Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer over CGS

 • Reglement van Orde CGS geactualiseerd

  Op grond van artikel 10 van de Regeling specialismen en profielen genees­kunst van de KNMG heeft het CGS een Reglement van Orde (RvO). Het CGS heeft het geactualiseerd zodat het beter aansluit op de digitale vergaderingen van het CGS.

 • ‘Van nadenken over opleiden gaat mijn hart sneller kloppen’

  Ruim acht jaar was longarts Frank Smeenk lid van het College Geneeskundige Specialismen (CGS), waarvan de laatste twee jaar als vicevoorzitter. Hij gaat ‘zijn’ club missen. ‘Ik had nog graag meegedacht over het nieuwe specialismenlandschap.’

 • Wim Janssen nieuwe vicevoorzitter CGS

  Dr. Wim Janssen, revalidatiearts in Rijndam locatie Erasmus MC en lid van het CGS sinds 1 juni 2018, is gekozen tot nieuwe vicevoorzitter van het CGS.

 • Jaarverslag CGS 2020

  Onlangs is het jaarverslag van het CGS over 2020 verschenen.

 • SEH-artsen vragen formeel erkenning als medisch specialist

  De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) heeft eind vorige week bij het College Geneeskundige Specialismen de formele aanvraag ingediend tot erkenning van Spoedeisende Geneeskunde als medisch specialisme.

 • RGS: tegemoetkoming herregistratieeisen door coronacrisis

  Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis.

 • Besluit psychiatrie voor instemming naar minister

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 11 maart het gewijzigde Besluit psychiatrie na verloop van de verplichte adviesronde, definitief vastgesteld. Het besluit is gewijzigd naar aanleiding van de herziening van het landelijke opleidingsplan. Daarnaast is het besluit compacter en overzichtelijker gemaakt.

 • Instemming minister met diverse besluiten van het College Geneeskundige Specialismen (CGS)

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 2 maart 2020 in met o.a. het Besluit huisartsgeneeskunde van 11 december 2019. In het wijzigingsbesluit worden het Kaderbesluit CGS, het Besluit geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten, het Besluit bedrijfsgeneeskunde, het Besluit maatschappij en gezondheid en het Besluit verzekeringsgeneeskunde gewijzigd.

 • Tweejaarsregel bij herregistratie ter discussie

  Het afschaffen van de tweejaarsregel bij herregistratie is één van de opties die het ministerie van VWS bekijkt als maatregel om meer maatwerk bij herregistratie van artsen mogelijk te maken. VWS is over zulke maatregelen in overleg met alle organisaties van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren.

 • Belangrijke wijzigingen vanwege nieuw Kaderbesluit CGS

  Het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG trad op 1 januari in werking. In het nieuwe kaderbesluit staan de eisen voor alle geneeskundige vervolgopleidingen, de registratie- en herregistratie-eisen en de vernieuwde systematiek voor het erkennen van opleidingsorganisaties en (instituuts)opleiders.

 • Wijzigingsbesluit profielbesluiten van het CGS vastgesteld

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in zijn vergadering van 11 december 2019 het besluit vastgesteld dat de volgende besluiten wijzigt. O.a. kaderbesluit profielen en besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen.

 • CGS ontwerpbesluit sportgeneeskunde adviesronde in

  De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft haar landelijke opleidingsplan voor de opleiding sportgeneeskunde herzien. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft dit opleidingsplan vastgesteld en daarop het Besluit sportgeneeskunde aangepast. Het CGS stelde op 24 juli 2019 het gewijzigde besluit als ontwerp vast.

 • CGS ontwerpbesluiten klinische genetica en keel-neus-oorheelkunde adviesronde in

  De Nederlandse Vereniging voor Keel- Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied en de Vereniging Klinische Genetica Nederland hebben hun landelijke opleidingsplannen voor hun specialisme herzien. In dit kader verzochten beide verenigingen het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de desbetreffende specifieke besluiten aan te passen

 • Scheidend CGS-voorzitter Fedde Scheele‘Met gepaste tred voor de muziek uit’

  Ruim vijftien jaar maakte hij deel uit van het College Geneeskundige Specialismen en de voorloper daarvan. Eerst als lid, en de laatste drie jaar als voorzitter. Het was een periode vol verandering en dat blijft nog wel even zo. ‘Aan het CGS om steeds op die ontwikkelingen vooruit te lopen, in het juiste tempo.’

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.