Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over FMS

 • Handreiking biedt arts hulp bij behouden reguliere zorg

  Spreiding van poli’s over dag en avond, miniconsulten van medisch specialisten en het instellen van een specifiek telefoonnummer voor overleg met huisartsen. Dat zijn enkele praktische tips uit een handreiking die medisch specialisten de komende tijd moeten helpen bij het behouden van zoveel mogelijk reguliere, poliklinische zorg.

 • In gesprek met Leidse studenten

  De tweede golf is een feit. Dagelijks heb ik gesprekken met medisch specialisten over hun zorgen over het stijgend aantal opnames. Over het inrichten van cohortafdelingen. Over het afschalen van de reguliere zorg. Ik deel hun zorgen, maar gelukkig zijn wij zorgprofessionals een stuk wijzer geworden tijdens de eerste golf. We weten meer over het virus, welke patiënten het treft, welke behandelingen lijken te werken.

 • Goede uitleg ic-draaiboek cruciaal voor ouderen

  Het kabinet is fel gekant tegen leeftijd als selectiecriterium voor ic-tekorten in de coronapandemie. Maar ouderenorganisaties staan daar genuanceerder in – mits het draaiboek goed wordt toegelicht aan hun achterban. ‘Het gaat niet alleen om ons ouderen, maar ook om steun voor artsen.’

 • Medisch specialisten vrezen forse afschaling reguliere zorg door ‘covid-tsunami’

  Ruim zeventig procent van de reguliere ziekenhuiszorg zal stop moeten worden gezet als het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen op dezelfde voet blijft stijgen. Daarvoor waarschuwt de Federatie Medisch Specialisten (FMS). De federatie roept, evenals de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), iedereen op om zich aan de regels te houden.

 • #101 voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek in kaart

  Medisch specialisten in het hele land werken aan mooie initiatieven die we kunnen bundelen onder de noemer ‘juiste zorg op de juiste plek’. Meer dan 101 inspirerende voorbeelden zijn nu inzichtelijk gemaakt in een landkaart op de website van de Federatie Medisch Specialisten: demedischspecialist.nl/jzojp.

 • ‘Wijzig verdeelsleutel niet rigoureus om coronacrisis’

  Artsencollectieven in ziekenhuizen moeten de verdeling van hun inkomsten over vakgroepen niet te veel laten afwijken van voorgaande jaren, ondanks de coronacrisis. Dat is de gedachte achter een handreiking die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft opgesteld over een nieuwe verdeelsleutels tussen vakgroepen.

 • Symposium Zorgevaluatie

  Graag verwelkomt de Federatie Medisch Specialisten u vrijdag 13 november op het Symposium Zorgevaluatie.

 • Lessen van de crisis: geef de professional de ruimte

  In de media merk je dat de crisis voorbij is. Medisch specialisten zouden ’onzinnige zorg’ leveren vanwege ‘perverse prikkels‘ en moeten allemaal in loondienst. Het ‘controleren en beheersen van de zorgprofessional’ is weer terug.

 • LAD bezorgd om compensatie extreem aantal overuren

  De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) maakt zich zorgen over het compenseren van de vele overuren die medisch specialisten in de covidcrisis hebben gemaakt. De LAD wil met ziekenhuizen in gesprek hoe dit is op te lossen, ook met het oog op nog in te halen zorg en een mogelijke nieuwe covidgolf.

 • Gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ voor opleiders en aiossen

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft afgelopen week de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ gepubliceerd als hulpmiddel voor opleiders en aiossen voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de covid-19-pandemie voor de medisch-specialistische vervolgopleiding.

 • KNMG en FMS willen ruimte van politiek voor ic-discussie

  De politiek moet artsenorganisaties KNMG en FMS de ruimte geven voor een dialoog met hun achterban en de maatschappij over het draaiboek rond ic-schaarste. Daar vragen de KNMG en de FMS om nadat minister voor Medische Zorg Martin van Rijn kritiek uitte op twee elementen in het draaiboek: het opnemen van een leeftijdscriterium en voorrang voor zorgmedewerkers.

 • Even bijkomen?

  We staan aan het einde van het begin van de coronacrisis. Het kabinet versoepelt de maatregelen waardoor de samenleving weer voorzichtig op gang komt. De adrenaline is aan het uitwerken bij het zorgpersoneel. Ik zie en hoor om mij heen dat de beelden en ervaringen van afgelopen tijd bij mensen nu echt binnenkomen. Mensen voelen de vermoeidheid en de emotie. Ondertussen worden de gangen in de ziekenhuizen weer drukker en gaan de poli’s weer draaien.

 • Om te delen: de zorg is veilig, ook nu

  Artsen merken dat mensen met gezondheidsklachten tijdens de covid-19-epidemie langer wachten of helemaal niet naar een arts gaan. Met een korte voorlichtingsvideo willen medisch specialisten en huisartsen, mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is. Het delen waard.

 • Praktische leidraden voor medisch specialisten

  De Federatie Medisch Specialisten heeft afgelopen week vier belangrijke documenten voor medisch specialisten gepubliceerd waaronder een leidraad met adviezen over persoonlijke bescherming. De documenten zijn ontwikkeld door medisch specialisten van de diverse expertiseteams van de Federatie Medisch Specialisten.

 • Urgentielijst NZa ontwikkelt zich verder

  De urgentielijst die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd voor de opstart van non-covidzorg, is een hulpmiddel dat nog in ontwikkeling is. Dat zegt de NZa in een toelichting. Om de opstart zo goed mogelijk te laten verlopen, is het volgens de NZa van belang dat zbc’s en revalidatie-instellingen aansluiten bij ROAZ’s.

 • Leidraad voor bescherming medisch specialisten

  Artsen die een patiënt zonder covid-19-verdenking zien, hoeven alleen bescherming te dragen als zij vaak en lang bij het gelaat van die patiënt komen. Dat is één van de adviezen in een leidraad van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de persoonlijke bescherming van artsen die in klinische en poliklinische setting patiënten zien.

 • KNMG in gesprek over draaiboek ‘Code Zwart’

  Wat moet er gebeuren als er door de coronacrisis onvoldoende ic-bedden zijn om alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen te kunnen opnemen? Afgelopen weken is over deze vraag intensief overleg gevoerd tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Federatie Medisch Specialisten, artsenfederatie KNMG en een adviesgroep van medisch ethici en hoogleraren medische ethiek.

 • Covid-19: instructiefilmpjes, e-learnings en checklists omscholing

  Diverse ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen hebben omscholingsmaterialen ontwikkeld om zo snel mogelijk zorgprofessionals in te zetten bij de bestrijding van covid-19. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat een overzicht van onder andere instructiefilmpjes, e-learnings, diverse checklists en capaciteitsmodellen.

 • ‘Ruggensteun inspectie voor artsen bij ic-triage’

  Artsen die op de ic noodgedwongen moeten afwijken van hun beroepsnormen vanwege beddenschaarste, moeten daarbij ‘ruggensteun krijgen van de IGJ’. Dat heeft VWS-minister Hugo de Jonge woensdagavond benadrukt in de Tweede Kamer. De inspectie, KNMG en FMS bereiden nu samen een protocol voor om te bepalen wanneer en hoe ic-zorg moet overgaan naar de crisisfase met triage.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.