Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over FMS

 • Gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ voor opleiders en aiossen

  De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft afgelopen week de gespreksleidraad ‘Opleidingsgesprek covidcrisis’ gepubliceerd als hulpmiddel voor opleiders en aiossen voor het voeren van een gestructureerd opleidingsgesprek over de consequenties van de covid-19-pandemie voor de medisch-specialistische vervolgopleiding.

 • KNMG en FMS willen ruimte van politiek voor ic-discussie

  De politiek moet artsenorganisaties KNMG en FMS de ruimte geven voor een dialoog met hun achterban en de maatschappij over het draaiboek rond ic-schaarste. Daar vragen de KNMG en de FMS om nadat minister voor Medische Zorg Martin van Rijn kritiek uitte op twee elementen in het draaiboek: het opnemen van een leeftijdscriterium en voorrang voor zorgmedewerkers.

 • Even bijkomen?

  We staan aan het einde van het begin van de coronacrisis. Het kabinet versoepelt de maatregelen waardoor de samenleving weer voorzichtig op gang komt. De adrenaline is aan het uitwerken bij het zorgpersoneel. Ik zie en hoor om mij heen dat de beelden en ervaringen van afgelopen tijd bij mensen nu echt binnenkomen. Mensen voelen de vermoeidheid en de emotie. Ondertussen worden de gangen in de ziekenhuizen weer drukker en gaan de poli’s weer draaien.

 • Om te delen: de zorg is veilig, ook nu

  Artsen merken dat mensen met gezondheidsklachten tijdens de covid-19-epidemie langer wachten of helemaal niet naar een arts gaan. Met een korte voorlichtingsvideo willen medisch specialisten en huisartsen, mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is. Het delen waard.

 • Praktische leidraden voor medisch specialisten

  De Federatie Medisch Specialisten heeft afgelopen week vier belangrijke documenten voor medisch specialisten gepubliceerd waaronder een leidraad met adviezen over persoonlijke bescherming. De documenten zijn ontwikkeld door medisch specialisten van de diverse expertiseteams van de Federatie Medisch Specialisten.

 • Urgentielijst NZa ontwikkelt zich verder

  De urgentielijst die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gepubliceerd voor de opstart van non-covidzorg, is een hulpmiddel dat nog in ontwikkeling is. Dat zegt de NZa in een toelichting. Om de opstart zo goed mogelijk te laten verlopen, is het volgens de NZa van belang dat zbc’s en revalidatie-instellingen aansluiten bij ROAZ’s.

 • Leidraad voor bescherming medisch specialisten

  Artsen die een patiënt zonder covid-19-verdenking zien, hoeven alleen bescherming te dragen als zij vaak en lang bij het gelaat van die patiënt komen. Dat is één van de adviezen in een leidraad van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) over de persoonlijke bescherming van artsen die in klinische en poliklinische setting patiënten zien.

 • KNMG in gesprek over draaiboek ‘Code Zwart’

  Wat moet er gebeuren als er door de coronacrisis onvoldoende ic-bedden zijn om alle patiënten die daarvoor in aanmerking komen te kunnen opnemen? Afgelopen weken is over deze vraag intensief overleg gevoerd tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Federatie Medisch Specialisten, artsenfederatie KNMG en een adviesgroep van medisch ethici en hoogleraren medische ethiek.

 • Covid-19: instructiefilmpjes, e-learnings en checklists omscholing

  Diverse ziekenhuizen en wetenschappelijke verenigingen hebben omscholingsmaterialen ontwikkeld om zo snel mogelijk zorgprofessionals in te zetten bij de bestrijding van covid-19. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat een overzicht van onder andere instructiefilmpjes, e-learnings, diverse checklists en capaciteitsmodellen.

 • ‘Ruggensteun inspectie voor artsen bij ic-triage’

  Artsen die op de ic noodgedwongen moeten afwijken van hun beroepsnormen vanwege beddenschaarste, moeten daarbij ‘ruggensteun krijgen van de IGJ’. Dat heeft VWS-minister Hugo de Jonge woensdagavond benadrukt in de Tweede Kamer. De inspectie, KNMG en FMS bereiden nu samen een protocol voor om te bepalen wanneer en hoe ic-zorg moet overgaan naar de crisisfase met triage.

 • VWS betrekt artsenorganisaties meer bij coronaoverleg 

  Het ministerie van VWS betrekt zorgorganisaties meer bij de aanpak van SARS-CoV-2 door een overleggroep op te zetten waar zij met hun vragen en zorgen terechtkunnen en geïnformeerd worden over de bestrijdingsaanpak. Dat is de uitkomst van overleg tussen VWS en onder andere de FMS (Federatie Medisch Specialisten), nadat de FMS zaterdag in het openbaar opriep om alle scholen te sluiten.

 • Na 20 jaar weet ik nog steeds zijn naam

  Het is alweer 20 jaar geleden maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Het ventje lag suf en slap in de armen van zijn wanhopig kijkende vader. En dat alles vanwege een uit de hand gelopen oorontsteking, met een groot abces in het rotsbeen en een hersenvliesontsteking met halfzijdige verlamming tot gevolg.

 • Federatie Medisch Specialisten en Samenwerkende Kwaliteitsregistraties slaan handen ineen

  De Federatie Medisch Specialisten en de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) vinden het belangrijk dat zorgprofessionals in samenwerking met patiënten afspraken blijven maken over de inhoud en uitkomsten van kwaliteitsregistraties, en dat er duidelijke kaders zijn waarbinnen dataverwerkers met de kwaliteitsregistraties moeten opereren.

 • Verkorting opleidingsduur naar beneden bijgesteld

  De opdracht om de opleiding tot medisch specialist te verkorten is teruggebracht van zes naar gemiddeld drie maanden. Dat schrijft het ministerie van VWS in een brief aan de Federatie Medisch Specialisten.

 • In memoriam: Rogier van Nieuwenhuizen, cardioloog (1942-2020)

  Maandag 6 januari jl. overleed Rogier van Nieuwenhuizen. Na zijn opleiding in het Sint Antoniusziekenhuis (Utrecht) vestigde hij zich in 1976 in het Diaconessenhuis, dat in 1991 met de twee andere Arnhemse ziekenhuizen fuseerde tot Rijnstate. In die fusie speelde hij, samen met collega-stafvoorzitters, een beslissende rol.

 • FMS benoemt kno-arts Van Benthem tot nieuwe voorzitter

  Kno-arts Peter Paul van Benthem is donderdag benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Bij zijn benoeming heeft hij aangegeven zich ervoor te willen in zetten dat patiënten kunnen ‘blijven rekenen op de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg te wereld’.

 • Een heerlijk vak

  Wat een prachtig vak hebben wij als medisch specialisten toch. Kijk eens naar alle medisch-inhoudelijke ontwikkelingen die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan, de mogelijkheden die we heden ten dage hebben in diagnostisch en therapeutisch opzicht. Maar niet alleen in dat opzicht heb ik de zorg in de 25 jaar dat ik nu cardioloog ben zien veranderen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.