Valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van Medisch Contact. Op externe pagina's kan een ander privacybeleid van toepassing zijn.

Inloggen
Behandelparadox bij hartfalen Topic ziekenhuisfarmacie Praktijkupdate Klinisch hartfalen 2019 International Headache Congress 2021 De vergoeding voor GLP-1 therapie is uitgebreid Special MS LabWest verhoogt kwaliteit Point of Care bij huisartsen Van VKA naar DOAC Euretina 2020 Topic Esmo Topic Cardiologie 2 Transmurale samenwerking Lange termijn veiligheid van secukinumab Nieuwe richtlijn Chronische Coronaire Syndromen (CCS) Exploring a chronic migraine patient’s journey with Botox® Special Esketamine Topic longziekten Topic Hematologie 2022 Special Hypofosfatemie Topic dermatologie Topic urologie Topic Diabetes Topic hematologie Topic Reumatologie Geneesmiddelresistentie - verliezen we de strijd of kunnen we het tij nog keren? Precisie-oncologie in de (neo-)adjuvante setting bij borstkanker Topic Multipel Myeloom Topic Allergie Topic MS Topic Dermatologie 3 Special Ernstig Astma Topic Allergie 2 Longfibrose - onbekend maakt onherkend Topic Hematologie Arbeid en gezondheid, ontwikkelingen in de verzekeringsgeneeskunde Topic MDL Topic longziekten Topic Longziekten 2 Veel nieuws uit Parijs over IL-17-blokkade Drug survival van secukinumab bij biological-naïeve en eerder met biologicals behandelde psoriasispatiënten in de praktijk Topic MDL The big picture in clinical practice ‘Astmazorg onderweg’ Inzichten en oplossingen. Migraine Topic eczeem Mogelijkheden van ctDNA bij stadium IV NSCLC Meer inzicht in de ontwikkeling van de darmmicrobiotica en relatie met allergieën Topic Diabetes ACO, astma en COPD overlap. Diagnose of juist niet? Very Brief Advice voor rokers in de praktijk Topic longoncologie Nutraceuticals: de werkzame middenweg Topic Cardiologie 2022 Digitale criminelen richten pijlen steeds vaker op zorgorganisaties Euretina 2021 Psoriatic disease: een systemische aandoening die veel verder reikt dan de huid Topic Reumatologie 2022 Botox® and physical rehabilitative therapy in patients with post-stroke spasticity Deskundigen adviseren flesvoeding met DHA én AA Topic cardiologie Special IBD Pre- en synbiotica bij de dieetbehandeling van koemelkallergie: de nieuwste inzichten Topic Jeugd Helping to improve the lives of patients with chronic migraine De CUPISCO-studie voor patiënten met een onbekende primaire tumor Topic Reumatologie Enthesitis wellicht vroege uiting van PSA en AXSPA Topic Cystic fibrosis Awareness voor hoog tromboserisico bij patiënten met kanker Topic Dermatologie 4 Remote management: Prioritising the post-stroke spasticity patient Vrouwgerichte behandeling SpA

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.