Casus van de week
Gezien

Een bijzondere oorzaak van gehoorverlies

1 reactie
1. Op de micro-otoscopie is een intact trommelvlies, een luchthoudend ­middenoor en een osteoom uitgaande van de malleus te zien.
1. Op de micro-otoscopie is een intact trommelvlies, een luchthoudend ­middenoor en een osteoom uitgaande van de malleus te zien.

De huisarts verwijst een 69-jarige man met blanco voor­geschiedenis naar de polikliniek keel-, neus- en oorheelkunde onder verdenking van een cholesteatoom aan het rechteroor. De man had sinds zes maanden last van een progressief verminderd gehoor zonder bijkomende klachten als otalgie, otorroe, tinnitus of duizeligheid.

Bij micro-otoscopie zagen we aan de rechterzijde een witte, enigszins irregulaire massa bij een intact trommelvlies en een luchthoudend middenoor (zie figuur 1). De stemvorkproef van Weber ging naar rechts en de stemvorkproef volgens Rinne was rechts negatief.

2. Toon- en spraakaudiogram met aan de rechterzijde een gemend gehoorverlies met een FI van 77 dB en aan de linkerzijde een ­perceptief gehoorverlies met een FI van 48 dB.
2. Toon- en spraakaudiogram met aan de rechterzijde een gemend gehoorverlies met een FI van 77 dB en aan de linkerzijde een ­perceptief gehoorverlies met een FI van 48 dB.

Overig kno-onderzoek toonde geen afwijkingen. Audiometrisch stelden we een fors gemengd gehoorverlies aan de rechterzijde vast, met een fletcher-index van 77 dB en een air bone gap rond 30 dB. Het spraakaudiogram was overeenkomstig (zie figuur 2). Op de aanvullend verrichtte CT-scan zagen we een benige proliferatie in de meatus acusticus externus met versmelting met de malleus (zie figuur 3). De maximale diameter van de botuitstulping bedroeg 6,4 mm. Op basis van het klinisch beeld werd de patiënt gediagnosticeerd met ­osteoom uitgaande van de malleus.

3. CT-scan met benig neoplasma in meatus acusticus externus rechts met betrokkenheid van de malleus.
3. CT-scan met benig neoplasma in meatus acusticus externus rechts met betrokkenheid van de malleus.

Osteomen uitgaande van de gehoorbeentjes zijn uitermate zeldzaam, er zijn slechts enkele casussen over beschreven in de literatuur.1 Het betreft een benigne neoplasie bestaande uit lamellair bot met een zeer trage groeisnelheid. Middels CT kan de diagnose gemakkelijk gesteld worden. Differentiaaldiagnostisch kan worden gedacht aan cholesteatoom of gehoorgangexostose.2 Deze laatstgenoemde is ook een goedaardige botneoplasie maar komt frequenter – meestal tweezijdig – voor en lijkt gerelateerd aan veelvuldig waterexpositie. Derhalve wordt dit ook wel surfers ears genoemd. De behandeling van middenoorosteoom bestaat uit operatieve verwijdering middels een tympanoplastiek, of een expectatief beleid met regelmatige controles. In overleg met de patiënt werd – mede gezien het onderliggende perceptieve gehoorverlies – gekozen voor een expectatief beleid. De patiënt werd naar het audiologisch centrum verwezen voor begeleiding met zijn hoortoes­tellen. 

auteurs

Linn Timmermans, coassistent kno

Rogier van Stiphout, radioloog, Laurentius Ziekenhuis, ­Roermond

Lennaert Hoep, kno-arts, Laurentius Ziekenhuis, ­Roermond

contact

lej.timmermans@student.maastricht­university.nl

cc: redactie@medischcontact.nl

Bronnen

1. Sievert M, Mantsopoulos K, et al. Ossicular osteoma of the malleus – A rare diagnosis of middle ear mass. Radiol Case Rep. 2022; 17(11): 4365-7.

2. Huizing EH, Snow GB, de VriesN, Graamans K, Van de Heyning P. Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten. Bohn Stafleu van Loghum. 2007, p. 58-9.

Heeft u ook een interessante casus voor deze rubriek? Stuur uw tekst (max. 300 woorden) en beeld naar kopij@medischcontact.nl. Als uw casus wordt gepubliceerd, ontvangt u van ons het boek Coronaperikelen. Dokteren in tijden van covid-19.

Meer casuïstiek:
KNO Gezien
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • J.R. Sikkema

    Specialist ouderengeneeskunde, Haarlem

    Zou het mogelijk zijn dat het toch jicht tophi betreft en niet een osteoom? Zie ook de links. Jammer dat er geen pathologie is voor uitsluitsel.

    https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A257863/datastream/PDF_01/view

    https://www.ncbi....nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7387856/

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.