Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Federatienieuws

 • Maatregelen RGS rond coronacrisis: herregistreren, aiossen en opleiders

  De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) bereidt maatregelen voor om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

 • In De Dokter: corona crisisteam & hoe wil de huisarts dokteren?

  Huisarts Henrieke Geertsma (33 jaar) werkt op dit moment als waarnemend huisarts. ‘Sinds mijn afstuderen, nu 3,5 jaar geleden, heb ik voor langere periodes waargenomen. Ik zie dat als de voorbereidingsfase van het praktijkhouderschap. Over twee à drie jaar hoop ik toe te treden tot een maatschap of iets over te nemen.

 • Verantwoordelijk voor injectie die een patiënt zelf zet?

  Een patiënt krijgt vanwege een tekort aan vitamine B12 iedere twee weken een injectie toegediend. U heeft als huisarts van de patiënt de eerste paar keer de injectie gezet, maar de patiënt geeft aan dat hij dit vanaf nu bijvoorbeeld door de coronacrisis, zelf wel kan doen. Kunt u op het verzoek van de patiënt ingaan? En hoe ligt uw verantwoordelijkheid als er fouten worden gemaakt in de thuissituatie?

 • Het verpleeghuis in de frontlinie van de covid-19-crisis

  Het aantal beschikbare ic-bedden is wellicht een minder belangrijk gegeven in de verdediging tegen de coronacrisis dan op basis van de aandacht in het nieuws het geval lijkt. Want hoewel ik intens dankbaar ben dat Nederland zulke goede en snel te vergroten ic-capaciteit heeft, is het in deze crisis net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker, om de frontlinie te verstevigen en opname in het ziekenhuis en op de ic te voorkomen.

 • Minister bevestigt versoepeling BIG-regels voor inzet zorgpersoneel in noodsituaties

  Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

 • Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn medisch dossier?

  Een patiënt heeft mijn assistente gebeld met de vraag of hij zijn medisch dossier mag inzien en daarvan ook een kopie mag hebben. Omdat het dossier ook correspondentie met collega-behandelaars bevat, heb ik twijfels. Moet ik inzage en een kopie toestaan?

 • Instemming minister met diverse besluiten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS)

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 2 maart 2020 in met o.a. het Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. In het wijzigingsbesluit worden het Kaderbesluit CGS, het Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, het Besluit bedrijfsgeneeskunde, het Besluit maatschappij en gezondheid en het Besluit verzekeringsgeneeskunde gewijzigd.

 • Nederland hangt wit shirt met hart voor het raam

  Om alle mensen in de zorg te steunen, roepen de verenigingen van artsen, verloskundigen, tandartsen en fysiotherapeuten gezamenlijk Nederlanders op een wit shirt met een hart achter de ramen te hangen. Een symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en laat zien dat we aan hen denken. .

 • Samen de schouders eronder

  In deze hectische tijden kan deze column natuurlijk maar over één onderwerp gaan. Want de corona-uitbraak houdt u en ons allen bezig. Ik schrijf dit een week voordat deze Medisch Contact bij u op de mat valt. Ik weet dus nu niet in welke situatie we ons bevinden tegen de tijd dat u dit leest.

 • KNMG neemt maatregelen inzake vergaderingen met artsen

  Alle artsen hebben direct of indirect te maken met het coronavirus (covid-19). De KNMG heeft besloten om alle door de KNMG georganiseerde bijeenkomsten voor en met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden ofwel op te schorten. Hiermee concretiseert de Artsenfederatie voor de beroepsgroep het advies van het RIVM.

 • ‘Meepraten zorgt ook voor meer invloed’

  Tijdens de eerste heidag van de KNMG-districten begin februari was er volop ruimte om onderling ervaringen uit te wisselen. Maar er werd ook hard gewerkt. Om input te geven op het meerjarenbeleidsplan van de KNMG bijvoorbeeld, en aan het concreet vormgeven van de ambitie van de districten om de ogen en oren van de KNMG te zijn.

 • Position paper Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

  De Vaste Kamercommissie van VWS zou op 19 maart a.s. een algemeen overleg houden met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over de Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Vanwege de coronapandemie is dit overleg opgeschort; de KNMG heeft een position paper gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen.

 • Conflict van plichten

  Veel (verzekerings)artsen die lid zijn van onze beroepsvereniging en werken bij een grote werkgever zouden graag de ambtseed willen afleggen omdat zij als sociaal geneeskundigen overtuigd dienaar zijn van de publieke zaak. Toch is er veel twijfel en onrust bij deze leden om dit te doen. Hoe zit dit?

 • Voor alcohol, drugs en tabak is integraal beleid nodig

  Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer en nu al zijn partijen zich aan het profileren. Zo kwam D66 met het voorstel om drugs te decriminaliseren. Het idee is: repressie helpt toch niet en een drugsvrije wereld is een utopie.

 • Jaarverslag CGS verschenen

  Het jaarverslag van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) over 2019 is verschenen.

 • Voltooid leven: hoe journalistieke keuzes beeldvorming bepalen

  Eind januari presenteerde onderzoekster Els van Wijngaarden het langverwachte rapport ‘Voltooid leven’. Haar onderzoek zocht antwoord op de vraag wie de mensen zijn die vinden dat hun leven ‘voltooid’ is en wat hun omstandigheden zijn. Vanuit de KNMG volgden wij dit onderwerp uiteraard op de voet. Wat mij vanuit Communicatie opviel waren de journalistieke keuzes die de beeldvorming rondom dit onderwerp bepalen.

 • Na 20 jaar weet ik nog steeds zijn naam

  Het is alweer 20 jaar geleden maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Het ventje lag suf en slap in de armen van zijn wanhopig kijkende vader. En dat alles vanwege een uit de hand gelopen oorontsteking, met een groot abces in het rotsbeen en een hersenvliesontsteking met halfzijdige verlamming tot gevolg.

 • Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

  In de nieuwe editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde staan de grote veranderingen in 2020 centraal. Het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde verbreedt zich sinds jaren steeds meer naar de eerste lijn.

 • Keuzes

  Op 31 december eindigde mijn dienstverband. Nee, niet ontslagen en niet met vroegpensioen. Het is mijn eigen vrije keus. Ik wil de laatste tien werkende jaren verder als vrijgevestigd bedrijfsarts. Aan het leven als rijgsnoer van ervaringen miste ik deze kraal nog.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.