Nieuws
Lucie Pelzer
7 minuten leestijd
project

Jij kunt een verschil maken in de medische wereld

Plaats een reactie
Deagreez/Adobe Stock
Deagreez/Adobe Stock

Als projectlid bij De Geneeskunde­student kun je aan verschillende projecten meewerken, waaronder de projecten diversiteit & selectie en duurzaamheid & planetary health. We interviewden vier ­projectleden en nemen een kijkje achter de schermen van deze twee projecten.

Diversiteit & selectie
Shamim Amiri Simkooei
Shamim Amiri Simkooei

‘Het doel van het project diversiteit en selectie binnen de geneeskundeopleiding is om gelijke kansen te creëren en ervoor te zorgen dat diversiteit wordt gewaarborgd in de medische wereld’, begint Selma Latic´. Selma en Shamim Amiri Simkooei zijn beiden betrokken bij dit project en willen concrete stappen zetten om diversiteit binnen de geneeskundeopleiding te bevorderen.

Toelatingsprocessen

Volgens Shamim is er binnen de opleiding een groeiend besef dat diversiteit een waardevolle eigenschap is en dat het belangrijk is verschillende perspectieven en achtergronden te omarmen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te waarborgen. Shamim: ‘De projectgroep diversiteit & selectie streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle studenten, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen hebben om geneeskunde te studeren en arts te worden.’  

Selma Latić
Selma Latić

Selma wijst erop dat decentraleselectie­trainingen steeds populairder worden, maar dat dit oneerlijk is voor studenten die niet de financiële middelen hebben om hieraan deel te nemen. Bovendien gaat het niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om intrinsieke kwaliteiten en persoonlijke ont­wikkeling. ‘Het is belangrijk dat er een eerlijke en inclusieve selectieprocedure wordt gehanteerd, zodat talentvolle studenten niet worden buitengesloten op basis van hun afkomst of financiële situatie’, benadrukt ze.  

Een belangrijk aspect van het project is de betrokkenheid bij de ontwikkeling van de ­toelatingsprocessen voor de geneeskunde­opleiding. Selma: ‘Er wordt steeds meer ­onderzoek gedaan naar de invloed van selectiecriteria op de diversiteit van de studentenpopulatie. Uit ons eigen recente onderzoek blijkt dat de diversiteit binnen de studentenpopulatie sinds de invoering van decentrale selectie is afgenomen. Daarom organiseren we, onder andere tijdens het NVMO-congres, sessies met studenten, opleiders, onderwijskundigen en beleidsmakers om deze kwestie te bespreken. Ons uiteindelijke doel is geneeskundeopleidingen te motiveren om selectiemethoden voor het implementeren goed te onderzoeken en selectiemethoden te gebruiken die kansengelijkheid bevorderen.’ 

Vooroordelen

Daarnaast richt het project zich ook op het creëren van bewustzijn en het aanpakken van discriminatie in het onderwijs. Er worden diepte-interviews gehouden met studenten die tijdens hun opleiding ervaring hebben gehad met discriminatie, om zo inzicht te krijgen in de problemen en mogelijke oplossingen te vinden. Shamim: ‘We willen een klimaat creëren binnen de geneeskundeopleiding waarin ­iedereen zich thuis voelt, want vooroordelen bestaan nog echt.’ Uit diverse onderzoeken blijkt dat er nog steeds obstakels zijn voor ­studenten met een migratieachtergrond, vertelt Shamim, evenals voor studenten met een sociaal-economische status of zonder ouders die BIG-geregistreerd zijn, zowel om in te ­stromen als om zich te specialiseren: ‘Daar ­willen wij verandering in brengen.’  

‘Vooroordelen bestaan nog echt’

Buzzword 

Om te peilen hoe het op verschillende faculteiten is gesteld, hopen ze met landelijke enquêtes inzicht te krijgen in de ervaringen van studenten. De Geneeskundestudent gebruikt de resultaten van de recente enquête om aan­bevelingen te doen aan faculteiten en beleidsmakers. Shamim legt uit: ‘We willen ervoor zorgen dat diversiteit niet alleen een “buzz­word” is, maar dat het echt wordt gewaarborgd in de opleiding geneeskunde. Het is belangrijk dat minderheidsgroepen ook de kans krijgen arts te worden en dat niemand achterblijft.’  

Shamim vult aan dat diversiteit een breed begrip is en niet alleen gaat om afkomst, maar ook gaat om gender, sociaal-economische status en culturele achtergrond. ‘Om een veilige en inclusieve leeromgeving voor iedereen te creëren is het belangrijk dat we deze verschillen eerst erkennen en vervolgens verder ­kijken. Het gaat erom dat we erkennen dat diversiteit een kracht is en dat verschillende perspectieven bijdragen aan een verrijking van de geneeskunde.’  

DUURZAAMHEID & ­PLANETARY HEALTH

De projectgroep duurzaamheid en planetary health wil de bijdrage van de zorg aan de ­klimaatcrisis onder de aandacht brengen, zodat (toekomstige) artsen de tools hebben om te anticiperen op een veranderend ­gezondheidslandschap.

Brecht van der ­Velden
Brecht van der ­Velden

Artsenorganisaties

Brecht van der Velden, lid van de projectgroep, legt uit hoe ze het onderwerp promoten: ‘We richten ons op de volledige breedte van de gezondheidszorg, waarbij we het gesprek aangaan met andere studenteninitiatieven, maar ook met partijen als de KNMG en de CPME, waarin artsenorganisaties uit 28 Europese landen verenigd zijn. Dit zijn belangrijke spelers die invloed hebben op de gedragscode van ­artsen, die de professionele standaard vormt voor alle artsen. Als projectgroep hebben we de mogelijkheid om input te leveren aan deze organisaties. Jeroen van der Zaag, lid van de projectgroep, vult aan: ‘Daardoor kunnen we dit thema onder de aandacht brengen in alle lagen van de gezondheidszorg, van genees­kundestudent tot beleidsmaker.’

Jeroen van der Zaag
Jeroen van der Zaag

Inspireren

Brecht vertelt verder: ‘Daarnaast geven we ook presentaties en workshops om anderen te inspireren. We hebben bijvoorbeeld presentaties gegeven op de KNMG Carrièrebeurs en het NVMO-congres. Op deze manier proberen we medische professionals bewust te maken van het belang van planetary health. Een belangrijk project waar we ons het afgelopen halfjaar intensief mee hebben beziggehouden, is Talking Medicine, het jaarlijkse congres van De Geneeskundestudent dat dit jaar volledig in het teken stond van duurzaam dokteren. Er werden die dag onder andere workshops gegeven over duurzamer medicijnen voorschrijven en over duurzaamheid in de spreekkamer.’

Duurzame goodies

‘Behalve het grote project Talking Medicine zijn er ook andere kleinere projecten waar we ons mee bezighouden’, gaat ze verder. ‘Zo hebben we duurzame sokken uitgebracht en werken we aan duurzame goodies. In onze projectgroep is er ruimte voor creativiteit en we kunnen verschillende soft skills, zoals samenwerken en presentatievaardigheden, ontwikkelen. Het is een leuke en inspirerende groep om deel van uit te maken.’ Jeroen: ‘En in het kader van “verduurzamen” hebben we besloten het weggegeven van goodies te beperken tot een minimum. Ik werk nu aan een duurzaam alternatief. Zo hebben wij onder andere sinds kort de “zaadkaart”. Een op groeipapier bedrukte kaart met een slogan per projectgroep, en een statement waarom wij niet meer aan goodies doen. Wij durven daarmee op een creatieve manier een stap vooruit te zetten, dit ook uit te dragen en zo op dit gebied voorop te lopen.’

CO2-footprint

Brecht geeft nog een voorbeeld: ‘Binnen de projectgroep heeft een van onze projectleden ook onze eigen CO2-footprint in kaart gebracht. Deze bleek gelukkig al klein, maar er zijn altijd verbeterpunten, zoals het stimuleren van reizen met de trein in plaats van met de auto. Om onze inzet voor duurzaamheid ­verder te versterken, zijn we nu bezig met het investeren in CO2-compensatie. Dit zorgt ervoor dat we als projectgroep CO2-neutraal zijn en bijdragen aan de SDG-doelstellingen (Sustainable Development Goals).’

Verbindende schakel

De motivatie om deel te nemen aan deze ­projectgroep is voor zowel Brecht als Jeroen de urgentie van het onderwerp. ‘Ik voel sterk de impact van klimaatverandering en het belang van duurzaamheid, en ik wil graag iets doen om bij te dragen aan een groenere toekomst’, zegt Brecht. ‘Daarnaast vind ik het een mooie uitdaging om op een positieve en ­motiverende manier aandacht te besteden aan het klimaat, omdat ik merk dat negatieve berichtgeving mensen niet aanspoort om actie te ondernemen.’ Jeroen voegt toe: ‘De gezondheidszorg heeft impact op het klimaat en het klimaat heeft invloed op de gezondheid van mensen. Doordat ik betrokken ben bij meerdere studentinitiatieven om meer onderwijs en bewustwording over dit onderwerp te stimuleren, kan ik als verbindende schakel fungeren en hoop ik mijn steentje bij te dragen. Ik denk dat jongerenparticipatie een cruciale rol speelt in de transitie naar een duurzamere toekomst en zie dit project als een mogelijkheid om samen met anderen kleine zaadjes te planten en zo op een positieve manier een verandering teweeg te brengen.’ 

Projectlid bij De Geneeskundestudent

De Geneeskundestudent (DG) is de belangenbehartiger van ruim 15 duizend ­geneeskundestudenten. Als projectlid bij DG kun je een waardevolle bijdrage leveren aan belangrijke onderwerpen en het gezondheidsbeleid beïnvloeden. Je kunt in een project deelnemen dat aansluit bij jouw interesses en passies. Dit geeft je niet alleen de mogelijkheid je stem te laten horen, maar ook om je ­persoonlijke en ­professionele netwerk binnen de geneeskunde uit te breiden. Door samen te werken met andere gemotiveerde studenten en professionals, doe je ervaring op die waardevol kan zijn voor jouw toekomstige artsencarrière. Wil jij een verschil maken in de medische wereld en jezelf verder ontwikkelen? Ontdek dan snel welk project bij jou past op degeneeskundestudent.nl.

Lees ook:
planetary health
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.