Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen

KNMG

De landelijke federatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 56.000 artsen. De KNMG voert haar werk uit in nauwe samenhang met haar zes federatiepartners.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van de inspanningen van de KNMG zijn onder meer de meldcode kindermishandeling, SCEN, gedragsregels voor artsen en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast kent de KNMG 23 districten, die actief zijn op regionaal niveau.

Nieuws

 • ‘Een sporter wil soms sneller dan mogelijk is weer op de been zijn’

  Van mensen die eens per week een rondje fietsen, chronisch zieken die weer willen sporten, recreanten die trainen voor een marathon tot aan topsporters: als sportarts begeleid je allerlei patiënten. Aios Belle van Meer: ‘Je draagt echt bij aan iemands sportprestatie.’

 • ‘Denk twee keer na voordat je een onderzoek aanvraagt’

  Meer focus op doelmatige zorg. Niet domweg protocollen volgen, maar kritisch zijn en afgewogen keuzes maken. Dat is het doel van derdejaarsstudenten Tanguy Dewaele en Anne Smits. Samen nemen ze het Maastrichtse curriculum onder de loep.

 • KNMG wil commissie voor alternatieve publicatie tuchtmaatregel

  De KNMG wil dat een commissie gaat zoeken naar alternatieve vormen voor het publiceren van tuchtmaatregelen. In zo’n commissie zouden beroeps- en patiëntenverenigingen moeten zitten, naast vertegenwoordigers van tuchtcolleges en het ministerie van VWS.

 • Wat ga je verdienen als je arts bent?

  Het inkomen van dokters is een veelbesproken onderwerp. In de media wordt soms schande gesproken over de jaarsalarissen van medisch specialisten, terwijl sommige artsen zelf hun salaris niet al te hoog vinden. Wat verdient een arts eigenlijk, en waar hangt dat vanaf?

Akkoord Cookievoorkeuren aanpassen

Medisch Contact gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en op uw profiel afgestemde advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies en scripts om integratie met social media (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.) mogelijk te maken. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring en in onze Privacyverklaring