Valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van Medisch Contact. Op externe pagina's kan een ander privacybeleid van toepassing zijn.

Inloggen
Topic Jeugd Helping to improve the lives of patients with chronic migraine Meer inzicht in de ontwikkeling van de darmmicrobiotica en relatie met allergieën Topic longziekten Topic Hematologie 2022 International Headache Congress 2021 Nieuwe richtlijn Chronische Coronaire Syndromen (CCS) Topic Cardiologie 2022 Vrouwgerichte behandeling SpA Topic mammacarcinoom The big picture in clinical practice Topic Reumatologie Special MS Topic cardiologie Digitale criminelen richten pijlen steeds vaker op zorgorganisaties Psoriatic disease: een systemische aandoening die veel verder reikt dan de huid Longfibrose - onbekend maakt onherkend Botox® and physical rehabilitative therapy in patients with post-stroke spasticity Special Ernstig Astma Awareness voor hoog tromboserisico bij patiënten met kanker Topic Dermatologie 4 Topic Allergie 2 Geneesmiddelresistentie - verliezen we de strijd of kunnen we het tij nog keren? Topic MDL Lange termijn veiligheid van secukinumab Precisie-oncologie in de (neo-)adjuvante setting bij borstkanker Topic dermatologie Topic longziekten Topic Longziekten 3 Special IBD Topic hematologie Arbeid en gezondheid, ontwikkelingen in de verzekeringsgeneeskunde Topic Cystic fibrosis Topic Esmo Topic ziekenhuisfarmacie Topic Reumatologie Veel nieuws uit Parijs over IL-17-blokkade Topic ziekenhuisfarmacie Special Hypofosfatemie Topic Cardiologie 2 Mogelijkheden van ctDNA bij stadium IV NSCLC Topic Reumatologie 2022 Remote management: Prioritising the post-stroke spasticity patient Topic Cardiologie 2022 #2 ‘Astmazorg onderweg’ Inzichten en oplossingen. Topic reumatologie 2022 #2 De CUPISCO-studie voor patiënten met een onbekende primaire tumor Van VKA naar DOAC Topic Diabetes Topic urologie Transmurale samenwerking Drug survival van secukinumab bij biological-naïeve en eerder met biologicals behandelde psoriasispatiënten in de praktijk Nutraceuticals: de werkzame middenweg Praktijkupdate Klinisch hartfalen 2019 Special Esketamine Topic Dermatologie 2022 #2 ACO, astma en COPD overlap. Diagnose of juist niet? Topic Allergie Topic Dermatologie 3 Topic MS Topic MDL Pre- en synbiotica bij de dieetbehandeling van koemelkallergie: de nieuwste inzichten Topic Longziekten 2 Exploring a chronic migraine patient’s journey with Botox® Very Brief Advice voor rokers in de praktijk Topic eczeem Deskundigen adviseren flesvoeding met DHA én AA De vergoeding voor GLP-1 therapie is uitgebreid Migraine LabWest verhoogt kwaliteit Point of Care bij huisartsen Topic longoncologie Topic Hematologie Topic Multipel Myeloom Topic Diabetes Behandelparadox bij hartfalen Enthesitis wellicht vroege uiting van PSA en AXSPA

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.