Wat ziet u?
Gezien

Een ‘knapje’ na een longoperatie

Plaats een reactie
1. Postoperatieve thoraxfoto
1. Postoperatieve thoraxfoto

Bij een 71-jarige man werd een kijkoperatie (uniportal VATS metastasectomie) uitgevoerd om uitzaaiingen te verwijderen in het bovenste deel van de linkerlongkwab.

Tijdens de operatie bleek het echter nodig een chirurgische incisie in de borst te maken (minithoracotomie) om het bovenste deel van de longkwab te verwijderen.

Er werd een drain in de borstholte achtergelaten om vocht af te voeren. De fascielaag van de spier is gehecht met vicryl 0.

Enkele uren na de operatie kreeg de man een plotse, hevige hoestbui waarbij hij een ‘knapje’ voelde. Lichamelijk onderzoek wees uit dat er sprake was van fors subcutaan emfyseem linkszijdig met bij auscultatie bilateraal vesiculair ademgeruis, normale perifere saturatie met 2l O2 nasaal en geen luchtlekkage via de thoraxdrain. Op de thoraxfoto zagen we geen pneumothorax, een adequaat gepositioneerde drain en – zoals verwacht – linkszijdig subcutaan emfyseem (zie foto 1).

Daags nadien hielden de hemithoracale pijn­klachten aan met normale vitale parameters. Bij lichamelijk onderzoek was echter sprake van een drukpijnlijk abdomen. Er was geen luchtlekkage via de thoraxdrain. Laboratoriumonderzoek toonde een CRP van 205 mg/l. Op de herhaalde suboptimale thoraxfoto was geen pneumothorax zichtbaar bij een adequate positie van de drain. Aanvullend CT-onderzoek toonde een intercostale longherniatie bij de incisie met subcutaan emfyseem en pleuravocht, zonder verdere intra-abdominale afwijkingen (zie foto 2).

2. CT-onderzoek met postoperatieve longherniatie
2. CT-onderzoek met postoperatieve longherniatie

We stelden de diagnose iatrogene, postoperatieve longhernia, waarschijnlijk door het uitscheuren van de intercostale hechting bij de eerdergenoemde hoestbui. De hersteloperatie bevestigde de uitgescheurde intercostale hechting met partiële herniatie van de basis van de linkerbovenkwab ter hoogte van de fissuur, met gecontusioneerd maar vitaal longparenchym met een kleine scheur en luchtlek. Na vlotte repositie van de long en aspiratie van het reactieve pleuravocht werd de borst gesloten met twee dubbele intercostale hechtingen. Er was sprake van een ongecompliceerd postoperatief herstel met normalisatie van CRP. Gedurende follow-up maakte patiënt het goed, bij controle-CT-onderzoek vier maanden postoperatief in verband met zijn pulmonale aandoening zagen we geen recidief herniatie (zie foto 3). 

3. CT-onderzoek vier maanden postoperatief
3. CT-onderzoek vier maanden postoperatief

auteurs

Anne Daniels, chirurg in opleiding VieCuri/MUMC

Roel Janssen, vaatchirurg VieCuri

Carsten Arnoldussen, interventieradioloog VieCuri

contact

adaniels@viecuri.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek? Stuur uw tekst (max. 300 woorden) en beeld naar kopij@medischcontact.nl. Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek Coronaperikelen. Dokteren in tijden van covid-19.

Lees ook:

Gezien
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.