan ook een kopie mag hebben. Omdat het dossier ook correspondentie met collega-behandelaars bevat, heb ik twijfels. Moet ik inzage en een kopie toestaan?

 • Instemming minister met diverse besluiten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS)

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 2 maart 2020 in met o.a. het Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. In het wijzigingsbesluit worden het Kaderbesluit CGS, het Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, het Besluit bedrijfsgeneeskunde, het Besluit maatschappij en gezondheid en het Besluit verzekeringsgeneeskunde gewijzigd.

 • Nederland hangt wit shirt met hart voor het raam

  Om alle mensen in de zorg te steunen, roepen de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen. Een symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en laat zien dat we aan hen denken. .

 • KNMG neemt maatregelen inzake vergaderingen met artsen

  Alle artsen hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (covid-19). De KNMG heeft besloten om alle door de KNMG georganiseerde bijeenkomsten voor en met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden ofwel op te schorten. Hiermee concretiseert de Artsenfederatie voor de beroepsgroep het advies van het RIVM.

 • ‘Meepraten zorgt ook voor meer invloed’

  Tijdens de eerste heidag van de KNMG-districten begin februari was er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Maar er werd ook hard gewerkt. Om input te geven op het meerjarenbeleidsplan van de KNMG bijvoorbeeld, en aan het concreet vormgeven van de ambitie van de districten om de ogen en oren van de KNMG te zijn.

 • Position paper Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

  De Vaste Kamercommissie van VWS zou op 19 maart a.s. een algemeen overleg houden met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over de Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Vanwege de coronapandemie is dit overleg opgeschort; de KNMG heeft een position paper gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

 • Voor alcohol, drugs en tabak is integraal beleid nodig

  Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en nu al zijn partijen zich aan het profileren. Zo kwam D66 met het voorstel om drugs te decriminaliseren. Het idee is: repressie helpt toch niet en een drugsvrije wereld is een utopie.

 • Jaarverslag CGS verschenen

  Het jaarverslag van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) over 2019 is verschenen.

 • Voltooid leven: hoe journalistieke keuzes beeldvorming bepalen

  Eind januari presenteerde onderzoekster Els van Wijngaarden het langverwachte rapport ‘Voltooid leven’. Haar onderzoek zocht antwoord op de vraag wie de mensen zijn die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is en wat hun omstandigheden zijn. Vanuit de KNMG volgden wij dit onderwerp uiteraard op de voet. Wat mij vanuit Communicatie opviel waren de journalistieke keuzes die de beeldvorming rondom dit onderwerp bepalen.

 • In de spreekkamer is geen plek voor politiek

  ‘Deal ministers en artsen: verbod hersteloperaties maagdenvlies’ kopte een krant vorige week. Dat nieuws was op velerlei manieren opmerkelijk, en op één manier heel zorgelijk: politici gaan niet over medische handelingen.

 • Monumentaal glasmozaïek gered van de vergetelheid

  Ooit sierde het enorme glasmozaïek ‘Van de Wieg tot het Graf’ van Nicolaas Wijnberg, het pand van de KNMG. Na de verhuizing dreigde de vergetelheid. Nu is er goed nieuws, mede dankzij oud-huisarts Janus Raaijmakers.

 • Zo werkt een succesvolle lobby in politiek Den Haag

  In de februari-editie van Arts in Spe, het magazine voor geneeskundestudenten, geeft politiek adviseur Emily Kraaijenbrink van de KNMG tips om een succesvolle lobby in Den Haag op te zetten.

 • Werk aan uw carrière!

  Een patiënt die niet meewerkt tijdens een behandeling. Familie van de patiënt die een ongepaste opmerking maakt. Iemand die luidruchtig en intimiderend stampij maakt.

 • Wie vertegenwoordigt de (wilsonbekwame) patiënt?

  Toen ik ooit mijn allereerste dienst in een kliniek draaide, trof ik op de gang een oude man aan wiens rechterbeen de volgende dag zou worden geamputeerd. Hij was helemaal alleen, ernstig in de war en verzette zich hevig tegen wat hem te wachten stond.

 • Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

  Weet u wanneer u gegevens moet of mag verstrekken, en wanneer dat juist helemaal niet mag? De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens beschrijft de regels voor het verzamelen, opslaan, uitwisselen of gebruiken van medische gegevens.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.