Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over FMS

 • Neem belemmeringen voor juiste zorg op de juiste plek weg

  In het hele land werken medisch specialisten samen met huisartsen, verpleegkundigen, paramedici, wijkverpleging en andere zorgverleners aan nieuwe initiatieven binnen en buiten het ziekenhuis rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Maar deze beweging kan pas echt een vlucht nemen als de muren tussen de lijnen lager worden, de gegevensuitwisseling sterk verbetert en de bekostiging goed geregeld wordt.

 • FMS, LHV en InEen: ‘Passende zorg moet anders bekostigd’

  De bekostiging van de zorg moet worden aangepast om de beweging van ‘juiste zorg op de juiste plek’ een vlucht te laten nemen. Dat hebben de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en eerstelijnsbelangenbehartiger InEen betoogd in een brief aan de Tweede Kamer. Ook hebben ze gewezen op de noodzaak van betere digitale gegevensuitwisseling.

 • FMS draagt Peter Paul van Benthem voor als algemeen voorzitter

  Kno-arts Peter Paul van Benthem is de beoogd opvolger van de huidige voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, cardioloog Marcel Daniëls. Het bestuur van de FMS zal hem op de algemene vergadering op 12 december voordragen.

 • Praktische registratiekaart bij openen dbc

  Wanneer mag je een dbc openen? Met de nieuwe registratiekaart wordt het in één oogopslag duidelijk voor medisch specialisten en andere zorgprofessionals of een nieuwe dbc gerechtvaardigd is. Vanaf 2020 worden de regels voor het (parallel) openen van een dbc vereenvoudigd.

 • Opleiden2025: terugkomdagen 2025?

  De specialist van de toekomst heeft aandacht voor positieve gezondheid en preventie bij patiënten, in consulten is samen beslissen met patiënten de norm, [...] de aios weet alles van e-health en springt soepel om met alle veranderingen die het zorglandschap zullen blijven kenmerken. Stevige en mooie ambities. Hoe zal dit alles zijn weg naar de opleidingswerkvloer gaan vinden?

 • Wauw, wat een heerlijke week

  Het is duidelijk, de gezondheidszorg staat aan de vooravond van een revolutie, een paradigmawisseling. Nog maar een halfjaar geleden zag ik vooral tergend langzaam draaiende molens, jansalieachtige internalisatie van nieuwe inzichten en veel Millecam-complexen.

 • Winnaar Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

  MijnIBDcoach, een studie naar het effect van telemonitoring bij chronische darmpatiënten, is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019 van de Federatie Medisch Specialisten. ‘We zijn ontzettend blij! Een erkenning voor het harde werk van ons hele onderzoeksteam’, reageerde onderzoeker Marin de Jong.

 • Nominaties Wetenschaps- en Innovatieprijs 2019

  De knoop is doorgehakt! De vakjury van de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten heeft drie genomineerden geselecteerd uit de 21 voordrachten van de wetenschappelijke verenigingen. Wie de winnaar wordt, blijft nog even spannend. De prijs wordt feestelijk uitgereikt op 27 juni.

 • Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten

  Minister Bruins (MZ) heeft de Tweede Kamer op 24 mei de resultaten van het onderzoek ‘Balans in vraag en aanbod medisch specialisten’ gestuurd. De aanleiding voor dit Nivel-onderzoek waren signalen over tekorten aan bepaalde medisch specialismen in sommige regio’s.

 • Kunstmatige intelligentie: de heilige graal?

  Gaat de dokter zijn pensioen nog halen, of nemen computers ons werk straks volledig over? Dat laatste zal niet zo snel gebeuren. Maar dat kunstmatige intelligentie een vlucht neemt, is een feit. Het raakt de dagelijkse praktijk van elke medisch specialist. Waar liggen de kansen en wat zijn de zorgpunten? Tachtig medisch specialisten discussieerden hierover tijdens het Platform Innovatie.

 • Grotere inzet op kwaliteitsregistraties

  In vele bestuurskamers en aan nog meer overlegtafels wordt gesproken over hoe we ook in de toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg kunnen garanderen. In de ene kamer gaat het over de juiste zorg op de juiste plek. In de andere over uitkomstgerichte zorg. Aan die tafel over samen beslissen, aan de andere over zorgevaluatie en zinnige zorg.

 • Registreren wordt makkelijker

  Vanaf 1 januari 2020 kan een medisch specialist zelf de afweging maken of het openen van een tweede dbc gerechtvaardigd is. Het wordt daardoor eenvoudiger om ook geleverde zorg te registreren als medisch specialisten besluiten om niet te behandelen.

 • Minder administratielast bij onderzoek

  Het opstarten van zorgevaluatieonderzoek duurt onnodig lang. Belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de bureaucratische landelijke en lokale toestemmingsprocedures. Dat kan en moet anders, vindt de Federatie Medisch Specialisten.

 • FMS en LHV in gesprek over bijstellen tuchtrecht

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) willen met KNMG en tuchtrechters nagaan of het mogelijk is om het tuchtrecht bij te stellen. Dat laten ze desgevraagd weten na berichtgeving van Skipr vandaag.

 • Richtlijn: meer zorg op maat bij preventie hart- en vaatziekten

  De richtlijn Cardiovasculair risicomanagement is geactualiseerd. Dankzij deze herziening kunnen huisartsen en medisch specialisten een betere inschatting maken van het risico op hart- en vaatziekten en meer gepersonaliseerde zorg bieden. Belangrijk, want Nederland kent 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten en naast kanker vormt het de belangrijkste doodsoorzaak.

 • Minister bevestigt belang van kwaliteitsregistraties

  e Federatie Medisch Specialisten (FMS) is blij dat in het debat in de Tweede Kamer over medische implantaten het belang van kwaliteitsregistraties door minister Bruins voor Medische Zorg is bevestigd.

 • Ruim baan voor netwerkgeneeskunde

  We moeten af van de vaakgehoorde suggestie dat de ‘juiste zorg op de juiste plek’ het verplaatsen van zorg – en dus de patiënt – van tweede naar eerste lijn behelst. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) ziet meer toekomst in de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener middels netwerkgeneeskunde dan door het verschuiven van de patiënt als pakketje van de ene naar de andere zorgverlener.

 • Bruins wil netwerkgeneeskunde mogelijk maken

  Minister Bruno Bruins (VWS) wil de omstandigheden voor netwerkgeneeskunde bevorderen. Rond 1 april zal de minister daarom een Kamerbrief doen uitgaan over de noodzaak van eenduidigheid van ‘taal en techniek’, zodat verschillende systemen beter gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

 • Federatie Medisch Specialisten vraagt om aanpassing wetsvoorstel kwaliteitsstandaarden

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft samen met V&VN en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) in een brief aan de Tweede Kamer zorgen geuit over het wetsvoorstel ‘financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden’. Met dit wetsvoorstel bestaat er een groot risico dat voor het bepalen van goede zorg de betaalbaarheid het uitgangspunt wordt.

 • Kamer wil uitleg over politieke invloed op medisch handelen

  Tweede Kamerfracties willen dat VWS-minister Hugo de Jonge beter uitlegt hoe de vrijheid van medisch handelen blijft gegarandeerd als hij met een financiële toets politieke invloed uitoefent op kwaliteitsstandaarden voor de zorg.

 • Zinnige onzin, geneeskunde en -kunst

  De huidige medische kennis heeft zich over vele jaren en op vele manieren ontwikkeld. Door klinische observaties, gerandomiseerde studies en logisch redeneren staat de geneeskunde op een wetenschappelijk hoog niveau. Geneeskunst omvat het toepassen van kennis op de juiste manier, bij de juiste patiënt, op het juiste moment.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.