Medisch Contact en Federatie Medisch Specialisten: veelgestelde vragen

Ontvangst van en inloggen op Medisch Contact via de Federatie Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is opgehouden te bestaan als individuele ledenvereniging. 32 wetenschappelijke verenigingen vormen vanaf 1 januari 2015 samen de Federatie Medisch Specialisten. Dit heeft gevolgen voor de processen van de KNMG waaronder de ontvangst van Medisch Contact en het inloggen op www.medischcontact.nl

Ontvangt elke medisch specialist Medisch Contact?

Ja, u ontvangt Medisch Contact als u:

  • als medisch specialist praktiseert in Nederland, lid bent van uw Wetenschappelijke Vereniging en bent aangesloten bij de KNMG via de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). U kunt tevens inloggen op www.medischcontact.nl. 
  • als u bent aangesloten bij de SOVAF als voormalig lid van de Orde van Medisch Specialisten en te kennen hebt gegeven aangesloten te willen zijn bij de KNMG.
  • als u een los abonnement hebt afgesloten bij Abonnementenland en geen lid bent van uw wetenschappelijke vereniging, noch bent aangesloten bij de SOVAF.

Wanneer ontvang ik Medisch Contact nadat ik lid ben geworden van mijn Wetenschappelijke Vereniging?

Bent u net lid geworden van uw Wetenschappelijke vereniging dan kan het enkele weken duren voordat uw adresgegevens zijn uitgewisseld met de KNMG. Uw Wetenschappelijke Vereniging wisselt periodiek de gegevens uit met de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). FMS wisselt wekelijks uit met Medisch Contact. Medisch Contact verstuurd een week vóór publicatie de verzendgegevens naar de drukker. 

Wat is de situatie voor voormalig seniorleden en buitengewone leden van de voormalige Orde van Medisch Specialisten (OMS)?

De Federatie Medisch Specialisten kent geen seniorleden. De seniorleden zoals de Orde van Medisch Specialisten (OMS) die kende (waaronder de leden die langer dan 40 jaar lid waren) kunnen Medisch Contact ontvangen door deel te nemen aan de speciaal opgerichte SOVAF. Via deze stichting blijft er verbondenheid met de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG. Leden van deze stichting blijven daarmee onder meer Medisch Contact ontvangen.
Buitengewone leden met prepensioen, medisch specialisten die in het buitenland werkzaam zijn en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen tevens deelnemen aan de stichting SOVAF.

Besluit u niet aan te sluiten bij de SOVAF dan stopt de toezending van Medisch Contact.

Meer informatie over deelnemen aan de SOVAF kunt u opvragen bij de Federatie Medisch Specialisten. 

Zijn klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers verbonden met de KNMG?

De wetenschappelijke verenigingen van klinisch chemici, klinisch fysici en ziekenhuisapothekers zijn sinds 1 januari 2015 weliswaar lid van de Federatie Medisch Specialisten maar niet bij de KNMG en ontvangen dan ook geen Medisch Contact. Zij kunnen tegen reductie in het eerste jaar een jaarabonnement afsluiten. Klinisch chemici i.o., klinisch fysici i.o. en ziekenhuisapothekers i.o. kunnen gebruik maken van het basisartsen tarief een abonnement afsluiten tegen reductie.

Ontvang ik als lid van de Jonge Specialist wel Medisch Contact?

Leden van De Jonge Specialist blijven gewoon Medisch Contact ontvangen. Klinisch chemici i.o., klinisch fysici i.o. en ziekenhuisapothekers i.o. kunnen een abonnement afsluiten tegen reductie.Hier vindt u al onze tarieven.

Ik ben verhuisd en lid van de Jonge Specialist, waar geef ik mijn adreswijziging door?

Aan De Jonge Specialist. Dat kan via ledenbeheer@demedischspecialist.nl.

Ik ben medisch specialist en verhuisd, waar geef ik mijn adreswijziging door?

Adreswijzigingen geeft u door aan uw wetenschappelijke vereniging. Deze geeft de wijzigingen door aan de Federatie Medisch Specialisten, de KNMG en Medisch Contact. 
Uw Wetenschappelijke Vereniging is begin 2016 gestart met de automatische uitwisseling van uw adresgegevens met de Federatie Medisch Specialisten. Contactgegevens van uw Wetenschappelijke Vereniging vindt u onder 'Leden Federatie op hier. Let op! dit zit halverwege de online pagina).

Kan ik Medisch Contact ontvangen zonder lid te zijn van een wetenschappelijke vereniging of Federatiepartner van de KNMG?

Via Abonnementenland kunt u een betaald abonnement afsluiten. De voorwaarden en tarieven vindt u hier.

Moet ik als medisch specialist Medisch Contact ontvangen?

Nee. De redactie van Medisch Contact kan de toezending van uw abonnement beëindigen. U behoudt uw aansluiting met de KNMG en recht op online toegang tot Medisch Contact.

Heeft u nog overige vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.