Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Federatienieuws

 • Andere dilemma’s

  ‘Maar nu, nu is het echt anders. Nu zijn er dagelijks dilemma’s. Het zijn er veel en ze zijn anders dan anders.’ Deze zinnen uit de column van specialist ouderengeneeskunde Nathalie Sins in de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde vatten de huidige ouderengeneeskundige praktijk goed samen. De covid-19-pandemie dwingt ons niet alleen het belang van de individuele patiënt te wegen, maar ook het hogere doel van infectiepreventie en de (terechte) angst bij het zorgpersoneel.

 • De KNMG Artsenpodcast

  In de nieuwe serie Artsenpodcast, praat BNR-presentator Paul Laseur met gasten over belangrijke onderwerpen die het artsenvak raken. De eerste aflevering staat nu online.

 • Kantelpunt

  Nederland gaat langzaam terug naar het ‘nieuwe normaal’. Uit eten gaan kan weer, musea openen hun deuren en veel mensen zijn voorzichtig aan het nadenken over de bestemming van hun zomervakantie. Betekent dit dat we verdergaan waar we begin maart waren gebleven? Of komen de voorspellingen uit dat deze crisis voor een kanteling zorgt op tal van punten.

 • Stilzwijgen

  Na drieënhalf jaar besturen leg ik per juni mijn functie als voorzitter bij De Geneeskundestudent neer. Veruit het meest bijzondere vanuit deze positie is dat je opeens een podium krijgt om je mening te geven. Dit is iets wat ik graag doe, zeker als het namens mijn achterban is.

 • Gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ voor opleiders en aiossen

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft afgelopen week de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ gepubliceerd als hulpmiddel voor opleiders en aiossen voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de covid-19-pandemie voor de medisch-specialistische vervolgopleiding.

 • Verantwoordelijkheden behandelend arts en collega bij collegiaal consult

  Casus ‘Tijdens de dienst op de huisartsenpost zag ik (huisarts) een patiëntje van drie jaar. Omdat ik geen goede diagnose kon stellen, belde ik de dienstdoende kinderarts in het ziekenhuis voor advies. Nadat ik had verteld welke symptomen het patiëntje had, gaf hij aan welke diagnose naar zijn mening aan de orde was.

 • Herhaalde oproep 

  Werkt u met de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?

 • Veel te rustig

  Het was rustig bij Veilig Thuis in de begintijd van corona. Akelig rustig. Niet alleen omdat er slechts één persoon in een werkkamer mocht en het kantoorgebouw min of meer uitgestorven was. Maar vooral omdat er minder meldingen waren.

 • In memoriam: Cisca Koning-van den Berg van Saparoea

  Op 10 juni 2020 is Cisca Koning-van den Berg van Saparoea overleden. Cisca was arts maatschappij + gezondheid en speelde een belangrijke rol in de positionering van sociaal geneeskundigen.

 • Werk aan uw carrière! 

  KNMG Arts & Carrière biedt, in samenwerking met VvAA Opleiding en teamcoaching, geaccrediteerde workshops en trainingen voor geneeskundestudenten , basisartsen, aiossen en medisch specialisten.

 • Kwaliteit van leven

  Op advies van Verenso sloten op 20 maart de verpleeghuizen hun deuren voor bezoekers en voor alle anderen die niet noodzakelijk waren voor de basiszorg. Een ongekend advies. Maar er was dan ook sprake van een ongekende situatie. Er was, er is, sprake van een pandemie. En Nederland was daarop, achteraf gezien, onvoldoende voor­bereid.

 • ‘Dokter, u moet mijn buurman helpen’

  ‘In de afgelopen periode ben ik als huisarts diverse keren gebeld door een vrouw, die vindt dat ik haar buurman moet helpen. De betreffende buurman is een 80-jarige patiënt van mij. Deze alleenstaande man heeft één dochter, met wie hij geen contact heeft. De buurvrouw zegt dat de verwardheid van haar buurman toeneemt. Volgens haar loopt hij regelmatig in zijn pyjama op straat en weet hij de weg naar huis dan niet meer.'

 • Welke competenties moet de arts anno 2025 hebben

  Het nieuwe raamplan Artsopleiding 2020, waarin de eindtermen staan waaraan elke geneeskundestudent moet voldoen, werd op donderdag 28 mei jl. gepubliceerd. In het plan staat antwoord op de vraag ‘wat zijn de belangrijkste competenties die de arts anno 2025 moet hebben’.

 • Rookstatus bevragen motiveert om te stoppen met roken

  Op zondag 31 mei, Wereld Niet Roken Dag, vragen artsen aandacht voor het belang van het uitvragen van de 'rookstatus' van een patiënt. Als een arts aan een patiënt vraagt of hij of zij rookt kan dat een eerste belangrijke stap zijn in het motiveren van de patient om te stoppen met roken, is uit onderzoek gebleken.

 • Leeftijd kan in de zorg een belangrijke rol spelen

  ‘In Nederland krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Niemand wordt zorg onthouden op basis van leeftijd alléén’, aldus René Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG. De KNMG heeft gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel van Henk Krol over strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie, omdat deze wet ook gevolgen heeft voor de zorg. De KNMG pleit ervoor dat in dit wetsvoorstel recht wordt gedaan aan de rol die leeftijd in de gezondheidszorg kan hebben.

 • Het postcovidtijdperk

  Gelukkig zijn er eindelijk wat hoopvolle berichten over de corona-uitbraak. Het aantal covidpatiënten bij de huisarts en in de ziekenhuizen neemt zienderogen af. En we hopen natuurlijk ook in de verpleeghuizen dat verbeterde beeld te (blijven) zien.

 • Kunt u mij een gezondheidsverklaring geven? 

  ‘In Nederland krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Niemand wordt zorg onthouden op basis van leeftijd alléén’, aldus René Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG. De KNMG heeft gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel van Henk Krol over strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie, omdat deze wet ook gevolgen heeft voor de zorg.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.