Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws
Nieuws

LHV informeert IGJ over huisarts die weigert te vaccineren

21 reacties

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over een arts uit Lelystad. Deze huisarts heeft zijn patiënten per brief laten weten zelf niet te willen vaccineren en hiervoor zijn assistente onder supervisie in te schakelen.

Patiënten van huisarts Ramdas van Gezondheidscentrum Kempenaar die aan de beurt zijn voor een vaccinatie kregen bij de standaard uitnodigingsbrief van de overheid ook een brief van hun eigen huisarts. Hij licht hierin toe zelf niet het covidvaccin te nemen en ‘omwille van de eed’ dit ook niet te willen geven. ‘Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik hiermee niet zal schaden. Omdat in ieder geval de producent van het vaccin immuniteit voor aansprakelijkheid heeft, wil ik ook mijn assistente beschermen.’ Ramdas vraagt daarom zijn patiënten ook een notitie te tekenen waarmee ze aangeven dat ze zich goed hebben laten informeren over de injectie en mogelijke gevolgen en dat ze de injectie ‘vrijwillig en niet onder druk’ hebben genomen.

De huisarts heeft ‘tal van bezwaren’ tegen de covidvaccinatie, maar wil de vaccinatie wel faciliteren, omdat het om een verzoek van de overheid gaat. ‘Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dit in te spuiten, geen één van de covidmiddelen’, aldus Ramdas. ‘Ik ben opgeleid met de notie dat een medicijn uit en te na wordt getest voordat dit op zo’n schaal op mensen wordt toegepast. Dit medicijn bevindt zich in de experimentele fase.’ Ramdas laat weten dat de brief was bedoeld voor zijn kleine populatie, maar heeft na publicatie in landelijke media bloemen ontvangen en steunbetuigingen gekregen uit de hele wereld: ‘Afrika, Aruba, Suriname, Amerika, heel Nederland.’

De inspectie geeft bij de veelgestelde vragen online antwoord op de vraag wat te doen als de huisarts geen covidvaccinaties geeft. ‘Het kan zijn dat uw arts gewetensbezwaren heeft. De arts kan dan weigeren mee te werken aan de covid-19-vaccinaties. Wel moeten ze dan regelen dat collega-huisartsen het covid-19-vaccineren van hun patiënten overnemen en dat patiënten weten waar ze terechtkunnen’, aldus de inspectie. Over het tekenen van een verklaring zegt de inspectie dat ‘de enige schriftelijke toestemming die een patiënt gevraagd kan worden is of hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan het RIVM’. Extra informatie van de huisarts ‘mag er niet toe leiden dat een patiënt voor deze informatie of toestemmingsverlening moet tekenen en dat hij/zij bij niet-tekenen geen vaccinatie krijgt. Dit kan tot ongewenste situaties leiden, zoals verwarring bij patiënten, waardoor ze zich mogelijk niet laten vaccineren.’ De inspectie stelt dat ze een arts die om dergelijke toestemming vraagt daarop kan aanspreken.

Een woordvoerder van de LHV zegt dat de vereniging een melding doet als huisartsen afwijken van de beroepsnorm en patiëntenzorg mogelijk in het geding is. Of dat in dit geval zo is, mag de inspectie beoordelen, aldus de woordvoerder. In de Telegraaf zei een LHV-woordvoerder zaterdag dat huisartsen mogen weigeren: ‘Dat is hetzelfde voor kleine medische ingrepen, euthanasie en ook vaccineren. En nu speelt ook het belangrijkste aspect: de patiënten zijn bij deze praktijk alsnog geholpen, door de assistente.’ De LHV laat weten geen protocol te hebben voor het doen van meldingen over huisartsen bij de inspectie.

Brief huisarts

Lees ook
Nieuws werk vaccineren
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • huisarts, huisarts 05-05-2021 21:59

  "@Peter dat is een heel mooi stuk tekst over juridische aspecten en een begrijpelijk verhaal.

  De pijn echter zit hem voor mij hierin dat wetten gewoonlijk een uiting horen te zijn van morele waarden die op democratische wijze tot stand zijn gekomen ná het voeren van een ethisch debat.
  Echter de bestaande wetgeving wordt momenteel door de politiek in sneltreinvaart veranderd en ethische debatten worden niet meer gevoerd wat niet wil zeggen dat daarmee iemands (en voorheen onze) morele waarden meeveranderen.
  Daarnaast is er grote maatschappelijke discussie of de wijze waarop dat gebeurt nog wel de naam democratisch mag hebben.

  Ons vak is doorspekt met ethische dilemma’s, en ik vind het een dokter waardig dat die niet onder druk zijn ethisch besef kritiekloos opzij zet. Een dergelijk besef is niet alleen maar een onderbuikgevoel maar een belangrijk deel van onze menselijke waardigheid.
  "

 • Peter, arts en jurist, Oss 05-05-2021 11:44

  "(2/2)

  Wat de inspectie zegt over handtekeningen roept het beeld op van een inspectie, die niet open staat voor dissidente meningen ten aanzien van het vaccinatiebeleid.

  Ik ben zelf een uitgesproken pro-vaccinatie arts, alle pro's en con's overwegende met inbegrip van dat de medicatie niet met de gebruikelijke controles op de markt is gekomen. De inspectie behoort ook te weten, dat in de zorg, naar vigerende jurisprudentie, géén enkele handtekening plaats heeft (en hier ook geen waarde aan kan worden ontleend), punt. Aansprakelijkheid kan verder nooit worden uitgesloten, ongeacht de vorm.

  Tegelijkertijd heeft druk maken over de unieke status van de farmaceuten weinig zin en toegevoegde waarde, dat is voer voor de verzekeraars die hier hun beleid ten aanzien van regres van aansprakelijkheid op moeten instellen, als dokter met een fatsoenlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoef je je hier niet druk over te maken.

  Aangaande het argument 'beschermen van de assistente' lijkt collega Ramdas te impliceren dat die als ondergeschikte zonder eigen BIG-registratie een eigen medische aansprakelijkheidspositie heeft. Dat is niet het geval; zij werkt, zoals elke medewerker van een huisartspraktijk, of kliniek, of ziekenhuis, binnen het medisch bereik onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke arts."

 • Peter, arts en jurist, Schaijk 05-05-2021 11:44

  "(1/2) Tja, lastige situatie, ook te zien aan de vele, kennelijk door de onderbuik ingegeven reacties hieronder.

  Wat LHV heeft gedaan gaat ver, heel ver en zou mij als huisarts tegen de borst stuiten. Dit temeer men stelt dat er geen protocol is voor meldingen, maar tegelijkertijd dat men wel meldingen doet in bepaalde gevallen en dat de inspectie het dan maar 'mag beoordelen'; dit voelt niet alleen verwijzend naar een donkere periode in onze geschiedenis, maar ook als het afschuiven van verantwoordelijkheid voor (verondersteld, maar niet noodzakelijkerwijs) een van de eigen leden.

  Tegelijkertijd is door onze democratische vertegenwoordiging besloten, uit nood, bij gebrek aan beter, dat vaccineren een noodzaak is om het tij te keren wat betreft morbiditeit en mortaliteit en de samenleving weer van het slot te krijgen om de groeiende sociale onrust en maatschappelijke verdeling te verminderen.

  Uitgaande van de informatie uit het artikel, we kennen natuurlijk niet het hele verhaal, is het niet handig wat huisarts Ramdas heeft gedaan.

  Gewetensbezwaren mag hij prima hebben. Euthenasie mag je als arts ook weigeren aan bij te dragen, deed ik ook tijdens mijn opleiding, ook al vonden sommige opleiders daar ook weer wat van. Niet dat we ons daar wat van aan moeten trekken, maar we moeten wel altijd de patiënt met een vraag, die gewetensbezwaren oproept, doorverwijzen naar een andere zorgverlener die die vraag wel kan beantwoorden. Dat is hier niet gebeurd. Bovendien heeft collega Ramdas zijn eigen visie op de kwestie feitelijk opgedrongen aan zijn patiënten, in plaats van simpelweg met een andere praktijk afspraken te maken en de eigen patiënten hiernaar te verwijzen zonder nadere inhoudelijke toelichting onder de noemer 'samenwerkingsverband'."

 • R.v. Nispen, Tuberculosearts, Utrecht 04-05-2021 23:38

  "Hulde aan collega B.W.Pieksma en Ramdas!
  Het is een schande wat nu gebeurd en vooral het feit dat de beroepsgroep het laat gebeuren.
  Vindt niemand vreemd dat praten over curatie, verboden is ???!?! Vraagt niemand zich af waarom vanaf begin al werd vaccineren een mantra? Zonder vragen, zonder uitleg. En de medische wereld monddood.
  Voor wie het nog niet beseft: Alle corona vaccins zijn experimenteel. Denk voor jezelf."

 • B.W.Pieksma, Huisarts, Steenbergen 04-05-2021 21:12

  "Wat een schande! Mijn lidmaatschap LHV is bij deze opgezegd!
  Steeds merk ik dat de meeste collegae geen enkel idee hebben wat de FLCCC is:
  Een prachtig onderzoeksteam opgezet om de werking van ivermectine bij Covid19 te onderzoeken.
  De mooiste resultaten zijn te zien.Er is een enorme hoeveelheid bewijs van uitstekende werking.
  Echter, hier mag geen aandacht aan worden gegeven omdat de experimentele! vaccinatiecampagne geen doorgang kan hebben indien er een oraal therapeuticum bestaat!
  Lieve collegae, wordt wakker.
  Noem me wat u wilt maar neem de moeite om de FLCCC te googelen en verbaas u!!
  De LHV, NHG en inspectie gaan niet vrijuit na dit hele drama dat voorlopig nog lang niet afgelopen is zolang corruptie ongestraft blijft.
  Blij dat ik een middenstandsdochter ben die snapt hoe de konijnen lopen!
  LHV - ondersteuning?? Alleen zich indekken is wat men daar doet...door aangeven ....
  Maar ja, dat is te verwachten in dit protocollenland...
  De huisartsen in Nederland moeten zich doodschamen!"

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.