Nieuws
4 minuten leestijd

Je verdiende loon...

Plaats een reactie

Verdien je straks wat je krijgt? Of krijg je dan wat je verdient? Dat wil zeggen: als het artsexamen achter de rug is en je eerste arbeidsovereenkomst ‘als dokter’ zich aandient. Daarvoor wat zaken op een rij. Saaie kost? Misschien, maar wel nuttig. Want de eerste klap is een daalder waard. Nog steeds. Linda Zoon

‘Anios met meer invloed heeft minder stress’ schreef Medisch Contact (MC 35/2014: 1642). Dat artikel ging over oorzaken van hoge werkdruk. De hoogte van het salaris werd niet genoemd. Toch draagt correcte salariëring ook bij aan ‘arbeidssatisfactie’; aan de voldoening die je beleeft aan je functie, aan je werk. Menigeen vindt het echter not done daarover te praten. Dat hoeft ook niet. Zolang je het maar goed regelt. Maar hoe?

De cao
Na het artsexamen gaat 99,9 procent van de next generation in dienstverband. En dan geldt er een cao, een collectieve arbeidsovereenkomst die voor alle medewerkers in alle instellingen waarvoor deze geldt, móet worden toegepast (er is dus niet één cao voor álle dokters). Hierin zijn de salarissen, vergoedingen en toeslagen (bijvoorbeeld voor reiskosten, registratie en diensten), werktijden, vakantiedagen, studiefaciliteiten e.d. geregeld. Werkgevers kunnen van de cao afwijken, maar alleen ten gunste van de werknemer. Daar ligt dus enige ruimte om te onderhandelen…
De cao’s waar je, als basisarts/anios of meteen als aios, in eerste instantie mee te maken krijgt, zijn in hoofdzaak die voor: ziekenhuizen, universitair medische centra, geestelijke gezondheidszorg, of SBOH (voor aiossen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde).
Voor alle functies in de cao’s geldt een salarisschaal die uit een aantal periodieken bestaat. Dat zijn de stappen waarmee het salaris elk jaar omhoog gaat. De stijgingen als resultaat van cao-onderhandelingen komen daar dan bovenop.

Bruto-netto
Alle genoemde bedragen zijn ‘bruto’. Van het brutosalaris houdt je werkgever als grootste posten loonbelasting en pensioenpremie in. Dit laatste is ‘uitgesteld loon’, want in feite spaar je hiermee voor je pensioen. Wil je een idee hebben hoeveel na deze aftrek, dus netto, overblijft? Er zijn veel bruto-netto-calculators. Zoals op intermediair.nl. Ook leuk voor een donkere avond of een regenachtige zondag.

Het salaris
De inschaling van de aios en anios onder de Cao Ziekenhuizen komt uit op minimaal 3200 euro per maand. Dit kan oplopen tot maximaal 4100 euro per maand.
In de cao voor de acht universitair medische centra in ons land komen aniossen (ze heten hier ‘basisarts’) op ruim 2800 euro per maand in het eerste jaar. Dit loopt in tien stappen op tot bijna 4100 euro. Maar zeer waarschijnlijk zit je vóór die tijd al op de opleidingsplaats van je voorkeur!
Eenmaal in opleiding geldt een hogere schaal, die start bij ruim 3200 euro en eindigt boven de 4400 euro.
In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontlopen de bedragen die van Cao Ziekenhuizen nauwelijks. De salarisbedragen voor een anios liggen tussen 3100 en circa 4200 euro per maand. In opleiding ligt het minimumsalaris ongeveer gelijk aan de anios, maar loop je door tot ruim 4300 euro.
Een aios huisartsgeneeskunde start bij ruim 2800 euro en dat loopt in het laatste (derde) opleidingsjaar op tot ongeveer 3000 euro. Hogere inschaling is mogelijk in verband met eerder opgedane werkervaring. Voor een aios ouderengeneeskunde tot slot geldt in het eerste jaar een salaris van ongeveer 3200 euro en circa 3400 euro in het derde opleidingsjaar.
De bedragen zijn momentopnamen. Over de cao’s voor de ziekenhuizen, ggz en aios ouderengeneeskunde wordt op het moment dat dit artikel wordt geschreven nog onderhandeld. Naar verwachting zullen de cao-akkoorden salarisstijgingen van tussen 1 en 2 procent per jaar opleveren. De cao voor de umc’s loopt nog tot 1 april 2015.
Alle cao’s kennen een eindejaarsuitkering. Deze loopt uiteen van 3 procent over het brutojaarsalaris voor aiossen huisartsgeneeskunde tot 8,33 procent in de cao universitair medische centra. In de maand mei wordt vakantietoeslag uitgekeerd, die altijd 8 procent van het bruto-jaarsalaris bedraagt.

Ervaring
In alle genoemde cao’s wordt rekening gehouden met werkervaring. Per relevant ervaringsjaar wordt het eerste schaalbedrag met een periodiek verhoogd. Voor het meetellen hiervan moet in principe twaalf maanden relevante ervaring zijn opgedaan. Maar in overleg kan hiervan worden afgeweken. De criteria, die sterk op elkaar lijken, staan in de genoemde cao’s.

Vraag bedenktijd
Hoe standaard en helder de (eerste) arbeidsovereenkomst die aan je wordt voorgelegd ook lijkt, vraag altijd bedenktijd! Het is heel normaal er thuis nog even over na te denken, navraag te doen, of een deskundige te raadplegen. Zet je handtekening alleen weloverwogen. Eens getekend is namelijk: getekend.
Voor navraag, bijvoorbeeld over de exacte inschaling, kunnen LAD-leden contact opnemen met de juristen (coassistenten kunnen gratis juniorlid worden). Dat kan ook zodra je de uitnodiging voor een sollicitatie- of arbeidsvoorwaardengesprek hebt ontvangen.
Bij alle genoemde cao’s zit de LAD aan de onderhandelingstafel. Je kunt ook gebruikmaken van het ‘formulier individuele rechtshulp’ op lad.nl (klik op ‘Contact’). Kijk ook geregeld op deze website voor een overzicht van alle cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in de zorgsector, naast het laatste nieuws over jouw (toekomstige) rechtspositie.


Meer info
Voor het vinden van de baan die bij jou past, is medischcontactbanen.nl een goede informatiebron. En wil je weten hoe de ontwikkelingen op de medische arbeidsmarkt zijn, in welke richting op dit moment de meeste kansen liggen? Sla dan nooit de driemaandelijkse arbeidsmarktmonitor over. Over dit samenwerkings­project van Medisch Contact en het Capaciteitsorgaan voor medische en tandheel­kundige vervolgopleidingen wordt elk kwartaal gepubliceerd in MC.

beeld: Getty Images
beeld: Getty Images
beeld: Getty Images
beeld: Getty Images
Download hier de pdf van dit artikel
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.