Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over KNMG

 • Help mee: 28 dagen niet roken in oktober

  Steun vanuit de omgeving en vanuit zorgverleners, zoals artsen, is vaak cruciaal bij het overwinnen van een rookverslaving. Artsenfederatie KNMG ondersteunt daarom voor het vijfde jaar de campagne Stoptober ‘28 dagen niet roken in oktober’ en roept artsen op mee te doen.

 • Vertegenwoordiging wilsonbekwame patiënt

  Ik ben specialist ouderengeneeskunde en werkzaam op de PG-afdeling van een verpleeghuis. Daar verblijft een zwaar dementerende man. De zoon van deze patiënt is het niet eens met de zorg en vraagt om een kopie van het gehele medisch dossier. Eerste contactpersoon is echter de echtgenote van de patiënt, zij is de stiefmoeder van de informatieverzoeker. Mag ik een kopie van het dossier aan de zoon verstrekken?

 • Volg trainingen en workshops van KNMG Arts & Carrière

  KNMG Arts & Carrière staat voor de juiste arts op de juiste plaats. Iedere geneeskundestudent of arts heeft vragen rondom loopbaan en carrière. Hoe kom ik in aanmerking voor die felbegeerde opleidingsplaats? Hoe pak ik een carrièreswitch aan?

 • Voorkeursbeleid

  Vanuit ABS-artsen krijg ik regelmatig de vraag of het wel zo nodig is om een speciaal steunpunt voor zieke artsen te hebben. Wij dokters zitten toch dicht bij het vuur? Zijn we dan zo bijzonder? Verdienen we speciale of exclusieve aandacht?

 • Nieuwe versie ‘weigeringsbriefje’ voor patiënten beschikbaar

  Als behandelend arts mag u geen geneeskundige verklaring, oftewel doktersverklaring, afgeven over uw eigen patiënten. Het kan uw vertrouwensrelatie met de patiënt schaden als u een ongunstig oordeel geeft. Verder is het in het belang van de patiënt dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening waarvoor de verklaring gevraagd is. Het bepalen van de medische (on)geschiktheid van uw patiënten mag daarom alleen worden gedaan door een onafhankelijke arts.

 • #ikvaccineer

  Hoe ga je als arts om met patiënten die op basis van informatie van het internet hun eigen gezondheid of die van anderen in gevaar brengen? Die vraag werd onlangs urgent toen bleek dat in 2017 de vaccinatiegraad verder was gedaald.

 • Verlaag drempel tot anticonceptie en verbreed denken over levenseinde

  De KNMG wil drempels tot anticonceptie verlagen om de keuzevrijheid van met name kwetsbare vrouwen te garanderen. Met deze boodschap reageert de KNMG op de Nota medische ethiek van minister Hugo de Jonge. Ook reageert de KNMG op voorstellen rondom euthanasie. De belangrijkste boodschap: voorkom misverstanden en verleg de focus naar levenseinde in de breedte.

 • KNMG wil betere toegang tot anticonceptie

  Verlaag de drempel tot anticonceptie, vooral voor kwetsbare vrouwen. Die oproep doet de KNMG aan het kabinet naar aanleiding van de kabinetsnota medische ethiek. Ook vraagt de artsenfederatie om betere voorlichting over alle vormen van een waardig levenseinde.

 • Besluit dermatologie en venerologie voor instemming naar minister

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 21 augustus 2018 het besluit dermatologie en venerologie vastgesteld. Het besluit is gewijzigd naar aanleiding van de herziening van het landelijke opleidingsplan dermatologie en venerologie.

 • Mag ik volgens de privacywet AVG medische gegevens verstrekken per e-mail?

  Een medewerker van een gemeentelijk sociaal team vraagt mij (arts) om medische gegevens over een patiënt te verstrekken en deze per e-mail te versturen. Ik krijg wel vaker, ook van andere instanties, verzoeken om gegevens over mijn patiënten te mailen. Mag dat wel volgens de privacywet AVG?

 • Wijzigingsvoorstel Wiv biedt extra waarborgen voor medische gegevens

  Extra aandacht voor medische gegevens, alleen gerichte verzameling van medische gegevens en alleen delen met buitenlandse diensten als deze aan strenge criteria voldoen. Dat was de inzet van de KNMG in haar kritiek op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel ‘Sleepwet’ genoemd). Het voorstel tot wijziging van de Wiv neemt twee beleidsregels alsnog in de wet op, waarmee de bescherming van medische gegevens ook is gediend.

 • ‘Je moet soms snel een plan B of C paraat hebben’

  Wie denkt dat een chirurg 24/7 aan het opereren is, heeft het mis: het specialisme biedt ook volop ruimte aan diagnostiek, pre- en postoperatieve zorg en patiëntencontact. Bovendien is geen dag hetzelfde, vertelt zesdejaarsaios Jannemarie de Ridder enthousiast. ‘Het is gewoon het mooiste vak dat er bestaat.’

 • Je bent een rund als je met je registratie stunt

  Eindelijk heb je ’m: die felbegeerde bul waarop staat dat je basisarts bent. Maar om jezelf nu en in de toekomst ook daadwerkelijk arts te kunnen noemen, moet je je registratie als basisarts goed in de gaten houden.

 • Arts berispt om euthanasie bij vergevorderde dementie

  Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) heeft een arts berispt voor het uitvoeren van euthanasie bij een wilsonbekwame patiënte met gevorderde dementie. Het RTG oordeelde dat de schriftelijke wilsverklaring niet eenduidig was en de arts had moeten proberen om de levensbeëindiging vooraf te bespreken met patiënte.

 • ‘Als huisarts kun je zelf de regie houden’

  Een nieuw afwegingskader in de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld biedt artsen meer houvast bij het nemen van de beslissing om te melden. Huisarts Tjitske van den Bruele denkt dat hierdoor meer huisartsen zich ervan bewust worden dat ze zelf de regie kunnen houden.

 • Tweedeling door moderne idealen

  Bijna de helft van de Nederlanders heeft moeite met het voeren van eigen regie over gezondheid, ziekte en zorg, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel. Tegelijk gaan drie belangrijke idealen in de zorg uit van grote zelfredzaamheid: e-health, shared decision making en ‘eigen verantwoordelijkheid’.

 • Jaarcijfers Transparantieregister Zorg: inzicht in financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen én medische hulpmiddelen

  Het Transparantieregister Zorg publiceert vandaag de jaarcijfers over financiële samenwerkingsrelaties rond geneesmiddelen én medische hulpmiddelen. De cijfers laten een stijging zien nu ook leveranciers van medische hulpmiddelen hun samenwerking met medisch specialisten en instellingen rapporteren. Hiermee is de omvang van deze relaties dit jaar voor het eerst als geheel inzichtelijk.

Akkoord Cookievoorkeuren aanpassen

Medisch Contact gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en op uw profiel afgestemde advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies en scripts om integratie met social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) mogelijk te maken. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring en in onze Privacyverklaring