Nieuws
Wonnie Lo-A-Foe
3 minuten leestijd
Nieuws

Vijf vragen over de numerus fixus en de loting

1 reactie

Door de vergrijzing zijn meer artsen nodig. De nieuwe wijziging in de numerus fixus en de afschaffing van de loting moeten ervoor zorgen dat er genoeg goede artsen worden opgeleid, zodat er in 2025 25 procent meer artsen zijn dan nu.

De numerus fixus is afgeschaft dus nu is de instroom beperkt?
De numerus fixus – een maximaal aantal studenten dat per jaar wordt toegelaten tot de opleiding – is inderdaad afgeschaft. Dit aantal werd tot voor kort door de overheid bepaald. De nieuwe wet spreekt over een aangepaste vorm van numerus fixus. De minister financiert landelijk een vastgesteld maximumaantal studenten. Voor het komende studiejaar 2012-2013 gaat dat bij de initiële toelating tot de geneeskunde (dus de toestroom van scholieren tot de geneeskunde-opleiding) om 200 extra plekken.
Daarmee komt het totaal op 3050 studenten. De 200 extra instromers zullen via zij-instroom worden toegelaten (biomedische wetenschappen et cetera). Daarnaast kunnen universiteiten zelf nog beslissen om extra studenten aan te nemen, maar ze krijgen daar geen extra geld voor. Op deze manier is er per jaar dus geen vast aantal nieuwe studenten. Hoeveel extra studenten universiteiten aannemen en hoe dat formeel geregeld gaat worden, is nog niet bekend.

Is de loting ook afgeschaft?
De bedoeling is om de loting binnen 5 jaar af te schaffen. In de plaats daarvan komt de decentrale selectie, de selectie per universiteit. De meeste universiteiten hebben de decentrale selectie al ingevoerd.
Alle acht medische faculteiten mochten voorheen tot 50 procent van hun studenten (min het aantal direct geplaatste studenten, de zogeheten 8-plussers) toelaten via decentrale selectie. Alleen Utrecht en Leiden maakten hier geen gebruik van. Leiden heeft wel decentrale selectie via het pre university college.

Wat betekent dit voor het komende studiejaar 2012-2013?
In het kort ziet de selectie voor studiejaar 2012-2013 er als volgt uit: 3050 studenten worden toegelaten van wie 200 via zij-instroom.
Er zijn dus 2850 studenten die niet via de zij-instroom komen. Van hen worden de 8-plussers sowieso toegelaten. Degenen die overblijven wordt voor een gedeelte decentraal geselecteerd afhankelijk van de universiteit (Rotterdam gaat 80 procent decentraal selecteren, Nijmegen 50 procent). De resterende groep wordt via de loting toegelaten, of niet.
Bij zij-instromers wordt voornamelijk gekeken naar de resultaten van het bachelordiploma. Grof gezegd weegt bijvoorbeeld een biomedisch bachelordiploma zwaarder dan een bachelor economie.
Naast de uitbreiding van 200 extra studenten uit de zij-instroom, komen er ook nog 300 vervolgopleidingsplekken bij. Met deze extra opleidingsplekken wordt (uiteindelijk) de toestroom van de 200 initiële studenten opgevangen. Het is wenselijk – omwille van de optimale aansluiting van kandidaten en opleidingsplekken – te beschikken over een reservoir aan basisartsen.

Waarom wordt de loting losgelaten?
Zij-instromers worden vaker arts dan reguliere studenten geneeskunde (95% versus 81%).
Het voordeel van de decentrale selectie staat nog ter discussie. Sommigen beweren dat je studenten selecteert die minder uitvallen tijdens de opleiding, hogere cijfers halen tijdens de coschappen en meer doen aan extracurriculaire activiteiten. Er is echter nog onvoldoende onderzoek gedaan om zeker te zijn dat je succesvolle studenten kunt selecteren. Het punt is ook dat studentenselectie het opleidingsrendement maar in zeer beperkte mate kan verbeteren. In Nederland is de vooropleiding al van een behoorlijk niveau en ook het rendement van de geneeskundeopleiding is al erg hoog. De winst die dan te behalen valt, is eigenlijk vrij laag.

Wat merken de huidige geneeskundestudenten?
De angst dat er voor de huidige studenten minder opleidingsplekken zijn door de extra toestroom is ongegrond. De huidige extra instroom van beginnende studenten wordt namelijk met de 300 extra opleidingsplekken opgevangen. Door de handhaving van een maximum aan gefinancierde instroom van initiële studenten, lijkt de toename dus beperkt te zijn.

Wonnie Lo-A-Foe

Lees ook:

beeld: Thinkstock
beeld: Thinkstock
Nieuws decentrale selectie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Frits

    , Amsterdam

    Vreemd dat zij-instromers en andere geneeskundestudenten die eerst een andere relevante studie hebben gedaan wel extra moeten betalen voor geneeskunde als tweede studie. Denk dan aan langstudeerdersboetes en instellingscollegegeld. Dit omdat dergelij...ke voorstudies (bio-medische wetenschappen etc.) gezien worden als studies in de zorgsector.

    Als het bevorderen van zij-instroom echt de reden is van dit plan, zou de regering op alle vlakken consequent hierin moeten zijn. De studiekosten voor deze studenten zouden dan dus in ieder geval niet hoger moeten worden. Misschien dat dan de percentages van zij-instromers en andere bachelors, die arts worden uiteindelijk nog hoger worden. Zij kijken namelijk op tegen zeer hoge studieschulden.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.