Nieuws
Philip Elders
6 minuten leestijd
ingezonden

World Health Assembly zoekt verbinding bij corona-aanpak

Plaats een reactie

‘We’ve come together as the nations of the earth to confront the defining health crisis of our time. We come in grief for those we have lost, with concern for those fighting for their lives, with determination to triumph over this common threat, and we come with hope for the future.’

In mei opende dr. Tedros Adhanom Ghebreysesus, de directeur-generaal van de WHO, de World Health Assembly (WHA) met de bovenstaande woorden na een uitgebreid applaus voor alle verpleegkundigen en verloskundigen. De WHA is de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO waar alle delegaties van de lidstaten bij elkaar komen om de prioriteiten van de WHO voor de komende tijd te bepalen. Ik zou als youth delegate meegaan met de Nederlandse delegatie naar Genève en een week lang de diplomatieke besprekingen bijwonen over onderwerpen als universal health coverage, een wereldwijd actieplan voor vaccinaties, de bestrijding van tuberculose en baarmoederhalskanker, voedselveiligheid, de voorbereiding op een mogelijke pandemische influenza, en nog veel meer. Echter, vanwege de coronapandemie werd het bespreken van deze onderwerpen uitgesteld en de WHA volledig gewijd aan corona. De WHA werd ingekort tot twee dagen en voor het eerst volledig virtueel gehouden.

Over de auteur

Philip Elders maakte als jonge afgevaardigde deel uit van de officiële Nederlandse delegatie die naar de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de World Health Assembly, ging. Deze mogelijkheid is vier jaar geleden opgezet door IFMSA-NL, een internationale organisatie van medisch georiënteerde studenten, in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Buitenlandse Zaken.1 Het doel is om de betrokkenheid van toekomstige gezondheidsprofessionals bij global health te vergroten.

Kritiek op WHO

De WHO heeft de afgelopen maanden internationaal vol in de aandacht gestaan vanwege de rol in het wereldwijd overzien, coördineren en technisch advies geven over de pandemie, maar met name ook omdat er internationaal veel kritiek is geweest op het handelen van de WHO. Deze kritiek kwam voornamelijk vanuit de Verenigde Staten (VS) die betwijfelden of de WHO wel snel genoeg had gereageerd en of de WHO kritisch genoeg is geweest op China. Kort daarvoor had president Trump aangekondigd dat hij de financiering van de WHO vanuit de VS tijdelijk zou stopzetten, omdat hij onderzoek wilde doen naar het functioneren van de WHO. Daardoor werd dit niet alleen de conferentie waarbij lidstaten hun solidariteit, steun voor wereldwijde samenwerking, kennis en nieuwe initiatieven rondom de bestrijding van de pandemie konden delen, maar ook een plek waar de huidige geopolitieke spanningen tot uiting kwamen.

Heetste hangijzer

Het voorgestelde agendapunt om Taiwan toehoorder te laten zijn bij de WHA was het belangrijkste hete hangijzer. Besloten werd om dit agendapunt uit te stellen tot een volgende sessie van de WHA zodat de aanpak van de pandemie beter besproken kon worden in de gelimiteerde tijd. Opvallend was wel dat verschillende landen, waaronder de VS, zich in hun statements nog steeds duidelijk uitspraken rondom deze kwestie, tot grote ergernis van China. Naast deze strijd kwam Trump tijdens de WHA met een ultimatum aan de WHO in een brief op Twitter.2 In die brief beschreven de VS waarom ze vonden dat de WHO en China tekortgeschoten waren en lieten ze weten dat de VS de financiering van de WHO volledig zou stoppen als ze niet binnen 30 dagen ‘substantiële verbeteringen’ lieten zien. Trump heeft de daad bij het woord gevoegd en aangekondigd dat de VS zich volgend jaar juli zullen terugtrekken uit de WHO. De EU blijft echter groot voorstander van internationale samenwerking op het gebied van gezondheid in de WHO. Von der Leyen, president van de Europese Commissie, benadrukte in haar State of the Union dat een sterke WHO nodig is om beter voorbereid te zijn en te kunnen reageren op wereldwijde pandemieën. Doordat verschillende grootmachten zich terugtrekken uit instellingen of deze gijzelen voor hun eigenbelang zijn echter hervormingen van onze multilaterale systemen nodig. Daarom wil ze dat de EU de leiding neemt bij de hervorming van de WHO, zodat deze passend wordt voor de huidige tijd.

Gezamenlijke aanpak

Los van deze kwesties was de wereldwijde solidariteit en eensgezindheid ontzettend mooi om te zien. Het overgrote deel van de landen sprak zich uit voor een gezamenlijke aanpak waarin niemand achtergelaten zou moeten worden. Hugo de Jonge sprak namens Nederland specifiek over dat iedereen op de wereld op een gelijke en eerlijke wijze toegang zou moeten hebben tot diagnostische testen, medicijnen en vaccins. Hierbij verwees De Jonge naar een initiatief van Costa Rica om patentrechten, informatie en kennis over deze technologieën en middelen voor iedereen vrij beschikbaar te maken, zodat armere landen ook toegang hebben. Daarnaast pleitte Nederland ervoor om de wereldwijde implementatie van de International Health Regulations te verbeteren. Dit is de enige juridisch bindende gezondheidsconventie met wereldwijd afspraken over de respons op internationale verspreiding van ziekten. Op dit moment is het veel landen nog niet gelukt om zich hier volledig aan te houden.

Effectieve aanpak

Goed om te horen was dat De Jonge ook voor een One Health-approach pleitte. Hierin wordt de link tussen de gezondheid van mensen, dieren en het milieu bestudeerd om meer te weten te komen over onder andere zoönotische infectieziekten, zoals de huidige coronapandemie. Dit wordt al langere tijd uitgedragen door Nederland, omdat deze aanpak ook erg effectief is in het bestrijden van antimicrobiële resistentie. Dit aspect kwam ook terug in de speech van dr. Tedros: ‘The covid pandemic is a reminder of the intimate and delicate relationship between people and planet. Any efforts to make our planet safer are doomed to fail unless they address the critical interface between people and pathogens and the existential threat of climate change that is making our earth less habitable.’

Deze boodschap van een bredere aanpak waarin menselijke gezondheid niet los gezien kan worden van de gezondheid van de aarde, is iets wat steeds meer wetenschappelijke onderbouwing krijgt door de nieuwe vakgebieden als One Health en Planetary Health. Dit is ook waar wij de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest in het youth delegate-programma.3 Daarom hoop ik dat wij deze crisis gebruiken om te evalueren hoe wij anders zullen moeten omgaan met natuur en dier, zodat de kans dat we dit nogmaals meemaken zo klein mogelijk wordt en tegelijk de andere grote crisissen als klimaatverandering en biodiversiteitsverlies aanpakken voor de gezondheid van jongeren en toekomstige generaties.

Weinig jongeren

Als jongerenvertegenwoordiger vond ik het opvallend hoe weinig er werd gesproken over jongeren, laat staan door jongeren. Het is begrijpelijk dat in tijden van crisis er wordt gehandeld door degenen met de meeste kennis en ervaring. Echter, het beleid dat naar aanleiding van deze crisis gemaakt zal worden, bepaalt wel de toekomst waarin wij zullen werken en leven. Daarom hoop ik dat de stem van jongeren in de wederopbouw van de crisis ook serieus genomen wordt en dat op een volgende WHA er weer meer ruimte is voor de stem van de jongere en toekomstige generaties.

Aan het einde van de WHA werd de resolutie, die onder andere door de Europese Unie werd geschreven, aangenomen.4 Hierin wordt dankbaarheid uitgesproken naar alle gezondheidsmedewerkers wereldwijd en de noodzaak van wereldwijde solidariteit benadrukt. Er wordt expliciet gevraagd om als onderdeel van een One-Health-aanpak een onderzoek in te stellen naar de precieze zoönotische oorsprong van het virus, zodat gerichte interventies en een onderzoeksagenda kunnen worden geïmplementeerd om het risico op vergelijkbare uitbraken zo klein mogelijk te maken. Ook staat erin dat er op een geschikt moment een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de lessen die geleerd kunnen worden uit de aanpak van deze pandemie door de WHO. En daarnaast bevat deze resolutie een commitment, die ondersteund wordt door de gehele internationale gemeenschap, dat er universele en eerlijke toegang zal zijn tot covid-19-behandelingen en -vaccinaties. Of dit gaat lukken zal de komende maanden blijken.

Wat mij vooral is bijgebleven zijn enkele woorden van dr. Tedros:

‘For all the economic, military and technological might of nations, we have been humbled by this very small microbe. If covid-19 is teaching us anything, it’s humility.’

Contact

philipelders@hotmail.com
Cc: redactie@medischcontact.nl


Bronnen

1. https://ifmsa.nl/projecten/youthdelegate.html

2. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1262577580718395393

3. https://twitter.com/richardhorton1/status/1262721867330265089

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.