Nieuws
Julia Hamel
5 minuten leestijd
coschappen

Opkomen voor de co’s

In de ledenraad van de LAD

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Ibtissam Acem (24) is sinds kort lid van de leden­raad van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en vertegenwoordigt daar de coassistenten. ‘Problemen waar coassistenten tegenaan lopen, raken ook veel artsen.’

Ibtissam Acem vertegenwoordigt de coassistenten sinds eind 2021 in de LAD-ledenraad en mag samen met andere LAD-leden meepraten over onderwerpen op het snijvlak van arts en werk. ‘Wij coassistenten zijn bij de LAD vergeleken met de rest van de leden een vreemde eend in de bijt, want wij zijn immers nog geen arts.

Toch is er voor ons veel te winnen op gebied van arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. En problemen waar co­­assistenten tegenaan lopen, raken ook veel artsen. Doordat alle artsengroepen vertegenwoordigd zijn in de ledenraad, hoor je ook de andere kant en kom je samen tot betere standpunten en oplossingen.’

De Geneeskundestudent

Op veel van de thema’s die co’s aangaan, werkt de LAD samen met De Geneeskundestudent. Ibtissam noemt als voorbeeld de wachttijd voor de coschappen. ‘Veel bachelorstudenten weten niet eens dat die wachttijd bestaat. Dat komt dan rauw op hun dak tijdens een voorlichtingsavond in het derde jaar. Dat studenten gemiddeld tien maanden moeten wachten op de start van de coschappen is zeer onwenselijk, en dus blijft De Geneeskundestudent dat samen met de LAD aankaarten bij de faculteiten.’ Zelf studeert ze in Rotterdam, en gaat dit jaar beginnen met haar coschappen: ‘Ik bewandel een iets ander pad dan gebruikelijk. Ik heb in 2018 mijn bachelor afgerond en ben een andere master gaan doen. Nu ben ik mijn promotieonderzoek aan het afronden en start ik met mijn coschappen.’ Ook al moet ze zelf nog met haar coschappen starten, ze heeft al wel een goed beeld van wat er zoal speelt. ‘Veel van mijn vrienden en studiegenoten lopen coschappen. Bovendien heb ik een paar jaar in het bestuur van De Geneeskunde­student gezeten en heb ik op die manier veel meegekregen van de problematiek.’

‘Studenten moeten gemiddeld tien maanden wachten op de start van de coschappen’

Mooie maar zware fase

Ibtissam kijkt enorm uit naar haar coschappen, het is een mooie en unieke kans om zo veel mogelijk te leren in de praktijk. Tegelijk weet ze ook uit de verhalen van studiegenoten en vrienden dat het een zware fase van de studie is. ‘Neem de uurbesteding. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) hanteert een norm van 46 uur studiebelasting per week. Uit onderzoek van De Geneeskundestudent blijkt dat deze norm gemiddeld flink wordt overschreden. Je draait de dienst vaak mee met de arts of specialist die je begeleidt, en die maakt vaak lange werkdagen. Wat dan weleens wordt vergeten, is dat co’s ook nog ongeveer tien uur zelfstudietijd nodig hebben.’ Volgens haar is het ondoenlijk om bij ieder coschap opnieuw afspraken te maken over uurbesteding en zelfstudietijd. ‘Meteen beginnen over je uren is natuurlijk geen fijne binnenkomer, en vaak sta je na een paar weken alweer op een andere afdeling of in een heel andere instelling. De faculteiten moeten hier daarom de regie oppakken en niet alleen richtlijnen schrijven, maar ook zorgen voor naleving ervan.’

Perifere ziekenhuizen krijgen veel autonomie bij het opleiden van coassistenten; volgens Ibtissam heeft dat veel voordelen, maar het maakt de verschillen tussen ziekenhuizen wel groot: ‘Bij sommige ziekenhuizen krijgen coassistenten tijd en zelfs een fysieke ruimte met computers waar zij zelfstudie kunnen doen. Bij andere ziekenhuizen is er niets geregeld en moeten co’s alles thuis doen naast de gemiddeld 47 uur die ze in de instelling zijn.’

Getty Images
Getty Images

Lastig dilemma

Het reduceren van het aantal uren dat coassistenten aan de studie besteden, is niet eenvoudig. Zou het bijvoorbeeld een oplossing zijn om niet vijf maar vier dagen per week praktijkonderwijs (coschappen) te krijgen en één dag voor zelfstudie? Een constructie waar veel mbo-studenten mee werken. Ibtissam: ‘Het zou wel een interessante optie kunnen zijn, ook omdat je dan mogelijk wat extra coschapplekken kan creëren en daarmee de wachttijd kan reduceren. Aan de andere kant wil je als co niet dat de kwaliteit van de opleiding eronder lijdt. Je hoort steeds vaker dat er wordt nagedacht over het schrappen van sommige verplichte coschappen; de vraag is of je dan alles leert wat je moet leren. Een lastig dilemma dus.’ Juist voor dit soort thema’s is het volgens haar goed dat er een coassistent in de LAD-ledenraad zit. ‘Problemen waar coassistenten tegenaan lopen, raken ook veel artsen­groepen. Als ze het aantal coassistenten vergroten om de wachttijd in te korten, veroorzaakt dat weer problemen bij specialisten en aiossen die de co’s begeleiden. Doordat al die groepen vertegenwoordigd zijn in de ledenraad, hoor je ook de andere kant en kom je samen tot betere standpunten en oplossingen.’

‘Er mag meer aandacht in de studie komen voor het sociale domein’

Rolmodellen

Een ander vraagstuk dat bij veel coassistenten speelt, is beroepskeuze. ‘Coschappen zijn officieel geen snuffel­stages, maar toch ga je bij elk coschap bij jezelf te rade of dit een mogelijke optie voor de toekomst is. En als je kijkt naar waar je je coschappen loopt, is dat vooral in het ziekenhuis bij medisch specialisten. Niet bepaald een afspiegeling van de artsenpopulatie in z’n geheel, daar heeft de eerste lijn een veel grotere rol.’ Volgens Ibtissam heeft dit invloed op je latere beroepsambities en -keuze: ‘Als je vaak superspecialistische hoogleraren ziet, worden dat je rolmodellen. Wat mij betreft mag er daarom meer aandacht in de studie komen voor het sociale domein.’ Volgens Ibtissam werkt dit door in de problemen van artsen bij de volgende stappen van hun carrière: ‘Er is een overschot aan basisartsen, die massaal solliciteren op dezelfde fel­begeerde opleidingsplek tot medisch specialist en daarnaast zie je dat bepaalde groepen jonge klaren moeilijk aan een vaste baan kunnen komen. Aan de andere kant zie je dat er ongeveer in elk specialisme buiten het ziekenhuis een enorm tekort is aan dokters. Vraag en aanbod sluiten slecht aan, en dat probleem ontstaat dus al tijdens de opleiding. Het wordt tijd dat geneeskundestudenten een realistischer beeld krijgen van hun toekomstperspectief als arts. Want de realiteit is dat het grootste deel van hen later niet in het ziekenhuis werkt.’ 

LAD voor coassistenten

Als je lid bent van De Geneeskundestudent word je – als je coschappen gaat lopen – automatisch lid van de LAD (tenzij je dat zelf actief hebt uitgesloten). De LAD zet zich voor coassistenten in voor onder andere:

 De onkostenvergoeding. De LAD zit – ook namens coassistenten – aan tafel bij de cao-onderhandelingen in de zorg. In deze onderhandelingen heeft de LAD afgesproken dat co’s in ziekenhuizen en umc’s een onkostenvergoeding/tegemoetkoming van 100 euro per maand krijgen. Onlangs is in de Cao GGZ afgesproken dat coassistenten die twee maanden of langer coschappen lopen in een ggz-instelling ook 100 euro bruto per maand ontvangen. Deze regeling gaat in september in.

→ Coassistenten hebben bij de LAD jaarlijks recht op 10 uur gratis juridische rechtshulp. Vorig jaar heeft de LAD bijvoorbeeld een groep promoverende coassistenten bijgestaan die niet dezelfde arbeidsvoorwaarden kregen als andere promovendi. De coassistenten kregen geen salaris maar een beurs, wat veel ongunstiger voor de coassistenten uitpakte. Dit terwijl ze hetzelfde werk doen, vaak in dezelfde onderzoeksgroep.

→ De LAD trekt op belangrijke thema’s voor coassistenten samen op met De Genees­kundestudent en de KNMG. Denk aan covid-19, de wachttijden, de instroom in de opleiding, decentrale selectie en veilig werken.

Meer weten? Kijk op lad.nl

 

coschappen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.