Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws

Arts van de toekomst

Plaats een reactie
getty images
getty images

Sta jij later als arts überhaupt nog wel aan het bed van de patiënt? Of ben je dan inmiddels vervangen door een robot? Maakt lichamelijk onderzoek plaats voor Google Glass, waarmee je in één oogopslag alle afwijkingen ziet?Praat mee over de toekomst van de zorg.

De gedachtewisseling over de toekomst van de zorg laat niets ongemoeid. Zelfs de definitie van gezondheid van Wereldgezondheidsorganisatie WHO (‘een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’) uit 1948 staat ter discussie en wordt door velen als verouderd bestempeld. De nieuw voorgestelde definitie van de Nederlandse arts-onderzoeker Machteld Huber is flexibeler: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Als de manier waarop wij gezondheid definiëren verandert, ligt het in de lijn der verwachting dat ook de manier waarop wij zorg leveren zal veranderen.

Eigen keuzes

De commissie Innovatie Beroepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland heeft in april 2015 een rapport uitgebracht, gebaseerd op zeer uitgebreid en grondig onderzoek. Uit het onderzoek is een aantal voorspellingen voortgekomen over een veranderende zorgvraag enpatiëntenpopulatie. Zo is het duidelijk dat de patiënten van de toekomst veel meer chronische aandoeningen zullen hebben en daarnaast meer multimorbiditeit. Ook wordt voorspeld dat psychosociale factoren een grotere rol zullen gaan spelen.

De patiënt zal zich meer als regisseur van zijn eigen ziekteproces opstellen

Het rapport gaat ook in op veranderingen in de rollen van artsen enpatiënten. De patiënt zal zich meer als regisseur van zijn eigen ziekte­proces opstellen. Een verandering die ook gevolgen heeft voor organisatie van de gezondheidszorg. Belangrijk begrip hierin is ‘patiëntgerichte zorg’. De patiënten staan centraal in hun eigen zorgproces en een team van zorgprofessionals werkt mét hen. De zorg van de toekomst is gerichtop de eigen keuzes van de patiënt: van zorgverzekeraar tot behandeling. Deze verantwoordelijkheid heeft niet alleen consequenties voor de patiënten maar vraagt ook om inzet vanuit de zorgaanbieder, om de patiëntende tools te geven om deze keuzes te kunnen maken.

Nieuwe zorgberoepen

Deze verschuiving van de ‘ouderwetse paternalistische arts’ naar een zorg die draait om de autonomie van de patiënt, is een ontwikkeling die de afgelopen jaren ook al gaande is. Wel is duidelijk geworden dat het implementeren van deze theorie in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is en dat er op dit gebied nog ruimte is voor verbetering.

Het rapport van ZorginstituutNederland heeft niet alleen een nieuwe invulling aan de rol van de arts en de patiënt gegeven, maar ook aan de rol van de maatschappij. De gezondheidszorg speelt zich in de toekomst steeds meer af buiten de muren van de zorginstellingen. Het team van zorgprofessionals bestaat niet alleen uit artsen, er zal een belangrijke rol zijn weggelegd voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten en sociale zorgverleners, afhankelijk van de behoefte van de individuele patiënt. Deze verandering kan ook invloed hebben op de beroepen in de zorg en de manier waarop de taken in de zorg verdeeld zijn. Het kan er zelfs toe leiden dat de medische specialismen zoals wij die nu kennen verdwijnen en dat nieuwe zorgberoepen ontstaan.

Discussie

Kortom, op verschillende vlakken kunnen veranderingen gaan optreden. Zowel op het gebied van de zorgvraag, de rollen van artsen en patiënten en de manier waarop de zorg is georganiseerd. Interessante bewegingen, die natuurlijk ook tot discussie leiden. Vanuit De Geneeskunde­student, als artsen van de toekomst, discussiëren wij hier graag over mee. De toekomst laat zich weliswaar niet voorspellen, maar wat wel zeker is: de zorg van de toekomst zal veranderen en dit vergt betrokkenheid van de gehele gezondheidszorg!

Themabijeenkomst: De zorg van de toekomst

Op 26 november vindt de landelijke themabijeenkomst van De Geneeskundestudent over de zorg van de toekomst plaats in Amsterdam. Hierbij nodigen wij graag iedereen uit die meer wil weten over toekomstige ontwikkelingen en actief wil deelnemen aan de discussies over de toekomst van de zorg. Save the date!

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.