Nieuws
Julia Hamel
5 minuten leestijd
coschappen

De onkostenvergoeding voor co’s: alle feiten op een rijtje

Plaats een reactie

Sinds 1 januari 2020 hebben coassistenten ook in perifere ziekenhuizen recht op een onkostenvergoeding van 100 euro per maand. Toch is nog niet bij alle co’s geld op hun rekening gestort. Bij De Geneeskundestudent en de LAD stromen de vragen binnen.

Vanaf wanneer geldt de afspraak?

In de Cao Ziekenhuizen 2019-2021 staat dat de tegemoetkoming inging op 1 januari 2020. Dus je hebt recht op een tegemoetkoming voor alle coschappen in algemene/perifere ziekenhuizen die je na die datum hebt gelopen. Over coschappen die je vóór 2020 hebt gelopen, krijg je dus geen tegemoetkoming.

Kan ik nog een declaratie indienen voor eerder dit jaar?

De tegemoetkoming geldt ook voor coschappen die je eerder in 2020 hebt gelopen. Het is wel verstandig om hier zo snel mogelijk achteraan te gaan. Probeer de tegemoetkoming bij huidige en toekomstige coschappen uiterlijk binnen enkele weken na het eindigen van je coschap te declareren.

Welke kosten kan ik declareren?

De tegemoetkoming heeft de vorm van een onkostenvergoeding. Je moet dus kosten hebben gemaakt, die je vervolgens kunt declareren bij het ziekenhuis. De kosten die je declareert moeten relevant zijn voor je studie. Denk aan klompen, een studieboek, de lunch tijdens je dienst. Ook je college- of instellingsgeld kun je als onkosten declareren.

Hoe dien ik een declaratie in?

Dit verschilt per ziekenhuis. Informeer bij de afdeling Personeels­zaken in het ziekenhuis hoe en waar je de declaratie kunt indienen. Belangrijk is dat je een kopie van de bonnetjes of de factuur van het collegegeld aanlevert bij de declaratie.

‘Een coschap is geen stage’

Al jaren pleit De Geneeskundestudent voor een vergoeding voor coassistenten, want wat maakt coschappen anders dan andere stages in het ziekenhuis? In 2015 en 2016 kwamen geneeskundestudenten in Nederland voor het eerst in actie met onder meer een petitie en #ditdoetdeco. Hoewel toenmalig minister Bussemakers verschillende keren zei dat ze onder de indruk was van de acties, bleef ze bij haar standpunt: ‘Een coschap is geen stage.’

De Geneeskundestudent besloot daarop om samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een andere koers in te zetten en een tegemoetkoming te regelen via de cao’s. Het eerste resultaat werd geboekt in 2018. Na maanden­lange onderhandelingen en actievoeren werd in de Cao UMC 2018-2021 (voor academische ziekenhuizen) een tegemoet­koming van 100 euro per maand afgesproken.

Actievoeren

Het volgende doel was een tegemoetkoming voor coassistenten in perifere ziekenhuizen. FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, die namens de LAD met ziekenhuizen onderhandelt over cao’s, zette de tegemoetkoming meermaals op de agenda. Om de eis van coassistenten kracht bij te zetten organiseerden de LAD en De Geneeskundestudent de actie #breekeenlansvoordeco. Op Facebook, Instagram en Twitter was het onderwerp tijdens de actiedag urenlang trending topic. Na moeizame onderhandelingen en historische acties kwam er op 14 december een cao-akkoord tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden waarin ook een onkostenvergoeding van 100 euro per maand voor coassistenten werd opgenomen.

Hoe de ziekenhuizen deze afspraak in de praktijk moeten uitvoeren, is niet in de cao vastgelegd. De Geneeskundestudent en de LAD hebben zich van meet af aan ingezet voor een praktische regeling waarin studenten bijvoorbeeld een declaratie kunnen indienen voor het betaalde collegegeld. De NVZ heeft een handreiking opgesteld waarin wordt geschetst hoe een dergelijke praktische regeling eruit kan zien. Toch krijgt De Geneeskundestudent veel meldingen van coassistenten die nog geen euro uitbetaald hebben gekregen. De juristen van de LAD hebben daarom een modelbrief opgesteld die coassistenten naar hun ziekenhuis kunnen sturen. Mochten er zich voor coassistenten problemen blijven voordoen, dan staan De Geneeskundestudent en de LAD voor ze klaar om ze te ondersteunen bij eventuele vervolgstappen.

Doorpakken

Voor de meeste coschappen die geneeskundestudenten lopen is de tegemoetkoming nu in de cao geregeld. Maar De Geneeskundestudent en de LAD vinden dat álle coassistenten een vergoeding moeten krijgen, ongeacht in welke instelling ze coschappen lopen. Ook is De Geneeskundestudent van plan om het vraagstuk coschap of stage opnieuw aan te kaarten in de politiek.

Hoe wordt de hoogte van de vergoeding berekend als ik maar een deel van een maand coschappen loop?

Je hebt recht op 100 euro tegemoetkoming per kalendermaand, ofwel 4,60 euro per coschapdag (1200 euro onkostenvergoeding per jaar/261 coschapdagen = 4,60 euro per dag). Ziekenhuizen betalen een vergoeding per coschapdag.

Kan ik ook reiskosten declareren bij het ziekenhuis?

Reiskosten kun je declareren bij je faculteit. Wordt daar niet alles gedekt, declareer dan het restbedrag bij het ziekenhuis – in de cao is hier een aparte regel over opgenomen. De vergoeding voor reiskosten verschilt per ziekenhuis en is niet altijd kostendekkend. Deze afspraak staat los van de onkostenvergoeding van 100 euro per maand.

Krijg ik ook een tegemoetkoming voor de semiartsstage, de keuzestage en de wetenschapsstage?

Voor zowel je semiartsstage als je keuzestage krijg je een tegemoetkoming. Voor de wetenschapsstage niet, want dit is geen coschap.

Krijg ik een tegemoetkoming voor een coschap in een verpleeghuis, huisartsenpraktijk of ggz-instelling?

Nee, er zijn vooralsnog alleen afspraken gemaakt met umc’s en perifere ziekenhuizen. De Geneeskundestudent en de LAD vinden echter dat alle coassistenten een tegemoetkoming moeten krijgen. Daar blijven zij zich voor inzetten.

Vergoedt je faculteit niet alle reiskosten, declareer dan het restbedrag bij het ziekenhuis

Heb ik recht op de tegemoetkoming gedurende de tijd dat er geen coschappen waren vanwege covid-19?

Nee, je krijgt alleen een vergoeding voor de dagen dat je daadwerkelijk een coschap hebt gelopen.

Mijn ouders betalen het collegegeld, mag ik de factuur dan alsnog declareren?

Ja, je hoeft geen betaalbewijs aan te leveren alleen de factuur. Wie de rekening daadwerkelijk heeft betaald, is dus niet relevant.

Mag ik de factuur van het collegegeld over collegejaar 2019/2020 die ik in september heb betaald ook nog in 2020 declareren?

Zeker, je mag die rekening het hele collegejaar declareren. Bijvoorbeeld: een factuur van het collegegeld 2019/2020 mag je indienen voor coschappen die je hebt gelopen van januari t/m augustus 2020. De factuur van 2020/2021 mag je indienen van september 2020 tot en met augustus 2021.

Mag ik de factuur van één collegejaar bij verschillende ziekenhuizen declareren?

Ja, je mag dezelfde factuur blijven declareren. Het totale gedeclareerde bedrag mag echter niet meer zijn dan het totaalbedrag van de factuur.

Ik krijg mijn declaratie niet uitbetaald. Wat moet ik nu?

Omdat de afspraak onderdeel is van de Cao Ziekenhuizen, heb je recht op de onkostenvergoeding, of het ziekenhuis er nu wel of geen eigen regeling voor heeft. De LAD heeft een modelbrief opgesteld die je naar de HR-afdeling kunt sturen waarin je ze verzoekt om je declaratie in behandeling te nemen. Deze brief kun je downloaden op degeneeskundestudent.nl.

Het lukt me nog steeds niet om een onkostenvergoeding te declareren. Wat nu?

Heb je een vraag en staat het antwoord hier niet tussen? Of loop je tegen problemen aan bij het verkrijgen van de tegemoetkoming/vergoeding? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl

coschappen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.