Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over Federatienieuws

 • Belangrijke wijzigingen registratieregels per 1 januari

  Medisch specialisten krijgen per 1 januari te maken met een aantal gewijzigde registratieregels. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om klinische zorg te registreren die niet in het ziekenhuis, maar bij de patiënt thuis plaatsvindt. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de nieuwe Registratiewijzer.

 • Werk aan uw carrière!

  KNMG Arts & Carrière biedt, in samenwerking met VvAA Opleiding en teamcoaching, geaccrediteerde workshops en trainingen voor geneeskundestudenten, basisartsen, aiossen en medisch specialisten.

 • Capaciteitsorgaan adviseert meer plekken huisartsenopleiding

  In een advies aan de minister van VWS heeft het Capaciteitsorgaan geadviseerd om het aantal opleidingsplekken voor huisartsen te verhogen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) pleit er, vanwege de toenemende huisartsentekorten, al langer voor om meer huisartsen te gaan opleiden. De LHV hoopt dat de minister het advies overneemt.

 • Wijzigingsbesluit profielbesluiten van het CGS vastgesteld

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in zijn vergadering van 11 december 2019 het besluit vastgesteld dat de volgende besluiten wijzigt. O.a. kaderbesluit profielen en besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen.

 • Het zuur en het zoet

  Net als mijn collega Gertjan Beens van de NVAB lees ik graag de columns van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Eind vorig jaar schreef Kalshoven over het feit dat wachtrijen in de publieke sector vanzelfsprekend zijn omdat prijsaanpassingen niet kúnnen en capaciteitsaanpassingen lang duren. Hij noemde het voor mij meest aansprekende voorbeeld: de wachtrij voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen.

 • RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen

  Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen vijf jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst sinds 1 januari 2020 aan de nieuwe herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen KNMG.

 • Nieuwe beleidsregels RGS en nadere richtlijnen erkenningen

  De RGS heeft nieuwe beleidsregels en nadere richtlijnen erkenningen vastgesteld omdat het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de drie kaderbesluiten heeft samengevoegd. De RGS stelde de nieuwe regels op 13 december vast.

 • CGS legt drie besluiten voor instemming voor aan de minister van VWS

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 11 december een verzamelwijzigingsbesluit voor enkele CGS-besluiten vastgesteld. Op dezelfde datum heeft het CGS ook de aangepaste besluiten voor de specialismen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde vastgesteld.

 • CGS ontwerpbesluit psychiatrie adviesronde in

  Onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is een nieuw landelijk opleidingsplan (LOP) opgesteld. Naar aanleiding hiervan is het conceptbesluit psychiatrie overeenkomstig het landelijk opleidingsplan aangepast.

 • Dokteren in 2040

  Als voorzitter van de KNMG kijk ik in mijn eerste column van het nieuwe jaar graag wat verder vooruit. Niet naar 2020, maar naar 2040. Stel jezelf eens de vraag: hoe ziet mijn leven er over 20 jaar eigenlijk uit? Ben ik dan nog dokter, en zo ja: hoe ziet mijn werk er dan uit? Hoe denk je dat de gezondheidszorg er dan uit ziet?

 • ABS-artsen gaat samenwerken met U-center

  Na acht jaar brengt de KNMG het steunpunt van ABS-artsen onder bij U-center, een landelijke zorgorganisatie die cliënten met psychische problemen en verslavingen behandelt. Vanaf heden voert U-center de werkzaamheden van het steunpunt van ABS-artsen uit. ABS-artsen blijft een programma van de KNMG.

 • Verslaving: een ziekte, maar taboe

  Over verslaving bestaan veel misverstanden en vooroordelen. Verslaving heeft het stigma van zwak zijn en eigen schuld. Verslaving is een ziekte, maar schaamte weerhoudt patiënten ervan om hulp te zoeken. En vaak blijft die hulp dan ook uit. Hoe gaan we daar als arts mee om?

 • Een heerlijk vak

  Wat een prachtig vak hebben wij als medisch specialisten toch. Kijk eens naar alle medisch-inhoudelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan, de mogelijkheden die we heden ten dage hebben in diagnostisch en therapeutisch opzicht. Maar niet alleen in dat opzicht heb ik de zorg in de 25 jaar dat ik nu cardioloog ben zien veranderen.

 • Verbied reclame e-sigaret, breid rookverbod uit

  De afgelopen jaren is een aantal nieuwe vormen van rookwaar geïntroduceerd, waarvan de elektronische sigaret (e-sigaret) de bekendste is. Deze producten worden door de tabaksindustrie vaak gepresenteerd als een middel om te stoppen met roken.

 • Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

  De vijfde en laatste editie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde 2019 is online beschikbaar. Het zijn twee edities ineen: het congresnummer, waarin u dus de abstracts van het najaarscongres leest, en het is tevens het eindejaarsnummer.

 • Wat te doen bij slapend dienstverband

  Werkgevers mogen langdurig zieke werknemers niet meer in dienst houden om daarmee het uitbetalen van de wettelijke transitievergoeding te ontlopen. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad, die heeft bepaald dat werkgevers zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’ moeten beëindigen. De Federatie Medisch Specialisten en de LAD adviseren artsen met een slapend dienstverband om hun werkgever nog dit jaar te verzoeken hun dienstverband te beëindigen.

 • Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

  In het hele land werken medisch specialisten samen met huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Maar deze beweging kan pas echt een vlucht nemen als de muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt.

 • Ik zie beren op de weg

  Vanaf januari 2020 krijgen nabestaanden een wettelijk recht op inzage in het medisch dossier van een overleden patiënt. Belangrijke reden voor deze wijziging in de WGBO is om de positie van naasten te verbeteren, daarbij dicht aan te sluiten bij de wensen van de patiënt en de praktijk te verduidelijken. Ik denk dat het niet altijd zo zal uitpakken. Vooral omdat de ‘veronderstelde toestemming’ van de overleden patiënt niet in de wet wordt opgenomen.

 • Maatje groter

  Ik lees graag de columns van Frank Kalshoven in de Volkskrant. Een paar weken geleden schreef hij een stukje over de arbeidsinspectie, officieel I-SZW.1 Hij vindt: de inspectie op arbeid moet een paar maten groter groeien. Hij verbaast zich erover dat het toezicht op onze financiële markt (AFM, DNB, accountantssector) zoveel beter is georganiseerd dan dat op onze arbeidsmarkt. Onafhankelijke toezichthouders met voldoende mensen en middelen aan de ene kant, tegenover een arbeidsinspectie die het werk niet aankan aan de andere kant. I-SZW krijgt er nu en dan geld bij maar het aantal opgelegde boetes daalt, terwijl de lijst met toezichtonderwerpen groeit.2 Heeft Kalshoven een punt?

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.