Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen

KNMG

De landelijke federatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) behartigt de belangen van meer dan 56.000 artsen. De KNMG voert haar werk uit in nauwe samenhang met haar zes federatiepartners.

De KNMG maakt zich sinds de oprichting in 1849 sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn.

Resultaten van de inspanningen van de KNMG zijn onder meer de meldcode kindermishandeling, SCEN, gedragsregels voor artsen en handreikingen zoals 'beroepsgeheim en politie/justitie'.

Het landelijk hoofdbureau van de KNMG is gevestigd in de Domus Medica in Utrecht. Daarnaast kent de KNMG 23 districten, die actief zijn op regionaal niveau.

Nieuws

 • ‘Leg niet-reanimeerwens vast in LSP’

  Een niet-reanimeerwens en andere behandelvoorkeuren moeten centraal worden vastgelegd. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) moet de functie van de niet-reanimerenpenning overnemen. Dat betoogde Frank Bosch, internist in het Rijnstate ziekenhuis, vandaag op een KNMG-symposium.

 • Praktijkdilemma’s van coassistenten

  Tijdens een bijeenkomst met andere coassistenten wordt de naam genoemd van een patiënt, een leeftijdgenoot, die stervende is. Mag dat eigenlijk wel? Mag je als coassistent injecteren? En mag een patiënt jouw aanwezigheid weigeren? Vragen waar je tijdens je coschappen tegenaan kunt lopen, waar de KNMG antwoord op heeft.

 • Anesthesiologie: denken en doen

  De anesthesioloog draagt zorg voor de vitale lichaamsfuncties van een patiënt en speelt daarmee een cruciale rol voor, tijdens en na een operatie. Een grote verantwoordelijkheid, zegt Martijn Boon, vijfdejaars aios inhet LUMC. ‘Je bent in feite de hoeder van de patiënt.’

 • Zestig procent artsen tegen kabinetsplan voltooid leven

  Zes op de tien artsen is het oneens met de kabinetsvisie dat stervenshulp bij voltooid leven door een professional die geen medicus is, moet kunnen. Een kwart is voor. Dat blijkt uit een enquête onder bijna veertienhonderd artsen van het KNMG-artsenpanel.