Nieuws

Profilering van faculteiten: zin of onzin?

Plaats een reactie

Waarom koos jij voor jouw faculteit? Omdat-ie zo goed staat aangeschreven? Of vind je vooral de stad zo leuk? Heeft de profilering van faculteiten eigenlijk zin? De Geneeskundestudent zocht het uit. Gijsje Snijders en Rob van Gassel

Acht verschillende geneeskundefaculteiten met allemaal een duidelijk doel voor ogen: studenten opleiden tot bekwame basisartsen. Wordt dit doel overal op dezelfde manier vormgegeven? Nee, elke faculteit heeft andere aandachtspunten en een eigen curriculum. Door verschillen in onderwijsvormen, inhoudelijke speerpunten en onderzoeksmogelijkheden proberen universiteiten studenten aan te trekken en te selecteren die passen bij het profiel van de faculteit. Zo legt de Universiteit Leiden de focus op wetenschappelijke ontwikkeling gedurende de studie, terwijl de Universiteit Maastricht ‘reclame’ maakt met probleemgestuurd onderwijs. De Universiteit Utrecht probeert studenten te trekken door al vroeg in de geneeskundeopleiding coschappen aan te bieden. Om deze speerpunten uit te dragen organiseren de verschillende faculteiten voorlichtings-, meeloop- en open dagen. Maar in hoeverre spelen deze factoren een rol bij de keuze die aankomende studenten maken?

Goede match
Over het algemeen blijkt het maken van de juiste studiekeuze lastig te zijn. Bijna 70 procent van de scholieren heeft moeite met het kiezen van de juiste opleiding; en vervolgens stopt gemiddeld 25 procent van de studenten in het eerste jaar.1 Voor de geneeskundeopleiding ligt dat percentage lager, maar is nog steeds 15 procent.2 Een goede match tussen faculteit en student is uitermate belangrijk om deze uitval te beperken.3 Daarnaast is gebleken dat een goede binding met de instelling bijdraagt aan studiesucces op de lange termijn.4 Sfeer, manier van onderwijs geven, indeling van de studie en mogelijk­heden binnen de studie zijn factoren die kunnen zorgen voor een goede of juist slechte match tussen studenten en faculteit. Maar ben je je hier als middelbare scholier al bewust van?

Bewustwordingsproces
De Geneeskundestudent vroeg aan 2880 studenten wat de belangrijkste reden was om voor hun geneeskundefaculteit te kiezen. Daarbij mochten zij meerdere opties aankruisen. Meer dan 60 procent van de respondenten die direct geplaatst waren, koos mede voor een universiteit vanwege de stad waar de faculteit is gehuisvest. Van de decentraal geselecteerden koos 66 procent onder andere voor de faculteit vanwege de manier van decentrale selectie. Meer dan een derde van alle geneeskundestudenten koos voor een specifieke faculteit vanwege de sfeer. Het blijkt dus dat studenten over het algemeen hun keuze niet zo zwaar baseren op factoren die direct met de opleiding te maken hebben, zoals de vroege start van coschappen, honoursprogramma’s of buitenlandmogelijkheden (zie grafiek). Uitzonderingen hierop zijn de Universiteit Maastricht, waar 72 procent van de respondenten mede voor de faculteit koos vanwege de manier van onderwijs geven, en de Erasmus Universiteit, waar 73 procent van de respondenten mede voor koos vanwege de reputatie van die faculteit.
Heeft de profilering van universiteiten dan wel zin? Kunnen faculteiten het geld dat ze hieraan besteden niet beter in andere activiteiten steken? Madelijn Gregorowitsch, zesdejaars geneeskundestudent aan de Universiteit Utrecht, vindt van niet: ‘Voor mij waren de voorlichtingsdagen op de faculteiten zinvol. Groningen en Utrecht leken me de leukste steden om te studeren. Maar in Groningen hoorde ik dat je een jaar in een co-huis buiten Groningen moest wonen, en dat leek me niks. De keuze voor Utrecht was toen snel gemaakt.’
Door aankomende studenten voorlichtingsactiviteiten aan te bieden kunnen zij al bewust bezig zijn met hun toekomst. Ervaring op het gebied van decentrale selectie leert dat personen bewuster kiezen voor een bepaalde faculteit als ze er voorafgaand actief mee bezig zijn, bijvoorbeeld door het opstellen van een motiveringsbrief. Mede door dit bewustwordingsproces zou op de lange termijn de uitval binnen de studie geneeskunde tweeënhalf keer lager zijn.2

Decentrale selectie
Niet alleen de inhoud van de studie is dus belangrijk voor de keuze van een faculteit, maar ook waar die faculteit zich bevindt. Begrijpelijk, want behalve voor een studie, kies je ook voor een omgeving waarin je in ieder geval de komende zes jaar zult verblijven. Opvallend is wel dat de groep decentraal geselecteerde studenten niet de stad als belangrijkste overweging noemt, maar de manier van decentrale selectie. Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat met het afschaffen van de loting en het invoeren van de decentrale selectie, aankomende studenten een extra mogelijkheid hebben gekregen om tot de studie toegelaten te worden die deels door hen zelf beïnvloedbaar is. Immers, door een manier van selectie te kiezen die bij je past, maak je misschien ook meer kans om de felbegeerde geneeskundestudie te gaan doen. Daarmee lijkt decentrale selectie ook een manier voor facul­teiten om zich te profileren en studenten aan te trekken.

Toekomst
Profilering van universiteiten is enkel zinvol als deze aansluit bij de behoeften van aankomende studenten, zodat een goede match tussen student en faculteit gevonden wordt. Uit onze enquête blijkt dat studenten hun keuze voornamelijk baseren op de stad, de manier van decentrale selectie en de sfeer van de faculteit. Wellicht gaat daarom de manier van decentrale selectie in de toekomst ook een rol spelen in de profilering van faculteiten en ingezet worden om aankomende studenten aan te trekken. Of dit ook leidt tot een betere match tussen student en faculteit zal de toekomst moeten uitwijzen.


Voetnoten:
1 Rijksoverheid, “Studiekeuze en studiesucces”, 19 november 2008
2 Broersen S., Bresser E., Decentrale selectie: betere match student en studie, Medisch Contact, nr 38, 18 september 2014, pp. 1796-1798.
3 http://pers.uu.nl/hoger-studiesucces-onder-eerste-studenten-die-matching-doorliepen
4 Ton Ammerlaan, de juiste studiekeuze en begeleiding van de nieuwkomer met CoolWidget, Studiekeuzetest en KiesActief, 2011

beeld: iStock
Top 6 belangrijkste redenen voor een geneeskundestudent om te kiezen voor een bepaalde faculteit, uitgesplitst per faculteit
Top 6 belangrijkste redenen voor een geneeskundestudent om te kiezen voor een bepaalde faculteit, uitgesplitst per faculteit
<b>PDF van dit artikel</b>
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.