Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws
Nieuws

Minister Bruins steunt opleiding tropenarts niet

11 reacties

Ziekenhuizen die artsen opleiden tot tropenarts, hoeven niet op opleidingsgeld van het ministerie van VWS te rekenen. Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins laat na Kamervragen weten dat hij zich geen zorgen maakt over het verdwijnen van opleidingsplekken.

Afgelopen maand deden meerdere partijen, waaronder de KNMG, de oproep aan het ministerie van VWS om de opleiding tot arts internationale gezondheidszorg en tropenkunde (AIGT, voormalig tropenarts) te financieren. Deze oproep volgde op berichtgeving dat vijf van de vierentwintig ziekenhuizen die hiertoe opleiden, ervoor kozen de opleiding niet meer te verzorgen omdat zij deze zelf moeten bekostigen.

De vorige VWS-minister Edith Schippers huldigde het standpunt dat deze artsen zich vooral richten op gezondheidszorg in het buitenland, en daarom niet met Nederlands belastinggeld opgeleid hoefden te worden. Bruins blijkt de koers van zijn voorganger te volgen. ‘Ik voel mij verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg. Daarbij spelen deze artsen geen directe rol’, meldt hij in een Kamerbrief.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber wilde weten of de minister bereid was te voorkomen dat het aantal opleidingsplaatsen verder daalt. Maar Bruins laat weten dat hij zich geen zorgen maakt over het afnemend aantal plekken, en hij ziet dan ook ‘geen aanleiding voor overleg over behoud’ hiervan.

Voorstanders van overheidssubsidie voor de AIGT-opleiding stellen dat deze artsen in Nederland een rol spelen door hun kennis van ziekten die door internationalisering ook naar Nederland komen. Volgens Bruins ondervangen artsen infectieziektebestrijding, meestal bij GGD-en werkzaam, die positie al. En de eerste- en tweedelijnszorg kunnen patiënten met ‘uitheemse en importziekten’ behandelen, aldus Bruins.

Hoofd opleiding Barend Gerretsen van de NVTG (Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg) noemt de opstelling van de minister ‘teleurstellend en wat kortzichtig’. ‘Jammer dat de kwalitatieve bijdrage aan de Nederlandse gezondheidszorg niet wordt gezien. Maar we geven de moed niet op.’ Gerretsen hoopt dat de nieuwe minister later toch alsnog openstaat voor steun aan de opleiding. ‘En anders kunnen we de route via de Tweede Kamer nog proberen, die heeft het laatste woord.’

Lees ook
Nieuws opleiding
 • Ilse Kleijne

  Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op politiek en financiën.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Namens de werkgroep, Thomas van den Akker, gynaecoloog LUMC en bestuurslid, Jelle Stekelenburg, gynaecoloog MCL en voorzitter, opleider van AIGT, hoogleraar ‘Internationale aspecten van reproductieve gezondheidszorg, in het bijzonder veilig moederschap (RUG/UMCG) en voorzitter van de commissie Global Network van de NVOG 09-02-2018 11:21

  "Minister Bruins heeft besloten geen steun te geven aan de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT, voorheen ‘tropenarts’). Alle andere geregistreerde specialisaties krijgen deze steun wel. Een onbegrijpelijk besluit: bedreigend voor velen, zeker ook voor de inwoners van ons eigen land.
  Onze werkgroep ‘International Safe Motherhood and Reproductive Health’ is onderdeel van de Nederlandse gynaecologenvereniging (NVOG). We tellen 140 leden, waarvan het merendeel gynaecoloog in Nederland is na een aantal jaar als AIGT in een lagelonenland gewerkt te hebben.
  Op de expertise die wij hebben opgedaan in de tropen, wordt door veel van onze patiënten, en door onze collega’s, een beroep gedaan. Artsen met een achtergrond als AIGT hebben een overstijgende, ‘ectoscopische’ blik door kennis van importziekten en ervaring met niet-westerse patiënten. Ze hebben vaak een veelvoud aan praktische kennis en ervaring, ook met zorg die in Nederland ontegenzeglijk nodig zal blijven ondanks dat de aantallen dalen. Binnen ons vak zijn de vaginale stuitbevalling, de zwangerschapsgerelateerde hysterectomie en de vaginale fistelchirurgie slechts enkele voorbeelden. Kennis van dit soort ingrepen is levensreddend en voorkomt ernstig lijden.
  Bovendien is er nog steeds zoiets als solidaritieit, hoewel slechts weinig politici de term nog enige waarde lijken toe te kennen. Het is bijna schandalig dat wij het belang van buitenlandervaring voor Nederland moeten benadrukken in een wereld waar nog zoveel vrouwen en kinderen overlijden door falende zorg met ernstige personeelstekorten.
  De minister stelt: "Ik voel mij verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg. Daarbij spelen deze artsen geen directe rol". Een kortzichtiger uitspraak is moeilijk denkbaar. De minister is duidelijk nog niet goed op de hoogte. Wij roepen hem op zijn uitspraak te herzien en de opleiding tot AIGT in stand te houden."

 • A.G. Sangster, bedrijfsarts, Nijeveen 25-01-2018 17:27

  "We wensen de Nederlander veel tropische ziekten toe.
  Met opwarming van de aarde gaat dit vanzelf lukken.
  Dan zal blijken dat we kennis en ervaring nodig hadden.
  Verder van harte eens met onderstaande reacties.
  "

 • Wim de Grauw, huisarts / dochter Tropenarts werkzaam in Tanzania, Berghem 24-01-2018 23:33

  "Wat een verbijsterende kortzichtigheid. Economisch moeten we mondiaal denken en halen we onze rijkdom uit alle delen van de wereld waar wij denken beter van te worden, inclusief grote delen van de wereld waar allerlei elementaire gezondheidszorgvragen niet zijn opgelost. Onze rijkdom is gebaseerd op een koloniaal verleden. We hebben daar niets van geleerd? We verrijken ons nog steeds zonder ons af te vragen of we ook niet ene maatschappelijke sociale mondiale verantwoordelijkheid hebben? Schandalig, maar ook dom.
  Uiteindelijk profiteren ook wij van een gezondere eerlijkere wereld. Het werk van tropenartsen kan daarbij helpen. Het kan de kloof tussen 'onze' wereld en de buitenwereld verkleinen en daarmee mogelijk de bron van toenemende conflicten en spanningen die onze wereld bedreigen verkleinen. En al genoemd bovenstaand, de tropenarts kan ook helpen onze eigen gezondheidszorg te verbeteren door een frisse blik op de uitdagingen waarvoor wij staan in onze dagelijkse zorg. "

 • GJ Bonte, Neuroloog, Dalfsen 24-01-2018 16:44

  "Wel een onvervalst stukje VVD. "Wij" zijn belangrijk, "zij" niet. De tropen, daar wordt geen geld verdiend. Dat kost alleen maar geld. En Nederland is alleen geografisch al zo'n groot land dat we natuurlijk helemaal geen behoefte hebben aan kennis over "importziekten". Mondiaal denken, jawel, maar vooral als er geld aan verdiend kan worden.

  Doodzonde, aangezien tropenartsen alleen al door hun ervaring een heel andere en soms verassend frisse kijk op onze gezondheidszorg hebben en bovenal een schat aan ervaring opdoen waar we ook in Nederland vaak van profiteren.
  "

 • H. van der Veen, chirurg, Beverwijk 24-01-2018 16:40

  "Opvallend en merkwaardig standpunt. Inderdaad Trump-achtig. We stoppen ook geld in het opleiden van militair personeel wat niet wordt ingezet in Nederland maar juist in probleemgebieden elders. Toch?"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.