Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen

KNMG

De landelijke federatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 56.000 artsen. De KNMG voert haar werk uit in nauwe samenhang met haar zes federatiepartners.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van de inspanningen van de KNMG zijn onder meer de meldcode kindermishandeling, SCEN, gedragsregels voor artsen en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast kent de KNMG 23 districten, die actief zijn op regionaal niveau.

Nieuws

 • KNMG: ‘Garantie medische vertrouwelijkheid AIVD’

  De KNMG heeft van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) garanties gekregen dat medische gegevens vertrouwelijk zullen blijven. De inlichtingendienst mag en zal nooit willekeurig medische dossiers en gegevens verzamelen.

 • Vier onderzoeken OM naar ‘onzorgvuldige’ euthanasie

  Het Openbaar Ministerie start in vier zaken die door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s) in 2017 als onzorgvuldig zijn beoordeeld, een strafrechtelijk onderzoek. Het totaal aantal onzorgvuldig geachte euthanasiezaken in onderzoek komt daarmee op vijf.

 • Dokters met een sociaal hart

  Een goede dokter worden houdt meer in dan alleen medische kennis opdoen, vinden Huriye Yaldiz, Eleonore Corazolla en Sanne van Beem. Voor hun uitzonderlijke maatschappelijke betrokkenheid zijn zij beloond met de Jong Talent Aanmoedigingsprijs.

 • ‘Je redt echt mensenlevens’

  Van acute geneeskunde tot chronische patiëntenzorg, van infarct tot complexe ritmestoornis: geen week is hetzelfde in de cardiologie, aldus vierdejaars aios Ibtihal Al Amri. ‘Maar het allermooiste aandit vak is dat je handelingen snel effect hebben.’

 • KNMG wil dat Senaat positie nabestaanden regelt in donorwet

  Artsenfederatie KNMG wil dat de politiek duidelijkheid afdwingt over de positie van nabestaanden en wilsonbekwamen in het D66-wetsvoorstel voor orgaandonatie. Tijdens het Eerste Kamerdebat werd geopperd dat artsen zelf afspraken maken hierover, maar de KNMG vindt dat deze taak principieel bij de Senaat thuis hoort.