Nieuws
Lieke Koggel
4 minuten leestijd
carrière

Hoe belandt jouw cv boven op de stapel

Plaats een reactie
Getty Images
Getty Images

Van een arts worden tegenwoordig veel competenties verwacht. Meer dan je tijdens je studie leert. Extracurriculaire activiteiten zijn dan ook belangrijk om jezelf in de kijker te spelen. Anders blijft je cv misschien onderop liggen.

Zenuwachtig geef ik iedereen in de ruimte een hand en stel mezelf voor. Eindelijk is het zover. Na jarenlang ploeteren en vele uren gespendeerd te hebben in het ziekenhuis ben ik afgestudeerd. Ik kan aan het werk als arts! Vandaag heb ik de sollicitatie waar ik lang naar heb uitgekeken. Ze zoeken een anios bij de Interne Geneeskunde in een ziekenhuis dicht bij huis. Perfecter kán bijna niet! ‘Kun je iets over jezelf vertellen?’ klinkt de eerste vraag al snel. Makkie! Dit heb ik thuis al duizend keer geoefend voor de spiegel. Het gesprek verloopt gelukkig heel goed, totdat… ‘Heb je wetenschappelijke ervaring?’ Ehh.. Wetenschappelijke ervaring?! Paniekerig probeer ik een antwoord te verzinnen. De verplichte onderzoeksstage heb ik goed afgerond, maar verder was ik zo druk met mijn coschappen dat ik niet nóg meer onderzoek heb gedaan. Had ik dat moeten doen? Is dit belangrijk? Word ik nu niet aangenomen?

Een goede arts moet tegenwoordig meer kunnen dan communiceren met patiënten, klinisch redeneren en het diagnosticeren en behandelen van ziektebeelden. Er wordt van je verwacht dat je ook maatschappelijk betrokken bent, economische kennis hebt, als manager kunt functioneren en wetenschappelijke vaardigheden beheerst. Omdat deze competenties binnen het curriculum nauwelijks worden belicht, moeten studenten ze elders opdoen. Uit de enquête van De Geneeskundestudent blijkt dat bijna alle geneeskundestudenten deelnemen aan extracurriculaire activiteiten.1 Dit, terwijl geneeskunde een zware studie is die veel tijd vraagt. Tijd die overigens behoorlijk onder druk staat door de invoering van het leenstelsel.

Onderscheiden

Onder extracurriculaire activiteiten valt bijna alles wat je buiten het curriculum om onderneemt. Van commissiewerk tot bijbaantje en van het spelen in een orkest tot topsport. Zeker nu de werkloosheid onder basisartsen stijgt en het moeilijker wordt om in opleiding te komen, worden extracurriculaire activiteiten steeds belangrijker om je mee te onderscheiden. De helft van de geneeskundestudenten onderneemt extracurriculaire activiteiten om zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bijna iedereen vindt dat deze activiteiten bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling. Ze vinden vooral een zorggerelateerde bijbaan, vrijwilligerswerk en een stage in het buitenland goed voor hun zelfontplooiing. Om in opleiding te komen nemen zij daarentegen deel aan andere activiteiten, zoals het honoursprogramma en wetenschappelijk onderzoek. Dit suggereert dat studenten bepaalde extracurriculaire activiteiten vooral ondernemen omdat opleiders dit belangrijk vinden en minder voor hun eigen ontwikkeling. Als je kijkt naar de extracurriculaire activiteiten waar het vaakst aan wordt deelgenomen, blijkt dat hun keuzes niet alleen gebaseerd zijn op toekomstperspectieven. Studenten houden nog wel rekening met wat ze zelf belangrijk of leuk vinden om te doen. Veelal hebben ze een bijbaantje of doen ze vrijwilligerswerk, gevolgd door commissiewerk en/of cursussen.

Opleiders

Uit de enquête van het Landelijk Overleg CoAssistenten (LOCA) blijkt dat opleiders het voornamelijk belangrijk vinden dat je na je afstuderen werkervaring opdoet.2 Dit kan als anios of als arts-onderzoeker. Daarnaast kijken ze naar ontwikkeling van de zogenaamde ‘softskills’ – vaardigheden op het gebied van communicatie, professionaliteit en persoonlijkheid. Deze kunnen worden ontwikkeld door deelname aan extracurriculaire activiteiten. Wat vooral opvalt is dat opleiders aan deze activiteiten meer waarde hechten dan de studenten zelf. Met name deelname aan het honoursprogramma, het volgen van een extra master en het hebben van persoonlijke talenten zijn zaken die opleiders waarderen. Dat geldt ook voor ervaringen opgedaan in een bestuur of de medezeggenschap, buitenlandstages, een bijbaan in de zorg en deelname aan het dedicated schakeljaar. Daarnaast kijken opleiders zeker ook naar de overige extracurriculaire activiteiten die je hebt ondernomen voor je eigen ontwikkeling. Aan de activiteiten waarvan studenten denken dat opleiders ze belangrijk vinden, wordt dus door opleiders daadwerkelijk waarde gehecht.

Geen paniek

Het feit dat extracurriculaire activiteiten steeds belangrijker worden klinkt misschien beangstigend, maar voor degenen die hier niet of nauwelijks aan toekomen: geen paniek! Ook zonder wetenschappelijke ervaring kun je worden aangenomen. Extracurriculaire activiteiten kunnen weliswaar bepalend zijn tijdens een sollicitatieprocedure, maar de algemene indruk die je maakt, persoonlijke eigenschappen en de klik met de specialisten en assistenten spelen ook een zeer belangrijke rol.

Meer weten over wat je moet doen om een goede kans te maken op een opleidingsplek? Kom dan naar de KNMG Carrièrebeurs op 25 maart 2017 in Den Bosch!

Hoeveel ruimte bieden faculteiten?

In de enquête van De Geneeskundestudent is ook aandacht besteed aan de ruimte die faculteiten bieden om aan extracurriculaire activiteiten deel te nemen. Hieruit komt naar voren dat in de bachelor de meerderheid van de studenten tevreden is over de mogelijkheden die ze hebben. Toch is ook een relatief groot percentage ontevreden. Zij zouden met name meer ruimte willen krijgen voor deelname aan congressen en buitenlandstages.

In de master liggen de verhoudingen iets anders, daar is meer dan de helft ontevreden. Er zou in de master met name meer ruimte mogen zijn voor een bijbaantje en bestuurswerk. Dat deelname aan extracurriculaire activiteiten moeilijker is in de master is logisch, aangezien de coschappen veel tijd kosten. Toch zouden faculteiten mogelijk flexibeler om kunnen gaan met verzoeken om eerder weg te mogen van het coschap voor een extracurriculaire activiteit.

Voetnoten

1.Onderzoeksrapport: Extracurriculaire activiteiten, landelijke enquête 2015-2016 De Geneeskundestudent

2.Onderzoeksrapport: Professionele ontwikkeling met het oog op een vervolgopleiding, landelijke enquête 2014 Landelijk Overleg CoAssistenten

zie ook

vacatures voor artsen (in opleiding)

pdf van dit artikel
werk carrière aiossen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.