Nieuws
Ilse Kleijne
Ilse Kleijne
1 minuut leestijd
Nieuws

‘Spijtig dat huisartsen zorgakkoord niet tekenen’

5 reacties

Het Integraal Zorgakkoord is definitief zonder steun van huisartsen gesloten. Na een laatste overlegronde vrijdagmiddag over het akkoord hebben alle partijen die bij de totstandkoming waren betrokken ondertekend, behalve de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en patiëntenplatform voor de ggz MIND. VWS-ministers Ernst Kuipers en Conny Helder noemen het ‘spijtig’ dat de LHV niet tekent.

Volgens de twee ministers is ‘juist de eerstelijnszorg heel belangrijk om de ambities uit het akkoord waar te maken’. De ministers willen ‘in gesprek blijven over het versterken van het wederzijdse vertrouwen’ met de partijen die niet hebben getekend ‘met als inzet dat deze zich op termijn alsnog verbinden aan het zorgakkoord’. Kuipers en Helder zeggen ‘goede hoop’ te hebben dat dit alsnog gebeurt.

Standpunt

Vrijdag was er opnieuw overleg over het akkoord om zorgen die nog leefden te bespreken. De LHV had vorige week het standpunt ingenomen het akkoord nu niet te tekenen, en schoof niet meer aan bij dat laatste overleg. Alleen als er binnen drie maanden enkele aanpassingen in het akkoord komen om aan hun wensen tegemoet te komen, overwegen de huisartsen alsnog aan te sluiten.

De partijen die wel hebben ondertekend zijn de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), InEen, ActiZ, de Nederlandse GGZ, ziekenhuisorganisaties NFU en NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en dus het ministerie van VWS.

Medisch specialisten

De FMS heeft het integrale akkoord ondertekend zodat de ‘inbreng van dokters’ wordt meegenomen bij besluitvorming, maar geeft aan ‘geen honderd procent geruststelling te voelen’ bij het totaal. De FMS waarschuwt voor te hoge verwachtingen van digitalisering in de zorg, en wijst op het belang van behoud van de vrije artsenkeuze. En merkt op dat concentratie ‘geen doel op zich moet worden’ of tot ‘versnippering van zorg’ moet leiden.

Het ministerie rept van een ‘historisch integraal akkoord’. Volgens minister Kuipers is het akkoord ‘nadrukkelijk een vertrekpunt’ en een ‘belangrijke stap om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden’.

Lees ook
Nieuws LHV FMS
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen werkt sinds 2016 als journalist bij Medisch Contact. Ze werkte eerder als verslaggever voor regionale dagbladen en een energiekrant.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • R.S. Gebel

  praktijkhoudend huisarts, Alphen aan den Rijn

  InEen heeft het IZA wel ondertekend. Ik heb het meermaals moeten lezen voor ik het geloofde. InEen, een organisatie die grotendeels bestaat bij de gratie van de huisartsen, meent een akkoord te kunnen ondertekenen waar de huisartsen de handtekening n...og niet onder hebben willen zetten wegens gebrek aan concretisering van de gemaakte afspraken. Door schade en schande wijs geworden, door de bedroevende resultaten van het HLA uit 2018/2019 waarbij veelbelovende afspraken door zorgverzekeraars zijn getraineerd, besloot de LHV ondanks de persoonlijke garantie van de minister (daar ligt het ook niet aan) nog niet te tekenen. InEen wel.
  Een betere demonstratie hoe ver veel, vaak multidisciplinaire zorggroepen zijn afgedreven van de dagelijkse realiteit van de huisarts is niet denkbaar. In zorggroepen wordt doorgaand gesproken over juiste zorg op de juiste plek, over multidisciplinaire samenwerking, over wijksamenwerking, over nieuwe zorgprogramma’s, zonder dat de randvoorwaarden gerealiseerd zijn die nodig zijn voor dat soort zaken, zoals meer tijd voor de patiënt, een reële kostenvergoeding en voldoende personeel (en vaak zonder dat er enige echte evidence is voor de effectiviteit van deze veel geld kostende zaken en organisatie, maar dat terzijde). De handtekening was reeds gezet voordat duidelijk was of de afspraken over betere, gedifferentieerde ANW-tarieven nagekomen worden, een rechtstreeks belang van de dienstdoende huisartsen.
  Het effect van de handtekening van InEen is pijnlijk duidelijk geworden. ‘De meeste huisartsen zijn lid van Ineen, dus de meeste huisartsen hebben het IZA getekend’ konden we tijdens de algemene beschouwingen horen. Bedankt, InEen. Ik ben geen lid van InEen, helaas enkele organisaties waar ik afhankelijk van ben (de zorggroep en de huisartsenpost) wel.
  De twee voorwaarden voor de LHV zijn heel simpel in te vullen: de nieuwe ANW tarieven komen er vóór 1 oktober aan, en het opstellen van een leidraad van ZN voor MTVDP in 2023 en een S1-tarief voor MTVDP met (eenvoudige!) bijbehorende voorwaarden vanaf 2024 hoeft echt geen drie maanden te duren. Het ware prettig geweest als InEen daar ook op had gewacht. InEen, u spreekt dus niet namens mij.

 • D.H. Croon

  Huisarts, Groningen

  Het IZA, samen met de beide brieven die minister Kuipers ons heeft gestuurd, is voor mij een onlosmakelijk geheel en daarmee voldoende garantie. Dank aan onze onderhandelaars. Het is ook alle garantie die hij geven kan en als we daar niets mee kunnen..., dan hadden we ook niet aan de tafel hoeven aanschuiven.
  Totaal meer dan 1,1 miljard voor de huisartsenzorg alleen en dan kunnen we nog meedelen in de 1,4 miljard onverdeelde transitiegelden. We wilden het roer om. Hier zijn de middelen.
  De inhoud van het IZA is ambitieus, vast te.. Maar niets doen is geen optie, we kennen de knelpunten. Alle problemen in mijn achterstand-spreekkamer zijn in het akkoord geadresseerd en de middelen die voor ons in de miljoenennota staan zijn enorm. Daarmee verwacht ik nog niet dat alles gehaald wordt wat er als ambitie is verwoord. Maar al is het de helft, dan teken ik er nog voor. Voor het resterende stukje van mijn carrière, voor mijn kinderen die een leven lang willen dokteren en voor mijn patiënten.
  Wantrouwen naar verzekeraars is mij niet vreemd. Ik begrijp die emotie. En.. deel die. Maar we moeten verder, met de zorgvraag in een veranderende vergrijzende samenleving. Met ons praktijkhouderschap waarvoor onder de huidige omstandigheden geen animo meer is bij jonge dokters. Blijven hangen in een Calimero rol brengt ons niets.
  Veel belangrijker: we hebben alles gekregen wat we gevraagd hebben. Nu moeten we nog woord houden.

 • G.R.I. Slock

  huisarts, Sluis

  Goed dat LHV de rug recht houdt. We zijn al vaker belazerd door VWS, door ministers die de kop in het zand steken als ZN de afspraken niet nakomt. Getuige de miljarden eerstelijnsgelden die op de plank zijn blijven liggen want de onderhandeling...spositie van de huisarts is nihil, tekenen bij het kruisje.
  Ook FMS heeft blijkbaar moeite met het neoliberale fabeltje dat de zorg het best kan redden met minder personeel dankzij digitalisering en efficiënter werken.

 • P.H. Roessingh

  Huisarts

  "De FMS (....) geeft aan ‘geen honderd procent geruststelling te voelen’ bij het totaal'." Dat is een diplomatieke uitdrukking dat ze zich behoorlijk zorgen maken over dit akkoord. En dat gevoel deel ik helaas, zeker ook t.a.v. de huisartsenzorg.
  E...erdere afspraken uit het Hoofdlijnen akkoord werden nooit nagekomen. De minister wil de 3e dinsdag van september wél goede sier met dit akkoord maken, maar de afspraken niet van garanties voorzien.
  Het zit niet in het DNA van de huisartsen om "NEE" te zeggen. Dat we dit nu wel doen, is een serieus teken. Net zo serieus als de demonstratie van 10.000 huisartsen op 1 juli. Toen hoorde de minister ons ook niet. Hoe kunnen wij hem vertrouwen op zijn woord?
  Ook goed verwoord in de Volkskrant door Danka Stuijver: https://www.volkskrant.nl/cs-b6cd3290

  • M.H. Schut

   huisarts

   Spijtig dat de huisartsen niet getekend hebben. Het lijkt erop dat de boodschap nog niet helemaal goed is doorgedrongen.

   Wat mij betreft, heel spijtig dat de rest wel heeft getekend, vooral dan in dit geval de FMS

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.