Alles voor jou als geneeskundestudent

Inloggen
Nieuws
Nieuws

‘Arts moet zich aan recht toevertrouwen’

6 reacties
Bart Versteeg
Bart Versteeg

‘Zoals ik me aan de zorg toevertrouw, zo moet de arts zich aan het recht toevertrouwen.’ Met deze parallel opende procureur-generaal Rinus Otte zijn aandeel aan het jubileumcongres van de 170-jarige KNMG afgelopen dinsdag.

De baas van het Openbaar Ministerie voegde daaraan toe dat dit blijkbaar ‘moeilijk’ ligt bij artsen en dat er wantrouwen bestaat naar het recht. Daarop liet hij de zaal weten dat het recht boven alles gaat, zelfs boven het koningshuis. ‘Als we dat niet accepteren, dan leven we in een bananenrepubliek’, zei hij. ‘Maar hoe hoger ontwikkeld een samenleving en hoe beter ontwikkeld een beroepsgroep, hoe moeilijker het wordt om uiteindelijk extern meedenken te ontwikkelen en dat geaccepteerd te krijgen. Dat is een dilemma, hoe kun je dat organiseren?’, aldus Otte. Hij herhaalde wat hij onlangs in Trouw zei, namelijk dat in de eerste rechtszaak tegen een arts vanwege een euthanasie het OM in actie was gekomen omdat er onder artsen zelf zoveel verdeeldheid was over het onderwerp.

In de podiumsessie met Otte zaten ook inspecteur-generaal Ronnie van Diemen en Jenneke Rowel-Van der Linden, voorzitter van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Rowel-Van der Linden complimenteerde ‘de 170-jarige krasse knar KNMG’. Ze was er blij mee dat de verplichting om de naam van berispte artsen te publiceren uit de nieuwe Wet BIG is gehaald. ‘De lobby van de KNMG heeft ervoor gezorgd dat dit is verdwenen’, zei Rowel-Van der Linden.

Lees ook

Nieuws KNMG Tuchtrecht
 • Eva Nyst

  Eva Nyst (1973) is journalist bij Medisch Contact en heeft als aandachtsgebieden veiligheid, recht, ethiek en preventie.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Peter van Rijn

  voormalig huisarts, Rheden

  Peter van Rijn#mvanrijn222@hetnet.nl#Rheden#voormalig huisarts#

  10-11-2019 22:40

  De euthanasiewet heeft de arts als enige de macht gegeven tot het uitvoeren van euthanasie. In een rechtsstaat als de onze dient deze macht dan ook gecontroleerd te worden en bij machtsmisbruik gecorrigeerd te worden .Zoals wanneer een actueel niet m...eer wetende en niet begrijpende demente bejaarde het toegebrachte lijden van een met geweld gedwongen dood heeft moeten ondergaan . Dat een rechter hier fiat aan geeft roept de vraag op of wij nog wel in een rechtsstaat leven ..

  De euthanasiewet heeft de arts als enige de macht gegeven tot het uitvoeren van euthanasie. In een rechtsstaat als de onze dient deze macht dan ook gecontroleerd te worden en bij machtsmisbruik gecorrigeerd te worden .Zoals wanneer een actueel niet meer wetende en niet begrijpende demente bejaarde het toegebrachte lijden van een met geweld gedwongen dood heeft moeten ondergaan . Dat een rechter hier fiat aan geeft roept de vraag op of wij nog wel in een rechtsstaat leven ..

 • Marchinus Hofkamp, auteur 'De wassen neuzen van Kafka'

  kinderarts n.p., Apeldoorn

  Marchinus Hofkamp, auteur 'De wassen neuzen van Kafka'#hofkamp.m@daxis.nl#Apeldoorn#kinderarts n.p.#

  10-11-2019 14:52

  De heer Otten verwijst naar de ideale rechtsstaat. Die rechtsstaat is echter (nog) niet ideaal. Een wezenlijk manco hierin is, dat toetsing van Officieren van Justitie nog steeds niet gebeurt, zelfs niet mogelijk is. Aan deze scheve situatie heeft oo...k de heer Otten, in een functie waar hij hier veel voor had kunnen betekenen, nog steeds niets gedaan.
  Artsen hechten er sterk aan getoetst te worden in een zo precaire situatie als euthanasie, maar begrijpelijkerwijze niet door Officieren van Justitie, die zelf elke toetsing uit de weg (kunnen) gaan.
  Het contrast met artsen kan zo niet scherper zijn. Het zou de eisende Otten sieren de hand eerst in eigen boezem te steken.

  De heer Otten verwijst naar de ideale rechtsstaat. Die rechtsstaat is echter (nog) niet ideaal. Een wezenlijk manco hierin is, dat toetsing van Officieren van Justitie nog steeds niet gebeurt, zelfs niet mogelijk is. Aan deze scheve situatie heeft ook de heer Otten, in een functie waar hij hier veel voor had kunnen betekenen, nog steeds niets gedaan.
  Artsen hechten er sterk aan getoetst te worden in een zo precaire situatie als euthanasie, maar begrijpelijkerwijze niet door Officieren van Justitie, die zelf elke toetsing uit de weg (kunnen) gaan.
  Het contrast met artsen kan zo niet scherper zijn. Het zou de eisende Otten sieren de hand eerst in eigen boezem te steken.

 • Rose Marie Doppegieter

  juridisch adviseur gezondheidsrecht, Velp Gld

  Rose Marie Doppegieter#knmg2559@telfort.nl#Velp Gld#juridisch adviseur gezondheidsrecht#

  08-11-2019 15:34

  De reactie van huisarts Van Veen is m.i. een genuanceerde. Ook al is de uitspraak/parallel van de heer Otte mogelijk (naar ik hoop) wat provocerend bedoeld, het werk ook van het OM blijft wel degelijk mensenwerk waar fouten (met zéker gevolgen voor b...etrokkenen) gemaakt kunnen worden (zie recent https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/officieren-van-justitie-in-de-fout-deel-2). Het feit dat in beroep de juridische uitspraak (overigens net als mogelijk is bij een second opinion) volledig anders kan zijn, bevestigt dit. Dit kan voor artsen een verwarrend beeld geven en ook van invloed zijn op een zeker 'wantrouwen' jegens de 'rechterlijke macht'. Een hoge kwaliteit van rechters en ook van leden in het tuchtcollege is dan ook noodzakelijk.

  De reactie van huisarts Van Veen is m.i. een genuanceerde. Ook al is de uitspraak/parallel van de heer Otte mogelijk (naar ik hoop) wat provocerend bedoeld, het werk ook van het OM blijft wel degelijk mensenwerk waar fouten (met zéker gevolgen voor betrokkenen) gemaakt kunnen worden (zie recent https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/officieren-van-justitie-in-de-fout-deel-2). Het feit dat in beroep de juridische uitspraak (overigens net als mogelijk is bij een second opinion) volledig anders kan zijn, bevestigt dit. Dit kan voor artsen een verwarrend beeld geven en ook van invloed zijn op een zeker 'wantrouwen' jegens de 'rechterlijke macht'. Een hoge kwaliteit van rechters en ook van leden in het tuchtcollege is dan ook noodzakelijk.

 • E.B. van Veen

  huisarts, Kampen

  E.B. van Veen#ebvanveen@kpnplanet.nl#Kampen#huisarts#

  08-11-2019 10:38

  Volgens mij spelen hier verschillende zaken door elkaar.
  Als arts wil ik mij toetsbaar opstellen. We hebben in Nederland een rechtsstaat. Niemand gaat boven of onder de wet, dat begrijp ik. We hebben verder de Euthanasiewet. Ik heb begrepen dat die... er is om de arts te beschermen tegen rechtsvervolging. Mits de arts de euthanasie verleent volgens de zorgvuldigheidseisen, wordt de arts niet strafrechtelijk vervolgd.
  Dat voelde veilig voor mij.
  Maar de laatste jaren ervaar ik steeds meer druk om euthanasie uit te voeren bij mensen waarbij ik dat zelf niet wil. Ik vind het een goede zaak dat het OM nu cassatie heeft aangevraagd over de kwestie of een arts een patiënt mag doden, die wilsonbekwaam is en dus zelf niet meer om de dood kan verzoeken.
  Wat niet veilig voor mij voelt, is hoe het OM (mensen dus) destijds met mijn collega huisarts Nico Tromp is omgegaan. En hoe het OM daarvoor vervolgens niet diep door het stof is gegaan. En wat ook niet veilig voor mij voelt, is hoe er in de media en ook in de Tweede Kamer en door de NVVE wordt gesproken over levensbeëindiging op verzoek. Er wordt van verschillende kanten druk op -vooral- huisartsen uitgeoefend om de grenzen van de Euthanasiewet op te zoeken.
  Dus; toevertrouwen aan het Recht; ja. Maar toevertrouwen aan de uitvoerders van het Recht; nee, niet zomaar.

  Volgens mij spelen hier verschillende zaken door elkaar.
  Als arts wil ik mij toetsbaar opstellen. We hebben in Nederland een rechtsstaat. Niemand gaat boven of onder de wet, dat begrijp ik. We hebben verder de Euthanasiewet. Ik heb begrepen dat die er is om de arts te beschermen tegen rechtsvervolging. Mits de arts de euthanasie verleent volgens de zorgvuldigheidseisen, wordt de arts niet strafrechtelijk vervolgd.
  Dat voelde veilig voor mij.
  Maar de laatste jaren ervaar ik steeds meer druk om euthanasie uit te voeren bij mensen waarbij ik dat zelf niet wil. Ik vind het een goede zaak dat het OM nu cassatie heeft aangevraagd over de kwestie of een arts een patiënt mag doden, die wilsonbekwaam is en dus zelf niet meer om de dood kan verzoeken.
  Wat niet veilig voor mij voelt, is hoe het OM (mensen dus) destijds met mijn collega huisarts Nico Tromp is omgegaan. En hoe het OM daarvoor vervolgens niet diep door het stof is gegaan. En wat ook niet veilig voor mij voelt, is hoe er in de media en ook in de Tweede Kamer en door de NVVE wordt gesproken over levensbeëindiging op verzoek. Er wordt van verschillende kanten druk op -vooral- huisartsen uitgeoefend om de grenzen van de Euthanasiewet op te zoeken.
  Dus; toevertrouwen aan het Recht; ja. Maar toevertrouwen aan de uitvoerders van het Recht; nee, niet zomaar.

 • Karemaker

  Psychiater , Rotterdam

  Karemaker #rosakaremaker@hotmail.com#Rotterdam #Psychiater #

  07-11-2019 21:08

  Helemaal een met collega Schretlen. Daarbij: als iemand bij mij komt om medische hulp dan is mijn adagium primum non nocere. Als ik bij een rechter kom is dat niet zijn of haar adagium. Dat maakt vertrouwen niet vanzelfsprekend.

  Helemaal een met collega Schretlen. Daarbij: als iemand bij mij komt om medische hulp dan is mijn adagium primum non nocere. Als ik bij een rechter kom is dat niet zijn of haar adagium. Dat maakt vertrouwen niet vanzelfsprekend.

 • Ignace Schretlen

  voormalig huisarts, Rosmalen

  Ignace Schretlen#ignaceschretlen@gmail.com#Rosmalen#voormalig huisarts#

  07-11-2019 19:46

  Zoals artsen zich bewust moeten zijn van de beperkingen van hun vakgebied en - zich hiervan bewust - zichzelf niet moeten overschatten maar bescheiden moeten opstellen zou het de heer Otte sieren wanneer hij inziet dat ook zijn vakgebied beperkingen... kent, die zich in de medische praktijk kunnen manifesteren. In die situaties gaat het er niet om dat de arts zich boven het recht schaart maar dat hij of zij de patiënt(e) in een penibele - niet zelden acute en onverwachte -situatie naar eer en geweten conform de normen van de beroepsgroep en misschien niet naar de letter maar naar de geest van de wet helpt. De heer Otte beseft blijkens zijn uitlatingen dat
  wetten niet absoluut zijn maar meebewegen met ontwikkelingen in onze samenleving. Het is echter jammer dat hij in deze niet bereid lijkt te zijn om hieraan vanuit zijn functie en vakgebied een gevolg te geven. Tenslotte getuigt het naar mijn gevoel niet van respect om zich minachtend uit te laten over artsen die zijn visie niet delen. Dat betreur ik zeer.

  Zoals artsen zich bewust moeten zijn van de beperkingen van hun vakgebied en - zich hiervan bewust - zichzelf niet moeten overschatten maar bescheiden moeten opstellen zou het de heer Otte sieren wanneer hij inziet dat ook zijn vakgebied beperkingen kent, die zich in de medische praktijk kunnen manifesteren. In die situaties gaat het er niet om dat de arts zich boven het recht schaart maar dat hij of zij de patiënt(e) in een penibele - niet zelden acute en onverwachte -situatie naar eer en geweten conform de normen van de beroepsgroep en misschien niet naar de letter maar naar de geest van de wet helpt. De heer Otte beseft blijkens zijn uitlatingen dat
  wetten niet absoluut zijn maar meebewegen met ontwikkelingen in onze samenleving. Het is echter jammer dat hij in deze niet bereid lijkt te zijn om hieraan vanuit zijn functie en vakgebied een gevolg te geven. Tenslotte getuigt het naar mijn gevoel niet van respect om zich minachtend uit te laten over artsen die zijn visie niet delen. Dat betreur ik zeer.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.